Obrázok používateľa CEZ OKNO
Orgon, orgonit a orgonitové zářiče

Badatel Wilhelm Reich nazval energii prostupující celým vesmírem, která je základní složkou energie života, orgonem. Je to obdoba energie nazývané prána, ki, chi nebo též éter. Na jejím základě vytvořil řadu zářičů a akumulátorů. Materiálu, z kterého jsou vyráběny orgonové zářiče se proto říká orgonit a říká se tak i orgonitovým zářičům. Abych se této shodě názvu pro dvě různé věci vyhnul, začal jsem říkat tělesům z orgonitu (zářičům) orgoník, což mi zdá i takové jemnější a jméno jako pro bytost. Ostatně sám Reich mnohokrát zdůraznil, že orgon je vědomý a že disponuje inteligencí.

Podstatou orgonitu je směs kovových třísek (špon) zalitých v umělé pryskyřici. Organická pryskyřice energii přitahuje do sebe a ta zároveň je odrážena třískami. Tím vzniká velmi rychlý a chaotický pohyb energie. Při každém odražení orgonu se zvyšuje jeho frekvence a zároveň i čistota, takže při opuštění orgonitu má mnohem vyšší frekvenci a intenzitu.

Běžně se v informacích o orgonu a orgonitových zářičích uvádí, že v našem prostředí se orgon v podstatě nevyskytuje ve své nejvyšší kvalitě a díky působení člověka je znečištěn, zejména elektromagneticky, chemicky a radiací, ale i negativními emocemi.

Myslím, že toto je nepřesný popis. Orgon či prána jako základní životní síla nemůže být už z principu nečistý. Nečisté je prostředí kolem nás, které znesnadňuje proudění orgonu a tím i jeho příjem bytostmi (lidmi, zvířaty i rostlinami). Při určité míře zjednodušení si to lze připodobnit k životodárným slunečním paprskům, pokud se musí prodírat mraky, mlhou, ale i smogem.

Tuto zhoršenou prostupnost si samozřejmě uvědomujeme podstatně více u slunečních paprsků než u orgonu, protože jeho působení na náš organismus vnímají vědomě pouze lidé s vyšší mírou senzibility. Průměrní lidé si pouze uvědomují, že se někde necítí dobře a nevědí proč, případně u nich při dlouhodobějším pobytu v prostředí s omezeným prouděním orgonu dochází ke zdravotním potížím. Jako příklad je možno uvést blízkost silných elektromagnetických zářičů či geopatogenní zóny, ale i prostředí znečištěné silnou negativní emoční energií.

Životní prostředí je dnes běžně tak znečištěné, že životní síla - orgon či prána nemohou volně proudit. Tím lidé nemohou čerpat tuto energii a jsou proto nuceni nadměrně doplňovat energii z jiných zdrojů, především z jiných bytostí, a to zejména potravou. Proto není v této době dost dobře možné být zcela nezávislý na potravě. Takováto možnost by byla pouze v dokonale čistém prostředí pouště, pralesa nebo osamoceného ostrova.

Orgoník tak do jisté míry funguje jako nepřetržitě vysílající zářič, který čistí prostředí kolem nás a tak umožňuje plnohodnotný příjem orgonu do těl (a to nejen hmotných) všech bytostí. Tím samozřejmě výrazně zvyšuje kvalitu téměř všech základních funkcí našich těl a opět je to možno lépe pochopit na podobenství se slunečním zářením zejména pro rostliny.

Vzhledem k tomu, že se do orgoníků vkládají křišťály, které mají samy o sobě léčící, čistící a neutralizační schopnosti, dochází k podstatnému zvýšení celkové účinnosti.

Dalším faktorem zvyšujícím účinnost je i samotný tvar těchto těles. Zejména tvar pyramidy s klasickým poměrem strany a výšky spolu s kolmým umístěním křišťálů v pyramidě vůči stranám a následná orientace pyramidy dle světových stran rovněž zvyšuje účinnost.

Je zajímavé, že kladné výsledky působení orgoníků pociťují velice brzy i lidé, kteří nejsou nijak zvláště senzibilní, případně si svoji senzibilitu neuvědomují. Kladný vliv je možno pozorovat i na rostlinách a stromech. Pro tyto účely se doporučuje orgoníka zakopat mírně pod povrch země a nejlépe pod strom.

