Obrázok používateľa CEZ OKNO
PROJEKT MODRÁ KNIHA 3 [Project Blue Book] (+VIDEO)

Major Quintanilla

Major Hector Quintanilla sa stal vedúcim projektu Blue Book v roku 1963. Ďalej pokračoval v snahe všetky prípady rýchlo objasniť, a preto počas jeho vedenia projekt dostal najostrejšiu kritiku. UFO bádateľ Jerome Clark išiel až tak ďaleko, že napísal že Blue Book „stratila všetku hodnovernosť.“

Fyzik a UFO bádateľ James Mc Donald raz prehlásil, že Quintanilla nie je „kompetentný“ viesť tento projekt ako z vedeckého, tak z vyšetrovacieho hľadiska. Tiež ale poznamenal, že by Quintanilla za to nemal byť zodpovedný, pretože projekt mu bol zverený rozkazom od vyššieho dôstojníka, a on teda len dodržoval rozkazy.

Vysvetlenia v Blue Book neboli všeobecne prijímané, napriek tomu niektorí kritici (vrátane vedcov) naznačovali, že Projekt Blue Book bol zapojený do sporného výskumu alebo dokonca do zahladzovania stôp. Tieto kritiky boli veľmi silné najmä okolo roku 1960.

Napríklad – veľa, väčšinou nočných, pozorovaní UFO na stredozápade a juhovýchode USA v lete 1965: Svedkovia v Texase nahlásili „mnohofarebné svetlá“ a veľké lietajúce objekty v tvare vajca, alebo diamantu. Diaľničná hliadka v Oklahome ohlásila, že letecká základňa Tinker (blízko mesta Oklahoma) sledovala až štyri UFO naraz. Niektoré UFO vraj veľmi rýchlo menili výšku: zo 6 000 m na 1 200 m počas niekoľkých sekúnd, čo je mimo schopností akéhokoľvek ľudského stroja. Meteorológ z Kansasu oznámil, že na radare určenom na sledovanie počasia sledoval niekoľko podivných objektov letiacich vo výške od 1 800 do 2 700 m. Tieto a ďalšie správy mali veľkú publicitu.

Projekt Blue Book oficiálne určil, že pozorovatelia si objekty poplietli s Jupiterom alebo jasnými hviezdami.

Vysvetlenie od Blue Book bolo veľmi kritizované a označené za nepresné. Robert Riser, riaditeľ planetária Oklahoma Science and Art Foundation Planetarium projektu Blue Book doslova vynadal: „Ďalej od pravdy už to vysvetlenie byť nemôže. Tieto hviezdy a planéty sú v tomto ročnom období na druhej strane sveta ako je Oklahoma. Letectvo muselo mať svoju hviezdnu mapu hore nohami.“

Noviny Richmond News Leader napísali, že „Snaha takto nelogicky vysvetliť tieto pozorovania, ako nám to ukazuje Projekt Blue Book, nič nevyrieši… a poslúži iba na posilnenie podozrenia, že je tu niečo, o čom letectvo nechce aby sme vedeli.“ Reportér z Wichity zase napísal: „Normálny radar predsa nezachycuje hviezdy a planéty.“

Ďalším kritizovaným prípadom je prenasledovanie UFO v Portage County. Začalo asi o 5. hodine ráno blízko mesta Ravenna (Ohio) v Ohiu 17. apríla 1966. Policajti Dale Spaur a Wilbur Neff zbadali niečo, čo popísali ako diskový strieborný objekt s jasným svetlom vychádzajúcim z jeho spodku v asi 300 metrovej výške. Začali objekt sledovať (objekt rôzne menil výšku, klesol až na 150 metrov) a do sledovania sa zapojila aj polícia z ostatných jurisdikcií. Prenasledovanie skončilo asi po 30 minútach pri meste Freedom v Pensilvánii o 136 km ďalej.

Prenasledovanie UFO sa dostalo do televízie a policajti podali podrobné správy projektu Blue Book. Za päť dní, po krátkych rozhovoroch iba s jedným z policajtov (a bez ostatných svedkov), major Quintanilla vyhlásil výsledok vyšetrovania: Policajti (jeden z nich bol veterán vojny vo Vietname) neskôr prenasledovali Telekomunikačnú družicu a potom Venušu.

Tento záver bol terčom výsmechu verejnosti a policajti ho odmietli. Vo svojom nesúhlasnom závere Hynek popísal závery Blue Book ako absurdné, pretože vo svojich správach policajti nevedomky popísali Mesiac, Venušu a UFO: poznamenali, že v to ráno bola vedľa Mesiaca jasná hviezda – Venuša. Kongresman za Ohio William Stanton povedal, že „letectvo utrpelo veľkú stratu prestíže v očiach verejnosti… Hneď ako si ľudia poverení verejnou službou prestanú myslieť, že národ neunesie pravdu, potom národ prestane veriť vláde.“

V septembri 1968 dostal Hynek list od plukovníka Raymonda Sleepera z Divízie Cudzích Technológií. Sleeper poznamenal, že Hynek verejne obvinil Blue Book z chatrného výskumu a ďalej ho požiadal o radu, ako môže Blue Book vylepšiť svoje metódy. Hynek neskôr prehlásil, že to bolo prvýkrát za jeho 20 rokov spolupráce s letectvom, kedy bol oficiálne požiadaný o kritiku a radu o UFO.

