Obrázok používateľa CEZ OKNO
PÁTRANIE PO LEGENDÁRNOM KONTINENTE: Spočíva pravda o Platónovej Atlantíde v pohyblivom morskom dne?

Pred viac ako dvetisíc rokmi písal Platón o Atlantíde – prehistorickej civilizácii, ktorá údajne existovala deväť tisíc rokov pred jeho érou, čiže viac ako jedenásť tisíc pred našou. Slávny filozof spomína civilizáciu s technológiami na úrovni doby bronzovej, ktorá sa nachádzala na „ostrove Atlantída“ niekde blízko Stredozemného mora v Atlantickom oceáne.


Platón napísal okolo roku 360 p.n.l. dve diela – „dialógy“ nazvané Timaios a Kritias, ktoré sú jedinými známymi prácami popisujúcimi do detailu civilizáciu Atlantídy. Spomínajú sa v nich cesty aténskeho štátnika Solóna (638-558 p.n.l.) do Egypta okolo roku 570 p.n.l. Počas jeho pobytu v Egypte mu istí vysokí chrámoví kňazi rozprávali o ríši zvanej Atlantída a o vojne, ktorú vraj Atlantída viedla proti národom na východe Stredomoria, okrem iných aj proti prehistorickým Aténam. Vojna v Stredomorí sa odohrala 9 000 rokov pred Solónovou dobou. Po jej skončení došlo k potopeniu Atlantídy a zničeniu prehistorických Atén. Platón svoje dialógy o Atlantíde napísal na základe Solónovho prekladu rozprávania z Egypta.

Historická pravda alebo politický mýtus?

V obidvoch svojich dielach – Timaios a Kritias – opisuje Platón udalosti v Atlantíde ako historický fakt, nie ako fikciu. Prakticky od čias, keď Platón v 4. storočí p.n.l. svoje dialógy napísal, ich však mnohí filozofi a učenci považujú len za fikciu, alebo za „politický mýtus“ či „Platónovo podobenstvo“. Tvrdia, že Platón vytvoril fiktívnu Atlantídu a prehistorické Atény ako metaforu a morálny odkaz pre diskusiu o ideálnej spoločnosti. Ak si však nájdete čas a prečítate si preklad týchto diel, zistíte, že Platón uvádza geografické a iné detaily o ostrove Atlantída a o prehistorických Aténach, ktoré sú oveľa podrobnejšie, ako by si vyžadovala púha metafora.


Mapa Athanasia Kirchera, ktorá Atlantídu umiestňuje do stredu Atlantického oceánu. Vydavateľstvo Mundus Subterraneus 1669, uverejnené v Amsterdame. Mapa je orientovaná južnou stranou navrch. Zdroj ›› Verejná doména

Vzhľadom na to, že o Atlantíde už boli napísané tisícky kníh a teórií o jej možnej polohe, je prekvapujúce, že prakticky všetci autori si buď povyberali z Platónových diel len čiastočné geografické opisy, alebo ich obmenili, takže ich teórie sedia iba čiastočne. Autori najčastejšie tvrdia, že Platón sa buď zmýlil vo svojich výpočtoch času a vzdialeností, alebo že v Atlantiku sa nenachádza žiaden potopený ostrov, prípadne že Atlantída sa nenachádzala v Atlantickom oceáne. Strávil som šesť rokov skúmaním všetkých Platónových opisov v jeho dielach Timaios a Kritias, akoby boli pravdivé a presné.

Všetky presné Platónove opisy vysvetľujem v diele ›› “Platónova karibská Atlantída”, vrátane polohy a povahy ostrova Atlantída v Atlantickom oceáne, ako aj Atlantickej ríše a prehistorických Atén pred vyše 11 000 rokmi.

Skrytá poloha legendárneho ostrova


„Ostrov Atlantída“ v Karibiku. Zdroj autor

Analýzou Platónových geografických opisov „ostrova Atlantída“ som dospel k záveru, že sa nachádzal vo východnej oblasti Karibiku. Atlantída bola kedysi veľkou zemskou masou s rozlohou vyše milióna štvorcových kilometrov, ktorá zaberala východnú polovicu karibskej tektonickej dosky. Pôvodne sa nachádzala nad hladinou mora, potom sa však prakticky celkom potopila a v súčasnosti tvorí veľkú časť morského dna v Karibiku.

