Obrázok používateľa CEZ OKNO
Podzemní základny, tunely, systémy

Tímto prvním příspěvkem zvu čtenáře stránek do tajemné a nesmírně zajímavé oblasti informací pojednávající o možnosti existence přírodní i umělé celosvětové sítě podzemních jeskynních komplexů, tunelů a jim podobných systémů. Kdo stojí za tímto mystériem? Lidé, příroda a nebo mimozemské inteligence? To jsou otázky na které si budeme klást odpověď v následujících čtyřech obsažnějších příspěvcích, které jsou tématicky určené tomuto tématu. Zároveň se budou snažit postupně naladit návštěvníky stránek na skutečnou lahůdku, kterou se mi podařilo pro českého čtenáře zabezpečit. Po shlédnutí úvodní tetralogie příspěvků vejdeme v dalších asi třiceti dílech do jedné z nejtajuplnějších komnat podzemí. Otevřeme skutečnou "Pandořinu skřínku". Dokumentárním způsobem vstoupíme do nejrozsáhlejšího umělého podzemního přísně střeženého systému základny v DULCE. Pokud máte dost odvahy tak neváhejte a pojďte. Zvu Vás na pozoruhodný a dobrodružný výlet do tajuplného podzemí "Matky Země".

Nebývá asi častým jevem přemýšlet o tom co se skrývá v hloubce pod našima nohama v místech kudy zrovna procházíme a nebo kde se aktuálně nacházíme. Vyjímkou snad budou pouze profesionálové ať již z řad speleologů a nebo geologů a podobných spřízněných oborů. Musím se rovnou přiznat, že bych se k tomuto podivnému tématu si za normálních okolností jen tak nedostal nebýt mé rozepsané první knihy, která mne doslova donutila podívat se hlouběji do hloubky pod povrch po kterém se pohybujeme.

Druhou věcí ke které se musím hned ze začátku přiznat je fakt, že jsem byl skutečně velmi překvapen kolik existuje různých legend a bájí vztahující se k předmětu této diskuse. Celosvětový folklór je doslova prodchnut různými až prapodivnými variacemi na téma tajuplného podzemního světa. Tak jak jsem krok za krokem prostupoval jednotlivé příběhy a legendy čím dál tím více jsem počal tušit onen úžasný rozměr čehosi neuvěřitelného a přitom tak umně skrytého. Stále zřetelněji jsem viděl, že všechny ty báje, legendy, pohádky a příběhy vytváří vlastní logický systém. Systém, který stojí na pevných a přísných základech a pravidlech.

Samostatnou kapitolou jsou ufologové, kteří velmi vážně zvažují možnost, že celá řada sledovaných UFOs pochází z podzemních či podmořských základen s tím, že to byla cizí inteligence, která vybudovala tyto podzemní základny.

I celá řada známých historických osobností byla pevně přesvědčena o existenci jakéhosi paralelního podzemního světa. A nemusíme chodit daleko. Například takový Sokrates veřejně hovořil o existenci obrovských dutin uvnitř Země s velkými jeskyněmi a řekami kde se nachází podivné inteligentní Bytosti. Jedna taková legendární obří jeskyně existuje pod Kokoweef Peak v jihozápadní Kalifornii. Earl DORR byl horník a prospektor a zřejmě člověk velmi dobrodružné povahy. Nedaly mu totiž spát informace o obrovském jeskynním labyrintu, které se při jedné příležitosti dozvěděl od domorodého indiána. Tak dlouho prověřoval získané stopy až se mu to nakonec podařilo Když ke svému údivu a zděšení jednoho krásného dne vstoupil do obrovské jeskyně plné krystalů po dalším hledání objevil průchod přímo do Kokoweef Mountain. V těchto chvílích dosáhl hloubky zhruba jedné míle přičemž vstoupil do další jeskyně kde tekla podzemní řeka. Když se více rozkoukal zalapal po dechu. Všude se nacházel podivný černý písek a v něm nekonečné množství valounů zlata. Legenda dál říká, že prospektor DOOR se v horečce snažil zatarasit vchod do jeho právě objevené a zlatem oplývající jeskyně. Při neodborné manipulaci s dynamitem na místě hluboko pod zemí zahynul. Tak se zrodila jedna s tisíců podobných legend o zlatem oplývající jeskyni hluboko v podzemí.

