Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Je tak veľa bytostí – sú ich stovky – ktoré mi pomáhali zavŕšiť túto prácu. Nemôžem ich všetky menovať, ale cítim potrebu oceniť aspoň niekoľko z nich. Vám ostatným, ktorých je príliš veľa na to aby som vás menoval, ďakujem z celého srdca, s prosbou aby toto dielo naozaj pomohlo ľuďom pochopiť kým v skutočnosti sú, aby sme spolu mohli vytvoriť láskyplnejší svet – a možno aj láskyplnejší vesmír. Ďakujem vám drahí moji.

Predslov

Len jeden Duch

Dávno pred existenciou Sumeru, skôr než Egypt postavil Sakkáru, skôr ako ožilo údolie Indu, Duch žil v ľudských telách na vysokej kultúrnej úrovni. Sfinga pozná pravdu. Sme oveľa viac než si myslíme. Zabudli sme.

Kvet Života poznal a pozná všetok život. Všetko živé nielen tu, ale všade vedelo, že je to vzorec stvorenia – cesta dnu, cesta von. Duch nás stvoril podľa tohto obrazu. Vy viete, že je to pravda. Je to zapísané vo vašom tele, vo všetkých vašich telách. Kedysi veľmi dávno sme spadli z veľmi vysokého stavu vedomia a spomienky sa teraz len začínajú vynárať. Zrod nášho staronového vedomia tu na Zemi, nás navždy zmení a vráti nás k uvedomeniu si, že skutočne existuje len jeden Duch.

To čo sa práve chystáte čítať je moja životná cesta cez túto realitu, ako som sa učil o Veľkom Duchu a o vzájomných vzťahoch, ktoré má každý z nás so všetkým živým, nech je to kdekoľvek. Veľkého Ducha vidím v očiach každého a viem, že On/Ona je vo vás. Informácie ktoré vám poskytnem, už máte vo vašom najhlbšom vnútri. Keď ich budete čítať po prvýkrát, môže sa vám zdať, že ste o nich ešte nikdy nepočuli, ale nie je to tak. Sú to pradávne informácie. Môžete si spomenúť na veci, ktoré sú hlboko vo vašom vnútri a mojím želaním je, aby ich táto kniha prebudila, aby ste si dokázali spomenúť kým ste, prečo ste sem prišli a za akým účelom ste tu, na Zemi.

Mojou túžbou je aby táto kniha bola pre váš život požehnaním a umožnila vám nové uvedomenie si seba samých a niečoho o vás čo je veľmi, veľmi staré. Ďakujem vám za to, že ste sa vydali na túto cestu so mnou. Veľmi vás milujem, lebo v skutočnosti sme starí priatelia. Sme Jedno.

Drunvalo

Úvod

Jedným z mojich cieľov, ktoré sledujem prezentáciou tohto diela, je pomôcť ľuďom uvedomiť si určité udalosti, ktoré sa udiali na tejto planéte, alebo sa dejú v súčasnosti, alebo sa majú udiať. Sú to udalosti, ktoré zásadne ovplyvňujú naše vedomie a terajší spôsob nášho života. Uvedomením si súčasnej situácie sa môžeme otvoriť pre možnosť nového vedomia, nového ľudstva rodiaceho sa na Zemi. Okrem toho je mojím, snáď najdrahším, cieľom vnuknúť vám spomienku na to kým skutočne ste a dať vám odvahu na to aby ste priniesli svoj dar tomuto svetu. Pretože Boh dal každému z nás jedinečný talent, ktorý ak je úprimne žitý, zmení fyzický svet na svet z čistého svetla.

Taktiež uvediem matematický a vedecký dôkaz toho ako sme sa dostali sem, ako duchovné bytosti vo fyzickom svete, aby sme presvedčili našu analytickú časť v ľavej mozgovej hemisfére, že existuje len jedno vedomie, jeden Boh a že my všetci sme časťou Jednoty. Je to dôležité, pretože to uvedie do rovnováhy obe strany nášho mozgu. Táto rovnováha otvorí epifýzu(anglicky: pineal gland) a umožní práne, energii životnej sily, vstúpiť do najvnútornejšej časti našej fyzickej bytosti. Vtedy a len vtedy je možná existencia svetelného tela nazývaného Mer-Ka-Ba.

