Obrázok používateľa CEZ OKNO
NIBIRU a spojenie s Atlantídou časť 1.

Bádatelia a autori ezoteriky píšu o Atlantíde, aby pridali k už asi 5000 existujúcim knihám riziko vydávania opakujúcich sa informácií, budem sa preto snažiť prezentovať jedinečný náhľad na prastarú hádanku menom Atlantída. Kto boli Atlanťania? Nazývali ich Hyperborejcami, Árijcami, bohmi (malé b), Titanmi a áno, Obrami.


Skúmanie hodnotných diel Heleny Petrovny Blavatskej (http://www.cez-okno.net/helena-p-blavatska), Harolda Wilkinsa a Edgara Cayceho ma viedlo k záveru, že vládnuca Atlantská rasa boli naozaj Obri – veľmi fyzický a veľmi reálni – spojení s pôvodnými Nephilim.


Ale oveľa dôležitejšie je, prečo tie najpokročilejšie civilizácie na svete zanikli? Čo bolo dôvodom alebo „spúšťačom“ pre to, aby sa Obri roztrúsili po celej Zemi?

Podľa Edgara Cayceho - známeho ako „Spiaci Prorok“ – existovalo sedem ostrovov v strede Atlantického oceánu.

Boli vytvorené zo sérií troch kontinentálnych zlomov. Posledné Atlantské zdvihnutie sa udialo len nedávno, pred 12 000 rokmi. Takže napriek populárnemu presvedčeniu, kontinent Atlantídy sa nepotopil celý naraz, čo naznačuje, že tu bol v hre nejaký druh prirodzeného cyklu.

Namietam, že binárny systém Tmavej Hviezdy je týmto veľkým cyklom spolu s Nibiru a jej nebeským sprievodom, spúšťačom alebo „príčinou“ pre každý zlom zemskej masy. Avšak, predtým, ako sa k tomu dostaneme, dovoľte mi, aby som sa najprv pozrel na záhadnú Atlantskú rasu Obrov.

Pre zdôraznenie mojej argumentácie som vložil [Zátvorky] a VEĽKÉ PÍSMENÁ.

ATLANTSKÁ RASA OBROV

Dôkaz 1)

Edgar Evans Cayce (Edgar Cayce o Atlantíde ©1968) Výklad č. 364-11

„Otázka vo… všeobecnom výklade o Atlantíde položená kvôli druhu ľudí, ktorí vtedy existovali: Ot. 3: „Prosím, poskytnite zopár detailov týkajúcich sa fyziognómie, zvykov, zvyklostí a odevu ľudí Atlantídy počas obdobia pred prvým zničením.”

Od. 3: …Títo boli rôznych veľkostí čo do vzrastu, od tých, ktorých je možné nazvať trpaslíkmi [Hobbit? - GJ] až po OBROV – pretože vtedy existovali OBRI NA ZEMI, ľudia vysokí až (ako by sa to vyjadrilo dnes) desať alebo dvanásť stôp, a celkove dobre stavaní.

Tí, ktorí sa stali najužitočnejšími, ako by sa povedalo v súčasnosti, ako ideálny vzrast, ktorí boli mužmi i ženami…”

Strana 63

Takže, podľa Edgara Cayceho, ľudia žijúci v Atlantíde boli „mnohých vzrastov”, ale žiadni v porovnaní s tým, čo dominantná rasa Atlantských Obrov.

Dôkaz 2)

Helena P. Blavatsky (Tajná Náuka – Zväz. 2 ©1888)


„... Obri z dávnych dôb sú všetci pochovaní pod oceánmi, a stovky tisícov rokov stáleho trenia vody by zredukovalo na prach a rozdrvilo i mosadz, o to viac ľudskú kostru. Ale odkiaľ je svedectvo slávnych klasických autorov, filozofov a ľudí, ktorí inak nikdy nemali povesť, že by klamali?