Snad každý národ světa má své vlastní legendy a příběhy, které mají své vazby na podivný podzemní svět. Vzpomeňme například na naší národní pověst o "Blanických rytířích". Ovšem nikde není víra v podzemní říši tak rozšířená jako u Severoamerických indiánů, především pak u indiánů kmene HOPI, kteří sami jsou pro nás velkou hádankou. Vřele doporučuji všem zájemcům prostudovat jejich kosmologii a překrásný soubor mýtů a jejich vlastním původu. Velmi zajímavé a velmi poučné. Hopiové jsou totiž skálopevně přesvědčeni, že jejich předci pochází ze světa pod povrchem země. Dokonce vědí přesně místo kudy se jejich předci dostali na povrch kde později založili svá sídliště. Je jím oblast v pohoří poblíž San Francisca. Konkrétně se jedná o horu Flagstaff. Když se už pohybujeme po severoamerickém kontinentu je třeba zmínit i světoznámou legendu o posvátné MOUNT SHASTA v severní Kalifornii. K této hoře se váže spousta zajímavých pověstí a bájí z nichž jedna hovoří o tom, že v podzemních prostorách prý mají přežívat potomci Lemurské rasy, kteří našli v hlubinách pod povrchem útočiště ve snaze uniknout prehistorickým pohromám, které je postihly. Ovšem že jsou tyto mýty silně diskutabilního charakteru, ale znáte to ..."není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu" platí i zde. Několik zdecimovaných skupin Lemuřanů tu prý narazilo na zvláštní bytosti, které se jim představili jako "vesmírní cestovatelé". Sdělili jim, že mají pod touto horou jednu z mnoha podzemních základen pro své dopravní prostředky. Nakonec zbídačené rodiny Lemuřanů vzali pod svou ochranu. Zda existují starobylá sídliště pod povrchem planety se můžeme pouze dohadovat, ale že současné vlády mnoha zemí světa nákladně financují stavbu rozsáhlých tunelů, základen a vědeckých pracovišť je věc zcela jistá. Číňané, Rusové a dokonce i Vietnamci věnují těmto aktivitám nemálo úsilí. Spojené Státy Americké jsou v tomto ohledu ovšem zcela samostatnou kapitolou. Pokud jsem hovořil o tunelech a základnách pak v USA jde doslova o podzemní říši, jelikož jinak se to skutečně nazvat nedá. Je tedy nabíledni otázka co je k tomu vede, kdo stojí za těmito projekty, k čemu jsou určené a jaké je vůbec pozadí tohoto zvláštního podniku.

Před nějakými 12-ti lety, konkrétně 7. srpna roku 1989 proběhla velmi zajímavá zpráva v U.S. News and World Report která upozorňovala na tajný plán vlády v případě jakékoliv pohromy. Tento plán se oficiálně nazývá "Continuity of Government" neboli "COG". Jmenovaný článek sděluje, že "COG" je jakousi pojistkou v případě, že by nastala situace, která je zde označena pojmem "Armagedon" za předpokladu, že "program" půjde hladce. Ovšem o jaký program ve skutečnosti jde není nikde ani zmínka. V roce 1982 byla vytvořena nová tajná agentura, která byla svého času známá jako "Defense Mobilization Planning Systems Agency" podřízená přímo prezidentu Spojených Států. V případě nukleárního útoku by zvláštní týmy vybavené příslušnými prostředky a informacemi by následovali prezidenta do tajných vojenských velitelských stanovišť pod povrchem země. Vedle prezidenta je vyjmenovaných dalších 46 klíčových úředníků, kteří jsou zahrnuti do tzv. "Joint Emergency Evacuation Plan" neboli (JEEP), tedy i tito by byli speciálním komandem řízeným "Defense Mobilization Planning Systems Agency" evakuování. Pokud lze věřit velmi citlivým zdrojům, které bych zde nechtěl uvádět pak pouze v USA existuje na 50 takových podzemních velitelských stanovišť, která jsou lokalizována zhruba v deseti regionech. Vzájemné komunikační a jiné spojení mezi těmito základnami je možné přes satelitní síť a nebo zemním kabelovým systémem.

Samo Vojenské letectvo Spojených států financovalo výzkum přirozených dutinných systému a později i výstavbu některých umělých objektů a to již v roce 1958 přes RAND korporaci. Velké znepokojení způsoboval speciálním stavebním inženýrům problém odvětrávání příslušných prostor a vůbec problematika možného znečištění ne jen radioaktivního druhu. Pro výstavbu výše uvedené infrastruktury bylo použito obrovských razících zařízení s velkým průměrem kotoučkového drtiče. Vybudované tunely měly za úkol spojovat obytné sekce mezi sebou a nebo jistá zařízení, tak aby k nim byl pohodlný přístup v případě potřeby.

