Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajný výskum v Montauku

Cestovanie v čase už existuje! V tamojších laboratóriách sa nik nevy­jadruje pohŕdavo, keď je reč o Teslových vynálezoch, ktorú verejnosť nepozná, verejnosti neznámych, alebo o tvorcovi teórie orgonálnej energie Williamovi Reichovi. Ani si tam nik neklopká na čelo, keď je reč o rádionike (vychádza z pre­svedčenia, že ľudské telo emituje radiáciu; nazývaná aj mágiou tretieho tisícročia) či tzv. Filadelfskom experimente.

Pripomeňme si, že v experimente z roku 1943 išlo o vytvo­renie energetickej clony okolo vojenského plavidla, ktoré by sa tak stalo pre nepriateľa neviditeľným. Vojenská loď skutočne zmizla a objavila sa o 400 km ďalej. Keď sa vrátila, časť posádky sa zbláznila, časť zhorela či zomrela, alebo automaticky prechádzala cez stenu, či celkom zmizla. Samozrejme, celá záležitosť bola utajená. V Šesťdesiatych rokoch 20. storočia v Mon­tauku vznikol projekt vysielania elektromag­netických vín, ktoré mali vplývať na myseľ ľudí z Long Islandu (tzv. Projekt Montauk). Projekt museli pre veľké protesty ukončiť. V poslednom čase prichádzajú správy, že v Montauku sa experimentuje s časom, kon­krétne, s prenosom živých ľudí s príručným zariadením, napríklad so zbraňou či vedec­kým prístrojom časom a priestorom

Je to vôbec možné?

Existujú dve teórie týkajúce sa cestovania v čase. Stručne povedané, jedna z nich ráta s tzv. čiernymi dierami, kozmickými objektmi, v ktorých okolí gravitácia nekonečne vzrastá a čas sa zrúti na nulu - to však ponechajme teoretickým fyzikom, lebo na Zemi tento spôsob nemožno realizovať. Druhá metóda spočíva vo využívaní kapacity ľudského mozgu, je známe, že človek využí­va sotva 2 až 12 percent potenciálu mozgu, a vieme aj to, že mozog je rozdelený na oblasti zodpovedné za konkrétnu činnosť. Existuje oblasť zodpovedná za reč, pamäť, za emócie a podobne Dráždenie jednotlivých oblastí pomocou prúdu vyvoláva určité reak­cie. Kto by však pripustil, že existujú oblasti mozgu, ktorých dráždenie môže viesť k uvoľ­neniu obrovskej energie! Dávno je známe, že nezvyčajné množstvo energie vzniká po­čas sexuálneho aktu. Vedeli to už dávni mudrci. V Montauku údajne zapriah­li túto energiu na cestovanie v čase. V čom to spočíva?

Sci-fí v reáli

Najviac energie sa uvoľňuje vtedy, keď k orgazmu dochádza zároveň u muža a u ženy. Vo chvíli oplodnenia vajíčka sa uvoľňuje - ako tvrdia bádatelia v Montau­ku - energia narúšajúca štruktúru času. Spermatozoid získava jej silný náboj, čo mu umožňuje nielen pretrvať, ale aj riadiť pro­ces rozvoja zárodku spolu s prekonaním bariéry času: vďaka tomu nová ľudská bytosť môže nielen pretrvať v čase, ale nim aj cestovať do budúcnosti, jednoducho povedané, meniť sa, dozrievať, dorastať. Psychológovia z Montauku spozorovali, že k explózii tejto energie dochádza nielen počas aktu, ale aj napríklad vo chvíli onano­vania, ale vtedy sa rozptyľuje a nespôsobuje žiadne fyzické efekty. V súčasnosti rádionici dokážu túto energiu zachytiť a uskladniť ju na harddisku počítača.

Ľudstvo nezahynie

Skupinu dobrovoľníkov v Montauku podro­bujú nezvyčajným experimentom. Najskôr ich zhypnotizujú, aby „naprogramovali" ich myseľ na nejakú chvíľu z minulosti či bu­dúcnosti ľudstva. Potom pomocou drážde­nia zodpovedných častí mozgu sa u nich vyvolá orgazmus. V tej istej chvíli ich akosi „posilnia" rovnakou energiou predtým uskladnenou, prenesú v čase a priestore na plánované miesto, a to nie ako astrálne telo, ale bytosť z mäsa a krvi. Keď sa nazbieraná energia v temporálnom cestovateľovi vyčer­pá, automaticky sa vracia do miesta a času, z ktorého vyštartoval.

Stratení v kozme

Z opisov pokusov v Montauku sa dozvedá­me, že zvedavejšl vedci vysielali dobrovoľ­níkov do dosť vzdialenej budúcnosti, aby si napríklad overili technický pokrok našich potomkov. Cestovatelia tvrdia, že Zem je údajne nedotknutá a katastrofické predpo­vede o zrážke planéty s meteoritom sa nesplnili. Nuž, dúfajme... A ešte čosi, o čom sa „klebetí" vo vedec­kých kruhoch: v niektorých tajných labora­tóriách (súkromných, nie štátnych) sa údaj­ne experimentuje s astrálnym cestovaním v čase a priestore. Údajne vysielajú astrálne telo človeka na Mesiac či ešte ďalej na Mars. Mnohé astrálne telá sa nevracajú a na Zemi ostávajú ponorené do „spánku" fyzické telá experimentujúcich osôb...

Zdroj: Tajomstva.org


Súvisiace:

Project Montauk
http://www.cez-okno.net/rubrika/projekt-montauk


Sekcie: 
september 15, 2011 15:57 popoludní

 

 

Top