Obrázok používateľa CEZ OKNO
POSLANIE STRÁŽCOV ALATYRU kniha I.: Zrodenie bohov a ich činy

Medzi múdrymi a znalcami nášho veku sa rozprávajú rôzne legendy a povesti o tom čo bolo. Mnohí počúvajú, ale veľa je aj posmievačov a pochybovačov. Znalci i rozprávači, starší rodov, čarodejníci, vedomci i vedmy však dosvedčujú, že všetky povesti sa už tisíc a tisíc liet rozširovali od úst k ušiam, od dedov a pradedov, ktorí dostali poučenie od dávnych múdrych predkov. Všetci hovorili presne a nevynechali ani jedno slovo. Nič na tom nemení, že mnohé rozprávania sa rozchádzajú, lebo vieme, že aj najušľachtilejší hľadia na veci svojím zrakom.

O prameňoch poznania Mudrcov oného veku

Mýty a legendy o stvorení nášho sveta a o bohoch, deje a príbehy zo Starobylej vlasti – Ríš praotcov Anta a Venda, neboli vtedy zapísané pre zákaz Múdrych na pokyn bohov. Oni preto nedali venedským národom dar písma a vied.

Bolo tak rozhodnuté na protiveň ich bratským národom veľkolepej ríše Ária, rozkladajúcej sa ďaleko na juh a východ. Ich králi a nositelia vied veľmi rýchlo zabudli na prekliatie pyšných morských ríš, ktoré spôsobilo trest bohov. Zabudli na zničenie ohňom a prvú Veľkú temnotu, ktorá priniesla zátopy a prívaly snehu a ľadu, pod ktorými sa navždy stratila ich dávna spoločná vlasť – Ariánske Dávne Sídlo, Práthnam Ókah.

Ostrovy Bieleho Jasu na najvzdialenejšom severe, Aiyriana Vaejo – blažené ariánske rajské ostrovy večného svetla – sú už dávno oplakané a stratené v nenávratne času. Však aj Druhá tma a Potopa zdvihnutých morí a vôd, keď sa roztopili obrovské ľady Severu, pochovala skvelú ale pyšnú Áriu a rozohnala jej ľud do všetkých končín sveta.

Sláva patrí Mudrcom a starším rodov ríš venedských, ktorí správne viedli svoj ľud, počúvali bohov a svetlých duchov a nezišli z tejto cesty. Predvídali, čo sa naozaj stalo a veštili budúce Veľké Osudy.

Hovorí sa, že ich múdrosť bola posilnená aj darom bohov, ktorým bol Malý Alatyr – úlomok Alatyru, darcu všetkého života. Najmúdrejším z múdrych bol po vekoch odovzdávaný a stali sa jeho Strážcami. Ich poslaním sa stalo vzácny kameň použiť na posilu, radenie sa s bohmi, ale aj predvídanie – nie veci malých, ale Veľkých Osudov. Videli aj mnohé, nie však všetko, čo sa stalo v dávnych vekoch a odtiaľ čerpajú svoje poznanie aj znalci a múdri vedomci nášho veku.

O stvorení sveta

Na počiatku vekov bola veľká tma. V tejto tme bolo Zlaté vajce, v ktorom prebýval Rod – pôvodca všetkého. Rod zrodil Lásku – Ladu – matku a silou lásky rozbil z vnútra Zlaté vajce a stvoril Vesmír – nespočítateľné množstvo hviezdnych svetov a tiež náš svet.

Hovorí sa, že Slnko vyšlo z Jeho tváre, Mesiac z jeho hrude, Svetlé hviezdy z jeho očí, Jasné obzory z jeho obočia, Temné noci z jeho myšlienok a Bujné vetry z jeho dychu.

Tak Rod zrodil všetko, čo vidíme okolo, celú Prírodu. Slnko z Jeho tváre posadil do zlatého lôžka a Mesiac do strieborného. Potom Rod vypustil zo svojich úst dych, z ktorého sa zrodil Svarog – Nebeský otec a vták. Práve Svarog ukončil stvorenie sveta, stal sa hospodárom Zeme a vladykom Nebeského panstva. Svarog tiež rozostavil po svete dvanásť obrovských stĺpov, ktoré podopierajú nebesá i Svarogovo koleso – hviezdne nebo pripevnené na Polárnej hviezde.