Ale ani Evropa nezůstává pozadu. Anglický "PROJECT CHUNNEL" zcela jistě bohatě využil dosavadních znalostí vojenských složek které využil k vybudování tří "tunelových železnic", které spojují Francii s Anglií. V neuvěřitelně krátké době pomocí speciálních obřích zařízení se tak člověk doslova "prokrtkoval" z Pas de Calais až k Dover Strait. Přední část každého razícího stroje obsahovala wolfrám a zařízení bylo naváděno speciálním laserovým systém a to vše člověk kontroloval na videu, které měl k dispozici.

V září roku 1983 časopis "OMNI" vůbec poprvé otiskl s barevnou obrázkovou přílohou článek o podzemním nukleárním tunelovým razícím stroji, který byl vyvinut v laboratořích v Los Alamos. Stroj vrtá hluboko pod povrchem skálu tak, že hmotu ohřeje na kvalitu magmatu, která poté řízeným způsobem ochládá (bohužel nemám k dispozici žádné bližší a konkrétnější informace o postupu práce s hmotou u tohoto zařízení). Je známo, že do přirozené ještě roztavené horniny se přidávají ještě jiné již umělé chemické komponenty. Výsledkem je poté jakási roura či trubka s neuvěřitelně hladkým doslova glazurovaným povrchem, která může být dokonce použita i pro vysokorychlostní dopravní raketoplány, které jsou schopny velmi rychle spojit jednotlivé komplexy základen.

Vynálezcem této technologie je pan Charles KAEMPEN. Výsledná roura má totiž neuvěřitelnou pevnost v tahu. Dalším krokem Kaempena bylo, že vyvinul variantu podmořské trubky pro dopravní spojení. Užívá se zde jedinečného systému jakéhosi "zámkového spojení" přičemž tak odpadají vžitá kloubová spojení. Pro takový systém není potřeba hloubení či tunelů. Je zde potřeba pouze mořské dno. Tyto možnosti inspirovali zcela vážný návrh propojit tímto způsobem Španělsko s Marokem. O velkou popularitu této technologie se zasloužil článek ve Wall Street Journal z 12. prosince 1990 od Susan NELSONOVÉ, ředitelky American Underground Space Association. Prostě a jednoduše situace je taková, že obří tunely se razí dnes po celém světě. Norové chtějí vrtat pod fjordy, Japonci zase započali s výstavbou tunelu, který by měl jednou v budoucnosti spojit "Ostrovy Vycházející Slunce" s Jižní Koreou a Kanaďané zase staví tunel z New Foundland k Prince Edwards Island. Jen v USA dnes existuje na 87 stavebních projektů ve kterých hrají pevnou a nezastupitelnou roli podzemní tunely. Jak vidno tunely a jiné podobné vymoženosti rostou před očima jak houby po dešti. Záhadou ovšem zůstává odkud se nasbíraly zkušenosti a podle jaké režie probíhal vývoj a výzkum technologie pro tyto práce. Mám takové neblahé tušení hraničící s jistotou, že by nám na tyto položené otázky dali vyčerpávající odpověď jistí vojenští vědečtí zastupitelé. Tedy pokud by chtěli a hlavně pokud by měli odvahu porušit vojenskou přísahu.

Faktem zůstává, že v přeplněné krajině jsou tunelové komplexy a jiné druhy podzemních systému velmi výhodné a efektivní především co se dopravy týče. Ale co když nejde jen o dopravní inženýrství, co když tou hlavní ideou a vizí je zcela něco jiného co dokáže nejen překvapit.

Existuje velmi zajímavý i když spekulativní spis, který se nazývá "ALTERNATIVA - 3" od spisovatele Leslie WATKINSE, který navrhuje zajímavou teorii. Existují prý informační zdroje, které hovoří o tom, že vědecký svět je již delší dobu velmi dobře obeznámen s pravým stavem planetárního ekosystému který prochází silným a nezadržitelným destruktivním procesem. Tajným setkáním vědeckého a politického světa vzešel model možné reakce lidské civilizace (řekl bych spíše, že pouze těch vyvolených) na stávající katastrofální stav vývoje. Z již zmíněného setkání tedy vzešly tři alternativní scénáře. Ty jsou označeny jako: Alternativa - 1, Alternativa - 2 a Alternativa- 3.

Projekt "Alternativa - 1" spočíval dle informací, které jsou zatím k dispozici, v jistých operacích ve stratosféře, jež by pomohly uvolnit nashromážděné přebytečné teplo a znečištění . Bohužel přesnější popis úkonů chybí, ale je jisté, že se od této aktivity pravděpodobně upustilo..

