Obrázok používateľa CEZ OKNO
Piktogramy v obilí – výtvor mimozemšťanov, alebo ľudí?

4. júla 2009, presne na deň americkej nezávislosti, sa aj Slnko rozhodlo pridať so svojim vlastným oslavným ohňostrojom. Tí, ktorí s napätím sledujete tohtoročnú sezónu piktogramov v obilí, ste určite so zatajeným dychom očakávali 7. júl 2009. A potom to prišlo. 4. júla bol na Space Weather.com vydaný oznam o hlásení slnečnej aktivity, tzv. Sunspot Alert, ktorý potvrdil predpovede rozlúšteného odkazu piktogramov o CME (výron koronárnej hmoty), ktorý mal zasiahnuť Zem 7. júla.

Slnečná škvrna je tmavé miesto vo fotosfére Slnka. Má nepravidelný kruhový tvar a silné magnetické pole. Slnečná škvrna s označením 1024, ktorá sa na Slnku objavila 3. júla, pozostávala z niekoľkých individuálnych tmavých centier a vyžarovala UV žiarenie typu B. Vo všeobecnosti platí, že slnečné žiarenie, ktoré cestuje rýchlosťou približne milión míľ za hodinu sa k Zemi dostane za také tri až štyri dni. Preto je v dnešnej dobe možné predpovedať dopad slnečného žiarenia na zemský povrch tri dni dopredu. Je teda minimálne pozoruhodné, že kruh v obilí na túto aktivitu upozorňoval už v júni. Navyše, ak Slnko bolo za posledné roky mimoriadne pokojné a v tomto smere neaktívne.

Toto je úplný oznam o hlásení slnečnej aktivity ako bol uverejnený 4. júla 2009:

SUNSPOT ALERT: Doposiaľ najaktívnejšia slnečná škvrna roka sa objavila v južnej hemisfére Slnka. Slnečná škvrna 1024 obsahuje prinajmenšom tucet individuálnych čiernych centier a vyžaruje slnečné žiarenie typu B. Dnes ráno sa amatérskemu astronómovi Davidovi Tylerovi z Veľkej Británie podarilo vo vlastnom slnečnom observatóriu odfotografovať jeden z lúčov priamo v akcii [obrázok hore]

Magnetické pole slnečnej škvrny 1024 identifikujú ako súčasť nového Slnečného cyklu 24. Jej rapídnym vznikom 3. júla pokračuje nedávny niekoľkomesačný trend v narastaní slnečnej aktivity. Táto škvrna je tou najvýraznejšou v novom slnečnom cykle. Pozoruhodné je, že Slnečný cyklus 24 bol doposiaľ veľmi pokojný a posledná pozorovaná škvrna bola 24. júna.

Slnečné žiarenie typu B patrí až na úplný koniec klasifikačného systému a akékoľvek CME, ktoré dosiahnu Zem majú na nás len minimálny dopad vďaka ochrannej magnetosfére Zeme. Zemská magnetosféra je však podľa NASA vážne poškodená (reported by NASA 16. december 2008) a tak sa slnečná plazma môže do zemskej atmosféry dostať oveľa jednoduchšie!!! Dôsledky dopadu CME so žiarením typu B sú preto neznáme!

„NASA, 16. december 2008: 5 satelitov THEMIS objavilo v zemskej magnetosfére dieru desaťkrát väčšiu než bolo doposiaľ známe. Slnečný vietor tak môže voľne plynúť k Zemi a vytvárať silné geomagnetické búrky. Diera v magnetosfére však nie je najväčším prekvapením. Výskumníci sú fascinovaní neočakávanými tvarmi, ktoré sa tvoria a ktoré tak popierajú dlhodobo uznávané teórie o vesmírnej fyzike.“ [obrázok dole]

Piktogram, ktorý predpovedal túto CME našli 21. júna 2009 v Anglicku na poli Milk Hill a bol rovnako fascinujúci ako odkaz, ktorý v sebe niesol. Zjavil sa totižto v troch fázach, posledná prišla 30. júna 2009 v noci. (http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/milkhill2009c.html) Výskumný tím interpretoval komplexné vyobrazenie piktogramu ako vyobrazenie planetárnych pozícií dňa 6. a 7. júla – dni, kedy CME zasiahne Zem.

Vzniká tak otázka, kto tvorí tak dokonalé kruhy v obilí? Podľa výskumníkov, ktorí sa touto oblasťou zaoberajú nemôže byť ani reči o nejakých chlapíkoch, ktorí si krátia chvíle medzi návštevou nočného podniku a nočným odpočinkom. Ide jednoznačne o odkazy mimozemskej civilizácie, ktorá sa snaží pomôcť celej populácii Zeme. Napriek tomu, novinári a televízie ostávajú hluché. Čím to je?

Na druhej strane, Colin Andrews začiatočník v oblasti výskumu kruhov v obilí odporúča ostať opatrný pri vynášaní pevných záverov o tvorcoch piktogramov na Milk Hill. V súkromnom e-maile pre Michaela Sallu, Ph.D. píše:

Myslím, že musíme ostať skeptickí a realistickí, no ponechať otvorené obe možnosti (mimozemskí verzus ľudskí tvorcovia, pozn. prekladateľa) Je ešte príliš skoro na to, aby sme potvrdili, že už sú tu (mimozemšťania), pretože by mohlo nasledovať obrovské sklamanie, keď sa zasvietia svetlá a zapnú mikrofóny a my objavíme šesť, či sedem mladíkov s doskami a lanami na udupávanie obilia, ktorí nebudú mať žiadny mimozemský odkaz, iba ak odkaz ľudstvu, že všetko sa dá, keď sa ľudia dohodnú konať spoločne. Prijal by som obidve možnosti, ale ak to naozaj robia títo mladíci, tak je nevyhnutné, aby vyšli na svetlo sveta PRÁVE TERAZ, pretože následky toho, že sa tak nestane, budú obrovské.

To, že CME skutočne dosiahli planétu Zem 7. júla tak ako to predpovedal piktogram na Milk Hill už v júni, jednoznačne odpovedá na otázku, či ho vytvorili ľudia alebo mimozemšťania. No bez ohľadu na to, kto ho skutočne vytvoril, následky dopadu slnečného žiarenia zo 7. júla 2009 na život na Zemi, (hoc aj s oneskorením) potvrdzujú vážnosť, s akou by sme sa mali venovať výskumu kruhov v obilí. Ak sú to teda odkazy od mimozemšťanov, možno nám dávajú rady ohľadom udalostí na Slnku a toho, aký vplyv to bude mať na planétu Zem v nasledujúcich rokoch do nasledujúceho vrcholu Slnečného cyklu 24, ktorý nastane okolo roku 2012.


Michael Salla, Ph.D.

   Zdroj: http://www.examiner.com/x-2383-Honolulu-Exopolitics-Examiner~y2009m7d4-I...

Z angličtiny spracovala Lucia Oboňová


exkluzívne.cez.okno


august 09, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top