Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pohľad do tajov astrológie 2

Prvky v astronómii si predstavíme ako symboly určitých kvalít. Na základe vzťahu a kvality jednotlivých symbolov horoskop popisuje osobnosť človeka. Symboly sú podľa svojich vlastností rozčlenené do niekoľkých kategórií. Tu sa budeme zaoberať najdôležitejšími symbolmi, bez ktorých by nebol výklad horoskopu možný. Mimo tu uvedené symboly existujú ešte ďalšie a záujemci o astrológiu sa s nimi zoznámia v učebniciach astrológie. Kategórie symbolov, ktorými sa budeme zaoberať, sú planéty, znamenia zverokruhu, domy a aspekty.Symboly v astrológii

Planéty sú veľké telesá obiehajúce hviezdu. Planéty, ktoré obiehajú Slnko si isto pamätáme ešte zo školy: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto. Pre astrológiu je dôležité hľadisko pozorovateľa zo Zeme, nie abstraktné hľadisko astronómie. Preto astrológia radí k planétam i Slnko a Mesiac, ako telesá zdanlivo obiehajúce Zem. Tento prístup je jednak tradičný – pôvodne astronómovia vychádzali z názoru, že okolo Zeme obiehajú planéty a systém astrológie bol na tomto názore vybudovaný, jednak je to preto, že cieľom analýz je človek žijúci na Zemi a do neho sa makrokozmos premieta. Celý tento problémn je iba problémom metódy, čo tí, ktorí astrológiu napádajú pre nerešpektovanie princípu heliocentrizmu (obehu okolo Slnka) nechápu, pretože neporozumeli základnému prístupu astrológie. Samozrejme, že keby sa bral do úvahy heliocentrický názor, dospelo by sa k rovnakým výsledkom.

Videné zo Zeme, planéty sa pohybujú po úzkom páse oblohy, známom ako zverokruh, zvieratník, zodiak. Táto dráha planét sa nazýva ekliptika. Kruh horoskopu, do ktorého budeme zakreslovať jednotlivé prvky, je práve onou ekliptikou.

Planéty sú základné astrologické symboly. Predstavujú energiu, dynamizmus a prebiehajúce procesy. V horoskope nám napovedajú o zmenách, o udalostiach, raste, vývoji.

Najznámejšou časťou astrológie sú znamenia. Ľudia vedia, v ktorom znamení sa narodili, čím je myslené, v ktorom znamení stálo Slnko v okamihu narodenia. Hneď na začiatku si musíme povedať, že to, v ktorom znamení ste sa narodili, nie je zas tak podstatné, ako si mnohí z vás myslia.
V astrológii sa okrem Slnka pracuje s desiatkami ďalších prvkov a len analýza ich postavenia v zvieratníku môže viesť k nejakým záverom. Ďalej je treba upozorniť, že Slnko nevstupuje do znamení zverokruhu každý rok v rovnakú dobu, preto tí z vás, ktorí sa narodili na hranici znamení, musia nahliadnuť do astrologických tabuliek – Efemeríd, aby zistili presne, či „sú to, či ono znamenie“.

Zvieratník je rozdelený znameniami na dvanásť zhodných výsečí. Ak má kruh 360°, reprezentuje každé znamenie v horoskopickom kruhu 30°. Zvieratník začína znamením Barana, o tridsať stupňov ďalej začína znamenie Býka atď. Jednotlivé prvky sa udávajú a zakresľujú do horoskopu vo vzťahu k znameniu, v ktorom sa nachádzajú – napríklad Merkúr 27° Raka. Na ekliptike, ak počítame 0° začiatok znamenia Barana, to predstavuje 90° (znamenie Raka začína na 90°) + 27° = 117°. Každé znamenie zvieratníka má svoju charakteristiku, svoje vlastnosti. Postavením prvkov a ich postupom určitým znamením sa modifikuje vlastnosť prvku vlastností znamenia. Znamenie môže napríklad potlačiť či zosilniť energiu planét, ale ich základnú charakteristiku a energiu nemôže zmeniť úplne. I keď planéty a znamenia neurčujú tie isté veci, každá planéta je spriaznená s určitým znamením; v určitom znamení sa cíti dobre alebo horšie. Táto koncepcia je základom teórie vládcov znamení, v ktorej každému znameniu je priradená planéta, ktorá mu vládne a ktorá mu svojim charakterom zodpovedá.

Úryvok je z knihy: Dr. Josef Grumlík, Pohled do tajů astrologie, Nakladateľstvo Fenix, Schneider vydavateľstvo, Brno

Z češtiny preložil: Sokol

exkluzívne.cez.okno


jún 02, 2008 20:04 popoludní

 

 

Top