Obrázok používateľa CEZ OKNO
Válečkové pečeti Mezopotámie

Jedny z nejstarších zobrazení bohů nalézáme na otiscích válečkových pečetítek staré Mezopotámie. Válečkové pečeti (angl. Cylinder seals, franc. Sceaux-cylindres, něm. Zylindersiegel) jsou malé (2-6 cm) kameny ve tvaru válce s vyrytým dekorem. Vtlačením do podkladu (mokrý jíl) zanechával váleček otisk sloužící jako pečeť či podpis. Válečkové pečeti se používaly od konce 4.tisíciletí př.n.l. V mnoha článcích se budeme odvolávat na obrazové motivy pečetítek vztahující se k mezopotámského panteonu. Pro větší přehled zde začínáme uvádět jejich seznam.

VA 243 (Vorderasiatische Museum in Berlin)

ANEP 697 Akkad (cca. 2360-2180 př.n.l.)

Bůh zemědělství se symbolem hada sedí na trůně a drží pluh. Další bůh stojí před ním a přivádí za ruku člověka nesoucího jehně. Mezi nimi je krumpáč, nůž a kyj. nad nimi je hvězda obklopená malými hvězdnými tělesy. Za trůnem je zbraň se zahnutou čepelí, hory s rostoucími stromy a horská koza.

Nápisy: "Dubsiga, Ili-illat, tvůj/jeho služebník."

www.sitchiniswrong.com/VA243seal.pdf


OIM A27903 (?) (New York)

Akkad, Naramsín či Sharkalishari, cca.2254-2193 př.n.l.

Ištar s levou nohou na lvu. Vedle stojí bohyně Niniškun

oi.uchicago.edu/OI/MUS/HIGH/OIM_A27903.html


S978/S5 Fig. 173:1
(Saidiyeh V 32-E-8) (ANEP 859)

Doba železná II

Sedící postava před oltářem a posvátným stromem.

www.bu.edu/anep/SaidiyehVCylinderSeal1.gif


Beth Shan VII, ANEP 338

Střední doba bronzová II, styl Mitanni.

Posvátný strom, dvě bojující zvířata, dvě zdravící postavy.

Beth Shan VII, ANEP 338

Střední doba bronzová II, styl Mitanni.

Dvě postavy a dvě antilopy/jeleni (?)

www.bu.edu/anep/BethShanVIICylinder3.gif


(?) The Bakken Library and Museum of Electricity in Life

Babylon, cca.1800 př.n.l.

Marduk sedící na trůnu. Tři postavy mu vzdávají poctu.

www.thebakken.org/artifacts/cylinder-seal.htm


The Metropolitan Museum of Art. New York (1989.361.1)

Novoasyrský styl (Neo-Assyrian) ; 8–7.stol.př.n.l.

Ištara stojí pod baldachýnem. Před ní klečí postava. Dvě okřídlené postavy po stranách.

www.metmuseum.org/toah/ho/04/wam/hob_1989.361.1.htm

 The Metropolitan Museum of Art. New York (1991.368.5)

Sýrie, 1820–1730 př.n.l.

Bůh sedí na trůnu neseném dvěma býky s lidskou hlavou. Král(?) stojí před bohem. Sfinga s egyptskou korunou a symbolem ankh.

http://www.metmuseum.org/toah/ho/03/wae/hob_1991.368.5.htm


The Metropolitan Museum of Art. New York (1987.343)

S. Elamský (Old Elam) styl. poč. 2. tis.př.n.l.

Sedící bůh či panovník. Za ním sedící žena pod hroznovým keřem, snad jeho partnerka. Před trůnem uctívající postava. Symboly měsíce a  dýka či rydlo.

www.metmuseum.org/toah/ho/03/wai/hob_1987.343.htm


The Metropolitan Museum of Art. New York (L.1992.23.4)

Akkad, Kiš (Kish), cca.2220–2159 př.n.l.

Boj bohů. Vazba na konkrétní mýtus není známa. Snad se jedná o boj dvou generací bohů při stvoření světa (Creation Epic).

www.metmuseum.org/toah/hd/akka/hob_L.1992.23.4.htm

The Metropolitan Museum of Art. New York (1999.325.4)

2350–2150 př.n.l.

Zápas. Nahý vousatý hrdina se šesti prameny vlasů drží vodního buvola. Mezi nimi malá ženská postava. Další hrdina, muž s býčí hlavou a nohama bojuje se lvem. Mezi nimi rohaté zvíře. Nápis jmenuje majitele -  Ishri-ilum.

www.metmuseum.org/toah/hd/akka/hob_1999.325.4.htm

The Metropolitan Museum of Art. New York (L.1992.23.5)

2220–2159 B.C.; Akkadian

Čtyři hrdinové, každý má šest pramenů vlasů. Drží korouhve, snad symbol boha či skupiny bohů. Mezi dvěma hrdiny je had. Každý má nad hlavou jeden ze symbolů: slunce, měsíc, ryba, nádoba s prameny vody. Jedná se o astrální a planetární symboly. Nádoba s proudy vody a ryba se staly znameními zodiaku. Nápis uvádí jména Shatpum, syn Shallum.

http://www.metmuseum.org/toah/hd/akka/hob_L.1992.23.5.htm


?

Babylon, 1800-1600 př.n.l.

Král válečník stojí před Ištarou. za ní Gula, bohyně léčení s jejím symbolem - sedícím psem.

http://www.zyworld.com/Assyrian/They%20are%20selling%20our%20Heritage!.htm


?

Uruk, poč.3.tis.př.n.l.

