Obrázok používateľa CEZ OKNO
Odhaleno: SPISY UFO NĚMECKÉ TAJNÉ SLUŽBY

Už několik desetiletí úředníci německé vlády tvrdí, že nikdy nebyl žádný oficiální zájem o vyšetřování nebo studium tématu neidentifikovaných létajících objektů. Ale nyní vydavatel německého news-blogu o hraničních vědách a paranormálních jevech www.grenzwissenschaft-aktuell.de (GreWi.de), Andreas Müller, zpřístupnil bývalé tajné svazky UFO sbírané německou zahraniční zpravodajskou agenturou "Bundesnachrichtendienst" (Spolková zpravodajská služba) (BND), které nyní vypovídají o zcela něčem jiném.

Pozadí celé záležitosti


Bylo to v roce 2008, kdy německý ministr vnitra, toho času Dr. Wolfgang Schaeube, zopakoval to, co jiní úředníci říkali několikrát předtím po několik desetiletí, když byli dotázáni na oficiální zájem německé vlády a armády o vyšetřování UFO, řekl:

"… Nemám povědomí o žádné oficiální agentuře, instituci nebo tělese, které se zabývá nebo vyšetřuje pozorování neznámých létajících objektů, takzvaných UFO. Navíc, vůbec nemám povědomí o žádném takovém oficiálním projektu.“

Spisy

Nově odhalené spisy UFO německou BND jsou nyní v protikladu k této oficiální verzi, a to s celkovými spisy čítajícími 67 stran a již s hlavičkou "UFO". Obsahem těchto spisů jsou "pozorování UFO nad hraniční oblastní zónou mezi Západním Německem, Německou demokratickou republikou (NDR) a Československem (ČSSR)“.

Spisy naleznete pod klíčovým označením "UFO" uvnitř německých federálních archivů ("Bundesarchiv"), které se nalézají ve městě Koblenci. Avšak díky skutečnosti, že všechny dokumenty, které byly uvolněny do těchto archivů, jsou automaticky chráněny a pod embargem po 30 let podle zákona o německých federálních archivech, jsou tyto spisy prý chráněny a uzavřeny až do roku 2021. Avšak vy o ně můžete požádat, aby byly uvolněny ještě před tímto datem. A pokud již někdo předtím prošel tímto procesem úspěšně, budou takové spisy otevřeny také pro pozdější žadatele. Pravděpodobně, díky skutečnosti, že tyto spisy také zahrnují části, které se netýkají UFO, ale vztahují se k bývalým hranicím mezi Západním a Východním Německem, získal povolení nahlédnout do těchto spisů již někdo jiný, z čehož je nyní celý fascikl – zahrnující rozsáhlou kapitolu o UFO – proto byl spis již otevřen k nahlédnutí pro každého. Avšak dosud jádrem věci bylo, že tato skutečnost není oficiálně zmiňována ani zapsaná do seznamu. Vlastně spisy jsou stále v seznamu uvedeny jako "uzavřeno až do roku 2021" – a očividně nikdo nepodstoupil ony potíže za účelem vyžádání si jejich současného stavu. Až dosud…

Spisy, které jsou vedeny pod identifikačním číslem "B 206/1914 - Bestand B 206 des Bundesnachrichtendienstes" nebyly zřejmě původně vytvořeny, protože německá BND nechtěla UFO studovat kvůli možné exotické či mimozemské povaze, ale kvůli skutečnosti, že během studené války byla taková pozorování považována za odhalení možnosti nepřátelských aktivit nebo za akci špionáže ze strany států Varšavského paktu a sovětských vojsk umístěných v NDR a ČSSR. Přestože existuje pár pozorování, která hlásili civilisté, většina uvedených případů byla ohlášena členy pohraniční stráže a pohraniční bezpečnostní jednotkou.

Zatímco se skutečně většina popsaných a uvedených případů může skutečně snadno vysvětlit sovětskými drony a balóny se sondou, protože popisované objekty takové drony v této oblasti zcela připomínaly, zrovna jako letadlu podobný sovětský dron "Tupolev M-141" nebo meteorologický balón (jako v mnoha případech oficiálních případů spisů UFO z jiných zemí), existuje tu malé procento případů, které tomuto vysvětlení vzdorují nejen kvůli exotické povaze udávaných charakteristik pozorovaných objektů, ale také protože dokonce i oficiální vyšetřování mělo problémy nebo úplně selhalo při vysvětlení některých pozorování – přinejmenším těch popisovaných uvnitř zrovna těchto spisů.

