Obrázok používateľa CEZ OKNO
Objav novej námornej cesty Vikingov (fotogaléria)

LAnse aux Meadows
Vikingská základňa v LAnse aux Meadows bola založená približne pred 1000 rokmi a je jediným doteraz známym vikingským osídlením v Novom svete. Analýzy urobené na jaspisovom kresadlovom kameni, ktorý bol nedávno objavený na tejto lokalite ukázali, že miesto kde bol vyrobený sa nachádza v oblasti zálivu Notre Dame.

Bližšie skúmanie ukázalo, že najbližšie chemické zloženie jaspisu pochádza zo vzorky odobratej z oblasti, kde sa v súčasnosti nachádza osada Fortune Harbor, hoci by jaspis mohol pochádzať aj z ostaných miest ležiacich na pobreží zálivu. Navyše predchádzajúcim výskumom sa zistila prítomnosť semien orecha popolavého na nálezisku v LAnse aux Meadows, čo by naznačovalo, že sa obyvatelia tohto miesta tiež plavili do zálivu Svätého Vavrinca, ale kam presne, je zatiaľ neznáme. Na mape vyobrazenej vyššie sú zaznačené všetky spomínané lokality a naviac sú pomocou čiernych čiar vyznačené súčasné hranice jednotlivých kanadských provincií.

Jaspisový kresadlový kameň
Tento jaspisový kresadlový kameň bol objavený v roku 2008 vo vzdialenosti iba 33 stôp (10 metrov) od severského dlhého domu na nálezisku L’Anse aux Meadows, doposiaľ jediného objaveného nórskeho osídlenia v Novom svete. Chemické analýzy odhalili, že jaspisový kameň pochádza z oblasti zálivu Notre Dame, ležiaceho približne 140 míľ (230 kilometrov) na juh a dokladá tak prítomnosť vikingských námorných ciest v tomto regióne. Týmto kresadlovým kameňom sa udieralo proti ocieľke, čím sa vytvárali iskry potrebné na založenie ohňa. V priebehu času po opakovaných úderoch oproti ocieľke boli jaspisové kresacie kamene opotrebované a boli odhodené preč.

Pobrežie zálivu Notre Dame
Fotografia zobrazuje časť pobrežia zálivu Notre Dame. V období vikingských námorných výprav bolo toto územie obývané domorodými ľuďmi z kmeňa Beothukov. Husto zalesnená krajina oplývajúca bohatstvom rýb, vtákov, morských cicavcov a teplejšou klímou ostro kontrastovala s pomerne neúrodnými pôdami okolo severného Atlantiku, s ktorými sa Nóri stretli na svojich predošlých výpravách.

Newfoundlandské ľadovce
Je dobre známe, že ľadovce prichádzajú do oblasti zálivu Notre Dame rovnako ako do ostatných miest na Newfoundlande. Tieto osamotené ľadovce boli vyfotografované nedávno v blízkosti mesta Twillingate.

Starodávna dielňa
Pozostatky dielne, ktoré sú súčasťou vikingskej základne na lokalite LAnse aux Meadows ležiacej na najsevernejšom cípe Newfoundlandu. Severania pravdepodobne vyrážali na svoje cesty do zálivu Notre Dame z prístavu v LAnse aux Meadows. V porovnaní zo zálivom Notre Dame je táto oblasť takmer bez stromov a ako doložil archeologický výskum, bola v dobe, keď v nej Vikingovia vybudovali svoju základňu pravdepodobne neobývaná.

Vchod do domu postaveného z mačiny
Zrekonštruovaný vchod do domu postaveného z mačiny na nálezisku LAnse aux Meadows. V krajine chudobnej na stromy by sa objav husto zalesnenej krajiny ležiacej na juhu tešil veľkému záujmu Severanov.

Mapa vikingských námorných ciest
Mapa s vyobrazením Európy vo svojom strede znázorňuje trasy vikingských námorných výprav a nimi obsadené územia. Zatiaľ je známe iba jedno vikingské osídlenie v Novom svete, nachádzajúce sa v LAnse aux Meadows, a my teraz vieme o ďalšej námornej ceste na juh, ktorá z neho viedla do zálivu Notre Dame.

5. júna 2013

Zdroj: http://www.livescience.com/37140-viking-voyage-discovered.html

Foto: Kevin Smith, Weldon Schloneger, Torbenbrinker, D. Gordon E. Robertson

Preklad: Pavol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Vikingovia
http://www.cez-okno.net/vikingovia

ARCHEOkienko
http://www.cez-okno.net/archeokienko


jún 15, 2013 23:58 popoludní

 

 

Top