Projekt "Alternativa - 2" je postavena na možnosti přesídlit obyvatelstvo Země do předem vybudované umělé sítě podzemních prostor. Nevím, ale je možné, že za našimi zády je již Alternativa - 2 plně v přípravě, neřku-li v běhu.

Projekt "Alternativa - 3" spekuluje s možností přesídlit, alespoň část obyvatelstva na Mars. Záhadou pro mne zůstává podle jakého klíče budou případní šťastlivci vybíráni. Také je zajímavé zjištění proč zrovna Mars a ne Měsíc, který je nesrovnatelně blíže Zemi. O "Alternativě - 3" pohovoříme ještě později.

Jistě není bez zajímavosti, že "Komise pro Atomovou Energii" uvedla již v roce 1957 do života "PROJEKT PLOWSHARE", který byl zaměřen na "mírové" použití nukleárních výbuchů. Pomocí této aktivity se měly stavět velké stavby jako přístavy, přehrady či říční a mořské kanály. První pokusný výbuch byl proveden v rámci "PROJEKTU GASBUGGY" v hloubce 4240 stop pod zemí na odlehlém místě známé jako pánev SAN JUAN ve státe Nové Mexiko dne 10. prosince 1967. Explodovala zde nukleární nálož o mocnosti 26 kilotun.

Zatímco v Gasbuggy šlo o jediný experiment, "Komise pro atomovou energii" ve spolupráci s Australskou naftovou společností jejž regionální kancelář se nachází v Houstonu rozjely celou sérii větších jaderných výbuchů z nichž přinejmenším dva přesáhly mocnosti 100 kilotun. Takže každý rok se mělo realizovat několik takových podzemních výbuchů po dobu 10 let. První exploze byla známá jako "PROJEKT RULISON" . Jednalo se o odpálení nálože 40 kilotun v hloubce 8400 stop. K realizaci došlo na území státu Colorado dne 10. září 1969. V rámci těchto projektů prý byla vyzkoušená také metoda budování podpovrchových základen na Měsíci za použití nukleárních výbuchů.

Rozsáhlou analýzou se zjistilo, že účelnější bude vybudování měsíčních kolonií v přirozených a nebo uměle vytvořených podzemních jeskyních než na jeho povrchu. Jednotlivé sekce, včetně umělých parků a jezer by byly propojeny speciálními tunely.

Jak se zdá činíme se i zde na Zemi a vůbec nemusíme pátrat na Měsíci, alespoň máme-li věřit tvrzení bývalé důstojníka tajné služby, který jednou během své služby pracoval pod povrchem v oblasti "GROM LAKE" ve státě Nevada (vnímavý čtenář jistě ví, že se v tomto prostoru nachází známá AREA-51 a základna S-4) a ke svému údivu zjistil, že se se míli pod povrchem země nachází uměle vybudované baseballové hřiště s osvětlením a plným komfortem. Na jiném místě zase viděl dokonalý obrovský plavecký bazén. Poté byl nucen podepsat "dokument mlčení" skrze který se zavázal, že bude mlčet o všem co pod zemí spatřil. Podobné informace také neušly ani známému badateli, vědci Bobu LAZAROVI, který jistý čas na výše uvedeném místě pracoval jako vědecký pracovník.

Bob Lazar se podobné informace dozvěděl z rádia "KVEG" kde se mělo hovořit i o rozsáhlých podzemních tunelech v prostředí méně známé podzemní základny "MERKUR". Zanedlouho poté co se Lazar počal více o toto téma zajímat byl kontaktován jistým Billym GOODMANEM, který se mu svěřil, že pracoval v týmu montážních dělníků, kteří byli součásti rozsáhlého technického týmu podílející se na rozsáhlé síti podzemních tunelů aniž by vůbec měli tušení k čemu tato monstrózní podzemní výstavba může sloužit. Obří podzemní zařízení se prý nachází v Novém Mexiku v oblastech Dulce, Sunspot, Datil, Corona, Taos Pueblo a Albuquerque, v Arizoně v oblasti v Santa Catalina Mountains, v Coloradu v oblastech Delta, Grand Mesa, a Colorado Springs, v Kalifornii v oblastech Needles, Edwards AFB, Tehachapi Mountains, Ft. Irwin, Norton AFB, a Morongo Valley a v Nevadě v oblastech Blue Diamond, Nellis AFB, Groom Lake, a Papoose Lake areas, Quartzite Mountain, a Tonopah.