Blízká setkání nad německou pohraniční služebnou a námořní stanice v Baltském moři

Nejzajímavější případ pozorování exotického UFO čtyřmi důstojníky se odehrálo v roce 1986 na Fehmarnu, třetím největším ostrově Německa v Baltském moři (jež bylo hraničním ostrovem během časů, kdy Německo po druhé světové válce bylo stále rozděleno na Západ a Východ).

O této události se ve spisech UFO zmiňuje BND následovně:

Obr.: Puttgardenský případ samotný pokrývá 5 stran spisů. Zdroj: Bundesarchiv.de; grenzwissenschaft-aktuell.de

"Brzy ráno 26.8. 1986 mezi 03.00 a 03.30 ráno tři důstojníci pohraniční stráže v Puttgardenu, kteří sloužili noční směnu, z okna své služebny pozorovali letící objekt, který letěl pomalu směrem ke stanici trajektu u Puttgardenu. Zároveň byl tento objekt pozorován také celním úředníkem v Puttgardenu, z takzvaného "vozového parku" stanice trajektu, který byl umístěn asi 300 metrů od oněch tří pohraničníků.

Puttgardenský případ samotný pokrývá 5 stran spisů. Zdroj: Bundesarchiv.de; grenzwissenschaft-aktuell.de
1) UFO se přiblížilo k stanici trajektu v Puttgarden ve zmiňovanou dobu poměrně malou rychlostí (v žádném případě se nejednalo o dopravní letadlo) a přilétalo ze západu.
2) Objekt letěl ve výšce asi 50-60 metrů.
3) Když to připlulo nad stanici trajektu v Puttgardenu, znovu snížilo svou rychlost a téměř se zastavilo nad oploceným molem.
4) V okamžiku pozorování uslyšeli pohraničníci nějaký zvuk, který popisovali – ve shodě s celníkem – jako "poměrně tichý bzučivý zvuk“, který by se dal přirovnat ke zvuku turbíny.
5) Nikdo z důstojníků nebyl schopen poskytnout popis ohledně velikosti objektu, tvaru a barvě. Bylo to díky těmto důvodům:
a) Byla temná noc.
b) Objekt vydával tak oslnivou záři/světlo, že zmínění pozorovatelé nebyli schopni nic rozeznat. Jeden důstojník se dohadoval, že tato záře by mohla být zapnuta s úmyslem vyhnout se identifikaci, protože použitá světla nebyla ani světla navigační ani světlomety, protože žádné namířené kužely světla nesměřovaly dolů.
6) Poté, co se objekt téměř zastavil těsně před stanicí trajektu, pokračoval a visel ve stejné výšce východně a pomalu míjel námořní pobřežní stanici Marienleuchte na Fehmarnu.
7) Pokusy pozorovatelů dozvědět se o pozorování více přes vojenské zaměstnance a důstojníky k ničemu nevedly.

Bylo provedeno šetření námořní pobřežní hlídkou ve stanicích Westermarkelsdorf, Marienleuchte a Stabernuk (všechny na ostrově Fehmarn), jakož i helikoptérami z velitelství pohraniční letky, operačního sledování stanice trajektu v Puttgarden, zapojily se i německé trajekty „Deutschland“ a “Karl Carstens“ a dokonce i dánská policie v Rodby."

Ačkoli svědci vyloučili možnost, že pozorovali letadlo a také vyloučili helikoptéru, spis později učinil předpoklad, že by tu mohlo být spojení s údajným pozorováním sovětské helikoptéry nad západoněmeckým městem Luebeck toho samého rána 26.08.1986, ale v 7.00 ráno (o 4-3 hodiny později), což bylo oznámeno v místních novinách. Na základě těchto předpokladů znovu nastalo další šetření, ale opět s negativním výsledkem.

Vyhodnocení a význam spisů UFO

Bez ohledu na to, jak experti na poli UFO a armáda budou nakonec hodnotit každý z případů pozorování UFO, popsaný uvnitř těchto nově odhalených spisů, jejich význam a důležitost pro skutečné pochopení zájmu německé vlády o tématiku UFO nemůže být dostatečně doceněn.

