Obrázok používateľa CEZ OKNO
Predhovor k originálu Smaragdových dosiek Thotha Atlanťana

História dosiek preložených na nasledujúcich stranách je zvláštna a pre moderných vedcov neuveriteľná. Ich starobylosť je úžasná, datuje sa približne na 36.000 rokov pred Kristom. Písal ich Thoth*, atlantský kňaz-kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom Veľkej pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi. (Pozri Veľká pyramída od Doreala.) Zahrnul do nich svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečne utajené záznamy a nástroje starovekej Atlantídy.

Starovekej egyptskej rase vládol 16.000 rokov, približne od roku 52.000 do roku 36.000 pred Kristom. Počas tohto obdobia bola staroveká barbarská rasa, medzi ktorou sa on a jeho nasledovníci usadili, pozdvihnutá na vyšší civilizačný stupeň. Thoth bol nesmrteľný, to znamená, že zvíťazil nad smrťou, prechádzal, len keď chcel a dokonca ani vtedy nie prostredníctvom smrti. Jeho rozsiahla múdrosť ho učinila panovníkom viacerých atlantských kolónií, zahŕňajúc tie v Južnej a Strednej Amerike.

Keď prišiel čas, aby opustil Egypt, vztýčil Veľkú pyramídu nad vchodom do Veľkých siení Amenti, umiestnil v nej svoje záznamy a ustanovil strážcov svojich tajomstiev spomedzi najvyšších zo svojho ľudu. V neskoršej dobe sa potomkovia týchto strážcov stali tými kňazmi pyramíd, ktorými bol Thoth zbožštený ako boh múdrosti, zapisovateľ v dobe temna, ktorá nasledovala po jeho smrti. Podľa legendy sa siene Amenti stali podsvetím, Sieňami bohov, kam odchádza duša po smrti, aby sa postavila pred súd.

Počas posledných vekov prechádzalo ego Thotha do tiel ľudí spôsobom opísaným v doskách. Ako taký sa inkarnoval trikrát, vo svojom poslednom bytí známom ako Hermes, trikrát zrodený. Vo svojej inkarnácii zanechal spisy známe moderným okultistom ako Smaragdové dosky pre neskorší a oveľa menší výklad starovekých mystérií.

Dosiek, ktoré sú preložené v tomto diele, je desať a boli zanechané vo Veľkej pyramíde v opatere kňazov. Sú rozdelené kvôli prehľadnosti do trinástich častí. Posledné dve sú tak ohromujúce a ďalekosiahle vo svojej dôležitosti, že je v súčasnosti zakázané ich zverejniť. Avšak v tých, ktoré sú tu obsiahnuté, sú tajomstvá, ktoré budú pre seriózneho študenta neoceniteľné. Nemali by sa čítať raz, ale stokrát, pretože len takto je možné odhaliť ich pravý význam. Letmé čítanie poskytne záblesky krásy, ale intenzívnejšie štúdium otvorí hľadajúcemu cestu k múdrosti.

Ale teraz slovíčkom k tomu, ako boli tieto mocné tajomstvá odhalené modernému človeku po tom, čo boli tak dlho skryté.

Približne 1.300 rokov pred Kristom sa Egypt, staroveký Kém, ocitol v chaose a mnoho delegácií kňazov bolo vyslaných do iných častí sveta. Medzi nimi boli aj kňazi pyramídy, ktorí so sebou niesli Smaragdové dosky ako talizman, ktorým by mohli uplatniť autoritu nad menej vyspelými kňazmi rás, pochádzajúcich z iných atlantských kolónií. Legenda hovorí, že dosky dávajú nositeľom autoritu Thotha.

Jedna skupina kňazov, nesúcich dosky, odišla do Južnej Ameriky, kde našla prekvitajúcu rasu Mayov, ktorá si pamätala veľa zo starovekej múdrosti. Kňazi sa medzi nimi usadili a zostali tam. V 10. storočí Mayovia osídlili celý Yucatan, a dosky boli umiestnené pod oltárom jedného z veľkých chrámov Slnečného boha. Po porážke Mayov Španielmi boli mestá opustené a na poklady chrámov sa zabudlo.

Musíme si uvedomiť, že Veľká Pyramída v Egypte bola a stále je chrámom zasvätenia do mystérií. Boli tam zasvätení Ježiš, Šalamún, Apollón a iní. Autorovi, (ktorý je v spojení s Veľkou bielou lóžou, ktorá tiež pracuje prostredníctvom pyramídového kňazstva) bolo nariadené, aby staroveké dosky znovu získal a vrátil ich do Veľkej pyramídy. Túto úlohu sa mu po dobrodružstvách, ktoré tu nemusíme detailne rozoberať podarilo uskutočniť. Pred ich navrátením dostal povolenie preložiť a zachovať text múdrosti vyrytej na doskách. Toto sa udialo v roku 1925 a len teraz bolo udelené povolenie zverejniť časť textu. Očakáva sa, že mnohí sa budú posmievať. Ale pravý študent bude čítať medzi riadkami a nájde múdrosť. Ak je vo Vás svetlo, svetlo, vyryté na týchto doskách, odpovie.

Teraz niekoľko slov k materiálnemu aspektu dosiek. Dvanásť dosiek je smaragdovo zelenej farby, a boli vyrobené z hmoty vytvorenej alchymickou transmutáciou. Sú nezničiteľné, odolné voči všetkým prvkom a látkam. Ich atómová a bunková štruktúra je pevná, nikdy nenastala žiadna zmena. V tomto ohľade porušujú materiálny zákon ionizácie. Sú na nich vyryté znaky v starovekom atlantskom jazyku: znaky, ktoré odpovedajú na naladené myšlienkové vlny a uvoľňujú priradenú mentálnu vibráciu v mysli čitateľa. Dosky sú navzájom spojené obručami zo zliatiny zlatej farby a sú zavesené na tyči z rovnakého materiálu. Toľko k materiálnemu zovňajšku. Múdrosť, ktorá je v nich obsiahnutá, je základom starovekých mystérií. A múdrosť toho, kto číta s otvorenými očami a otvorenou mysľou, sa zväčší stonásobne.

Čítaj. Ver alebo nie, ale čítaj. A vibrácia, ktorú tam nájdeš, prebudí odpoveď v tvojej duši.

Vo vesmírnej harmónii, Doreal, najvyšší hlas bratstva

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad a interpretácia: Doreal

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablets.html#Preface

© 2008 www.cez-okno.net

Preklad: V.K.

Korektúry: Sokol

* “Thoth” vyslovuj ako “Tout”, pozn. red.

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

SMARAGDOVÉ DOSKY (komplet)
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/smaragdove-dosky-komplet

TV KEMET stream
http://www.kemet.sk/rubrika/tv-kemet-stream

TV KEMET
http://www.kemet.sk/rubrika/tv-kemet


február 14, 2020 19:54 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa qayxsw
    qayxswdecember 07, 2012 19:20 popoludní

    Komentár: 

    bude i pokracovanie, alebo ?

 

 

Top