Avšak pochopte prosím, že svedok od ktorého som sa pôvodne naučil tieto informácie nie je sám osebe dôležitý. Informácia by sa mohla vo väčšine prípadov úplne zmeniť na inú informáciu bez ovplyvnenia výsledku. Okrem toho som urobil veľa chýb, pretože teraz som človek. Najzaujímavejšie je, že vždy keď som urobil chybu, viedlo to k hlbšiemu pochopeniu Reality a vyššej pravdy. A tak vám hovorím, ak nájdete chybu pozrite sa hlbšie. Ak začnete preceňovať tieto informácie a lipnúť na nich, tak úplne miniete cieľ tejto práce. To, čo som práve povedal, je pre pochopenie tejto práce rozhodujúce.

Uvediem aj moje osobné skúsenosti, z ktorých mnohé sú podľa bežných svetských noriem výstredné, čo uznávam. Možno nie sú natoľko výstredné podľa noriem pradávneho sveta, ale ste to vy, kto sa musí rozhodnúť či sú pravdivé, alebo sú to len zaujímavé príbehy – alebo či to má vôbec nejaký význam. Počúvajte hlboko vo vnútri svojho srdca, lebo vaše srdce vždy pozná pravdu. Mám v úmysle sa s vami v druhom zväzku podeliť o špeciálne dychové cvičenie, ktoré vám pomôže vrátiť sa do značne vyššieho stavu vedomia, z ktorého sme všetci vyšli. Je to spomienka na dýchanie spojené so svetelným telom Mer-Ka-Ba. Je to jeden z hlavných cieľov tejto práce.

Teraz je na rade krátky príbeh o tom ako došlo k napísaniu tejto knihy. Dočítate sa o anjeloch a tak nezačnem tam, ale radšej s dávnejšími udalosťami. V roku 1985 ma anjeli požiadali o vyučovanie meditácie Mer-Ka-Ba. Najskôr som sa ju naučil v roku 1971 a odvtedy som ju vykonával, ale nechcel som sa stať učiteľom. Môj život bol jednoduchý a naplnený. V podstate som bol v pohode a nechcel som tvrdo pracovať. Anjeli povedali, že ak je niekomu dané duchovné poznanie, musí sa s ním podeliť. Povedali, že je to zákon tvorenia.

Vediac, že majú pravdu, na jar 1985 som otvoril prvú triedu pre verejnosť. Od roku 1991 sa moje kurzy zapĺňali a prepĺňali stovkami ľudí zapísaných v poradovníku. Nevedel som ako sa dostať ku každému kto mal záujem o tieto informácie. Vlastne som ani nemohol. A tak som sa v roku 1992 rozhodol vydať video z jedného môjho kurzu a nechať ho šíriť svetom.

Za menej ako jeden rok začalo ísť na dračku, ale vyskytol sa vážny problém. Väčšina ľudí, ktorí sledovali videá, nemohla pochopiť to čo v nich bolo zobrazované, pretože to presahovalo súvislosti a obsah ich duchovného pochopenia. V štáte Washington som urobil prednášku pre 90 ľudí, ktorí videli videokazety, ale neboli na žiadnom z mojich kurzov. Vtedy som pochopil, že iba 15 percent z nich skutočne vedelo ako žiť meditáciu len na základe pokynov z videokaziet. Nefungovalo to. Osemdesiatpäť percent bolo z pokynov zmätených a nerozumelo im.

Videopásky som okamžite stiahol z predaja. Avšak nezastavilo to obchodovanie s videom. Ľudia chceli informácie a tak začali existujúce kazety rozdávať, predávať, alebo požičiavať ľuďom na celom svete. Podľa odhadu bolo v roku 1993 na svete približne 100 000 kolekcií týchto pások.

Došlo k rozhodnutiu. Rozhodli sme, že jediný spôsob ako môžeme byť zodpovední za tieto informácie je, že pri divákovi videopások musí byť školená osoba. „Školená“ znamená, že sme určitú osobu dôkladne naučili poznať a žiť Mer-Ka-Ba. Táto osoba mohla potom ústne učiť iných. Takto sa zrodil program pomocníkov Kvetu Života (anglicky: The Flower of Life facilitator program). Teraz je vyškolených viac ako 200 pomocníkov v minimálne 33 krajinách. A tento systém fungoval veľmi dobre.

