Obrázok používateľa CEZ OKNO
Opäť MU - Mal Churchward nakoniec pravdu?

Nové dôkazy naznačujú, že James Churchward, muž ktorý tvrdil, že videl dôkazy o stratenej civilizácii Mu skutočne videl tajnú knižnicu. Thomas Ritter, prevádzkovateľ nemeckej cestovnej kancelárie tvrdí, že mal možnosť do nej vstúpiť. James Churchward bol patentový vynálezca, inžinier a muž, ktorý tvrdil, že našiel dôkazy o stratenej civilizácii Mu. O Mu povedal, že bola pacifickou obdobou Atlantídy, podľa Churchwarda, bola Atlantída kolóniou Mu.


Prvý človek čo písal o Mu bol Augustus Le Plongeon, ktorý získal v archeologických kruhoch vyznamenanie za urobenie prvých fotografií trosiek Chichén Itzá. Jeho knihy „Posvätné tajomstvá medzi Maymi a Quichmi“ (1886) a „Kráľovná Moo a Egyptská Sfinga“ (1896) súviseli s dešifrovaním tzv. „Troanovho kódexu“, o ktorom vyhlasoval, že preukázal, že Mayovia boli predkovia starých Egypťanov.

Mayovia vznikli zo stratenej civilizácie Mu, ktorá bola na rovnakej úrovni ako Atlantída, a ktorá bola zničená sopečnou erupciou. Dodal, že kráľovná Moo – jednoznačne spojená s Mu – cestovala z tohto kontinentu do Egypta, kde sa zapísala do učebníc dejepisu pod svojim novým menom Isis. Bohužiaľ, keď bol o niekoľko desaťročí rozlúštený mayský jazyk, zistilo sa, že Le Plongeonov výklad tohto dokumentu bol úplne chybný, niekedy boli použité dokonca listy, ktoré sa nikde nenachádzali.

Jack Churchward, potomok Jamesa Churchwarda, uvádza, že Le Plongeon sa spoliehal na preklad Brasseura de Bourbourga. Jack Churchward dostal email od jedného z de Bourbourgových potomkov, ktorí uviedli, že preklad bol robený channelingom s duchom, ktorý vysvetľuje, prečo Le Plongeon pochybil, keďže interpretoval dokument na základe tohto prekladu. Le Plongeon preniesol stratené civilizácie Mu do kníh, ale opustil teozofku Helena Blavatskú, popularizujúcu stratený kontinent, vyhlasujúc, že to bolo mystické miesto zrodu okultných tradícií. Ale muž, ktorý preniesol Mu z roviny teórií a špekulácii do reality bol James Churchward, ktorý vyhlasoval, že našiel pevný fyzický dôkaz pre existenciu tohto kontinentu, keď uvidel tajnú knižnicu v Indii.

Narodil sa vo Veľkej Británii, no nakoniec sa usadil v Spojených štátoch. Ale to bolo pred rokmi, žil na Srí Lanke, kde vlastnili s manželkou čajové plantáže, keď odcestoval do Indie. Počas tejto cesty, ako neskôr vyhlasoval, našiel stratenú epochu dejín ľudstva. V Indii sa ho ujal kňaz, ktorý učil Churchwarda čítať staroveký mŕtvy jazyk. Údajne ho boli schopní čítať iba tento kňaz a ďalší dvaja ľudia na svete. Text v tomto jazyku bol napísaný na mnohých tabuliach, ktoré kňaz dovolil Churchwardovi vidieť a čítať. Churchward priblížil vo svojich knihách, ako trikmi presvedčil, aby mu kňaz ukázal tabule a naučil ho mŕtvy jazyk. Keď sa tak stalo, Churchward si uvedomil, že tabule neboli kompletnou knižnicou. Avšak bol schopný vytvoriť ucelený obraz stratenej civilizácie Mu konzultovaním s inými zdrojmi a ľuďmi.

Tieto udalosti sa stali v druhej polovici 19. storočia, Churchward publikoval materiál o Mu až v rokoch 1924, čo je veľmi dlhá doba, aby mlčal o tak obrovskom objave. Príliš krásne na to, aby to bola pravda? Nie, pretože Churchward sa už dlho zaujímal o stratené civilizácie. V roku 1890 osobne preberal Mu s Le Plongeonom a jeho manželkou Alice. Jack Churchward uvádza, že nevidená publikácia od jeho predchodcu je „Kópia kamenných dosiek nájdených Williamom Nivenom na Santiago Ahuizoctla blízko Mexico City." Je známe, že v roku 1927 si vymenili dva listy.

