Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pohľad do tajov astrológie 3

"Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca."Systém domov

Domy rozdeľujú náš nakreslený horoskop tiež na dvanásť častí. Sú vo vzťahu k rotácii Zeme okolo svojej osi, teda za 24 hodín sa systém otočí o 360°. Začiatok prvého domu sa nazýva Ascendent, vychádzajúce znamenie. Jeho protiľahlý pól je Descendent. Ascendent je miestom, kde horizont pretína ekliptiku na východe, Descendent je priesečník horizontu s ekliptikou na západe. V mieste, kde miestny poludník pretína ekliptiku nad horizontom sa nachádza Brána nebies, latinsky Medium coeli (skratka MC), v mieste, kde pretína ekliptiku pod horizontom sa nachádza Hĺbka neba, latinsky Imum coeli (skratka IC). Kríž os ASC – DESC a MC – IC vytvára základný kríž domov horoskopu. Ascendent je začiatkom prvého domu, IC začiatkom štvrtého domu, Desc. siedmeho domu a MC začiatok desiateho domu. Výseč medzi týmito domami sa podľa určitých zákonov rozdeľuje obvykle na tri diely. Pravidlá rozdeľovania nie sú jednotné, najrozšírenejší je teraz systém Placidov, ktorý tiež budeme používať. Je však dobré vedieť, že tento systém nie je jediný a že sa znovu dostáva ku slovu systém Kochov. Pri prezeraní horoskopov počítaných v zahraničí je nutné najprv si uvedomiť, v ktorom systéme domov je zostavený, pretože systémy sa od seba líšia.

Každý dom reprezentuje oblasť života, v ktorej sa môžu planetárne energie prejavovať. Domy môžeme tiež chápať ako oddiely osobnosti, či časti okolia, v ktorých planéty pôsobia.

Posledným symbolom, ktorý si popíšeme, ale na tomto mieste len stručne, sú aspekty. Sú to vybrané uhlové vzťahy medzi prvkami horoskopu. Najdôležitejšie aspekty sú 180, 150, 135, 120, 90, 60, 45, 30 a 0 stupňov. Podrobne sa aspektami budeme zaoberať v samostatnej kapitole. Aspekty vznikli rozdelením 360° ekliptiky číslami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 12. Každý aspekt má svoju vlastnú symboliku. Zjednodušene povedané predstavuje spojenie prvkov horoskopu v harmonickom, či menej harmonickom vzťahu. Pri planétach sa energie dvoch planét v aspektoch zlučujú, kombinujú, či sa dostávajú do konfliktu.

Znamenia

Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca. Jednotlivé znamenia sa podľa svojich charakteristík zoskupujú do skupín obsahujúcich spoločný prvok. Z tohto hľadiska dochádzame k takémuto členeniu:

A. Charakteristika podľa živlov:

Živel ohnivý / Živel zemný / Živel vzdušný / Živel vodný
Baran / Býk / Blíženci / Rak
Lev / Panna / Váhy / Škorpión
Strelec / Kozorožec / Vodnár / Ryby


Teória živlov pochádza z antiky. Podľa nej všetko pozostáva zo štyroch živlov. Na prvý pohľad táto teória znie primitívne, pri podrobnejšom skúmaní môžeme oceniť jej genialitu.

Oheň je najpozitívnejší zo všetkých živlov. Je energiou, ktorá dáva základný impulz k akcii, silu, súťaživosť, bojovnosť. Je aktívna a dominantná. Symbolizuje vôľu. Ohnivý ľudia nemajú radi kľud. Sú stále v akcii, život je dramatický, plný zmien. Radi dávajú najavo svoje city, ako lásku, tak hnev. Nie sú príliš citlivý a tak môžu ľahko niekoho citlivejšieho zraniť. Neradi hrajú pasívnu úlohu. Majú príliš mnoho energie, než aby mohli zotrvať na jednom mieste. Ich energia im nedáva kľud a sú preto dynamickí.

Zem predstavuje spojenie s materiálnym svetom. Je to živel praktický, negatívny, je spojený s priamou zmyslovou skúsenosťou. Neobsahuje v sebe myšlienky, predstavy, priania, vieru. Hmota je stála, vzdoruje nám, ak sa ju snažíme podmaniť, premeniť. Symbol zeme reprezentuje hranice, limity, štruktúry. Obmedzuje slobodu. Zároveň je zemný živel symbolom plodnosti, zo zeme všetko pochádza a do nej sa vracia. Na rozdiel od ohňa je zem živel stabilný. Je pasívny, musí byť niečím alebo niekým pretvorená v niečo iné. Zem zmenám odporuje, je konzervatívna, tvrdohlavá. Zatiaľčo oheň si praje veci zmeniť, zem sa snaží získať čo najviac z doterajšieho stavu vecí.

Vzduch je živel pozitívny, s prevažujúcou tvorivou kvalitou. Na rozdiel od ohňa, ktorý stúpa nahor, usiluje o výšku, vzduch, vietor sa pohybuje horizontálne. Je spojený s horizontálnym pohybom – dopravou ako ideí, tak hmotných objektov. Nie je príliš praktický, má záujem skôr o abstrakciu. Je spojený s intelektom, s logikou a je menej osobný, než oheň. Nie je vždy schopný citových prejavov. Preto vzdušní ľudia sa musia učiť vyvíjať svoj citový život. Vzduch môže spracovávať informácie z okolia najrýchlejšie zo všetkých znamení. Pozoruje, plánuje, organizuje. Je tvorivý, originálny.

Voda je najnegatívnejšia zo všetkých štyroch živlov. Je spojená so základnými citmi, s citovým vývojom, s predstavivosťou, fantáziou. Voda komunikuje s okolím na pocitovej úrovni. Nie je racionálna, logická, ani priamočiara. Vyjadruje sa prostredníctvom pocitov, umenia, najmä hudbou a poéziou. Vodní ľudia pozorujú svet okolo seba veľmi osobne, dokážu sa vcítiť do druhých. Voda je tiež symbolom ochrany, starostlivosti. Vodní ľudia sú obvykle nielen citliví, ale tiež veľmi spätí so svojim ranným vývojom, s nevedomím.

Žiadna vec nepozostáva iba z jedného živlu, ale je kombináciou niekoľkých. Ani ľudia nie sú iba vodní, či ohňoví, ale ich temperament je daný kombináciou živlov.

Úryvok je z knihy: Dr. Josef Grumlík, Pohled do tajů astrologie, Nakladateľstvo Fenix, Schneider vydavateľstvo, Brno

Z češtiny preložil: Sokol

exkluzívne.cez.okno


jún 12, 2008 23:57 popoludní

 

 

Top