Teraz sa veci znova menia. Ľudia začínajú chápať vyššie vedomie, jeho hodnotu a idey. Cítime, že teraz je doba na uvoľnenie tejto knihy pre široké publikum, ktoré už je pripravené. Kniha má tú výhodu, že jej čitatelia môžu venovať viac času podrobnému štúdiu kresieb a fotografií. A budú v nej aj priebežne aktualizované informácie, ako napríklad:

Aktualizácia: Časy sa určite menia! Podľa časopisu American Demo’ graphics spoločnosti Dow Jones Company, Inc. z februára 1997, desaťročné vedecké bádanie odhalilo, že v súčasnosti sa v Amerike a v západnom svete rodí úplne nová kultúra. Niektorí nazývajú túto novú kultúru New Age, ale v rôznych krajinách má rôzne mená.

Na základe našich skúseností si myslíme, že je to kultúra rodiaca sa na celom svete. Je to kultúra hlboko veriaca v Boha, rodinu, deti, ducha, Matku zem, zdravé životné prostredie, ženskosť, čestnosť, meditáciu, život na iných planétach a jednotu všetkého života. Členovia tejto novej kultúry sú podľa tejto štúdie presvedčení, že ich je málo a sú rozptýlení. Avšak na veľké prekvapenie všetkých prieskum ukázal, že medzi „nich“ patrí každý štvrtý dospelý človek v Amerike – neuveriteľných 44 miliónov dospelých. Deje sa tu niečo úžasné. Teraz, keď si finančníci uvedomujú tento obrovský nový trh, tak sa stavte, že veci sa zmenia. Všetko, od filmov a obsahu televízneho vysielania, cez využívanie energie, jedlo ktoré jeme až po mnoho iného, bude ovplyvnené. Dokonca sa môže prípadne zmeniť samotná naša interpretácia Reality. Vy nie ste sami. A už nepotrvá dlho kým nebude táto skutočnosť zrejmá všetkým.

Odvtedy čo sa anjeli po prvýkrát zjavili v roku 1971, držal som sa ich vedenia. Platí to dodnes. Anjeli mi venovali meditáciu Mer-Ka-Ba. Ale dôležitá je práve táto meditácia a nie prezentované informácie. Informácie nás len majú priviesť do určitého stupňa jasnosti, aby sme mohli vstúpiť do špecifického stavu vedomia.

Pochopte, že keď som získaval vedecké informácie v počiatočných rokoch 1971 až 1985, myslel som si, že to bolo pre môj osobný rast. Keď som si prečítal vedecký článok alebo časopis, mohol som ho odmietnuť neuvedomujúc si, že v budúcnosti budem musieť dokázať to čo som povedal. Väčšinu článkov som si vštepil do pamäti, ale nie všetky. Avšak tieto informácie sa musia dostať von. Ty, čitateľ, si o ne dôrazne žiadal. Preto vždy keď budem môcť, tak svoje tvrdenia podložím, ale niektoré dôkazy sa stratili, aspoň nateraz.

Okrem toho časť informácií nie je z vedeckých zdrojov, ale od anjelov a z interdimenzionálnej komunikácie. Sme si vedomí toho, že je nutné oddeliť „poctivú vedu“ od zdroja, ktorý považujeme za mentálny. Vedci sa boja o svoju dôveryhodnosť. Na okraj by som rád pripomenul, že je to niečo podobné ako keby muž povedal žene, že ich city nie sú skutočné a že jedine logika je pravá a skutočná, že sa musia držať logiky. Prirodzene, ona pozná inú cestu. Je to samotná cesta života. Život plynie. Nemá žiadnu „mužskú logiku“, ale je rovnako pravdivý. Verím obom, v rovnováhe.

Ak si viete predstaviť osobu používajúcu na skúmanie Reality vedecké aj mentálne schopnosti, prišli ste na správne miesto. Aby ste mali jasno, tak vždy keď to bude možné, budem rozlišovať medzi týmito dvomi typmi zdrojov. To znamená, že na to aby ste zistili či sú tieto informácie pravdivé vo vašom svete, budete musieť ísť do svojho vnútra. Ak sa vám niečo nezdá, odvrhnite to a pokračujte. Ak sa vám to pozdáva, prežite to a sledujte či je to naozaj pravda. Ale podľa mňa myseľ nebude nikdy skutočne poznať Realitu, pokým sa nespojí so srdcom. Muž so ženou sa vzájomne dopĺňajú.