Příběhy různých osob postupně skládají zajímavou mozaiku skutečného problému ve kterém se lidstvo nachází. Jeden z nich se přihodil mladému páru přírodovědců, kteří v létě roku 1988 pobývali v horách Techachapi. Nanci a Ray zde zabloudili. Netušili, že se nočním pochodem dostali nebezpečně blízko jedné z mnoha podzemních základen na území USA. Okolo jedné hodiny v noci Ray i Nanci uviděli oslnivě bílou kouli, která vylétla z náhle rozevřeného povrchu země nedaleko nich. Poslední co byli schopni si uvědomit bylo zářivě bílé světlo, které pulsovalo směrem k nim. Když přišli k sobě zjistili, že leží na zemi a svítá. Co se s nimi dělo v době od 01.00 hodin do 05.30 hodin nikdo z nich ani netušil. Když se později Ray a Nanci odhodlali podstoupit speciální psychologické vyšetření došlo k prolomení paměťového vakua a oba si vzpomněli jak byli neznámou silou uneseni do blízké podzemní základny. Zřetelně podle uniformy poznali důstojníky bezpečnosti Vojenského Letectva USA pohybující se uvnitř základny společně s podivnými bytostmi nepozemského charakteru, která svým projevem vykazovali jasné znaky šedých "EBE". Nancy a Ray byli odděleni a oba dva dlouhou dobu zkoumali jmenované nepozemské entity na jakýchsi prapodivných kovových stolech.

Existuje celá dlouhá série do nekonečna se opakujících hlášení obyvatel, většinou z řad místních usedlíků, kteří se nachází v těsné blízkosti podobných zařízení. Tito lidé většinou popisují vzlety podivných diskovitých objektů nad místy kde se za normálních okolností nenachází nic než skály, hory, lesy - příroda.

Jinou zajímavostí je fenomén různě velkých světelných koulí, které na jistých místech Spojených Států (většinou se jedná o odlehlé a zřídka obývané lokality) křižují oblohu. Střídavě klesají a stoupají a v pohybech zcela odporujícím zákonům kinetiky a gravitace děsí místní usedlíky. Co mne ovšem velmi upoutalo byla celá řada na sobě nezávislých tvrzení, která popisovala jak světlo z koulí naprosto nepochopitelných způsobem způsobilo, že předměty na které dopadalo byly osvícené z jiné strany než by se za normálních fyzikálních podmínek očekávalo. To samé se dělo z vrhaným stínem. ( Při této příležitosti jsem si nemohl nevzpomenout na jeden z nejzajímavějších případu výskytu UFOs nad naším uzemím, který je zasvěceným znám jako "Koule z Ostrožské Nové Vsi". Tenkrát jsem se sám účastnil šetření a projezdil mnohá místa na střední a jižní Moravě. O co tenkrát vlastně šlo ? Po mnoho týdnů na přelomu let 1990 - 1991 celá střední a jižní Morava odolávala podivuhodným náletům záhadné pulsující světelné obří koule či koulí. Při jedné z cest jsem zavítal i na hvězdárnu v Uherském Brodě kde jsem hovořil s jejím ředitelem, který mne byl schopen detailně popsat vývoj celého případu skrze hlášení která dostával. Celkem šlo o několik set hlášení formou dopisů!!! A právě v těchto dopisech se nesčetněkrát nezávisle na sobě vyskytovala výše popisovaná záhada osvětlených předmětů a jejich stínů).

Ovšem jedno z největších tajemství se ukrývá zcela někde jinde. V Novém Mexiku nedaleko malého městečka DULCE.

Dulce je klidné malé městečko s 900 obyvateli. Leží v severní části státu Nové Mexiko ve známé Apačské indiánské rezervaci "JICARILLA". Vidíte a přesto toto místo skrývá jedno z největších tajemství se kterým si lámou hlavu ti nejlepší z nejlepších výzkumníků v oblasti konspirace mimozemských entit s lidskou globálně vládnoucí šedou garniturou. Námi hledaný přízrak se nachází hluboko pod "ARCHULETA MESA". Je to nejlepší a nejvýkonnější biogenetická výzkumná laboratoř na světě kde zcela prokazatelně asi poprvé v lidské historii spojil člověk své technické možnosti s technickými výdobytky mimozemské civilizace.

