Obrázok používateľa CEZ OKNO
Medicína v starovekom Egypte II.: Papyrus Edwina Smitha

Papyrus Edwina Smitha je medicínsky text zo starovekého Egypta zameraný na chirurgické postupy pri úraze. Datuje sa do 16.-17. dynastie Druhého stredného obdobia v starovekom Egypte, cca v roku 1 600 pred Kristom. Papyrus Edwina Smitha je medzi medicínskymi papyrusmi jedinečný. Zatiaľ čo v iných papyrusoch, v Ebersovom a Londýnskych medicínskych, v ktorých sú texty založené na mágii, Papyrus Edwina Smitha predstavuje racionálny a vedecký prístup k medicíne.


Papyrus Edwina Smitha je 4,68 m dlhý, rozdelený na 17 strán. Predná strana má 377 riadkov, zatiaľ čo zadná strana má 92 riadkov. Okrem neúplného prvého listu papyrusu je zvyšok celkom neporušený.

Je napísaný v hieratickej, egyptskej kurzíve hieroglyfov, čiernym a červeným atramentom. Väčšina papyrusu sa týka úrazov a chirurgie. Na prednej strane je 48 prípadov zranení. Každý prípad udáva detaily typu zranenia, vyšetrenie pacienta, diagnózu, prognózu, a liečbu. Zadná strana pozostáva z ôsmych magických kúziel a piatich predpisov. Kúzla zadnej strany a dva incidenty v Prípade 8 a Prípade 9 sú výnimky z praktickej povahy tohoto medicínskeho textu.


O autorstve Papyrusu Edwina Smitha sa diskutuje. Väčšiu časť papyrusu napísal jeden pisár, len malé časti boli napísané druhým pisárom. Papyrus sa náhle končí v strede riadka, bez akéhokoľvek uvedenia autora...

Verí sa, že papyrus je založený na skoršom texte zo Starej ríše. Forma a komentár zahrnuté do papyrusu poskytujú dôkaz existencie skoršieho dokumentu. Text pripisujú niektorí Imhotepovi, architektovi, vysokému kňazovi a lekárovi Starej ríše, 3000-2500 pred Kristom.

Racionálna a praktická povaha papyrusu je znázornená na 48 prípadoch. Na začiatku sa papyrus venuje zraneniam hlavy, a pokračuje liečením zranení krku, ramien a trupu.[9] Názov každého prípadu popisuje podrobne povahu úrazu, ako „Postupy pre rozsiahlu ranu na hlave, ktorá prenikla ku kosti a rozštiepila lebku“.

V nasledovnom poskytuje vyšetrenie ďalšie detaily úrazu. Po vyšetrení nasledujú diagnóza a prognóza. Nakoniec sa ponúkajú možnosti liečby. V mnohých z prípadov sú zahrnuté vysvetlenia úrazu kvôli ďalšiemu vyjasneniu.


Medzi liečbami je zatváranie rán stehmi (pre rany pier, krku a pleca), prevencia a liečenie infekcie medom, a zastavovanie krvácania surovým mäsom. Znehybnenie radia pre poranenia hlavy a krčnej chrbtice, ako aj pre iné zlomeniny dolnej časti tela. Papyrus tiež popisuje anatomické pozorovania. Obsahuje prvé známe popisy lebečných stehov, meningov, vonkajšieho povrchu mozgu, cerebrospinálnej tekutiny a vnútrolebečných pulzácií.

Postupy tohto papyrusu demonštrujú egyptskú úroveň vedomostí z lekárstva, ktoré prekonali vedomosti Hippokrata, ktorý žil o 1 000 rokov neskôr. Kvôli jeho praktickej povahe a typom skúmaných úrazov sa verí, že papyrus slúžil ako učebnica ohľadne úrazov, ktoré boli následkom vojenských stretov.

Papyrus Edwina Smitha sa datuje k 16.-17. dynastii Druhého stredného obdobia. Egypt bol v tejto dobe riadený z Téb a papyrus pravdepodobne pochádza odtiaľ. Edwin Smith ho kúpil v Luxore, v Egypte v roku 1862, od egyptského obchodníka, ktorý sa volal Mustafa Agha.

Papyrus sa nachádzal vo vlastníctve Smitha až do jeho smrti, kedy jeho dcéra darovala papyrus Historickej spoločnosti v New Yorku. Od roku 1938 do 1948 bol papyrus v Brooklynskom múzeu. V roku 1948 ho predstavili - Historická spoločnosť New Yorku a Brooklynské múzeum papyrus - Akadémii medicíny v New Yorku, kde zotrváva dodnes.


Prvý preklad papyrusu vykonal James Henry Breasted, s lekárskymi radami Dr. Arno B. Luckhardta, v roku 1930 zmenil Breastedov preklad chápanie histórie medicíny. Demonštruje, že egyptská lekárska starostlivosť nebola obmedzená na magické spôsoby liečenia predstavené v iných egyptských medicínskych zdrojoch. Používali sa racionálne, vedecké postupy, vytvorené prostredníctvom pozorovania a skúmania.

Od roku 2005 až do 2006 bol papyrus Edwina Smitha na výstave v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku. James P. Allen, kurátor Egyptského umenia v múzeu zverejnil nový preklad diela, zhodujúci sa s výstavou. Toto bol prvý úplný anglický preklad od čias Breastedovho prekladu v roku 1930. Tento ponúka modernejšie chápanie hieratiky a medicíny.

http://www.crystalinks.com/egyptmedicine.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Jaromír Kozák: Medicína starého Egypta
http://www.cez-okno.net/clanok/medicina-stareho-egypta


február 08, 2013 12:30 popoludní

 

 

Top