Pri čítaní tejto knihy, budete mať dve možnosti: Môžete vychádzať z ľavej hemisféry, vašej mužskej stránky, robiť si poznámky a opatrne hľadať logiku v každom kroku. Alebo môžete vychádzať z pravej hemisféry, vašej ženskej stránky, len sa uvoľnite a nepremýšľajte – preciťujte, sledujte to ako film – uvoľnene a nie kŕčovito. Obe tieto cesty budú fungovať. Záleží len na vás.

Nakoniec som musel pri príprave tejto knihy urobiť ďalšie rozhodnutie. Mali by byť zverejnené záverečné etapy samotnej meditácie Mer-Ka-Ba? Stále si myslím, že najlepší je osobný kontakt s učiteľom. Preskočili by ste do záverečných fáz tibetského Buddhizmu po prečítaní jednej knihy? Rozhodol som, že bude poskytnuté všetko až po video z roku 1993, s predpokladom, že opatrne vojdete do Mer-Ka-Ba a predsa len vyhľadáte pomocníka Kvetu Života. Tieto informácie budú poskytnuté na konci druhého dielu. Po napísaní týchto poznámok sme sa naučili ešte mnohé, a to je možné odovzdať len ústne, alebo empiricky.

Dôvodom prečo poskytujem kompletné informácie je skutočnosť, že v súčasnosti je minimálne sedem ďalších autorov, ktorí v určitej forme túto prácu už vydali. Niektorí ju prevzali doslova slovo za slovom, niektorí ma parafrázovali a niektorí použili moje predlohy a kresby z posvätnej geometrie. Niektorí si vyžiadali povolenie, ale niektorí nie. Ale v konečnom dôsledku sú informácie vonku. Značná časť bola skreslená. Vedzte prosím, že nechcem chrániť seba, ale som zodpovedný za integritu tejto práce. Tieto informácie patria vesmíru a nie mne. Mám záujem len o čistotu informácií a aby ste ich jasne chápali.

Presné pokyny na meditáciu sú na Internete [www.floweroflife.com], ale nie je tam pravdaže skryté poznanie. To je dané skúsenosťami. Musíte ho zažiť. Na Internete sú aj informácie o ktorých sa tvrdí, že pochádzajú odo mňa, aj v prípade ak to tak nie je. Šíria sa tiež informácie o Kvete Života, ktoré sú nesprávne, alebo zastaralé. Dúfajme, že toto dielo urobí jasno v tom čo bolo zamaskované, alebo skreslené. Chápem, že títo ľudia sa nechali viesť svojím srdcom pri hľadaní pravdy, ale ja mám stále zodpovednosť voči vám.

Preto aby bolo jasno a veci sa dostali na správnu mieru, píšem túto knihu pre vás všetkých, ktorí si úprimne želáte pochopiť a spoznať pravdu.

S láskou a úctou

Drunvalo Melchizedek

Pradávne tajomstvo Kvetu Života

Vydalo vydavateľstvo Clear Light Trust, 2000

Preklad: Alberian, 2008

Zdroj: http://ee.dunres.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

VIDEO: Okom Boha Hóra 4 - Kvet Života
http://www.cez-okno.net/clanok/egypt/video-okom-boha-hora-4-kvet-zivota

december 11, 2012 23:55 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Lola
  Loladecember 11, 2012 23:53 popoludní

  Komentár: 

  Celú knihu v angličtine nájdete na adrese: http://ee.dunres.sk/texty/The%20Flower%20of%20Life.pdf

  Celú 2. časť v angličtine na adrese:
  http://www.scribd.com/doc/6423826/Drunvalo-Melchizedek-Ancient-Secret-of...

 2. Obrázok používateľa Bela
  Belamarec 14, 2017 15:34 popoludní

  Komentár: 

  Dobrý deň, stretla som sa s takmer rovnakým nazeraním na svet v keltskej knihe života od O´Donohue. Kelti takisto nežili v dualite, ale v jednote. V každom novom dni videli božstvo a svoje vnútro sa učili počúvať. Žili v súlade s prírodou. Je to tiež krásna kniha. Je tam mnoho nádherných myšlienok, stačí im načúvať.

 

 

Top