Rod vytvoril vody Veľkého mora, z ktorého vystúpila na hladinu Zemská kačka. Ona porodila mnoho bohov a démonov, to sú tie bytosti legiend Starého sveta a dávno minulých vekov, no mnoho z nich prešlo až do tohto veku.

Rod vytvoril aj kravu Zemun a Kozu Sedun, z ktorých vemien sa rozlialo mlieko a z jeho nespočetných kvapiek sa zrodili hviezdy. Z masla vytvoril Rod Vlhkú Matku Zem.

Potom Rod vytvoril najväčší zázrak – kameň bytia – Alatyr, ktorý bol stredom sveta a vhodil ho do mora.

Alatyr – kameň bytia

Poznanie o Alatyre je ďalším veľkým tajomstvom. Veľa múdreho i nezmyselného bolo o tomto svätom kameni povedaného.

Kameň Alatyr sa má nachádzať v strede sveta a popisuje sa ako biely, žiariaci a horúci. Bol vytvorený na počiatku času, raz ho z morského dna vytiahla Zemská kačka. Tento Alatyr bol však veľmi malý a tak ho kačka chcela skryť vo svojom zobáku.

Vtedy Nebeský otec Svarog vyriekol čarovné Slovo a kameň začal rásť. Kačka ho už nedokázala udržať a pustila ho. Tam kde dopadol, vyrástla mohutná Alatyrská hora.

Kameň Alatyr je svätý kameň, stredobod Poznania, sprostredkovateľ medzi ľuďmi a bohmi. Raz môže byť malý a ľahký, inokedy veľký a ťažký ako hora. Nikto ho nenájde a nikto ho nezdvihne.

Alatyr je naozaj životodarný kameň, plný života a sily. Na počiatku vekov, keď Svarog udrel palicou do svätého kameňa Alatyru, z iskier vyprsknutých z kameňa sa zrodili mnohí ďalší mocní bohovia, tiež boh ohňa Semargl, ktorého volali aj Pereplutom a tiež všetci nebeskí Ratiči – Svarogovi bojovníci.

Žiariaci boh ohňa Semargl prichádza v ohnivom víchre, očisťujúcom od všetkého zlého. Sedí na koni so zlatou hrivou a striebornou srsťou. Dym je jeho znamením a oheň jeho koňom. Tam, kde sa prešiel na koni, zostala len čierna spálená zem.

Svarogovým úderom sa vzňal obrovský oheň, z ktorého sa zdvihol Boží vietor – tak sa zrodil boh vetra Stribog. On začal rozdúchavať obrovské plamene Svarogove a Semarglove.

O Alatyre kolujú aj ďalšie povesti. Niektorí hovoria, že bol umiestnený v Starých časoch na rajský ostrov Bujan, ďaleko na východe, možno až za veľkým Východným morom, alebo priamo na Alatyrskú horu.

V Alatyre alebo pod ním, sa skrýva mocná, nebeská, nekonečná sila. Táto sila môže byť zdrojom uzdravenia, v zariekaniach a prosbách sa Alatyr a sily nebeské v ňom ukryté prosia o pomoc pri uzdravení rôznych chorôb ľudí a domácich zvierat. Pod Alatyrom majú prameniť aj Nebeské rieky a Živé vody a ich zdrojom je táto nebeská sila.

V Starých časoch bol na Alatyrskej hore bohmi vytvorený chrám najvyššiemu Rodovi. Tam je skryté veľké tajomstvo a načrtnutý Veľký Osud: potom sa Alatyr stal obetným kameňom najvyššieho Roda. Rod prináša sám seba ako obetu – žertvu – a premieňa sa na Alatyrský kameň.

Marián Kapolka

exkluzívne.cez.okno

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


EXKLUZÍVNY ROZHOVOR S AUTOROM nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

SERIÁL: LEGENDA O DAGAD TRIKONE
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-legenda-o-dagad-trikone


december 23, 2016 22:18 popoludní

 

 

Top