Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pravé dejiny zeme

Väčšina ľudí si spojuje vznik života na Zemi s príbehom Adama a Evy. Mnoho ľudí však dáva prednosť evolučnej teórii, ktorá tvrdí že človek vznikol z opice. Vieme zistiť skutočnú pravdu o vzniku života a ľudí na tejto planéte? Vieme o našej histórii dostatok?

V poslednej dobe sa našlo veľmi veľa pozostatkov miest a stavieb po celom svete, ktoré pochádzajú z čias pred mnohými tisícročiami.

Komu patrili?

A prečo mnoho z nich sa nachádza na dne morí?

Ako sa tam dostali?

Kto a ako postavil pyramídy?

Ako a kým boli postavené stavby po celom svete ktoré by nedokázali postaviť ani dnes?

Svedčí to o tom že v minulosti mali ľudia vyspelejšie technológie ako dnes?

Kto a ako dokázal stavať s takých kamenných blokov, ktoré nezodvihne ani najsilnejší žeriav na svete?

Možno sa dozvieme o histórii niečo už pri samotnej úvahe po prečítaní tohto článku.

Ak sa chceme dobádať pravdy o histórii, tak musíme využiť všetky dostupné informácie. Nemôžeme si dovoliť, kvôli predpojatosti niektoré informácie nebrať do úvahy. Povedzme si čo ľudstvo vie o vzniku Zeme:


1. Archeológovia nikdy nepotvrdili skutočnosti o vzniku zeme, avšak sa našli vo vykopávkach skameneliny rôznych zvierat, ako sú Dinosaury. Zároveň sa však našli aj stopy človeka v tej istej časovej línii. To samo o sebe odporuje teórii o tom, že sa cicavce vyvinuli neskôr ako Dinosaury. V týchto vykopávkach to vypadá tak, že žili súčasne. Ako to ovplyvní výsledok nášho bádania?

2. Jedným zo zdrojov o historických údajoch je aj Biblia. V nej sa píše, že Zem stvoril Boh. Potom stvoril človeka Adama a jeho družku Evu. Toto potvrdila aj veda. Genetici zistili, že všetci ľudia pochádzajú z jednej ženy. Tú však musel niekto oplodniť. Predpokladá sa tak, že ako prvý nebol iba jeden človek, ale hneď dvaja. Muž a žena. Proti evolučnej teórii svedčí aj fakt, že ak by mutáciou vznikol z opice človek, tak by určite zahynul sám, nakoľko by sa nedokázal rozmnožovať. Genetická výbava človeka a opice je tak rozdielna, že sa nedokážu spolu páriť. Pravdepodobnosť, že by vznikli mutácie, ktoré by zmenili z opice na človeka muža a ženu a to nezávisle na sebe je nemysliteľná. Preto považujeme za pravdepodobnejšiu teóriu o Stvoriteľovi.


Ak budeme teda brať do úvahy, že príbeh o stvorení v Biblii je založený na pravde, môže nám pomôcť aj jej iná časť? Dúfame že áno.

V Biblii sa píše o tom, že prví ľudia Adam a Eva sa stretli z bytosťou, ktorú nazvali Satan. Tento Satan vystupoval v podobe Hada a komunikoval s ľuďmi, ako by bol na vyššej úrovni a určite mal oveľa viac vedomostí. Podarilo sa mu presvedčiť prvú ľudskú dvojicu, aby urobili niečo čo by bolo neposlušnosťou voči ich stvoriteľovi. Vedel, že to čo činí je vo svojej podstate vzbura proti Bohu.

Preto bol neskôr nazvaný Satan Diabol, čo znamená v preklade Odporca a Ohovárač (luhár-klamár).

Satan ľuďom klamal a povedal im, že ak zjedia zo stromu Poznania dobrého a zlého, budú ako Boh. To sa však nestalo. Ľudia po tom čo zjedli z toho stromu zistili, že sa im odblokovali isté centrá v mozgu a začali si uvedomovať, že sú nahí.
Keď sa Boh Stvoriteľ dozvedel preklial hada a ľudí.

• Had mal do konca svojich dní ostať plazom a jesť prach zeme.
Hada uctievali všetky staré kultúry, ako hlavného Boha.

• Človek dostal trest, kde sa jeho nesmrteľnosť zrušila a stal sa nedokonalým. (Oproti predošlému dokonalému stavu kedy by bol nesmrteľný a netrpel chorobami.) Zdedili sme nedokonalú genetiku. Náš organizmus má chybu a preto páchame zlo.

Od tej doby Boh súperil zo Satanom v práve na vládnutie nad ľudstvom.

Satan tým, že sa ľudia nechali ovplyvniť ním získal právo na vládu nad ľuďmi.

Skoro všetky kultúry ho uctievali ako Hada, alebo Draka. Nechal sa nazývať aj Bohom slnka Re.

Už prví potomkovia Adama a Evy boli odlišní. Ich syn sa prejavil ako geneticky poškodený, keď zabil svojho brata zo žiarlivosti. (Kain zabil Ábela.)

Boh sa však nevzdal svojho práva vládnuť nad svojim stvorením a čakal na správnu chvíľu.

Získal niektorých jedincov na svoju stranu. Tím sľúbil ochranu a pomoc. Do budúcnosti plánoval opätovné prevzatie vlády nad ľuďmi. Vyžadovalo to radikálne riešenia a veľké množstvo obetí.

