Obrázok používateľa CEZ OKNO
"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 3

Když jsem poprvé viděl film „Secret“ hned jsem poznal, že základní principy v něm uváděné jsou zředěnou formou jisté specifické a doposud utajované formy fyziky se kterou jsem měl možnost se sám seznámit uvnitř NSA. Již v minulém roce jsem provedl opatření v tom duchu, aby se mé znalosti dostaly k milionům lidí formou rozhovorů v rádiu, časopisů anebo internetu za použití metod, které jsem se naučil díky jisté pozitivní frakce uvnitř NSA. Oni tomu říkají „MPO“ (Manifest Production Observership) a „LERM“ (Light Encoded Reality Matrix).Bez toho aniž bych chtěl zabíhat do nějakých technických podrobností, musím uvést, že „LERM“ se spoléhá především na integrované působení tří velmi důležitých orgánů v lidském těle:

1) Kortikální mozkový komplex (cortical brain komplex) – který také zahrnuje velmi starou část tzv. plazího mozku

2) Srdce

3) Enterická část mozku (visceral or enteric brain)


Praktická principiální kostra techniky LERM se vyučuje v rovině těch nejvyšších zasvěceneckých stupňů Zednářů stejně jako v prostředí NSA.

Pakliže příslušný jedinec praktickým způsobem zvládne technologii „LERM“ již nikdy pro něho není problém velmi efektivně a lehce přenášet své tužby do reality svého osobního života. Pro nezasvěceného jedince to všechno může vypadat velmi nevěrohodně anebo jako zázrak.

Stejně tak lidem svého času připadala jako zázrak technologie rozhlasových a televizních vln. Technologie „LERM“ je ve svém plném potenciálu sice ve veřejném majetku, ale je stále velmi, velmi utajována. Z ní pak vychází věda, která byla plně rozvinutá v laboratořích podzemní základny „Pine Gap“ v Austrálii, ale i na jiných místech pod kontrolou NSA. Jedním ze základních postulátů této specifické fyziky je fakt, že čisté lidské vědomí existuje v rovině čistého zvuku, ale na jiných podstatně vyšších frekvencích či rozměrech chcete-li.

Jiný program v rámci „Project Mannequin“, který byl do mého vědomí instalován je známý jako „Janus/End-Times“. Janus je v podstatě spící program, který se aktivuje ve chvíli stěžejní události, jako byl například „9/11“ anebo jakým by měl být nadcházející plán stanného práva v USA, kteří někteří výzkumníci považují za start objektivně aktivního „NWO“. Janus byl dvouhlavý římský bůh „změny“. Co se týče mne, podařilo se mi deprogramovat mé vědomí dříve, než se spustí velmi zásadní události (jde především o oblast USA a EU). Pakliže bych nebyl včas neprogramován, mohl bych být v přesně stanovenou dobu „použit“ jistými frakcemi v globálním zpravodajském společenstvu.

Mnohé z bezpečnostních firem jsou v současné době připravené v Anglii naprogramovat své „dělníky“ a spojit je s členy organizovaného zločinu, které by měly převzít vládu v zemi ve chvíli, kdy policie nebude schopna zvládat chaos. Takové firmy jako „Noonan Security“ v Manchesteru jsou řízené pánem podsvětí Dominicem Noonanem. Jistě že jsem přesto všechno zarmoucen ztrátou jeho bratra, který byl zavražděn, ale „velké věci“ jsou bohužel plánovány tímto typem „milice“. Jeden můj bývalý přítel z tajné služby, které budu jmenovat jako „Carl“ byl dokonce ve vývoji těchto událostí v Cornwallu na výplatní listině podobného člověka jakým je Dominic Noonan.

Znám geneticky upravené osoby, kteří jsou výsledkem programů za mnoha milionů liber nebo dolarů. Některé z jejich příběhu uvedu později. Mnozí z těchto jednotlivců zatím nikdy nebyli aktivní a doposud čekají až se jejich „Janus program“ zaktivuje. Vím, že před nedávnem hledala tajná služba asi devatenáctiletého muže, který nedávno zmizel v USA poté, co byly naprogramovány některé z jeho programů. Měl jsem možnost číst některé ze zpráv týkající se těchto aktivit s ním spojených. Patří do narůstající skupiny těch, kteří mě požádali, abych je dostal z vlivu těchto programů. Dlouhou dobu byly v mém vědomí nainstalovány speciální příkazy, které se nazývají „Wernick commands“ (Wernick příkazy). Některé z těchto příkazů měly například tento charakter:

Toto se nestalo…

Nikdy o tomto s nikým nemluv nebo si budou myslet, že jsi blázen…

Pakliže o tom budeš mluvit, lidé tě nebudou mít rádi…

To se ti jen zdá…

Pakliže si toto zapamatuješ, budeš panikařit…

Atd…


Tyto programy, aby mohly být aktivní, vyžadují hypnotické spouštějící klíčová slova a výrazy a asociační vzorce, které jsou přenášené především dlouhými vlnami. Ty aktivují mikročipová tělíska, která jsou uložena v těle. Většinou bývají tyto miniaturní nástroje uložené v tzv. „craniální oblasti“. Mě byl takový čip implantován v roce 1988. Dokud je hypnotický spouštěč aktivní může být spící agent kdykoliv aktivován, např. po telefonu.

Poté následuje procedura, která je velmi často využívaná v rámci „Project Mannequin“ a která má za úkol přesunout potřebná data do kraniální oblasti obětí tohoto projektu. To se provádí skrze počítač v „AL/499“. Předprogramované úlohy pro „spící osoby“ byly vložené do počítače v přísné individuální podobě podle toho jaký životní plán je připraven pro daného jednotlivce.

Do mého vědomí byly příslušné programy nahrané bývalým důstojníkem tajné služby, který pracoval uvnitř „AL/499“ a který se jmenoval Barry King. Posloupnost úkonů je zhruba následující:

1) Hlavní počítač tajné služby vyhledá příslušné telefonní číslo

2) Jedinec vezme telefon a ptá se, kdo volá

3) Počítač vyšle elektrický kódový signál, který aktivuje mikročip v těle jedince. Jakmile se tak stane, vědomí jedince se přenese do jakéhosi stavu lehké hypnózy. Následuje pak vyslání dalšího typu kódu. Tady je příklad skutečného typu kódu z projektu Mannequin: „Lima, jedna, jedna, sedm, dva bravo, xxx…“

4) Jedinec poté čeká na další kód a poučení

5) Linkou prochází další specifický elektrický signál

6) V této chvíli je jedinec v podstatě připraven být seznámen se svou úlohou


Pakliže by telefon zvedla neoprávněná osoba, přičemž bezpečnostní počítač nerozpozná hlasový kmitočet dané osoby, je rozhovor ihned ukončen.

- pokračování -

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

© 2008 James Casbolt

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


december 25, 2008 09:11 dopoludnia

 

 

Top