Majme na pamäti, že pred rokom 1847, kedy bolo do pozornosti Vedy vnútené Jasquesom Boucher de Perthes, nebolo takmer nič známe o fosílnom človeku, pretože archeológia samoľúbo ignorovala jeho existenciu. O Obroch, ktorí boli „NA ZEMI V TÝCH DŇOCH“, Biblia samotná hovorila múdrym ľuďom Západu, Zodiak súc osamelým svedkom, vyzvaným podporiť tvrdenia ATLASA alebo ORIONA, ktorých mocné plecia podopierajú svet.”

Strana 277


„Tvrdenie, že fyzický človek bol pôvodne kolosálnym, pred-terciárnym obrom, a že existoval pred 18 000 000 rokmi, sa samozrejme musí javiť ako absurdné tým, ktorí veria v moderné učenie.
Celé davy biológov sa odvrátia od predstavy tejto... Titánskej [Rasy] Druhotného veku, bytosti schopnej úspešne bojovať s gigantickými monštrami vzduchu, mora a zeme, keďže jeho predkovia - éterický prototyp Atlanťana – mali malú potrebu báť sa toho, čo im nemohlo ublížiť. Moderný antropológ [by] sa z [tých] Titanov vysmial...”

Strany 8-9

„Diodorus Siculus uisťuje, že v dňoch Izis, všetci ľudia boli obrovského vzrastu, ktorých Gréci pomenovali Obrami.”

Strana 344

Dôkaz 3)

Harold T. Wilkins (Mystériá Starovekej Južnej Ameriky ©1946)

„Diodorus, rozprávajúc o Atlantíde, hovorí: “... je to ostrov nesmiernej veľkosti, množstvo dní cestou na západ... miesto prebývania rasy bohov [Obrov], nie ľudí. V pradávnych časoch zostal tento ostrov neobjaveným, kvôli svojej vzdialenosti od ostatných obyvateľov sveta...”

„Potom, Ammianus Marcellinus, grécky zemepisec, súčasník rímskych vladárov Julianom a Valensom (štvrté storočie A.D.), pri vymenúvaní rôznych druhov vulkanizmu, hovorí: „Bolo to prostredníctvom otvorov (v ktorých sila otrasu otvorí priepasti Zeme a prehltne celú krajinu), ktorými bol pohltený, počas hlbokej noci Erebusu, ostrov v Atlantickom mori, ktorý bol rozľahlejším ako celá Európa...”

„Elian, rímsky sofista (zomrel v roku 140 A.D.) cituje z Theopompa, gréckeho historika z Chiosu zo štvrtého storočia pre Kristom, ktorý ako píše Elian: „hovorí o kontinente, nekonečnom a nesmiernom, ktorý ohraničuje oceán. ĽUDIA, KTORÍ TAM PREBÝVAJÚ, MAJÚ VÝŠKU DVOJNÁSOBKU NAŠEHO VZRASTU a dní... Sú tam dve mestá, jedno mierumilovné, to druhé bojachtivé. To bojachtivé mesto vyslalo desať miliónov mužov, aby podniklo inváziu do Európy.”

[Vojna Obrov medzi Atlantídou a Aténami? Pozrite Dôkaz 7 - GJ]
Strana 78

Z Dôkazu 2) Helena P. Blavatsky (Tajná Náuka – Zväz. 2 ©1888)

„A predsa, dokonca „Obri“ neboli ponechaní bez svojich svedkov, a človek môže takisto preskúmať obidve strany otázky. Tri Vedy - Geologická, Hviezdna a Biblická (tá posledná vo svojom Univerzálnom charaktere) – nám môžu poskytnúť potrebné dôkazy. Aby sme začali s geológiou; už bolo prezradené, že čím staršie sú vykopané kostry, tým sú väčšie, vyššie a tým silnejšia je ich konštrukcia.

Toto je už určitý dôkaz, ktorý máme v rukách. „Všetky tie kosti" píše Frederic de Rougemont... nájdené v oblastiach Gard, v Rakúsku, Liege... patrili ľuďom, ktorí boli veľmi vysokej postavy" . . . („Histoire de la Terre," s. 154) To isté opakuje Lartet, odborník, ktorý pripisuje vysokú postavu tým, ktorých zaplavila potopa (nie nevyhnutne „Noahova") a nižšiu postavu rasám, ktoré žili následne.”