Dva vousatí bohové, mezi nimi obrácená palma. Vedle jsou sedící býci, oltář a další zvířata.

http://www.zyworld.com/Assyrian/They%20are%20selling%20our%20Heritage!.htm


?

Asýrie, cca.6 stol.př.n.l.

Postava s lukem a šípem mířící na okřídleného tvora. mezi nimi malý strom.

http://www.zyworld.com/Assyrian/They%20are%20selling%20our%20Heritage!.htm


Pierpont Morgan Library, New York (?)

Babylon, 8.stol.př.n.l.th century BC; in the http://www.britannica.com/eb/article-9028396


?

Ur III

Král Gilgameš a Enkidu bojují.


commons.wikimedia.org/wiki/Image:Gilgamesh_Enkidu_cylinder_seal.jpg


Louvre, Department of Oriental Antiquities (AO 9132)

Mezopotámie.

Uctívání boha Šamaše

commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cylinder_seal_Shamash_Louvre_AO9132.jpg


The British Museum - ANE 89128

Kasitská dynastie (cca 1550-1155 př.n.l.)

Sluneční bůh Šamaš sedí na trůnu. Před ním sluneční disk a kříž. Nápis: "Šamaš, král nebes a země, jehož me jsou  zářící, který kráčí s rohy, který skrze jeho (sluhu) který jej ctí,  přinesl záchranu: Sha-ilimma-damqa, syn Lugal-sídla."

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 89115, Greenstone seal of Adda

Akkad (2300-2200 př.n.l.)

Ištar, bohyně plodnosti s křídly vítězství. Pod ní sluneční bůh Šamaš s paprsky zářícími z jeho ramen, si razí cestu horami aby mohl povstat za svítání. Vpravo bůh Ea s proudy vody a rybami prýštící z ramen. Za ním jeho pomocník Usimu se dvěmi tvářemi. Vlevo neznámý bůh s lukem  a toulcem, snad bůh lovu Nusku.

Nápis: jméno majitele "Addar písař".

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 103317

Akkad (2300-2200 př.n.l.)

Snad příběh ptáka Imdugud (Anzu). Ea vlastnil Tabulky osudu. Při koupeli odložil korunu, šaty i tabulky. Anzu tabulky ukradnul ale bůh Ningirsu přemohl ptačí monstrum a tabulky získal zpět. Na pečeti zřejmě zajatý Anzu přiváděný před boha Ea.

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 89326, Adam and Eve cylinder seal

Pozdní Akkad (2200-2100 př.n.l.)

Strom, had a dvě sedící postavy. Vpravo sedící bůh, vlevo žena. Datlová palma a had snad symbolizují plodnost.

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 89337

Persie, Achaimenovci, Borsippa (6.-5.stol.př.n.l.)

Král perském oděvu bojuje se lvem. Další hrdina v Babylonském šatu bojuje s býkem.

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 89078

Mezopotámie (2400-2350 př.n.l.)

Dva hrdinové zápasí s jelenem. Dva bohové zápasí s býkem a dalším býkem s lidskou hlavou. Válečky s tématikou zápasů a bojů byly určeny mužům. Ženy vlastnily pečetítka s tématikou hostin.

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 134928

Elamská kultura, 13.stol.př.n.l.

Votivní pečetítko zasvěcené bohu Sínovi. Nápis: "Ó Síne, velký pane, shlížej (s laskavostí), měj
slitování."

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


The British Museum - ANE 22962

Mezopotámie (2600-2400 př.n.l.)

Na býka s lidskou hlavou útočí pták s lví hlavou (Imdugud?). Býka chrání hrdina a muž-býk. Býk s lidskou hlavou snad představoval bizona (žili na východě v horách Zagros).  Na dolním poli jsou býci, koza,
jelen a orel.

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/


?

Kasitská dynastie (cca.1550-1155 př.n.l.)

Sluneční bůh Šamaš sedící na trůnu. Před ním jeho symboly - sluneční disk a kříž. Nápis: "Šamaš, král nebes a země, jehož Me jsou zářivé, který kráčí s rohy, který - skrze jeho (služebníka) který jej ctí - přináší spásu: Sha-ilimma-damqa, syn Lugal-mansi."

www.piney-2.com/Shamash.html


British Museum, London.

? Dumuzi chytaný v ovčíně démony Ugala (Gala). Má být odveden do podsvětí náhradou za Inannu. Vedle Dumuziho jsou hadi - končetiny proměněné v hady mu umožňovaly prchat před démony. Viz. Sestup Inanny do podsvětí.

www.bibleorigins.net/Serpentningishzida.html


The National Museum, Berlin.

Uruk-Jamdat-Nasr 3200-300 př.n.l.

Kněz/král v roli Dumuziho krmí posvátné kozy či berany. Osmilisté květy jsou symbolem Inanny.

www.ancientworlds.net/aw/Article/783820

[1] Henri Frankfort. Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. London. MacMillan and Co., 1939

[2] Collon Dominque. Near Eastern Seals .University of California Press.1991.
ISBN: 0520073088

[3] Collon Dominque. First Impressions : Cylinder Seals in the Ancient Near East. University Of Chicago Press. 1994.
ISBN: 0226113892

[4] www.sron.nl/~jheise/akkadian/mesopotamia.html#cylinder_seal

[5] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999. ISBN 80-7207-266-8

[6] Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Odeon, Praha 1977

... pokračování příště ...

Pavel Mat
Zdroj: MÝTY.info

Sekcie: 
Rubriky: 
september 26, 2009 18:37 popoludní

 

 

Top