Obrázok používateľa CEZ OKNO
Očko: Jaskynný systém Sak-Aktun

›› Sak-Aktun (v jazyku Yukatán „Biela jaskyňa“) je obrovský jaskynný systém v Mexiku, zväčša zaplavený vodou. Sak-Aktun je druhý najdlhší na svete, prvenstvo patrí jaskynnému systému ›› Mammoth Cave v Kentucky, ktorý je dlhý 652 kilometrov.


Obr. Mammoth Cave: Rotunda

Sak-Aktun vrátane susedných jaskynných systémov dosahuje celkovú dĺžku 318 km. Podľa rôznych zdrojov sa do všeobecného systému uvádza systém ›› Dos Ojos s dĺžkou 83 km alebo systém ›› Nohoch Nah Chich (67 km) a Aktun Hu (34 km).


Obr. Dos Ojos

Vedci zistili, že dĺžka Sak-Aktun je až 317,5 km, z čoho je pod vodou 311,7 km. Podľa údajov z roku 2013 je Sak-Aktun uznávaný ako druhý najväčší jaskynný systém na svete a najdlhšia podzemná rieka na svete.

Voda podzemnej rieky Sak-Aktun má teplotu 23-24°C a je neuveriteľne krištáľovo čistý. Žijú tu veľké krevety, sumce, sladkovodné raky a niekoľko druhov netopierov.

Podľa vedcov trval vznik rieky asi 65 miliónov rokov. Predpokladá sa, že na územie mexického polostrova padol veľký meteorit a vytvoril obrovský kráter (284 km) posiaty početnými dutinami a trhlinami. Po nejakom čase ich zaplnila voda, čím vznikol neobvyklý systém podzemných riek.

Výskum systému začal v roku 1987 s ›› cenotom Gran Cenote, neskôr vo všetkých nových vchodoch a jaskyniach.


Obr. Gran Cenote

V roku 2007 bol k Sak-Aktun pripojený jaskynný systém ›› Nohoch Nah Chich, ktorého objavená dĺžka narástla na 153 km, čím sa stala najdlhšou podvodnou jaskyňou na svete. V roku 2011 sa jaskyňa Aktun-Hu zlúčila s Sak-Aktun a dĺžka systému tak dosiahla 229 km. V roku 2012 sa našlo spojenie medzi Sak-Aktun a ďalším veľkým systémom Dos Ojos (82,5 km), vďaka čomu jaskynný systém zaujal druhé miesto na svete. V Mexiku predtým patril rekord k podvodnej jaskyni zvanej ›› Ox Bel Ha, ktorá sa nachádza južne od Tulumu (270 km).

V roku 2007 sa v systéme Sak-Aktun v podvodnej komore s názvom Hoyo Negro (v španielčine „Čierna diera“) našla ľudská kostra menom ›› Naia (označená ako HN5/48) 12 000-13 000 rokov stará. V čase smrti Naia bol jaskynný systém väčšinou suchý a k smrti s najväčšou pravdepodobnosťou došlo pádom do Hoyo Negro. Zostatky boli opísané ako „najstaršia, najkompletnejšia a geneticky nedotknutá ľudská kostra v Novom svete“.

V úvodnej správe sa uvádza, že „HN5/48“ patrí do malej skupiny paleoamerických kostier, skupiny, ktorá je morfologicky odlišná od pôvodných Američanov. Genetické testovanie ukázalo genetické spojenie medzi Paleoameričanmi a moderným pôvodným obyvateľstvom Severnej a Južnej Ameriky, keďže testovanie odhalilo mtDNA haplotyp D1. Predpokladá sa, že haploskupina D (mtDNA) vznikla v Ázii.

Správa dospela k záveru: „HN5/48“ ukazuje, že výrazná kraniofaciálna morfológia a generalizovaný chrup Paleoameričanov môže súvisieť s haploskupinou mtDNA beringského pôvodu. Paleoamerická kostra vo veku 12-13 tisíc rokov teda naznačuje, že Paleoameričania predstavujú skorú populačnú expanziu z Beringie.

›› Beringia je označenie zaniknutej pevniny v oblasti dnešného Beringovho prielivu, ktorá spájala Euráziu a Severnú Ameriku do jedného superkontinentu. V súčasnosti zahŕňa územia Čukotského a Beringovho mora, časť Čukotky a Kamčatky v Rusku, ako aj Aljašky v USA. Termín Beringia navrhol v roku 1937 švédsky botanik a geograf Eric Hulten.

Obrázky: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12668173
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=261447
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4059431

Zdroj: https://vk.com/wall-81936300_133744

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Jaskyne
https://cez-okno.net/stitok/jaskyne

JESKYNĚ LONGYOU
https://www.cez-okno.net/clanok/jeskyne-longyou


január 03, 2020 05:56 dopoludnia

 

 

Top