Orgoník svým působením celkově harmonizuje prostředí a napomáhá též při regeneraci a relaxaci a někteří lidé pozorují v blízkosti orgoníků podstatně zvýšenou kvalitu meditací. Protože špatná nálada či zhoršení zdravotního stavu jsou velmi často zapříčiněny nedostatkem životní energie, má zvýšení přísunu orgonu do organismu působením orgoníků vliv nejen na fyzický, ale i psychický stav lidí. Příliv životní energie tak podporuje samoléčebné a detoxikační mechanismy našeho organismu, zvyšuje náladu a zmírňuje napětí.

Pročištění prostředí rovněž ulehčuje tělu, které se tak nemusí neustále vyrovnávat s disharmonickým působením negativních vlivů znečištěného prostředí.

Pravděpodobně zejména v případě elektrosmogu je tělo vyčerpáváno tím, že elektromagnetické impulsy na nás působí svými chaotickými ataky ze všech stran a tělo si tak nemůže vytvořit jednotnou účinnou obranu. Orgoník neutralizuje negativní působení elektromagnetismu (záření elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapěťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiové vysílání všeho druhu - televize, rádia, mobilní telefony a jejich buňky, wi-fi, bluetooth, lokální vysílače apod.) tím, že je obrazně a zjednodušeně řečeno zharmonizuje do jednoho vlnového pásma, s čímž si už tělo dokáže poradit.

Orgoníci svým vyzařováním neutralizují patogenní zóny, čistí vodu i atmosféru.

Při tomto chvalozpěvu na orgonit a orgoníky je však nutno upozornit na jednu věc, která je obecná a netýká se zdaleka jen výroby orgoníků. Je poměrně důležité, kdo orgoníka vyrábí a s jakou náladou a tudíž, jaké energie do něj vloží. Je to velmi podobné situaci při vaření jídla, kdy jídlo vařené s láskou pozitivně naladěnou bytostí má energeticky velmi odlišnou kvalitu od jídla vařeného například uprostřed manželské hádky. Rozdíl v působení spočívá v tom, že v případě jídla je působení negativní energie krátkodobé, ale strávením jídla intenzivní, zatímco u orgoníka je působení méně intenzivní, ale dlouhodobé.

Kromě výše uvedeného jsou s láskou vyrobení a nabití orgoníci bytosti svého druhu, které se dokážou naladit na konkrétního člověka a energeticky a někdy i jinak s ním komunikovat a pozitivní emoce oplácejí pozitivními energiemi. V neposlední řadě se orgoníci stávají i milou ozdobou našich domovů a pracovišť.

A pokud občas nevycházíme se svými domácími skřítky a ti nám z nedostatku energie schovávají věci, aby nás pozlobili a doplnili si tak svůj energetický deficit, tak orgoník dodá energii i jim a tak skřítci nemají potřebu nám páchat poťouchlosti. My tak nacházíme věci tam, kde jsme je opravdu zanechali a nemusíme ztrácet čas bezúspěšným prohledáváním bytu.

Případní zájemci o výrobu orgoníků mohou využít kromě mnoha dalších informací na internetu i některé zkušenosti z výroby orgoníků, tak jak jsem je přejal a případně si doplnil o vlastní nápady a poznatky a výrobní postup do určité míry zoptimalizoval. Tím bych rád případným začátečníkům ušetřil práci a čas při použití metody „pokus – omyl“. Pro rozsáhlost textu jsou tyto informace v rubrice Komentáře na www.miroslav-zelenka.cz.
Miroslav Zelenka
Zdroj: miroslav-zelenka.cz

Ďalšie články na tému "Orgonit" nájdete na tejto adrese.

november 25, 2009 21:34 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa admin
    adminnovember 25, 2009 21:42 popoludní

    Komentár: 

    Na tomhle odkaze najdete fotky dekorativních i pracovních orgonitů a rady, jak je užívat ... Doporučuju ke čtení i k objednání.
    http://orgonit.uvadi.cz/

 

 

Top