Obrázok používateľa CEZ OKNO
NESMRTELNOST - TAJEMSTVÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA!

Již odpradávna si klade člověk jednu a tu samou otázku, která se týká nežádoucího biologického procesu, který postihuje všechny pozemské formy života, tedy nezastavitelného stárnutí. Je vůbec možné překonat tento zmiňovaný zlořád stárnutí, zrovna tak i definitivní konec života – smrt? Senescence, jinak řečeno stárnutí je vývoj, jenž snižuje efektivitu fungování organismu a způsobuje chátrání celé tělesné schránky člověka. Příčin proč dochází k tomuto nezlomnému účinku je hned několik.

Jak funguje stárnutí?

Podle mnohých vědců se nejvíce na tomto stavu podílejí tzv. „volné radikály“, odpad z vlastního metabolismu, který není schopen se zcela sám vyloučit. Kvůli rostoucí koncentraci těchto volných radikálů, dochází během života k nahromadění těchto jedů, a právě toto pak funguje jako určitý spouštěč, který zpětně vyvolává tenhleten nežádoucí proces stárnutí. Další teorie se opírají o některé geny, které se účastní tohoto průběhu biologického opotřebení (stárnutí). Při poškození některých genů se má za to, že může dokonce docházet k předčasnému nastartování stárnoucího schématu. Předpokládá se, že i naše hormony se mohou na této devastující chemické reakci (odezvě) těla, svou nemalou měrou podílet.

Strach snižuje délku života!

U zvířat jsou projevy stárnutí totožné s člověkem, samozřejmě nejvíce vždy záleží na životních podmínkách, toho či onoho živočicha. Není proto žádným překvapením, že v zajetí chovaná zvířata se dožívají častěji delšího věku, než-li ve volné přírodě. Jak se ukazuje právě na tomto příkladu zvířat, je obzvlášť patrné, že faktor stresu společně s dostupnou stravou, hrají v senescenci u jednotlivých druhů, tu nejzásadnější roli v otázce delšího a kvalitnějšího života. Ve volné přírodě jsou živočichové vystaveni daleko většímu tlaku, než-li v zajetí. Držená zvířata v ZOO netrpí hladem či strachem z nečekaných hrozeb, na rozdíl od pobytu v drsné divočině. Proto se zvířena v zajetí dožívá mnohem delšího věku, což potvrzují i sloni žijící v zoologických zahradách, neboť průměrný věk těchto suchozemských chobotnatců, ve volném prostředí se pohybuje okolo 35 let, zatímco v zajetí se mohou dožít i úctyhodných 50 let.

Mezi ptáky drženými v zajetí, se nejdelšího věku dožívají papoušci, ti se v některých případech dočkají neskutečného stáří až 140 let života! Ovšem rekordmany v délce existenčního trvání jsou jednoznačně želvy, dokonce byl zaznamenán případ - želvy obrovské (Dipsochelys dussumieri), která dovršila věku: 255 let. Jak je vlastně možné, aby se nějaký živočich dožil takového stáří, je celkem nasnadě. Příčina úspěchu tkví v prostém dýchání!

Dýchání je důležité!

Lékařka MUDr. Taťána Kozlovová, členka Ruské lidové akademie, objektivním měřením zjistila, že při vnitřním dýchání, což je způsob, jakým dýchají například zmiňované želvy, ale i delfíni, velryby či žraloci, se mění krevní obraz, vzrůstá počet červených krvinek (erytrocytů), a právě toto vede k zneškodnění těch volných radikálů, co se podílejí na intenzivním stárnutí všech živočichů včetně člověka. Na základě těchto převratných poznatků vznikla metoda, tzv. endogenního dýchání, která se někdy nazývá též medicínou třetího tisíciletí. Pomocí této metody lze úspěšně vyléčit řadu civilizačních nemocí, v některých případech je možné se dokonce vypořádat i s rakovinou či neléčitelnou Alzheimerovou chorobou. Biologové zjistili, že žraloci z nějakých příčin, nikdy neonemocní zhoubnými nádory (rakovinou), a kvůli tomuto objevu, hrozí dnes četným druhům žraloka definitivní vyhubení!

Netradiční medicína

Čínská tradiční medicína se na základě těchto vědeckých poznatků domnívá, že ploutve žraloka obsahují „anti-rakovinové“ látky, které úspěšně působí jak v prevenci, tak i při samotné léčbě v boji s touto děsivou nemocí. Počty těchto nejstarších predátorů světa, se i z tohoto důvodu dostávají na hranici kritického minima. Jenomže si musíme uvědomit, že za úspěchem těchto tzv. zázračných preparátů a léčiv, získaných z biologického materiálu žraloka, může do jisté míry stát v pozadí neprávem podceňovaný a hlavně diskutovaný "Placebo efekt", než-li samotný účinek těchto vyrobených farmaceutik! Fakt, že žraloci netrpí vůbec rakovinou, je spíše ovlivněno způsobem jejich života, především pak jejich dýcháním, nikoliv kvůli zázračným substancím obsažených v tkáni žraloka, jak se snaží (nepravdivě) propagovat tito výrobci léčiv.