Churchward sa stal slávnym, keď sa hlavný článok o tom objavil 10. novembra 1924 v novinách „New York American“. V ňom bol predložený ústredný rámec Churchwardových tvrdení o Mu. Civilizácia bola nazvaná „Ríšou Slnka“. Bola civilizáciou ktorá mala 64 miliónov obyvateľov, známych ako Naakalovia, kňazské bratstvo, strážcovia posvätnej múdrosti, ktorí žili pred 50.000 rokmi. Všetky známe civilizácie – India, Egypt a Mayovia – boli upadajúcimi zvyškami ich kolónií.

V roku 1926, vo veku 75 rokov, Churchward publikoval: „Stratený kontinet Mu: Vlasť človeka.“ Kde sa nachádza Mu? Je rozšírená od severu Havaja po Fidži a Veľkonočný ostrov. Geológovia si tu vedia ťažko predstaviť súš, ako plochu prechádzajúcu tzv. Andezitovou líniou, čo robí geologicky nepravdepodobné, že tu bola zemská masa. Keďže Churchward nemal nikdy dôkaz o svojej návšteve Naakalskej knižnice, mnoho ľudí berie jeho výroky s nedôverou.

Bol Churchward klamár, alebo niekto s originálnymi zážitkami? Pre jeho lepšie pochopenie je potrebné poznamenať, že niektoré aspekty legendy o Mu sú Churchwardovými originálmi, a niektoré nie. Bol to Le Plongeon, kto prvýkrát písal a Naakaloch v roku 1896, kde ich identifikuje ako Mayských adeptov a misionárov a slovo "Naacal" prekladá ako "Vznešení". Ale Le Plongeon identifikoval ich rodnú vlasť v strednej Amerike, nie v Mu v Tichom oceáne, čo bolo špecifické pre Churchwarda.

A čo jeho vzťah k Blavatskej? Obaja tvrdili, že v Indii boli vystavení „stratenému poznaniu“. V prípade Blavatskej, jej zdroj strateného poznania je „Kniha Dzyan“, pravdepodobne napísaná v Atlantíde a darovaná indickým Mahátmom (Veľkým Dušiam). V skutočnosti, aj keď by sa mohlo argumentovať, že Churchward vo svojom zhodnotení Mu len skopíroval Blavatsku a LePlongeona, súčasne by sa dalo povedať, že jeho príbeh je úplne pravdivý a že potvrdzuje Blavatskej tvrdenie, a že Churchward strávil niekoľko desaťročí stmeľovaním materiálu predtým, než išiel s týmto príbehom na verejnosť a napísal rad kníh na túto tému.

Churchward žil v Indii v roku 1880, než sa v roku 1889 presťahoval do Spojených štátov. Počas pobytu v Indii údajne nadviazal kontakt s týmito indickými adeptmi - berme do úvahy viac než dostatočne dlhú dobu približne desiatich rokov, kedy sa mohol zbližovať, učiť a študovať jazyk. Churchward povedal, že študoval jazyk, o ktorom tvrdil, že je pôvodným jazykom ľudstva s označením „Naga-Maya“, po viac ako dva roky. Po prečítaní dokumentov Naakalov, pokračoval v hľadaní ďalších informácií. V Barme navštívil starobylý budhistický chrám pri hľadaní stratených záznamov, úvodných listov od indických vysokopostavených kňazov, s ktorými študoval.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Phillip Coppens

Zdroj: http://www.philipcoppens.com/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

James Churchward
http://www.cez-okno.net/search/node/Churchward

Po éru Atlantídy a Lemúrie
http://www.cez-okno.net/clanok/andromeda/po-eru-atlantidy-a-lemurie-utaj...

OČKO: Stratený kontinent?
http://www.cez-okno.net/clanok/ocko-strateny-kontinent

MU
http://www.cez-okno.net/rubrika/lemuria


Sekcie: 
júl 06, 2014 23:14 popoludní

 

 

Top