Obrázok používateľa CEZ OKNO
Plukovník Fawcett – Záhada strateného hľadača Atlanťanov

Satelitné a letecké snímky, predovšetkým však rýchle odlesňovanie v posledných rokoch naznačujú, že Amazónia nebola vždy divokou džungľou. Ukazuje sa, že pred niekoľkými tisícročiami a možno dokonca ešte aj pred nemnohými storočiami tu v kultúrnej krajine rozkvitali vysoko organizované mestá vyspelých predkolumbovských civilizácií. Znovu to okrem iného pripomenulo osud legendárneho hľadača stôp po potomkoch Atlanťanov v amazonskej džungli, britského dobrodruha Percyho Fawcetta. Ten sám je hneď dvojnásobnou záhadou - po údajnom objave tajomných ruín sa sám naveky stratil.


Po prvej svetovej vojne z máp rýchlo mizli posledné biele miesta. Medzi najmenej preskúmané oblasti vtedy patrili rozsiahle pralesy Južnej Ameriky. Práve tam sa v roku 1925 vydal britský dobrodruh Percy Fawcett, aby objavil zvyšky zaniknutej civilizácie. Džungľa sa však za ním navždy zavrela - zostala po ňom len otázka, či jeho tajomné "mesto Z" skutočne existuje. Podľa niektorých svedectiev totiž pred svojou smrťou zanechal správy o objavoch, ktoré by úplne zmenili pohľad na minulosť ľudstva. "Viete niečo o Bolívii?" spýtal sa v roku 1906 predseda britskej Kráľovskej zemepisnej spoločnosti plukovníka a dobrodruha Percyho Fawcetta. Ten síce odpovedal, že skoro nič, ctihodnému gentlemanovi to však nevadilo a rýchlo pred neho prisunul mapu. "Pozrite, čo je tu bielych miest. Nie je to skvelá výzva?"

V skutočnosti nešlo len o objaviteľské dobrodružstvo. V takmer nepreskúmaných oblastiach na hranici medzi Bolíviou a Brazíliou sa ukrývalo tiež nemalé bohatstvo, okrem iného aj vtedy nesmierne cenený kaučuk. Hranica však bola vytýčená len veľmi približne a tak medzi oboma krajinami neustále vznikali spory. Juhoamerickí diplomati nakoniec zvolili múdre riešenie: požiadajú o vymedzenie hranice nezúčastnenú tretiu stranu, najlepšie niekoho, kto je preslávený svojou serióznosťou. Voľba zákonite padla na Britov a ich slávnu Kráľovskú geografickú spoločnosť. Funkcionári spoločnosti nemuseli po vhodnom vodcovi takého nebezpečného projektu pátrať dlho. Delostrelecký plukovník Percy Fawcett na seba už skôr upozornil odvážnymi kúskami na Ceylone a v severnej Afrike, kde pracoval pre tajnú službu. Ponuku odísť do divokého pohraničia zamoreného chorobami, nebezpečnými tvormi aj krvilačnými domorodcami nadšene privítal.

Pre vytyčovaciu komisiu Fawcett pracoval tri roky. Potom sa vrátil do Európy, aby bojoval v prvej svetovej vojne, ale záhady pralesného sveta mu nedávali spať. Jeho záujem sa stále viac obracal k archeologickým problémom, na ktoré narazil pri vytyčovaní hraníc. Akonáhle vojna skončila, zorganizoval na vlastné náklady novú expedíciu a potom ešte niekoľko ďalších. Medzi rokmi 1906 až 1924 tak celkovo sedem krát prenikol do miest, kam sa pred ním ešte žiadny beloch nepozrel. Cieľ jeho hľadania mal stále konkrétnejšiu podobu: od domorodcov mnoho krát počul rozprávať o záhadných troskách, ktoré tu zanechala neznáma vyspelá civilizácia. Veril, že ide o sídlo ľudí, ktorí prežili skazu Atlantídy a nazval ho "mesto Z".

