Obrázok používateľa CEZ OKNO
Oddeľovanie Svetla od Temnoty konečne začalo 4

Katolícka cirkev je pozemským strážcom Biblie ako ju poznáme. Existujúca biblia je zodpovedná za mylné predstavy ohľadom Armageddonu. Tieto mylné predstavy spôsobili mnoho vojen, ktoré boli vedené v mene Krista. V skutočnosti je konečná bitka medzi Energiami Krista a Antikrista oddelením Energie Krista od Energie Antikrista, v ktorom Temnota zápasí, aby zostala paraziticky napojená na Svetlo. To znamená, že sa Temnota drží celou svojou silou a bojuje za pokračovanie svojej existencie, zatiaľ čo celú dobu ničí častice Pravdy-Svetla pri ich prebúdzaní. Avšak teraz, keď proces oddelenia začal a častice Pravdy-Svetla boli dostatočne ochránené, nemôže už Temnota naďalej Pravdu-Svetlo vydierať.

Oficiálne vatikánske noviny oznámili, že mimozemšťania v kozmickom priestore môžu úplne kľudne existovať, a že niektorí by dokonca mohli byť oslobodení od Prvotného Hriechu. Koncept Prvotného hriechu má svoje korene v Genezis Biblie ako ju poznáme. Tento koncept začiernil ľudskú históriu nevýslovnou bolesťou, utrpením, strachom, vinou, zúfalstvom, vojnami a všetkými formami zla. Tento koncept bol zosnovaný a udržovaný agentmi Temnoty, aby chytil do pasce, zmiatol, dozeral, trestal a ťažil emocionálnu energiu z bytostí Pravdy-Svetla. Napokon, koncept Prvotného Hriechu je Diablovým nástrojom. Je smutné, že mnoho ozajstných ľudí bolo ohlúpnutých skazenou vierou, že milujúci Boh by skúšal a trestal svoje deti.

Koncept hriechu a predstava o bytiu vrodenom metafyzickom zle, zabalená do konceptu Prvotného Hriechu, pochádza z Mezopotámie. Takáto vynaliezavosť slúžila na poníženie jedinca, aby si takto mohol ospravedlniť svoje vlastné poníženie. Tento nápad bol neskôr prevzatý Kresťanmi.

Ale koncept Prvotného Hriechu je absurdný, pretože priraďuje Prvotný Hriech každému vedomiu skôr, než toto vedomie vôbec mohlo urobiť čokoľvek, aby si také zhanobenie zaslúžilo, čo bolo zahrané do autu, že ide o kolektívny dedičný hriech rovnako ako neskôr cirkev chybne argumentovala, že princíp kolektívneho dedičného hriechu je satisfakciou utrpenia prameniaceho zo zavraždenia Ježiša. Prečo by Boh poškvrnil Svoje perfektné stvorenie len pre jednu chybu údajne spáchanú Adamom? Je nanajvýš nespravodlivé viniť z chyby Adama každého.

Koncept Prvotného Hriechu tiež naznačuje, že Boh stvoril každú novú bytosť perfektnou a potom každú túto bytosť poškvrnil zlom kvôli chybe Adama. Taký koncept popiera podstatu zla mimo človeka. Tiež to implikuje, že všetci ľudia sa rodia s hriechom a všetci ľudia sa rodia s Prvotným Hriechom. Taký koncept ľuďom upiera dokonalosť, pretože nemôžu nikdy vykoreniť svoju vrodenú chybu. Tiež to implikuje, že nekresťania sú odsúdení skončiť v pekle, pretože spásu, podľa cirkvi, je možné dosiahnuť iba prostredníctvom Ježiša Krista vykupiteľa.

Niekto by mohol namietať, že nekoherentnosť spočíva len v skombinovaní idei hriechu ako oddelenosti od Boha s myšlienkou hriechu ako zlého činu. Ale určite Prvotný Hriech nie je našim zlým činom. Okrem toho, prečo by sa ktokoľvek zaoberal nedokonalosťou, keď nám Boh dáva to, čo sami nemôžeme dosiahnuť?

Uplatňujúc existenciu Prvotného Hriechu obviňujeme Adama alebo Satana ako stvoriteľa všetkých ľudí, ktorí sa narodili? Popretím, že všetky hriechy sú v krste odpustené znamená, že v pokrstených rodičoch zostáva zlo, na ktorého základe sa rodia ich deti s Prvotným Hriechom. To nielenže naznačuje, že Boh je nedokonalý, ale tiež to predpokladá, že Boh tvorením ľudských bytostí ustavične vytvára nedokonalosť ako cenu za Adamov hriech. V tomto svetle je obrana Prvotného Hriechu neoprávnená a vratká.

Vskutku Vatikán proklamuje, že niektorí mimozemšťania môžu byť bez Prvotného Hriechu. Je to preto, že Vatikán bol zapletený do aktivít mimozemšťanov a bol nimi naprogramovaný, aby tejto absurdite uveril, a navyše aby šíril nebezpečné informácie medzi svetovou katolíckou populáciou, a koniec koncov v celom svete. Zámerom v pozadí je zviesť ľudí, aby ohľadom zlých mimozemšťanov bdelosť ich stráže opadla.

Súčasný návrh cirkvi ohľadom štatútu niektorých mimozemšťanov naznačuje, že by mohli byť perfektnými bytosťami, nepoškvrnenými Prvotným Hriechom. Inými slovami, mali by byť otvorene vítaní a malo by sa im plne dôverovať. Ale Prvotný Hriech je dielom Diabla. Či už je Vatikán úprimný alebo nie, zvádza všetkých kresťanov tým, že ich drží vo väzení zhubného konceptu Prvotného Hriechu. Najláskavejšou interpretáciou toho všetkého je, že cirkev ignorantsky vykonáva Diablovo dielo. Avšak pravdou je, že Prvotný Hriech bol zámerne vynájdený Temnotou kvôli zotročovaniu ľudstva bez konca. Koncept Prvotného Hriechu bol agentmi Temnoty používaný ako bič na vykorisťovanie a zotročenie ľudskej rasy.

- pokračovanie -

Amitakh Stanford

8.6.2008

Zdroj: Xeeatwelve.com

Preklad: Sokol

exkluzívne.cez.okno

september 14, 2008 16:27 popoludní

 

 

Top