Obrázok používateľa CEZ OKNO
Otevřený dopis rodičům, učitelům a správám škol ohledně sítí Wi-Fi ve školách

Ve světě se dost mluví o nebezpečí mikrovlnného záření z wi-fi. Přeložený článek od next-up se týká škol, ale o ty snad u nás ani tolik nejde, mají už své drátové učebny, málo peněz, a investice do wi-fi nebudou asi prioritou... Dávám článek proto, abychom si znovu uvědomili, co toho záření máme i doma - i mnohá televize je přes wi-fi a puštěná celý den - a v tom nám ty děti rostou... Tak to obložme orgonitem a vypínejme, když to zrovna nepoužíváme..."Jsem vědecká pracovnice a zabývám se zkoumáním vlivu elektromagnetické radiace na zdraví. Jsem stále více znepokojena tím, že další a další školy si instalují wi-fi sítě a dávají své budovy k dispozici pro antény mobilních telefonů.

Jak federální vláda (ministerstvo zdravotnictví i průmyslu), tak poskytovatelé wi-fi služeb vám řeknou, že tato technologie je bezpečná, neboť vystavení radiofrekvencím je pod stanovenými federálními limity.

Tato informace je zastaralá a nepřesná, neboť neustále roste počet vědeckých publikací dokazujících nepříznivé zdravotní a biologické účinky u vystavení hodnotám nižším než je náš Bezpečnostní kód 6 (viz www.bioinitiative.org) a též roste počet vědeckých a lékařských organizací, které požadují zavedení přísnějších limitů.

Z těchto důvodů je nezodpovědné, aby byla wi-fi mikrovlnná radiace zaváděna do školního prostředí, kde malé děti tráví denně mnoho hodin.

Fakta

1. LIMITY: Limity pro mikrovlnné záření (které je užíváno ve wi-fi) má v různých zemích světa 5 stupňů. Nejnižší limity jsou v Salzburgu v Rakousku a nyní i v Lichtenštejnsku – činí v těchto zemích 0,1mikrowattu/cm2. Viz krátké video (http://videos.next-up.org/SfTv/Liechtenstein/AdoptsTheStandardOf06VmBioI...). Ve Švýcarsku je limit 1 a v Kanadě je 1000 mikroW/cm²!

Proč má Kanada limit, který je o tolik vyšší než v ostatních zemích? Kanadské limity jsou založeny na krátkodobém (6 minutovém) ohřívacím efektu. Tvrdí se, že pokud tato radiace neohřeje vaše tkáně, je „bezpečná“. To je nesprávné. Účinky jsou dokázány u úrovní mnohem nižších než u těch, které mohou ohřát tělesné tkáně. Viz přiložená zpráva: Analýza účinků navrhované sítě wi-fi v San Francisku na zdraví a životní prostředí (2007). Tyto biologické efekty obsahují: zvýšenou propustnost mozkové krevní bariéry, zvýšený únik kalcia, nárůst rakoviny a poškození DNA, vytváření stresových proteinů a poškození nervů. Vystavení této energii je spojováno se změnami v krevních buňkách u školních dětí, dětskou leukémií, oslabením motorických funkcí, zhoršením reakčního času a paměti, bolestmi hlavy, závratěmi, únavou, slabostí a nespavostí.

2. ELEKTROHYPERSENSIBILITA: Stále více lidí je nepříznivě postiženo elektromagnetickými frekvencemi. Tato nemoc se nazývá elektrohypersensibilita (EHS) a ve Švédsku je uznávána jako choroba. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje EHS takto:

„jev, kdy jednotlivci pociťují nepříznivé zdravotní účinky, když užívají nebo jsou v blízkosti přístrojů vydávajících elektrické, magnetické nebo elektromagnetické pole (EMF)... EHS je pro postižené osoby reálný problém někdy způsobující pracovní neschopnost, i když úroveň těchto polí v jejich blízkosti není větší než v normálním životním prostředí. Jejich vystavení je všeobecně několik stupňů pod mezinárodně uznávanými limity.“

Kanadské ministerstvo zdravotnictví uznává ve svém Bezpečnostním kódu 6, že někteří lidé jsou citlivější na tyto formy energie, avšak před změnou limitů musí toto ještě prozkoumat.

