Obrázok používateľa CEZ OKNO
"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 2

Musím konstatovat, že „NSA“ se velmi intenzivně zabývá genetickým výzkumem osob, které by mohli být využité např. ve špionážní oblasti s novými vrozenými schopnostmi na úrovni „PSI“. V souvislosti s tímto faktem je třeba připomenout, že podobné šílené formy pokusů na lidech byly prováděny již v průběhu II. světové války nacistickými vědci, kteří se specializovali na oblast genetiky anebo mentální kontroly. Po II. světové válce se mnoho těchto vědců v rámci „Operace Paperclipe“ dostalo do zpravodajských služeb v USA včetně později vytvořené „NSA“. S nimi zřejmě přišly i podobné praktiky.NSA hledá své lidi ve zcela konkrétních pokrevních rodových linií, ve kterých dominuje tzv. „keltská genetika“. Dnes je mnohým zainteresovaným institucím velmi dobře známo, že právě uvnitř těchto genetických linií se mohou nacházet individuality s vysokými přirozenými dispozicemi k psychotronickým schopnostem. A to díky tomu, že v těchto liniích byli po generace jejich příslušníci aktivní ve starověkých rituálech a speciálních mentálních praktikách.

V mé rodině se po generace vyskytovali jedinci, kteří byli aktivní na těch nejvyšších úrovních Zednářství. Je také známé, že u jedinců tzv. „Keltské aristokratické linie“ převažuje krevní faktor „RH-negativní“. Jde o velmi vzácnou krevní skupinu jejíž nositeli je pouhých 5% populace. Kyslík je v krevním řečišti u osob s „RH-negativním“ zpracováván jiným způsobem než u osob s „RH-pozitivním“. U tzv. parapsychických schopností je jedním z rozhodujících předpokladů množství kyslíku v krvi. Velmi evidentní je to např. u takových umění jako „Tai-chi“ nebo Jóga. V tomto ohledu jsou k dispozici i hlubší úvahy, které vedou až k takovým prehistorickým skutečnostem jako jsou aktivity biblických „Nephilim“.

Matka mého otce, která byla francouzskou aristokratkou, se jmenovala Vera Tilard. V rodině de Tilard se také nacházely generace vysoce postavených Zednářů. Linie této rodiny se táhne přes Skotsko až do Anglie. Tilardové mají svůj vlastní rodový erb, který je děděn po generace skrze nejstaršího syna.

Právě díky výše uvedeným skutečnostem byla má účast v globálním zpravodajském aparátu velmi rozsáhlá. Tak jak jsem se začal postupně „odpojovat“ od projektu, začal jsem přímo pomáhat podobně smýšlejícím skupinám jedinců v britské inteligenci a NSA, kteří také chtěli, aby „Project Mannequin“ byl uzavřen. Mezitím jsem dosáhl bezpečnostního oprávnění „UMBRA-1“ (o stupeň vyšší úroveň než „přísně tajné“) v rámci aktivit NSA, které zcela změnily můj život. Kvůli tomu co mi bylo řečeno a ukázáno jsem věděl, že již nikdy nebudu stejný jako dřív. Většina z toho bude popsané v tomto materiálu. Zároveň ukážu oficiální dokumenty, které mají mé jméno a číslo. Chci říci, že uvnitř britských tajných služeb a v NSA se nachází jak pozitivní, tak i negativní frakce, jež jsou mezi sebou v ostrém střetu. Ve skutečnosti zpravodajské společenství jako globální celek upadlo do chaosu a to díky stále narůstající rivalitě mezi jednotlivými soupeřícími frakcemi často se nacházející ve stejných organizacích.

Měl jsem možnost seznámit se technologiemi, které byly vyvinuté vědeckými týmy uvnitř NSA v průběhu šedesátých letech minulého století. Tyto technologie mají schopnost otevřít nervové dráhy v mozku a obnovit tak paměťové datové stopy, které byly potlačené v rámci aktivity myšlenkových kontrolních projektů. Zároveň jsem byl seznámen s vysoce utajovanou dokumentací, které obsahovala konkrétní praktické postupy jak ovládat portfolio svých vlastních mozkových vln a mít tak kontrolu nad svým vlastním vědomím a být tak rezistentní vůči všem známým mechanismům dálkové myšlenkové kontroly.