Plukovník Fawcett vyznával stratégiu malých expedícií, ktoré nevyžadovali také náklady a lepšie sa pohybovali v komplikovanom teréne. V roku 1925 vyrazil do pralesa hľadať "mesto Z" len so svojím starším synom Jackom, ešte jedným belochom a niekoľkými miestnymi nosičmi. Koncom mája zveril poslovi list pre manželku, v ktorom píše, že sa chystajú vstúpiť na nepreskúmané územie a že nie je žiadny dôvod na obavy. A práve vtedy svet o Fawcettovi počul naposledy. Po skúsenom cestovateľovi sa akoby zľahla zem a neuspeli ani početné záchranné expedície, ktoré vyrazili po jeho stopách. Neskôr sa síce v pohraničných mestách objavili veci patriace výprave, väčšinou sa ale ukázalo, že plukovník o nich z rôznych dôvodov prišiel ešte pred svojím zmiznutím. Väčší rozruch spôsobila kniha, ktorú jeho mladší syn Brian údajne zostavil z listov a rozprávania svojho otca. Názov bol výrečný: Stratené stopy, stratené mestá.

"Mesto Z leží v údolí širokom asi desať míľ a obklopenom vysokými horami," píše sa v knihe. "Domy sú nízke a bez okien, je tu tiež chrám v tvare pyramídy. Početné obyvateľstvo chovalo domáce zvieratá a v okolitých horách prevádzkovalo vyspelé baníctvo. Niekoľko menších podobných miest, avšak viac zničených, je smerom na juh." Podľa Briana Fawcetta tiež tvrdil, že ruiny majú "monolitický charakter, starobylejší, než najstaršie ruiny nájdené v Egypte. Obyvatelia používali hláskové písmo. Medzi Indiánmi kolujú povesti o záhadných zdrojoch svetla v ruinách a o klebetách, ktoré prenasledujú toho, kto tam vstúpil". Podobných diel napísaných na základe údajnej korešpondencie s Fawcettom sa medzi svetovými vojnami objavilo viac. Niektoré boli vysloveným podvrhom zreteľne napísaným pod dojmom vtedy čerstvého objavu Tutanchamónovej hrobky v Egypte, či módneho špiritizmu. Nemožno tiež vylúčiť, že vysilený a chorý Fawcett mohol za ruiny pokladať geologické útvary. K tejto domnienke sa neskôr priklonil aj jeho syn Brian. Isté je, že ak by naozaj v džungli existovalo opísané veľkomesto, nepochybne by ho už objavili satelitné snímky.

Napriek tomu ale nemožno nad celou históriou mávnuť rukou. Z Južnej Ameriky naozaj pochádzajú niektoré sporné nálezy, ktoré príliš nezapadajú do archeologických schém. Nepreniknuteľný prales strážený nepriateľskými indiánmi môže ešte dlho ukrývať nejedno prekvapenie. Dokonca ešte v roku 1996 skončila fiaskom výprava hľadajúca stopy po Fawcettovi, pretože jej domorodci "zabavili" všetko vybavenie. Bádatelia nakoniec boli radi, že vyviazli s holými životmi, ale tajomstvo plukovníkových objavov aj jeho smrti naďalej ostáva tajomstvom. V poslednej dobe sa navyše jeho domnienky začínajú nečakane potvrdzovať. Archeológovia s pomocou satelitov a lietadiel zisťujú, že práve na pomedzí Bolívie a Amazónie, kde Fawcett tiež pôsobil, sa nachádza množstvo ruín stavieb doteraz neznámej civilizácie. "Budeme možno prekvapení zistením, koľko ľudí kedysi na tomto území žilo," tvrdí Colin McEwan, archeológ z londýnskeho British Museum.

Kto bol plukovník Percy Fawcett

Percy Harrison Fawcett sa narodil v roku 1867 v britskom Devone. Do britského kráľovského delostrelectva vstúpil vo veku 19 rokov. Slúžil na Ceylone, kde sa oženil. Neskôr pôsobil v severnej Afrike. V roku 1906 začal pracovať pre Royal Geographic Society na vytýčovanie hranice medzi Bolíviou a Brazíliou, v roku 1908 rozmeriaval hranice Paraguaja a v rokoch 1910 až 1912 hranice Peru a Brazílie. Bojoval v prvej svetovej vojne, potom sa vrátil do Južnej Ameriky a podnikol niekoľko archeologických expedícií do pralesov. Z roku 1924 pochádzajú údajné listy synovi Brianovi, v ktorých opisuje trosky miest neznámej vyspelej civilizácie. Na poslednú výpravu sa vydal v roku 1925, jeho posledný list je označený dátumom 29. septembra 1925.

Zdroj: www.zivaplaneta.com


Súvisiace:

Atlantída
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/atlantida


apríl 24, 2015 23:46 popoludní

 

 

Top