Obrázok používateľa CEZ OKNO
Thoth - Boh mesiaca, mágie a písma I.

Iné mená Thotha zahŕňajú Džehuti, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu alebo Tetu, Pán Khemenu. Jedno z Thothových mien, „Trikrát veľký" bolo preložené do gréčtiny (Trismegistos), vytvoriac meno Hermes Trismegistos. Thoth bol považovaný za jedno z viacerých dôležitých božstiev egyptského panteónu, často zobrazovaný s hlavou Ibisa. Jeho ženským proťajškom bola Sešat (http://www.cez-okno.net/clanok/egyptsky-pantheon/sesat-pisarka). Jeho hlavná svätyňa bola v Khemenu, kde viedol miestny panteón, neskôr Grékmi premenovaný na Hermopolis (v referencii k nemu prostredníctvom interpretácie Grékov, že bol ten istý ako Hermes) a Ešmunen v Koptštine. Svätyne mal tiež na miestach: Abydos, Hesert, Urit, Per-Ab, Rekhui, Ta-ur, Sep, Hat, Pselket, Talmsis, Antcha-Mutet, Bah, Amen-heri-ab a Ta-kens.Thoth a Seti v Abydose


Thoth a Oko Ra

Bol považovaný za srdce a jazyk Ra, ako tiež za prostriedok, ktorým bola vôľa Ra preložená do reči. Bol tiež prirovnávaný k Logosu Platóna a mysli Boha (Všetkého).

Thoth, ako mnoho egyptských bohov a šľachty, bol držiteľom mnohých titulov. Medzi týmito boli „Pisár Maat v Spoločnosti Bohov," „Pán Maat," „Pán Božských Slov," „Sudca Dvoch Bojujúcich Bohov," „Sudca Rekhekhui, zmierovač Bohov, ktorí Prebývali v Unnu, Veľký Boh v Chráme Abtiti," „Dvakrát Veľký," „Trikrát Veľký," a „Trikrát Veľký, Veľký."


Thoth je spájaný so zmierovaním, mágiou, písmom, vedou a súdením mŕtvych.

V egyptskej mytológii zohrával mnoho životne dôležitých a prominentných úloh, zahŕňajúc tú, že bol jedným z dvoch božstiev (tým druhým bola Maat), ktoré stáli na každej strane lode Ra. V podsvetí, Duat, sa objavoval ako opica, Aan, boh rovnováhy, ktorý oznamoval, kedy váhy, vážiace srdce zosnulého voči pierku, predstavujúce princíp Maat, boli presne vodorovné.

Zobrazenia Thotha

V umení bol Thoth zobrazovaný mnohými spôsobmi v závislosti od éry a aspektu, akým to chcel umelec vyjadriť. Thoth bol zvyčajne zobrazovaný s hlavou ibisa, čo bolo odvodené od jeho mena, a oblúkom zobáka ibisa, ktorý sa podobá na polmesiac. Niekedy bol zobrazovaný ako pavián, držiaci polmesiac, keďže paviána videli ako nočné a inteligentné zviera. Spojenie s paviánmi viedlo príležitostne k tomu, že sa hovorilo, že jeho druhom je Astennu, jeden z (mužských) paviánov na mieste súdenia v podsvetí, a pri iných príležitostiach sa hovorilo, že Astennu je samotný Thoth.


Objavuje sa tiež ako pavián s tvárou psa alebo muž s hlavou paviána, keď je Aan, bohom rovnováhy. Vo forme Aah-Džehuti si vzal formu, ktorá vyzerá ľudskejšie. Tieto formy sú všetky symbolické a sú metaforami pre Thothove atribúty. Egypťania neverili, že títo bohovia skutočne vyzerali ako ľudia so zvieracími hlavami. Napríklad, Maat je často zobrazená s pštrosím perom, „perom pravdy" na svojej hlave, alebo s perom namiesto hlavy.


Thoth na svojom tróne


Písmeno X = Hore a Dolu


Thoth a Sešat


Strom Života

Sešat je Bohyňou Knižníc, všetkých foriem Písania

...a Merania Času...

Thoth bol považovaný za pisára bohov, ktorý udržiaval veľkú knižnicu zvitkov, za paniu nad nimi bola považovaná jedna z jeho žien, Sešat (bohyňa písania). Bol Egypťanmi spájaný s rečou, literatúrou, umením, učením. Bol tiež meračom a zaznamenávateľom času, ako aj Sešat. Mnoho starovekých Egypťanov verilo, že Sešat vynašla písanie, zatiaľ čo Thoth učil písaniu ľudstvo. Bola známa ako „Pani Domu Kníh“, indikujúc, že sa starala tiež o Thothovu knižnicu kúziel a zvitkov.


Thoth Pisár

Thothovi starovekí Egypťania pripisovali titul vynálezcu písma, a samotných abecied (t.j. hieroglyfov). Bol tiež považovaný za pisára podsvetia, a mesiac bol príležitostne považovaný za oddelenú entitu, teraz mal Thoth s ním menšie spojenie, a väčšie s múdrosťou. Z tohto dôvodu bol Thoth univerzálne uctievaný starovekými egyptskými pisármi.


[Thoth Pisár, napísal príbeh našej reality, potom ho umiestnil do mriežok, pre nás, aby sme ho zažívali a učili sa prostredníctvom alchýmie času a vedomia.]

Thothovi pripisovali titul vynálezcu 365-denného (skôr ako 360-denného) kalendára, hovorí sa, že vyhral 5 dní navyše pri hraní s mesiacom, potom známym ako Iabet, v hre v kocky, za 1/72 z jeho svetla (5 = 360/72). Keď sa začali zlučovať systémy Ennead a Ogdoad, jedným výsledkom bolo to, na určitú dobu, že Horus bol považovaný za súrodenca Izis, Osirisa, Seta a Neftys, a tak sa hovorilo, že Hathor/Nuit boli prekliate, aby nemohli mať deti počas (360) dní v roku, ale mohli mať týchto päť počas 5 dní navyše, ktoré vyhral Thoth.

http://www.crystalinks.com/thoth.html

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Smaragdové dosky Thotha Atlanťana
http://www.cez-okno.net/clanok/smaragdove-dosky-thotha-atlantana

Egyptský pantheón
http://www.cez-okno.net/egyptsky-pantheon


Sekcie: 
február 26, 2013 22:30 popoludní

 

 

Top