Obrázok používateľa CEZ OKNO
"Project Mannequin" I - skrytý agent vypovídá 4

Hodně jsem hovořil o procesu zpětného neprogramování. Tento postup není vůbec jednoduchý. Ve chvíli kdy je odkrytá jedna vrstva programování obvykle narazíte na další, které se nachází skrytě pod ní. V praxi pak může trvat roky, než se trvale zbavíte všech programů. Když už hovořím na toto téma, chtěl bych se zmínit ještě o jedné věci.Program „White Tiger“ je program boje, který využívá znalosti bojového umění. Tento program se samočinně spouští ve chvíli, kdy se agent nachází ve specifickém typu ohrožení. Já jsem cvičil bojová umění od svých šesti let. V podstatě to začalo tak, že mne matka v tomto věku přinutila navštěvovat školu karate. V rámci „Project Mannequin“ je to tak, že jestliže jsou příslušníci jedné rodiny využívány pro tento program, pak jejich příbuzní také. Jinak by nastala situace, že by příbuzní dříve či později zjistili, že něco je špatně, že se něco děje. V podstatě je tento postup záležitostí bezpečnosti.

Jsem nositelem devátého stupně „Kyu“ v „Shotokan Karate“ a šestý stupeň „Kup“ v „Tae Kwon Do“, mám zároveň dlouholeté zkušenosti v boxu, kickboxu a Kung Fu díky mému působení v mnoha sportovních klubech tohoto zaměření. Pamatuji si, že v devadesátých letech minulého století jsem bojoval proti tehdejšímu francouzskému přeborníkovi. Uvnitř „Project Mannequin“ je mnoho různých druhů agentů s různými schopnostmi. V podstatě se rozdělují do tzv. „skupiny A“ a skupiny „B“.

Typ „A“ je člověk s geneticky upravenými schopnostmi se specifickým zaměřením pro špionáž a boj

Typ „B“ je člověk připravený pro špionáž s již přirozeně vypěstovanými bojovými schopnostmi

Já jsem byl typ „B“

Paměťové sekvence týkající se mého dětství jsou v mnoha úsecích ještě velmi mlhavé. Přesto si jsem schopen vzpomenout na jednu velmi ranou událost. Pamatuji se, jak jsem s rodiči vstoupil do jakési místnosti, která by součástí nějaké laboratoře. Byl jsem připoután do sedačky, která vzdáleně připomínala zubařské křeslo. Přede mnou byla velká obrazovka a do těla mi byla aplikována nějaká droga. Později jsem zjistil, že se tato látka jmenovala „Scopolamine“. Jinak se také často používal „Dythenol C“.

Jeden člověk stál po mé pravici a druhý zase po mé levici. Oba dva byli oblečeni do laboratorních plášťů. Muž, který stál po mé pravici, mi řekl: „nyní zapomeneš na všechno, co ti bylo námi řečeno a budeš si pamatovat pouze jednu věc – bolest lze cítit jako potěšení.“

Často jsem se setkával s člověkem, který se jmenoval Barry King, který byl bývalý vysoký pracovník ostrahy podzemní základny „AL/499“. Jednou jsem ho navštívil v jeho domě v Essexu. Barry mi ukázal diagram míst programování, které NSA speciálně nazývá „Trip-seats“. Kopii tohoto dokumentu uvedu čtenářům v tomto materiálu později. Jeho součástí je nákres základního vnitřního vybavení ústřední místnosti.

Do té chvíle jsem o takovém místě neměl ani tušení. Diagram, ale ukazoval poměrně přesně to, na co jsem si jen mlhavě rozpomínal. Bylo to místo, kde došlo k mému postupnému naprogramování. V souvislosti s tím musím ale zmínit ještě další velmi závažné informace. Výše uvedený důstojník tajné služby mi časem pomohl pochopit mnoho dalších divných věcí, se kterými jsem se v rámci „Project Mannequin“ setkal.

Především to byla poměrně malá, ale velmi výkonná armáda jakýchsi „bio-robotů“. Chápu, že to pro drtivou čtenářů bude znít neuvěřitelně, ale šlo o entity, které jsou zčásti stroje a zčásti mají organickou povahu. Uvnitř NSA byly označeny zkratkou „PLF“ (Programmable Life Forms) čili „Programovatelné formy života“. Jsou to poměrně malé šedé bytosti s velkýma černýma očima. Když se již nedařilo utajit jejich existenci, byla pro veřejnost vytvořena krycí falešná filozofie o tom, že toto jsou jakési mimozemské bytosti.

Vím, že na počátku devadesátých let 20. stol. bylo pro různé akce k dispozici vytvořeno asi 500 kusů těchto entit. Mnohé se nacházeli u nás v podzemní základně „AL/499“, ale byli odesílání i na jiné vojenské základny, především v Evropě a v USA. Jejich vývoj je poměrně velmi rychlý a trvá přibližně 3 měsíce. V závislosti na tom k čemu jsou „PLF“ využívání mají buď tři prsty a palec nebo čtyři prsty a palec. Později v tomto k této věci opublikuji konkrétní dokumentační materiál.

Velká část mého programování probíhala v prostorách pod zemí, šlo o velmi intenzivní a nepříjemné praktiky. Samozřejmě, že tyto aktivity hrály velkou roli v procesu kontroly mé mysli a aktivity mých paměťových receptorů v souvislosti s vymazáním mé paměti. Na druhou stranu jsem za posledních pár let především díky skvělé práci skutečných profesionálů na neprogramování významným způsobem svou mysl očistil a do budoucna věřím, že nakonec schopen zkompletovat celou svou dosavadní historii.

Mám k tomu obrovskou inspiraci. Existuje skrytá vůle donutit Systém ukončit fungování „Project Mannequin“ a dekonspirovat klíčové osoby z NSA, kteří jsou zapleteni do této strašlivé strategie myšlenkové kontroly a genetických experimentů.

Nejsem pomstychtivý, ale cítím, že lidé, kteří řídí anebo řídili tento projekt jako:

Mr. Whitmore (bývalý vedoucí projektu), kódové jméno „Sentinel“

Mr. Samms (ředitel bezpečnosti)

Mr. Hodge

Dr. Pearson

Dr. Perchowski

„Commander Clavius“

„Commander Breaker“


stejně jako nová generace tzv. „vědců“, „doktorů“ a dalších osob zapletených do těchto praktik v budoucnosti za to co učinili, velmi draze zaplatí.

- pokračování -

Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

© 2008 James Casbolt

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


január 09, 2009 20:14 popoludní

 

 

Top