Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt ISIDA: Osirisov chrám III. – Teritórium Osirisa

„O dome, v ktorom žil človek, ktorý vstal z mŕtvych, a o pozícii, ktorú zastával vo svetovej histórii, sa dnes dostupné staré texty nezmieňujú. Presné miesto Kráľovstva Osirisa nie je známe. Ale egyptské a grécke legendy prakticky nenechávajú nikoho na pochybách, že jeho pohrebisko sa nachádza v Abydose."
E. A. Wallis Budge, „Vzkriesenie Osirisa“, Zväzok I


V apríli 2012 naša skupina prvýkrát navštívila oblasť nazývanú Svätyňa Osirisa. Oblasť obsahuje chrámový komplex, postavený na počesť Osirisa v časoch prosperity jeho kultu. Táto historická pamiatka sa nachádza kilometer severne od chrámu Seta I, na území známom pod zemepisným názvom Kom-el-Sultan. Podrobný materiál o prvej návšteve tejto oblasti, rovnako ako neveľké historické informácie o nej sú uvedené v správe 〉 "Egypt. Apríl 2013".

Jednou z hlavných úloh expedície "Egypt December - 2013" bolo opakované a omnoho detailnejšie sledovanie zničeného starovekého komplexu, ktorý bol základom pre tzv. „Kult Osirisa“.

Celková plocha "Teritória Osiris", vrátane "Chrámu-Portálu Ramzesa II", je 144.500 m2.

Dolu je všeobecný plán základných archeologických abydoských pamätníkov. Červenou farbou je ohraničené „Teritórium Osirisa“.

Pred vstupom do svätyne je chrám Ramzesa II, známy ako "Chrám-Portál".

Celkový pohľad na Chrám-Portál Ramzesa II a na bránu vedúcu na Teritórium Osirisa sú zakreslené na panoramatickej snímke.


Obr. 〉 Original

Pracovníci na území Comm-el-Sultan z vedeckých misií odhalili základy Chrámu-Portálu, kde boli nájdené bloky starších budov, ktoré obsahujú fragmenty reliéfov datujúcich sa do doby vlády Achnatona.

Chrám-Portál bol úplne zničený. Fragmenty založenia spodnej časti kolóny sa zachovali dodnes, sú však zmiešané s novšími budovami z nepálených tehál. Fragmenty vápencovej štruktúry sú rozptýlené po celom teritóriu Chrámu.


Celú galériu nájdete na tejto adrese.

Na poslednom obrázku je jasne vidieť vchod na "Územie Osirisa", oplotený tehlovou stenou šírky 5m. Táto archeologická lokalita je komplexom zničených budov z rôzneho obdobia. Všetky, od Starej ríše až do Neskorého obdobia boli venované Osirisovi. Tieto sotva rozpoznateľné štruktúry minulosti majú podľa všetkého oveľa staršie základy spadajúce až do Predynastického obdobia. Hľadaním „základného kameňa“ založeného prvým architektom, ktorý si osvojil krajinu Abydosu sa zaoberali archeológovia rôznych čias, počnúc Strabom. Na konci 19. storočia tu uskutočnil rozsiahlejší výskum Auguste Mariette, a následne po ňom to bol Flinders Petrie. Archeologické misie rôznych krajín sú v "Teritóriu Osirisa" aj v našich časoch...
Celú galériu nájdete na tejto adrese.

Kto bol prvý architekt a vlastník "Teritória Osirisa" v Abydose, v hlavnom geografickom bode, ktorý je uvedený v Knihe mŕtvych a v Textoch pyramíd? Čo ukrývajú vo svojich hlbinách piesky Abydosu? Odpovede na tieto otázky nám môžu dať predstavu o vzniku Veľkej egyptskej civilizácie, ktorej pôvod siaha až do doby vlády Osirisa, ktorého meno sa stalo legendou...

Prvé dynastie faraónov boli so cťou pochované práve tu, v blízkosti posvätného miesta spojeného s menom Osirisa, "toho, ktorý vstal z mŕtvych" a stal sa "Sudcom duší", tých, ktorí opustili tento svet. Ľudia, pevne verili v stretnutie s Osirisom a budovali svoju životnú púť tak, aby keď budú pred neho predvedení, prešli Vážením Svätého Súdu.


Obr. Horus dáva život Osirisovi (Basreliéf, Abydos)

Obr. Svätý súd, Kniha mŕtvych (Aniho papyrus)
-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Všetky časti "Projektu ISIDA" nájdete na tejto adrese.

Projekt ISIDA

Expedícia sa uskutočnila v novembri-decembri 2013

Zdroj: http://isida-project.org/egypt_december_2013/sanctuary.htm

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Abydos
http://www.cez-okno.net/abydos


Sekcie: 
september 27, 2014 01:32 dopoludnia

 

 

Top