Symptomy nemoci EHS: problémy se spánkem, únava, bolesti, nevolnost, problémy s kůží, očima a ušima (tinnitus), závratě atd. Soudí se, že 3% obyvatel jsou těžce postižena a dalších 35% má mírnější symptomy. Dlouhodobé vystavení je zřejmě spojeno s citlivostí a proto je nezbytné, aby působení mikrovlnného záření na děti (wi-fi a mobilní telefony) bylo co nejvíce minimalizováno.

3. CITLIVOST DĚTÍ: Děti jsou citlivější ke znečištění životního prostředí, kterým je i mikrovlnné záření. Stewartova zpráva (2000) doporučovala, aby děti neužívaly mobilní telefony kromě případů nutnosti. Mobilní telefony vystavují vaši hlavu mikrovlnnému záření. Bezdrátový počítač (wi-fi) vystavuje záření celou vaši horní část těla, a pokud ho máte na klíně, jsou ozářeni i vaše reproduktivní orgány. Samozřejmě je to nežádoucí, zejména pro děti a dospívající. Z tohoto důvodu musíme odrazovat od užívání těchto technologií dětmi, zejména v základních školách. Neznamená to, že studenti nemohou užívat internet. Znamená to prostě, že přístup na internet musí být pomocí drátů spíše než vzduchem (bezdrátový).

4. ODSTRANĚNÍ WI-FI: Většina lidí nechce bydlet ani v blízkosti antén mobilních operátorů či wi-fi antén z důvodu obav o zdraví. Když wi-fi (bezdrátové routery) jsou užívány uvnitř budov, je to podobné, jako venkovní antény, a potenciálně je to mnohem horší, protože jste mnohem blíže ke zdroji záření.

Knihovny ve Francii odstraňují wi-fi z důvodu obav jak vědecké komunity, tak zaměstnanců a vedení.

Školní správa ve Vancouveru vydala v lednu 2005 rozhodnutí, které zakazuje stavbu mobilních antén v dosahu 1000 stop (305 m) od školních zařízení.

Palm Beach na Floridě, Los Angeles v Kalifornii a Nový Zéland zakázaly antény mobilních telefonů v blízkosti škol z obav o bezpečnost. Rozhodnutí neumisťovat mobilní antény v blízkosti škol je založeno na pravděpodobnosti, že děti jsou vnímavější k této formě radiace. Je jasné, že pokud nechceme antény v blízkosti škol, nechceme je ani uvnitř škol! Nejbezpečnější cestou je mít drátový přístup na internet, nikoliv bezdrátový. I když je to krátkodobě dražší alternativa, dlouhodobě je to levnější alternativa, pokud bereme jako faktor zdraví učitelů i žáků.

5. DOPORUČENÍ: Doporučení omezit užívání mobilních telefonů byla vydána v různých zemích a organizacích, jako Velká Británie (2007), Německo (2007), Francie, Rusko, Indie, Belgie (2008) a rovněž Zdravotní komise v Torontu (2008) a Ústav pro výzkum rakoviny v Pittsburghu (2008). Tato doporučení se vztahují na užívání telefonů, ale platí rovněž pro vystavení záření z wi-fi, protože obojí užívá mikrovlnného záření. Wi-fi počítače dokonce vystavují tělo tomuto záření více než mobilní telefony.

6. PRINCIP PREVENCE: I ti, kteří „nepřipouštějí“, že věda dokazuje nepříznivé biologické účinky vystavení mikrovlnné radiaci, by měli uznat, že je třeba být opatrný na zdraví dětí. Z tohoto důvodu je zde Princip prevence, který praví:

„Za účelem ochrany životního prostředí by měl být princip prevence široce aplikován Státy dle jejich možností. Pokud existují hrozby vážného či nezvratného poškození, nedostatek úplné vědecké jistoty by neměl být používán jako důvod k odložení účinných opatření k předcházení degradace životního prostředí.“

„Státy“ v tomto případě znamená školské komise a ty, kteří rozhodují o zdraví dětí.

Dvě nejdůležitější prostředí v životě dítěte jsou domov (zejména ložnice) a škola. Z tohoto důvodu je naprosto nutné, aby tato prostředí byla co nejbezpečnější. Pokud se mýlíme, dovolte nám prosím, abychom se mýlili na straně opatrnosti."

5. května 2009

S úctou
Dr. Magda Havas. B.Sc., Ph.D.

Environmental and resource Studies, Trent University, Peterbourgh, ON, Canada
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Wifi_2009.php

Vystavil Orgonet

Zdroj: orgo-net.blogspot.com


Rubriky: 
júl 17, 2009 22:27 popoludní

 

 

Top