Přestože samotné spisy nejsou tajné nebo zakázané kvůli jejich historickým souvislostem a mohou být shlédnuty kýmkoli ve Federálním archívu v Koblenci, již samotná existence takových spisů je hodnotou sama o sobě – jelikož - jak jsem psal předtím, jsou v úplném protikladu k oficiální pozici Německé vlády udržované po několik desetiletí, o tom, že tu není a nebyl žádný oficiální zájem, ani ze strany vlády, jejích elementů, ministrů, dalších těles, institucí, armády, ani tajných služeb ohledně tohoto tématu a studia UFO.

Dále existence spisů UFO zpravodajské služby BND podporuje také vyhodnocení politicky nezávislé Vědecké výzkumné služby při kongresu (Wissenschaftliche Dienste) německého parlamentu (Bundestag), týkajícího se pozice německé vlády ve věci UFO a mimozemských návštěv na Zemi. Toto hodnocení přichází k závěru:

"Skutečnost, že jak Anglie, jakož i Francie (a několik dalších zemí), se zabývaly otázkou existence UFO a mimozemských forem života a že potvrdily tento zájem rozsáhlým publikováním svých tajných spisů, a to dokonce i online, naznačuje, že také německé agentury a federální ministerstva se tímto problémem zabývají.“

Pro čtenáře by mohlo být zajímavé, že toto vyhodnocení německou vědeckou výzkumnou službou při kongresu, je současně předmětem pokračujícího soudního sporu, ve kterém se úpěnlivě snaží administrativa německého parlamentu zabránit tomu, aby toto vyhodnocení bylo zveřejněno na základě zákona o svobodě informací.

Mnoho stránek výše zmíněných spisů BND odhaluje, že takový zájem přinejmenším jednou existoval (a pravděpodobně existuje dál), jak dokládají spisy, že tedy existovaly procedury a mechanismy pro hlášení a vyšetřování případů pozorování UFO i civilisty a zvláště důstojníky, členy armády a pohraniční stráže. Jeden spis je například označen ručně psaným příkazem „prosím vytvořit »proceduru UFO«“, zatímco ostatní jasně ukazují, že pro další vyšetřování některých popisovaných pozorování UFO byla hledána nějaká legální a administrativní asistence a to se netýká jen vojenských jednotek, ale také samotného ministerstva vnitra – takže toho samého ministerstva, které tvrdilo před několika lety, že nemají ani povědomí, ani žádný zájem týkající se UFO.

grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/03/revealed-ufo-files-of-german-secret.html

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Rozhodnutí soudu: německý parlament musí poskytnout přístup k tajným zprávám o UFO
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/rozhodnuti-soudu-nemecky-parl...

Spolkový sněm Německa se zabývá UFO
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/spolkovy-snem-nemecka-se-zaby...

Bývalý kanadský ministr obrany: „Mimozemšťané jsou mezi námi“ (+VIDEO)
http://www.cez-okno.net/clanok/byvaly-kanadsky-ministr-obrany-mimozemsta...

Námořnictvo USA v roce 1998 spustilo plán na přizpůsobování svých operací pro budoucnost, v níž mimozemšťané budou existovat a žít mezi námi
http://www.cez-okno.net/clanok/namornictvo-usa-v-roce-1998-spustilo-plan...

Polské spisy UFO se prý ztratily
http://www.cez-okno.net/clanok/polske-spisy-ufo-se-pry-ztratily

Brazilské ministerstvo obrany a ufologové
http://www.cez-okno.net/clanok/brazilske-ministerstvo-obrany-a-ufologove

Akta X sovětského ministerstva obrany odhalena
http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/akta-x-sovetskeho-ministerstv...

Seriál: Britské vojenské kruhy sledují UFO téměř 60 let
http://www.cez-okno.net/serial-britske-vojenske-kruhy-sleduji-ufo-temer-...

Francúzsko: Akty X zbavené tajomstva
http://www.cez-okno.net/clanok/ufo/francuzsko-akty-x-zbavene-tajomstva


Autori: 
apríl 12, 2014 19:36 popoludní

 

 

Top