Jedním z prvních, kteří byli vtaženi do tajemství Dulce byl příslušník mexické státní policie Gabe VALDEZ, který byl pověřen vyšetřováním znetvořené krávy na pastvině asi 13 mil východně od městečka Dulce. Farmář, pan GOMEZ, kterému byla zvířata zmrzačena již v letech 1976 a 1978 opět ztratil podobným způsobem čtyři kusy hovězího dobytka. Tehdy vedl vyšetřování Ted ADAMS společně s týmem odborníků z Paříže a Texasu. K zajímavému zjištění došlo 5. července 1978 kdy již zmiňovaný Valdez, farmář Gomez a vysloužilý vědec Howard BURGESS vyčlenili asi 120 kusů dobytka, které prohlédli pod ultrafialovým světlem. A hle... Objevilo se něco s čím vůbec nikdo nepočítal. Na pravé straně krku, pravého ucha a pravé nohy zvířat byla nalezena podivná zářivá substance. Z každého kusu dobytka byla odstraněna část této emulze a ta byla zaslána k vědecké analýze. Látku zkoumaly "Klinické laboratoře SCHOENFELD" v ALBUQUERQUE přičemž identifikovali významné deposity draslíku a magnesia. Tato kauza je ovšem pouze jedna ze stovek jiných.

Jistě ne náhodou je blízké okolí Dulce lokalitou která je statisticky řečeno nejvýznamnějším prostředím s výskytem fenoménu UFOs a jemu podobných světelných úkazů. Osudy mnoha lidí byly dramaticky zasažené mystériem Dulce. Existuje však člověk, který je v tomto ohledu naprosto vyjímečný. Člověk, kterému se podařilo prorazit tajemství Dulce, a který za to musel zaplatit velmi, velmi krutou daň. Je jím Paul BENEWITZ který patří mezi pět nejstřeženějších osob na světě tzv. "Globálním Kontrolním Systémem" neboli "GKS", který budeme dále nazývat "MATRIX".

Paul Benewitz je vědec, odborník na elektroniku a komunikační zařízení. V jisté době se mu podařilo sestrojit zařízení, které bylo schopno zaznamenávat a nahrávat komunikaci podzemní základny DULCE s objekty mimozemské technologie na oběžné dráze kolem Země, ale i na Měsíci.

Ovšem dlouho, dlouho před tím způsobil Benewitz rozruch když se mu podařilo v srpnu 1980 natočit video na vojenském pozemku skladu zbraní "MANZANO" v lokalitě KIRTLAND AFB. Na snímku jsou zřetelně vidět pohybující se postavy nelidského charakteru. Benewitz je prostě pro Matrix nebezpečím číslo jedna. Jiný výzkumník pan William MOORE předložil důkazy ukazující, že celý tým vládních agentů se systematicky pokoušel Paula Benewitze odstranit všemi možnými i "nemožnými" pokusy včetně řízené diskreditační a desinformační kampaně, leč marně. Zaplať Bůh!

Existuje velmi zásadní konspirativní dokument. Jmenuje se "PROJEKT BETA". (Studio Esoterních Věd má v držení kompletní kopii originálu tohoto dokumentu, kterou připravuje k zveřejnění v plném rozsahu.) V tomto materiálu se mimo jiné nachází informace o tom, že Paul Benewitz strávil dva roky sledováním kosmických a vzdušných plavidel nepozemského původu přičemž měl konstantní příjem umožňující permanentní skenování komunikace mezi podzemními základnami a těmito objekty. Dále se v tomto dokumentu uvádí, že Paul navázal přímou komunikaci s mimozemskými entitami, kteří prý používají počítačový systém s formou hexadecimálního kódu . Paul prohlašuje, že cizí bytosti jsou velmi lstivé a nikdy se nedrželi stanovených dohod. On a jakýsi WALTER prý pracovali s taným pověřením na zbrani, který prý měla zvrátit vývoj událostí mezi mimozemskými a lidstvem.

Benewitz přímo říká: "Překročili jsme hranice skutečného světa do země vědecké fantastiky. Podivné fenomény mají kořeny v podivné realitě. Svět vědecké fantastiky se stává před našima očima světem realitních faktů. Pochopil jsem, že lidskou odpovědností je pravdivě informovat naší společnost. Neudělali to jiní ? Udělám to já ! " A Paul Benewitz to udělal.

Pravě jeho zásluhou můžeme zkoumat jeden z nejpečlivěji zadokumentovaných případů únosů, který přinesl neuvěřitelná a velmi přesná fakta o dění po povrchem tohoto světa v místě kterému by slušel spíše název "Peklo". Jde o případ Christy TILTONOVÉ z Oklahomy ke kterému došlo v červenci roku 1987. Její výpověď je neuvěřitelná.

