Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pápežská bula, ktorou Štefanovi dali „svätú korunu“ je falzifikát!

Vraj Silvester II. r. 1000 vydal pápežskú bulu, ktorou Štefanovi dáva „svätú korunu“, titul „apoštolského kráľa“. TÁTO BULA JE ALE FALZIFIKÁT! (hrubý falzifikát!). O tom písali aj v Maďarskom Časopise Századok, 1901, s. 905. Prof. Lánczy Gyula, prof. svetových dejín na univerzite v Budapešti: z falzifikátu podozrieval niekoho z maďarských biskupov 17. st. Biskup Karáczonyi János (1891) tiež povedal, že je to falzifikát. Inocent III. 1201, nariadil, aby tento pokus, že Štefan má právo duchovného vodcovstva Katolíckej cirkvi v Uhorsku, ktorý sa čítaval v katolíckych chrámoch Uhorska na deň sv. Štefana, bol vynechaný. To sa však nerešpektovalo.

Ján Tomkó Marnavič, biskupský kandidát (1580 – 1637), nedostal pápežské potvrdenie, vyhotovil falzifikát pápežskej buly. To povedal biskup Karácsonyi. To malo byť v r. 1635. To isté tvrdil Talian Rossi, „jurisconsult“, v r. 1660.

Prof. Ferdinand Šišič, Chorvát: Marnavič falšoval. Ján Karáczosnyi v Századok. roč. 1913: „Ján Tomkó, ktorý pobalamutil svet“: falošná bula pápeža Silvestra, podvody Tomka Marnaviča.

Z týchto skutočností vyplýva, že „ani titul „apoštolského kráľa“ a ani svätá koruna, o ktorej sa tvrdí vo falzifikáte... nemôžu byť pokladané za historické skutočnosti“ (s. 259). Titul „apoštolský kráľ“ je z r. 1756 (Klement XIII.) „dal sa uprosiť“, ale nepripustil „nijaké historické odôvodnenie tohto titulu“ (s. 260) Bolo to „nové privilégium“.

Nápisy na zlatej korune sú grécke, nie latinské. Teda Konštantín Veľký daroval jednu korunu Silvestrovi I. a Silvester II. vraj poslal túto korunu r. 1000 Štefanovi. Jozef II. „sv. koruna“ je obyčajná pozostalosť zapadnutej slávy – koruna sa dostala do Viedne, do múzea. Táto koruna bola darovaná Gejzovi I. z rodinných dôvodov: bol ženatý s byzantskou princeznou: „aby zamedzila úplné vazalstvo Uhorska pod suverenitou germánskej mocenskej politiky“ (s. 261).

XVI. st. Štefan Werböczy: Tripartita: „sv. koruna“ je doktrína politicko-jurisdikčná: bola výrazom maďarského politického národa. Symbol feudálneho Uhorska. (To všetko na základe falšovania.)

XIX. st. - zo „sv. koruny“ sa urobila „uhorská koruna“, „koruna sv. Štefana“, to zn., že nad kráľom je „sv. koruna“ ako symbol suverenity. R. 1787 sčítanie ľudu: Maďari 39 %! „Nie pápež Silvester II. bol ten, čo poslal Štefanovi, kráľovi Uhorska, korunu, ale cisár Otto III.“ (pod. aj poľskému kráľovi Boleslavovi – s. 268)
Ion Lupaš
Zdroj: protiprudu.info

september 21, 2009 00:51 dopoludnia

 

 

Top