Endogenní dýchání společně s kvalitní plnohodnotnou stravou, jak je vidno, může i u člověka přispět k prodloužení života, ale i fyzické vitality, bez nemocí či jiných omezujících zdravotních handicapů. Jenomže toto samo o sobě nejspíš nestačí k tomu, aby se současný člověk přiblížil k věku, který uvádí První kniha Mojžíšova (Genesis) v kapitole páté: Adam, Šét, Énoš, Kénan, Mahalel, Jered, Henoch, Noe. Každý z nich podle Bible dosáhl ohromujícího stáří (devět set let), Metuzalém se dokonce dožil (969) let!!

Byl Highlander natočen podle pravdy?

Když byl v roce 1986, natočen americký akční film – Highlander, nikoho by ani náhodou nenapadlo, že tento snímek nemusí být daleko od pravdy. Některé indicie poukazují na to, že mezi námi smrtelníky mohou po této planetě chodit, takzvaní nesmrtelní lidé, kteří žijí v uvozovkách věčný (neomezeně dlouhý) život.

Obchodník se starožitnými obrazy Jack Mord, nabízel v minulém roce na aukčním portálu eBay fotografii, na které je vyfocený muž z roku 1870, nebylo žádných pochyb o tom, že se jedná o náhodnou podobiznu slavného amerického herce – Nikolase Cage. Poněvadž se pan Mord neochvějně domníval, že je na snímku zachycen skutečný herec Cage, tak za tuto zdánlivě bez cenou fotografii na aukci požadoval jeden milión dolarů.

Autor dražby k tomuto popisu ještě přidal: „Osobně věřím, že je to on a snímek dokazuje, že jde o upíra, který vypadá stále stejně a jednou za 75 let se někam převtělí. Za dalších 150 let z něj může být politik, televizní moderátor či vůdce nějaké sekty“, bylo uvedeno v potrhlém popisu tohoto inzerátu.
(zdroj: http://www.novinky.cz/koktejl/245218-fotografie-stara-140-let-ma-dokazov...)

I když byl nakonec tento předmět překvapivě stažen z aukčního portálu, tak přesto nikoho nenechal na pochybách, že je tato fotka víc než náhodně shodná s tímto Hollywoodským hercem. Z tohoto důvodu lze i proto spekulovat o těchto nestárnoucích (ne)lidech, kteří nepodléhají zákonům přírody, neboť oni jsou nesmrtelní! Proč se o této záhadě nikde moc nepíše, není těžké hádat, jde přeci jenom o tajemství, které umožňuje některým jedincům vést privilegovaný, ba přímo blahobytný život. A tajemství tohoto druhu, se logicky vždy drží v naprostém utajení!

Je nesmrtelnost možná?

Co může způsobit onu kýženou nesmrtelnost, a co se skrývá za touto nezodpovězenou záhadou? V tomto směru pokud se ohlédneme zpět do minulosti, tak nelze doopravdy vyloučit ani upíří kult, což dokazují dnes mnohé odkryté archeologické nálezy. Na různých pohřebištích po celé Evropě, byly objeveny svázané kostry nebožtíků, zřejmé opatření v tehdejší době proti krvelačným upírům. Jak je známo ze starých legend a mýtů, ale i slavných Hollywoodských filmů, tak právě tvorové živící se lidskou krví, nepodléhají onomu procesu stárnutí. Čachtická paní, ale i hrabě Drákula, jsou přinejmenším důkazem toho, že se někdo v minulosti zajímal o věčný život (nesmrtelnost), tímto zavrženíhodným způsobem, čili pitím lidské krve!

Další a přitom nejpravděpodobnější způsob, jak lze docílit nesmrtelnosti, aniž by nestárnoucí člověk musel být vůbec spojován s kreaturou upíra, je mýtus o živé a mrtvé vodě! České pohádky jsou plné takovýchto literárních stránek, příběhů o živé či mrtvé vodě, stačí si přečíst některé z nich. Připomenu, že mrtvá voda měla tu schopnost zacelit poraněná místa na poškozeném povrchu těla, zatímco živá voda poskytovala potřebnou energii k životu, dokonce dokázala oživit vše co již jednou zhynulo.

Opomenuli tyto pohádkově vykreslené příběhy, tak se na naší planetě skutečně vyskytují abnormální prameny s tzv. zázračnou vodou, která dokáže vyléčit takřka všechny neléčitelné choroby. Vzpomeňme na jihofrancouzské město "Lurdy", kde v roce 1858 došlo k mariánskému zjevení. Mladičké Bernadettě Soubirousové se zde zjevila „Panna Marie“ a od této doby se staly Lurdy jedním z nejvyhledávanějších římskokatolických poutních míst na světě.