Právo vlády by Boh podľa spravodlivosti mohol mať iba ak Satan zlyhá a bude musieť geneticky pozmeňovať ľudí, aby nestratil ich lojalitu. Genetické zmeny sú právne neprípustné, lebo potom už nejde o rovnaký druh.

Boh môže všetky pozmenené druhy zničiť bez následkov na tento spor.

Satan, aby mohol ovládnuť všetkých ľudí na Zemi prehovoril aj ďalšie bytosti svojho druhu, aby s ním spravovali Zem. Tieto bytosti sa nazývajú „Padlí Anjeli“.

Padlí Anjeli mali iba duchovné telá, ale na zemi mohli prijať aj ľudské telo, ale iba raz. V prípade keby ich ľudské telá zomreli, museli by už ostať, ako neviditeľné duchovné bytosti navždy.

Mnoho padlých Anjelov sa pasovali za Bohov nad svojimi krajinami, ktoré im určil na vládu Satan Had. Sú to Bohovia, ktorých uctievali ľudia vo všetkých kultúrach na Zemi.

Títo Bohovia, mali vedomosti oveľa vyššie ako ľudia a tie využili na budovanie svojej krajiny. Učili ľudí a po čase vytvorili spoločnosť, ktorá bola vyspelejšia, ako tá dnešná. Stvorili príšery, ako boli Dinosaury, ale aj hybridné bytosti ako Kentaur Minotaur (Grécke báje o Bohoch) a mnoho ďalších. Hybridné vlastnosti predávali aj svojim potomkom, aby im zaručili nadvládu nad obyčajnými ľuďmi. (Egyptskí Bohovia vyobrazení so zvieracími hlavami). Mnoho ich potomkov malo neobyčajné schopnosti, ale niektorí sa narodili a neskôr sa stali obrami. Všeobecné pomenovanie mali Nefilim.

Z dnešného pohľadu bola ich veda na tak vysokej úrovni, že si to ani nedokážeme predstaviť. Stavali budovy s obrovských blokov kameňa a používali neznáme technologické postupy. Lietali na iné planéty. Operovali mozog (potvrdené vykopávkami). Genetické výskumy ich priviedli k zdokonaleniu človeka. Aj obyčajní ľudia žili až do tisíc rokov.

Zabudli však na to, že Pravý Boh môže všetkých geneticky upravených vyhubiť.

Pravý boh vedel, že toto je čas úderu.

Vybral si Noacha ako jediného človeka, ktorý prežije aj zo svojimi synmi a ich manželkami, aby ľudský druh nevyhynul. Pravdepodobne im opravil ich genetickú úpravu do pôvodného stavu a ich život sa skrátil na maximálnych 120 rokov. (Noach, ako posledný žil dlho. V čase potopy mal okolo 600 rokov.)

Všetko ostatné vyhubil. Potopa zaplavila celú zem a nikomu sa nepodarilo prežiť. (Veľká potopa je dokladovaná vedcami po celej Zemi.)

Posuvy kontinentov a záplavy vody pochovali najväčšie mestá pod hladiny oceánov, kde ich teraz objavujeme po tisícročiach. Ani Egyptské pyramídy a iné stavby nie sú nič iné, ako pozostatok tejto civilizácie.

Padlí Anjeli prišli v smrti o svoje telá a stali sa opäť duchovnými bytosťami. Ale aj v takej podobe dokážu pôsobiť na ľudí viac než by sa zdalo.

Dnes sme sa priblížili opäť k tomu čo robili Padlí Anjeli. Vieme lietať liečiť choroby, operovať mozog. Začali sme geneticky upravovať zvieratá a rastliny. Ako to skončí, keď začneme geneticky upravovať ľudí? A nedeje sa to už?

Postihne nás to čo postihlo predošlú civilizáciu?

Možno nie celkom.

Bol na zemi ešte jeden z Anjelov. Dal svoj telesný život ako výkupnú obeť za Adamov život a životy jeho potomstva po celej zemi. Jeho meno je Ježiš.

Nemá už ľudské telo. Ako ostatní Anjeli ho stratil smrťou, ale zanechal nám návod, ako nezomrieť v čase konca.

Máme na výber, budeme zachránení ako Noach? Alebo zahynieme ako všetci ostatní z predošlej civilizácie?

Pravý Boh chce, aby človek žil šťastným životom a celú vládu Satana mu bolo ľúto nás ľudí. Netreba zabúdať, že v raji kde žil pôvodne Adam, nemusel nik platiť dane a odvody a nik netrpel nedostatkom ani hladom. Prečo by sme nemali veriť, že aj v budúcnosti to pre nás plánuje? Veď čo z toho čo dnes máme nás robí trvale šťastnými? Určite to nie je mobil, ani PC. Stačí nám láska a dobré podmienky pre život. Už sa neviem dočkať!

Sando

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat
http://cez-okno.net/rubrika/serial-historia-anunnaki-nephilimi-tiamat

Píšeme
http://www.cez-okno.net/rubrika/citatelia-pisu


Seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete na tejto adrese.

Posielať môžete výsledky bádania,
úvahy, poviedky, či básne!
redakcia@cez-okno.net

Autori: 
máj 29, 2013 19:49 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Martin K.
    Martin K.január 11, 2014 10:15 dopoludnia

    Komentár: 

    V Boha neverím ,ale v súvislosti s týmto článkom si asi budem musieť prečítať Bibliu. A nebodaj začať chodiť do kostola . Keďže som videl ducha nefilim . :)

 

 

Top