Civilizácia v Platónovej Atlantíde sa vyvinula pred viac ako 11 600 rokmi po období nazývanom posledné glaciálne maximum (PGM), ku ktorému došlo približne pred 20 000 rokmi. PGM bolo obdobím počas doby ľadovej, keď ľadové pokrývky nad Antarktídou a väčšou časťou Severnej Ameriky a Eurázie dosahovali svoj najväčší rozsah a hrúbku aj niekoľko kilometrov.


Rozsah posledného glaciálneho maxima v Eurázii. Zdroj ›› Verejná doména

Oteplenie, ktoré dnes nazývame holocén, začalo hneď po PGM a prinieslo roztopenie obrovského objemu ľadu a výrazné zvýšenie hladiny svetových oceánov. Hladina vzrástla o 60 metrov pred 20 000-14 000 rokmi a o ďalších 60 pred 14 000-8 000 rokmi, až sa nakoniec pred 8 000-6 000 rokmi ustálila približne na svojej dnešnej úrovni.

Ak by Atlantída pred 11 600 rokmi naozaj vyčnievala nad hladinu mora a po roztopení glaciálnych ľadov by sa more zdvihlo o uvedenú hladinu, znamenalo by to, že sa Atlantída v súčasnosti nachádza iba 50-60 metrov pod morskou hladinou. V skutočnosti je však dno Karibského mora v hĺbke niekoľko tisíc metrov. Jediným spôsobom, akým sa Atlantída mohla potopiť o tisícky metrov za pár tisíc rokov, by mohol byť prudký pokles veľkej časti východnej karibskej tektonickej dosky, na ktorej spočíva Karibské more. V súčasnosti nie je známy žiaden prijateľný geologický mechanizmus, akým by mohlo dôjsť k takému veľkému poklesu.


Mapa karibskej dosky. Zdroj ›› CC BY-SA 4.0

Nová geologická hypotéza by mohla tento mechanizmus pomôcť vysvetliť. Ja sám som takúto hypotézu nezávisle vyvinul, zatiaľ však nebola úplne preskúmaná a akceptovaná akademickými geológmi. Táto hypotéza je radikálnym odklonom od konvenčných vedomostí o vertikálnych pohyboch zemských tektonických dosiek.

Prehistorická geológia a posuvné dosky

Hypotéza vychádza z predpokladu, že počas doby ľadovej hmotnosť obrovského objemu glaciálneho ľadu, nahromadeného nad tektonickými doskami Antarktídy, Severnej Ameriky a Eurázie, stlačila dosky smerom nadol a došlo tak k zdvihnutiu odľahlých tektonických dosiek, ktoré neboli pokryté ľadom. Jedna z takýchto odľahlých tektonických dosiek bola práve karibská doska a jej zdvihnutím došlo k vynoreniu Atlantídy.

Existujú geologické dôkazy o veľkých vertikálnych pohyboch častí karibskej dosky počas mnohých miliónov rokov, čo zodpovedá zmenám v hrúbke glaciálneho ľadu. Ide predovšetkým o relatívne nedávne pohyby smerom nadol, ktoré by mohli byť zodpovedné aj za ponorenie Atlantídy pred 11 000 rokmi.

Veľké neznámo


Úvodný obrázok: Podvodné ruiny, ilustračná snímka. Zdroj Saramarielin/›› CC BY 2.0

Poslednou otázkou je zváženie, či sú podrobnosti Platónovho príbehu o Atlantíde založené na historickej skutočnosti. Ak mal Platón pravdu, civilizácia v Atlantíde sa vyvinula niekoľko tisíc rokov pred všetkými známymi starovekými civilizáciami v Mezopotámii, Egypte, Indii, Číne a Severnej a Južnej Amerike. Všetky dostupné dôkazy ukazujú, že Platón v príbeh Atlantídy veril a že prinajmenšom časť jej histórie sa kedysi naozaj odohrala, ale dnes je pre nás stratená.


Dr. P. P Flambas je autorom diela ›› “Platónova karibská Atlantída” (Plato’s Caribbean Atlantis), v ktorom analyzuje spisy starogréckeho filozofa Platóna o Atlantíde. Knihu si možno kúpiť online cez Amazon, iBookstore, Google Books, Barnes and Noble, Kobo a inde. | ›› caribbeanatlantis.com

Dr. Phil Flambas

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/search-legendary-la...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: Chrysemis

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 970 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


Sekcie: 
marec 07, 2017 17:25 popoludní

 

 

Top