Obrázok používateľa CEZ OKNO
Orioňané chtějí více porozumět než cítit

Ti, jejichž planetárním původem je Orion mají silnou osobnost a silné ideály a názory. Orioňany snadno poznáte, kladou totiž mnoho otázek! Mají silnou potřebu porozumět příčinám a vnitřnímu významu veškerých věcí. Mají tendenci analyzovat lidi a události v touze nalézt k nim porozumění. Pro lidi v jejich okolí to může být frustrující, neboť se mohou cítit pod drobnohledem. Orioňané totiž fungují spíše na mentální než na pocitové úrovni. Nejde o nedostatek cítění, je to zkrátka jejich primární operační režim.


Orioňané chtějí od druhých respekt ke svým názorům a mohou se hádat, aby si jej získali a přesvědčili ostatní o jejich správnosti. Musí se naučit vyvážit touhu porozumět s citlivostí k potřebám druhých. Vyspělý Orioňan se naučil, že stačí, když jsou jeho názory a stanoviska brány v potaz a akceptovány jako relevantní a není už nutné získat k nim souhlas druhých.

Orioňané mají hlubokou vnitřní touhu po vědomostech a mohou je frustrovat lidé, kteří ji s nimi nesdílejí. Zajímají se o širokou škálu odvětví. Při konverzaci s Orioňanem bude zřejmé, že buď mají o probíranou problematiku velký zájem a jsou v ní také dobře erudovaní, nebo o ni nemají žádný zájem a pak o ní neví takřka nic. Bez podrobných důkazů jsou velmi skeptičtí k novým názorům a obtížně je přijímají. Příčinou je jejich mentální a intelektuální soustředěnost a potřeba, „aby věci dávaly logický smysl“, než je přijmou.

Orioňané bývají kritičtí k sobě i k druhým. Je to proto, že vyhledávají a očekávají dokonalost. Jsou intenzívně zapálení pro detail. Všímají si věcí, kterých si jiní nevšimnou a pokud mají pocit, že jde o něco, co si žádá pozornost nebo změnu, upozorňují na ně druhé.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.energiezivota.com/


Súvisiace:

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras

Orion
http://www.cez-okno.net/rubrika/orion

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


máj 14, 2016 13:47 popoludní

 

 

Top