Trénink kontroly mozkových vln tvořil velkou část aktivit uvnitř „Project Mannequin“. Byli jsme seznámeni s typem metod sebeovládání, které vychází z principů velmi pokročilých forem meditačních praktik, ale i objevů v oblasti biofyziky. V současné době mi je 31 let a můj nervový systém začíná postupně ale jistě propouštět doposud blokované informace, takže si začínám vzpomínat na neuvěřitelné množství velmi důležitých sekvencí z mého života, které měly zůstat navždy skryté před mým vědomím. Z tohoto důvodu bývá velmi časté, že spící agent je odstraněn těsně před třicátým rokem věku. V kruzích zpravodajských služeb se této situaci říká: „being thrown from the Freedom train.”

V rámci „Project Mannequin“ jsme se učili využívat „PSI“ schopnosti k detekování a popisu míst, osob, vozidel i objektů, stejně tak jako ke kontrole davu, psychologické válce anebo v rámci specifických technik výslechu. Všechny tyto informace mám uložené ve své mysli a jediným přístupem k nim by mohla být velmi specifický a málo známý druh hypnózy. Jenže někdy v průběhu roku 2006 se však do mé paměti začaly potlačované informace vracet. Začalo docházet k jejich reaktivaci. Tomuto procesu jsem vědomě pomáhal různými nástroji umožňující neprogramování.

Tak jsem postupně v sobě odhalil pět aktivních manipulačních programů, které jsem získal skrze „Project Mannequin“. Tyto programy nesou analogická pojmenování podle řeckých písmen, které označují jednotlivé typy mozkových vln – alfa, beta, delta, gamma, theta a omega. Theta program je v rámci PSI/telepatických aktivit schopný fyzikálně vnímat speciální zvukové vlny tzv. skalárního typu. Mohu také tento typ vln přímo produkovat svou myslí. Všechny velmi důležité technologie společenství zpravodajských služeb aktivně používají skalární typ zvukových vln k mnoha účelům.

Mozek má schopnost přijímat, vyzařovat a modulovat energetické vlnění. Navíc je mozek doslovný telepatický přijímač a vysílač, který velmi unikátním způsobem umí využívat zvukové vlny. Ve skutečnosti jsou myšlenky jistým typem skalárních zvukových vln, které většina lidí nemůže vidět, ale které jsou zároveň velmi skutečnou realitou. Proto tyto pojmy: „Tele-patie“, „Tele-vize“, „Tele-fon“.

Mám k dispozici fotografie, které ukážu v tomto materiálu později, na kterých jsou zobrazené formace tohoto typu vlnění. Je také možné je zachytit na digitální kameru. Nevím, zda si dokážete představit můj stav ve chvíli kdy části mého mozku, které držely mé PSI schopnosti, začlenily tento mentální potenciál do mé vědomé části osobnosti. Začal jsem vidět vlny světla u hlav kolemjdoucích lidí, kolem antén na domech nebo u stožáru přenášející signál mobilních telefonů. V jedné chvíli jsem myslel, že jsem přišel o rozum, až mi jeden z bývalých kolegů vysvětlil o co jde. Je skutečně velmi složité tyto věci popisovat natož je umět vysvětlit.

Později jsem pochopil, že zvuk je skutečným tajemstvím a klíčem života a biofyzikové, kteří pracují NSA, jsou s těmito věcmi velmi dobře obeznámeni. To vše také souvisí s velmi pokročilými formami soudobé fyziky. Mnohé z toho o čem tu povídám se můžete dozvědět ve filmu „Secret“. V tomto filmu se mimo jiné hovoří o tom, že každý člověk disponuje-li dostatečnými znalostmi je schopen pomocí svých myšlenek vytvářet realitu svého života. Když jsem ten film uviděl, hned jsem pochopil, že to co prezentoval byly zředěné informace týkající se fyziky se kterou pracovali vědci v NSA a s čím jsme se praktickým způsobem učili pracovat.

- pokračování -

© 2008 James Casbolt

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


december 21, 2008 09:36 dopoludnia

 

 

Top