Obrázok používateľa CEZ OKNO
Opäť MU - Mal Churchward nakoniec pravdu? 3

Prechádzajúc komorami Ritter videl aj zvitky kovových fólií, z ktorých jednu Pačayappa otvoril. Vyhlasoval, že sa dali ľahko rozbaliť, a že materiál bol veľmi tenký a pripomínal mu titán, pretože sa netrhá a nevrásni. Znaky písané na nich boli rovnako skôr leptané ako vyryté a Ritter si uvedomil, že videl jeden z týchto zvitkov už predtým: v Churchwardovej knihe. Na zadnej strane tejto miestnosti boli ďalšie dvere, ale Pačayappa naznačil, že ich Ritterovi neotvorí. Poučil ho, že dvere vedú do veľkého systému podzemných tunelov, z ktorých niektoré sa pripájajú k mestám vzdialeným niekoľko desiatok kilometrov...


Ritter uvádza, že nehinduisti a cudzinci bežne nájdu túto knižnicu zatvorenú a prístup do centrálnej časti je dokonca zakázaný. Ale Ritter bol presvedčený, že to bolo tu, kde Churchward videl tabule Naacalov a že viac ako po sto rokoch stúpal v Churchwardových stopách. Jack Churchward študoval materiál svojho predchodcu detailne a k Ritterovým materiálom zostáva skeptický. Ritter tvrdí, že niektoré zo zvitkov, ktoré našiel, boli rovnaké ako tie, čo našiel Churchward. Jack Churchward však dodáva: „Ak tam James bol, potom mali byť tabuľky zabalené a uložené... James povedal rovnako veľa vo svojich knihách. Ritter nehovorí nič iné, než že videl symbol, nevie, že tabuľky, ktoré videl, boli z nepáleného ílu, alebo že tabuľky mali byť uskladnené.”

Od roku 1993 Ritter vykonáva rozsiahly výskum tzv. knižníc palmových listov, ktoré sú roztrúsené po celom subkontinente. Jednu objavil v Kačipurame. Originály týchto palmových listov boli vytvorené a uchovávané Rišiami, ktorí, povedal, žili okolo 5000 p.n.l. Palmové listy sú systémom veštenia. Predpokladá sa, že každý list obsahuje jedno stelesnenie ľudskej bytosti, a preto existujú milióny týchto listov. Väčšina z palmových listov sa zameriava na Indiu a len 10 percent knižnice, povedal, obsahuje informácie o mimoindickom živote.

Počas návštevy týchto centier, vás kňaz prevedie niektorými minulými či budúcimi inkarnáciami a listy vám vyloží. Pretože sú napísané na palmových listoch, ktoré sa stále znehodnocujú, boli už mnohokrát prepisované. Hovorí sa, že pôvodná knižnica vytvorená Rišiami bola vyrobená z odolnejšieho materiálu a to buď z rytých kamenných dosiek, alebo kovových tabuliek. Ritter vysvetľuje, ako jeho palmové listy „obsahujú informácie a podrobné údaje o minulosti, niektoré dokonca z predchádzajúcich inkarnácií a o budúcnosti v tomto živote – vyhlásenia sú veľmi osobné, aj v intímnych veciach, ktoré ak sa týkajú minulosti, sú dobre overiteľné a zodpovedajúce pravde.“

Jack Churchward žiadal od Rittera viac dôkazov, vrátane fotografií na podporenie svojich mimoriadnych nárokov, ale tak ďaleko Ritter nezašiel, nehovoriac o premeškaných termínoch, aj keď sľúbil, že tento materiál dodá.

Moje dva pokusy o kontakt s Ritterom ostali bez odpovede.

Viac informácií o Jackovi Churchwardovi na stránkach: www.jack.churchward.com a www.my-mu.com

Tento článok vyšiel i v Atlantis Rising, 91 (január-február 2012)

-koniec-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Phillip Coppens

Zdroj: http://www.philipcoppens.com/

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Thomas Ritter
http://www.cez-okno.net/search/node/ritter

James Churchward
http://www.cez-okno.net/search/node/Churchward


Sekcie: 
september 09, 2014 15:59 popoludní

 

 

Top