„Čo sa týka dôkazu, ktorý poskytli starovekí spisovatelia, nemusíme sa zastaviť pri tom od Tertuliána, ktorý nás uisťuje, že v jeho dňoch sa našlo mnoho obrov v Kartágu – pretože predtým, než bude možné prijať jeho svedectvo, bude nutné dokázať jeho vlastnú totožnosť a skutočnú existenciu. Ale môžeme sa obrátiť na vedecké časopisy z roku 1858, ktoré hovorili o sarkofágu obrov, ktoré sa v tom roku našli na nálezisku toho istého mesta.

Pokiaľ ide o starovekých pohanských autorov – máme dôkaz o Filostratovi, ktorý hovorí o kostre obra, ktorá bola dlhá dvadsať dva lakťov, ako tiež o ďalšej merajúcej dvanásť lakťov, ktorú sám videl v Sigeuse.

Táto kostra možno nemusela patriť, ako verí Protesilaus, obrovi, ktorého zabil Apolón pri obliehaní Tróje; napriek tomu, patrila obrovi, ako tiež ďalšia, ktorú objavil Messecrates zo Stire, pri Lemnos – „hrôza na pohľad," podľa Filostrata (Heroica, s. 35). Je možné, že predsudok by Vedu priviedol tak ďaleko, že by klasifikoval všetkých týchto mužov buď ako bláznov alebo klamárov?


„Plínius hovorí o obrovi, o ktorom si myslel, že v ňom spoznal Oriona, syna Efialta (Nat. Hist., zväz. VII, kap. xvi.). Plutarchos vyhlasuje, že Sertorius videl hrobku Antaea, obra; a Pausanias dosvedčuje skutočnú existenciu hrobiek Asteria a Geryona, alebo Hilla, syna Herkula – všetci boli obrami, Titanmi a mohutnými mužmi.

Nakoniec, Abbe Pegues (citovaný v Náuke o Duchu Svätom de Mirville) uisťuje vo svojom zvláštnom diele „Vulkány Grécka", že „v susedstve vulkánov ostrova Thera boli nájdení obri s nesmiernymi lebkami, ležiaci pod kolosálnymi kameňmi, ktorých postavenie si všade určite vyžadovalo použitie titanských síl, a ktorých tradícia sa vo všetkých krajinách spája s predstavami o obroch, vulkánoch a mágii.”

Strana 48

„V tom istom diele Abbe Pegua citovanom vyššie, sa autor čuduje, prečo sú v Biblii a tradícii zobrazovaní Gibborim, (Obri, tí mohutní) Rephaim alebo... Nephilim, alebo tí padlí - (invazívni) – ako „identickí, hoci sú všetci ľuďmi, keďže Biblia ich nazýva primitívnymi a mohutnými" - napr, Nimrod.

„Náuka“ vysvetľuje tajomstvo. Tieto názvy [sú všetky spojené s „Obrami“ zahŕňajúc] rasu Atlantských Obrov...”

Strany 278-279

PRIŠLI PRVÉ VEĽKÉ VODY. PREHLTLI SEDEM VEĽKÝCH OSTROVOV

... Ako tento predmet – štvrtá veľká potopa na našej planéte... sedem veľkých ostrovov (Dwipas) patrilo ku kontinentu Atlantídy. Tajné učenia ukazujú, že „Potopa" prekvapila... rasu Obrov, nie kvôli ich mravnej skazenosti, alebo pretože sa stali „čiernymi od hriechu," ale jednoducho pretože taký je osud každého kontinentu, ktorý – ako všetko ostatné pod naším Slnkom – sa zrodí, žije, klesá a umiera...”

Strany 349-350

-pokračovanie-

Greg Jenner

Zdroj: http://www.darkstar1.co.uk/

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Nibiru
http://cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida

Tajná Náuka
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/h-p-blavatska-tajna-nauka


Sekcie: 
február 10, 2013 23:20 popoludní

 

 

Top