Tehdy byla unesena dvěmi bytostmi mimozemského původu přičemž byla transportována v jejich dopravním prostředku na jistou základnu kde se ihned po transportu setkala s mužem humanoidního evidentně lidského vzhledu který byl oblečený do červené vojenské kombinézy. Poté se dostala do tunelu, který byl řízen něčím co připomínalo počítačové kontrolní stanoviště. Zde čeká na dopravní prostředek a vedle ní stojí její průvodce. Počítač jí vydává identifikační kartu a průvodce jí sděluje, že vstoupili do první ze sedmi úrovní podzemního zařízení. Christa ve své výpovědi uvádí, že se nakonec dostala do úrovně číslo pět kde spatřila několik malých mimozemských entit šedého vzezření. V jedné rozlehlé místnosti viděla počítačové systémy, které byly napojeny k velkým nádržím a boxům, jež vyčnívaly z nějakého tubusu. Všímá si hučícího zvuku a vůni připomínající formaldehyd. Christa má dojem, že ve vodních tancích se cosi nachází. Není ale schopná rozpoznat obsah jmenovaných nádob. V průběhu své výpovědi nakreslila Christa mnoho velmi podrobných nákresů.

Je zajímavé, že velmi podobné nákresy byly nalezeny v souboru sporných spisů, které se oficiálně nazývají "Dokumenty DULCE", které měly být odcizeny uvnitř tajného podzemního zařízení společně s třiceti černobílými fotografiemi a videofilmem. Klíčovou osobností tu je pan Thomas C., který svého času zastával velmi vysokou funkci v řadách tajné bezpečnosti v rámci řízení podzemní základny DULCE. Z jistých velmi vážných důvodů se tento člověk jednoho dne rozhodl alespoň částečně vynést tajemství tohoto zařízení na povrch. Nakonec se tedy rozhodl opustit toto zařízení společně se závažnými důkazy o jeho činnosti.

Pomocí malé kamery vytvořil třicet fotografií zobrazující různorodé prostory uvnitř komplexu. Celý dokumentační soubor byl tvořen originálem a pěti skupinami kopií, které se mu za velmi dramatických okolností podařilo propašovat jedním ze stovky východů na povrch země. Thomas měl celou akci velmi dobře naplánovanou. A tak ihned po opuštění základny směřoval k předem určenému úkrytu. Před tím však chtěl vyzvednout manželku a svého malého syna. Ovšem když dorazil na místo kde se měl spojit s manželkou zjistil, že byl prozrazen a na místě spatřil vládní vozidlo a agenty. Jeho manželka a dítě byli uneseni. Thomase prozradil jeho spolupracovník K. LOMAS. Agenti měli úmysl donutit Thomase vrátit se do podzemního zařízení s tím, že dostane nazpět svou manželku a syna. Jenomže Thomas nebyl naivní a velmi dobře věděl jaký by ho čekal osud v biologickém výzkumném zařízení. Podařilo se mu utéct. To se přihodilo před deseti lety. Možná se zeptáte jakým způsobem se Thomas do těchto podivných intrik.

Dnes je tomuto muži zhruba 50 let, ale již ve dvaceti letech získal přísně tajné školení v umění fotografování. Toto speciální školení probíhalo v tajném podzemním zařízení Západní Virginie. Poté pracoval skoro sedm let jako fotograf - bezpečnostní specialista u Vojenského letectva USA. V roce 1971 z tohoto postu odešel a začal pracovat pro "RAND CORP" v Santa Monica, Kalifornie. V roce 1977 byl převelen do specializovaného podzemního zařízení pro biologický výzkum v DULCE. Zanedlouho koupil dům v SANTA FE v Novém Mexiku a od pondělí do pátku odjížděl do zaměstnání speciálním podzemním kyvadlovým systémem. V jisté době jistý výzkumný orgán prošetřoval v okolí Santa Fe výskyt podivných kulovitých světel a množství případů mrzačení dobytka ve spojitosti s aktivitou Zednářů a skupiny Wicca v této oblasti. Tak získal Thomas tichého přítele "na povrchu". Tento člověk měl později možnost podrobně prozkoumat fotografie, videokazetu a dokumenty, které byly pořízené uvnitř základny DULCE.

Ve svém testamentu Thomas oficiálně sděluje, že se uvnitř základny pohybovalo až na 18000 mimozemských bytostí, které jsou lidem známé jako "malí šediví" - GREYS. Také viděl velké množství velkých bytostí nehumanoidního, ale "plazivého" charakterů kteří jsou všeobecně označování jako "reptiloids".