V roce 1989 zde došlo k zázračnému uzdravení Delízie Cirolli, která v deseti letech onemocněla osteosarkomem, zhoubnou rakovinou kostí. Když tato nebohá dívka navštívila toto poutní místo v Lurdech, tak za necelé dva měsíce po této návštěvě, se náhle cítila jako uzdravená. Pozdější lékařská vyšetření prokázala, že po sarkomu není ani památky. Nikdo takovému náhlému uzdravení nemohl uvěřit, samotný Delíziin lékař není schopen tuto záležitost dodnes spolehlivě vysvětlit!

Co bychom měli vědět!

Ve středověkých Čechách, v dobách morových epidemií, kdy na tuto (Černou smrt) umíraly celé rodiny, vesnice ba i celá města, se nacházela neobvyklá místa, která jakoby zázrakem byla ušetřena tohoto neštěstí, i přesto, že šlo o oblasti s epicentrem výskytu této smrtící zhouby. V oněch místech, kde se mor takřka nevyskytoval, používali lidé vodu ze stejných pramenů, které podle dnešních chemických analýz, obsahují prokazatelně mikroskopické částice stříbra. A právě obsah stříbra ve vodě, je nepochybně tou správnou odpovědí na to, proč se takovýmto místům černá smrt vyhýbala, asi jako čert kříži! Podle nejnovějších vědeckých poznatků, působí stříbro v koloidní formě, jako dokonalé antibiotikum, a to bez vedlejších účinků. Američtí kosmonauti ve volném vesmírném prostoru, používají taktéž stříbrem upravenou vodu k pití, kvůli jejímu antibakteriálnímu účinku. Na těchto všech popisovaných příkladech, je nepochybně zjevné, že některé pramenité vody, mají velice zázračné účinky, které uzdravují těžce i smrtelně nemocné lidi.

Tyto vše-léčivé prameny tady na Zemi existují odnepaměti, a člověk je během své dlouholeté historie, ku svému prospěchu velice často využíval. Kromě těchto léčivých vod, není též vyloučené, že se vyskytují i jiné prameny, jenž nemají sice tyto vše-léčivé účinky, ale dokáží zas něco úplně jiného, daleko více šokujícího!

Tajemství živé vody!

Některé, přímo magické prameny na této planetě (možná jde jen o pouhé tři na celém světě) svým minerálním, energetickým a jiným složením, se vymykají všem doposud známým přírodním zvyklostem, a kdo pije pravidelně tuto živou vodu z těchto zázračných zdrojů, s veškerou pravděpodobností nestárne! Musím zdůraznit, že tuto výsadu (pití této vody) má jen několik šťastných (vyvolených) jedinců, neboť tyto prameny se stoprocentně nacházejí, výhradně na soukromých pozemcích, kam nemá nikdo jiný (kromě těchto majitelů) volný přístup! Navíc informace o těchto pramenech s živou (energetickou) vodou jsou maximálně utajené, jak před celou veřejností, tak i celým světem! Každý samozřejmě může namítnout, že neexistují důkazy o této (mystické) živé vodě, na druhou stranu to nelze zas ani vyvrátit!

Zamyšlení nad nesmrtelností

Myslím si, že v tomto článku uvedený případ oné staré fotografie, na níž je vyobrazen z roku 1870 muž, který je dokonalou kopií (možná i originálem) současného herce – Nicolase Cage, je záležitostí zdravého úsudku a nezavírání očí před nemožným. Náš svět je zcela bez pochyb, plný záhad i nevysvětlitelných tajemství, a tento stále neprokazatelný pramen věčného života, zdroj určité nadpřirozené božské nesmrtelnosti, si právem zaslouží naši pozornost.

Ačkoliv by většina z nás, s naprostou jistotou neodmítla onen zázrak nekonečného života, tak vězte, že nesmrtelnost lidské duše se ukrývá úplně někde jinde (v jiných hodnotách), proto nebuďme příliš smutní z toho, že nemáme my všichni přístup k těmto kouzelným pramenům, zajišťující onu nepochopitelnou nesmrtelnost, čili tento věčný život!!

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/

Súvisiace:

Josef Čáp
http://www.cez-okno.net/josef-cap


Autori: 
január 28, 2013 23:51 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Methew
    Methewjanuár 29, 2013 15:48 popoludní

    Komentár: 

    Tak tak :) plne súhlasím, hlavne s tým dýchaním, až na to, že konkrétne sa jedná o vedomé dýchanie, ktoré je známe z Jogy. Tam existuje aj pľúcnicové dýchanie, prečistenie ohňom, cvik, ktorý prekrvuje vnútorné orgány. Teda v skratke hlavne cvičenie Jogy Tibetskej aj Indickej spomaľuje starnutie. Samozrejme aj pobyt v prírode a strava akou je aj najzdravšie ovocie na svete Goji.

 

 

Top