Hynek napísal detailnú odpoveď, kde navrhol niekoľko oblastí, kde sa má Blue Book zlepšiť:

1. Ani dve misie Blue Book (určenie či je UFO hrozbou pre národnú bezpečnosť a použitie vedeckých údajov získaných v projekte) nie sú správne vykonané.
2. Personál Blue Book je nedostačujúci ako v počte tak aj vo vedeckom vzdelaní.
3. Blue Book trpí tým, že je to uzavretý systém. Neexistuje komunikácia medzi Blue Book a vonkajším vedeckým svetom…
4. Štatistické metódy používané v projekte sú paródiou.
5. Dôležitým prípadom UFO sa nevenuje pozornosť… príliš veľa času sa trávi pri rutinných prípadoch a nedôležitých stykoch s verejnosťou. Pozornosť zamerajte na dve až tri dôležité pozorovania za mesiac namiesto 40 až 70 prípadov za mesiac.
6. Informácie zadávané do Blue Book sú hrubo nepresné. Blue Book je zaťažovaná neustálou neschopnosťou získať adekvátne informácie z miestnych leteckých základní.
7. Obecný prístup k projektu je nelogický a nevedecký.
8. Nevyužitý je aj projektový vedecký poradca (Hynek sám). Sú mu predkladané len prípady, ktoré projektový dohľad považuje za dôležité. Jeho pracovný rozsah je neustále obmedzovaný. O dôležitých prípadoch sa dozvie jeden až dva mesiace po ich zapísaní do projektu.

Aj napriek Sleeperovej žiadosti o radu, nebola uskutočnená ani jedna zmena podľa Hynkových odporúčaní.

Condonova komisia

Kritika Blue Book postupne narastala. Počet členov NICAP sa rozrástol na 15 000 a skupina obvinila vládu USA z utajovania informácií o UFO.

Po vypočúvaniach v Kongrese bola v roku 1966 založená Condonova komisia ako neutrálne vedecké výskumné teleso. Komisia sa ale dostala do sporov, niektorí členovia totiž obviňovali jej riaditeľa Edwarda U. Condona zo zaujatosti.

Nakoniec komisia prehlásila, že na UFO nie je nič podivného a že sa neoplatí UFO ďalej skúmať.

Záver

Podľa prehlásenia Condonskej komisie z 17. decembra 1969 tajomník letectva Robert C. Seamans uviedol, že projekt Blue Book bude onedlho ukončený, pretože ďalšie vyšetrovanie „sa nedá oprávniť ani z hľadiska národnej bezpečnosti a ani z vedeckého hľadiska.“

Záznamy projektu Blue Book boli odoslané od archívov letectva na leteckej základni Maxwell v Alabame. Major David Shea neskôr uviedol, že Maxwell bola vybraná pretože bola „prístupná ale nie pozývajúca.“

Na záver projekt Blue Book uvádza, že UFO je výsledkom:

● Miernej formy masovej hystérie.
● Jednotlivcov, ktorí vyrábajú také správy, aby mystifikovali alebo kvôli svojej publicite.
● Psychopatologických osôb.
● Nerozpoznaním rôznych obvyklých objektov.

Tieto oficiálne závery priamo popierali Zvláštnu správu číslo 14 projektu Blue Book, ktorú letectvo samo vydalo. Psychologické faktory a mystifikácie tvorili len 10 % všetkých prípadov a 22 % prípadov, konkrétne tých lepšie zdokumentovaných, zostalo nevyriešených.

V apríli 2003 americké letectvo verejne naznačilo, že nemá v pláne obnoviť oficiálny vládny výskum UFO.


UFO, Passaic, New Jersey; Zdroj: Wikipédia

-pokračovanie-

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Pozn. red. Od začiatku 50-tych rokov sa vedú viacmenej zmysluplné debaty o tom, či je existencia UFO na Zemi skutočnosťou, alebo len produktom ľudí obdarených prílišnou fantáziou. Rozhodli sme sa na celú problematiku pozrieť podrobnejšie. Viac už čoskoro..


Súvisiace:

Spisy projektu Blue Book z USA zdarma on-line
https://www.cez-okno.net/clanok/spisy-projektu-blue-book-z-usa-zdarma-on...

Ufologové slaví. USA zveřejnily tisíce tajných záznamů o UFO
https://www.cez-okno.net/clanok/ufologove-slavi-usa-zverejnily-tisice-ta...

Project Blue Book
https://www.cez-okno.net/rubrika/project-blue-book


Autori: 
apríl 15, 2020 00:05 dopoludnia

 

 

Top