Jádro více stupňového podzemního systému v DULCE podle dokumentace, které máme k dispozici je tvořeno tzv. CENTRÁLNÍM ROZBOČOVAČEM, který je reprezentován základním stupněm bezpečnosti. Koeficient stupně bezpečnosti narůstá tak jak procházíme jednotlivými patry do větší hloubky zařízení. Největší stupeň bezpečnosti se nachází na nejnižším patře, které je pro zasvěcené označeno jako "ULTRA - 7". Největší výskyt mimozemských bytostí byl shledán na úrovních 5, 6 a 7. Naprosto neuvěřitelné se zdá tvrzení, že základna DULCE je podzemních labyrintem velmi rychlého spojení propojena s podobnými základnami v LOS ALAMOS, AREA - 51, TAOS, DATIL, COLORADO SPRINGS, SANDIA ATD. Existují výrazné znaky, které ukazují na velmi rozsáhlý podzemní labyrint tunelů a základen pod USA.Na všech dveřích, stěnách a hlavních užívaných mechanismech a zařízeních jsou patrné znaky v cizí symbolické řeči a v univerzálním systému symbolů, kterému rozumí jak lidé tak cizí bytosti pohybující se na základně. Thomas C. sdělil, že od druhé úrovně jsou povinné jakési uniformy. Tak například všichni, kteří se pohybují na druhé úrovni nosí špinavě bílou uniformu, spíše jakousi kombinézu opatřenou zipem. Každé osobě je denně zvážena tělesná hmotnost. Používání ID karet je nutností. Před každými dveřmi či vstupy do dalších prostor a nebo pod plochami těsně před všemi důležitými mechanismy základny jsou zabudovány velmi citlivé váhy, které permanentně skenují tělesnou hmotnost každé osoby uvnitř systému. Jednotlivec umístí svou osobní ID kartu do štěrbiny a pak vstoupí do soustavy číselných znaků příslušného "klíče". Osobní váha a kód musí odpovídat údajům na ID kartě.

Všechny výtahy jsou magneticky kontrolované. Neexistují žádné výtahové kabely. Na stejném principu fungují všechny šachty i větší dopravní tunely. Neexistují žárovky nebo zářivky. Prostory jsou ozářeny speciálními fosforeskujícími a luminiscenčními jednotkami. Některé větší a hluboké tunely používají formu "phosphorus pentoxide".

Podle svědectví, které jsou v současné době k dispozici a které se vztahující k podzemní tajné biologické laboratoři v DULCE lze říci, že na "Úrovni - 1" se nachází depa pro údržbu chodeb a tunelů, "Úroveň - 2" obsahuje depa pro vlaky, raketoplány, stroje pro ražbu tunelů, "Úroveň - 4" obsahuje nejvýkonnější laboratoře věnující se výzkumu člověka, ale i takových mechanismu jako jsou telepatie, hypnóza a sny. Při této příležitosti Thomas zcela vážně tvrdí, že vědci v DULCE jsou již dnes schopni oddělit bioplasmatické tělo od fyzického a do takto vytvořené fyzické slupky umístit cizí entitu poté co provedou životní neutralizaci Duše člověka. Tomuto mechanismu se prý odborně říká: "life - force - matrix".

Na "Úrovni - 6" se nachází ve slengu zaměstnanců základny tzv. "NIGHTMARE HALL". Jde v podstatě o specifickou genetickou laboratoř kde jsou dělány experimenty na rybách, ptácích, myších, ale i lidech. Není žádných tajemstvím, že GREYS a REPTILOIDS jsou vysoce analyticky a technologicky orientované rasy. Bohužel do jejich nebezpečné hry se zapojil, respektive byl vmanévrován i lidský druh.

Hlavní organizace zabývající mapováním lidské genetiky se nachází na jednom z míst státu NEVADA v USA. Dalšími jsou "National Institute Health", "National Science Foundation", "Howard Huges Medical Institute" a samozřejmě podzemní laboratoř DULCE. Šéfem genetických experimentů pro LOS ALAMOS a DULCE byl Larry DEAVEN.

V tomto prvním článku připravované tetralogie, která předchází již avizovány skutečně výjimečný seriál o mystériu DULCE, jsme se jen zlehka dotkli velmi závažných skutečností, které by neměli nechat spát každého kdo jen trochu cítí určitý díl odpovědnosti za svět ve kterém žijeme.

Zajímavá fotografie GREYS ukazující mimikry založené na bázi specifického lomu paprsků světla.

Jaroslav Chvátal

Schémata podzemních základen a tunelů:
© Wiliam Hamilton: "Cosmic Top Secret"

Čerpané z: Matrix-2001.cz


júl 06, 2008 23:38 popoludní

 

 

Top