Obrázok používateľa CEZ OKNO
PROJEKT MODRÁ KNIHA 4 [Project Blue Book] (+VIDEO)

Súčasný oficiálny postoj USAF k UFO

Nasleduje prepis správy USAF o UFO.

Od roku 1947 do roku 1969 letectvo vyšetrovalo UFO v projekte Blue Book. Projekt so sídlom na Leteckej základni Wright-Patterson v Ohiu bol ukončený 17. decembra 1969. Bolo zaznamenaných 12 618 pozorovaní, z toho 701 zostalo nevysvetlených.

Rozhodnutie nepokračovať vo vyšetrovaní UFO bolo založené na správe pripravenej Coloradskou Univerzitou nazvanou "Vedecká štúdia o Neidentifikovateľných lietajúcich objektoch"; ďalej na zhodnotení správy Coloradskej Univerzity Národnou Akadémiou Vied; a predchádzajúcich štúdií o UFO a skúsenostiach letectva z vyšetrovania UFO počas rokov 1940 až 1969.

Výsledkom týchto pozorovaní, štúdií a skúseností získaných z vyšetrovania UFO od roku 1948 boli nasledujúce závery projektu Blue Book:

● Žiadne pozorované, vyšetrované a letectvom zhodnotené UFO nikdy neznamenalo ohrozenie národnej bezpečnosti.
● Neexistujú dôkazy letectvu dodané alebo letectvom objavené, že pozorovania označené ako „neidentifikované“ znamenajú prítomnosť technológií alebo princípov mimo dnešné vedecké znalosti.
● Neexistujú dôkazy, že pozorovania označené ako „neidentifikované“ sú mimozemské plavidlá.

Zrušením projektu Blue Book boli zrušené aj nariadenia letectva o začatí a priebehu programu na vyšetrovanie UFO. Dokumentácia týkajúca sa skorších vyšetrovaní bola permanentne prevedená do Národných Archívov, kde je k dispozícii verejnosti.

Od zrušenia Blue Book sa neobjavilo nič, čo by podporilo obnovenie vyšetrovania UFO letectvom. Vzhľadom na klesajúci rozpočeu na obranu je nepravdepodobné, že by sa letectvo zapojilo do takého nákladného projektu v dohľadnej budúcnosti.

Existuje veľa univerzít a profesionálnych vedeckých organizácií, ktoré sa zaoberajú fenoménom UFO na svojich pravidelných stretnutiach a seminároch. Záujem a občasné prejednávanie správ o UFO súkromnými skupinami zaisťuje, že dôkazy nie sú vedeckou spoločnosťou prehliadané. Osoby, ktoré chcú nahlásiť pozorovanie UFO by sa mali obrátiť na úrady miestnej správy.

Prehlásenie letectva z 20. októbra 1969 podpísané brigádnym generálom C. H. Bolanderom hovorí, že aj po ukončení projektu Blue Book „sa bude s hláseniami o UFO nakladať podľa štandardných postupov letectva navrhnutých pre tieto záležitosti.“ Bolander ďalej napísal, že „Správy o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch, ktoré môžu ovplyvniť národnú bezpečnosť niesú súčasťou projektu Blue Book.“ Dodnes sú také vyšetrovacie kanály, agentúry alebo skupiny neznáme.

Zvláštna správa Projektu Blue Book č. 14

Koncom decembra 1951 sa Ruppelt stretol s členmi inštitútu Batelle Memorial. Ruppelt žiadal jeho expertov, aby mu pomohli urobiť výskum UFO vedeckejší. Bol to práve tento inštitút, ktorý vymyslel štandardný formulár o pozorovaní. Koncom marca 1952 začal inštitút analyzovať existujúce správy o pozorovaní UFO a asi 30 rôzných pozorovaných charakteristík zakódoval na dierné pásky IBM pre neskoršie počítačové spracovanie.

Zvláštna správa Projektu Blue Book č. 14 bola masívna štatistická analýza prípadov Blue Book. Do svojho ukončenia v roku 1954 obsahovala 3 200 prípadov. Dodnes je to najväčšia správa svojho druhu. Inštitút zamestnal štyroch vedcov, ktorí sa snažili prípady rozdeliť na „známe“, „neznáme“ a „nedostatok informácií“. Známe a neznáme ďalej rozdelili do štyroch skupín podľa kvality, od excelentné po zlé. Napríklad excelentné správy pochádzali od skúsených pozorovateľov, ako sú dopravní piloti, cvičení vojaci alebo skupiny ľudí, alebo boli podložené fotkami, radarovým pozorovaním a pod. Aby bola správa označená ako „známa“, museli sa na vysvetlenie zhodnúť dvaja vedci. Ale aby bola označená ako „neznáme“, museli sa zhodnúť všetci štyria vedci, čiže toto kritérium bolo dosť prísne.

Pozorovania boli ďalej rozdelené podľa šiestich kritérií: farby, počtu, dĺžky pozorovania, jasu, tvaru a rýchlosti. Tieto charakteristiky boli potom porovnávané so „známymi“ a „neznámymi“ prípadmi pre odhalenie prípadnej štatistickej závislosti.

Hlavné výsledky štatistickej analýzy sú nasledujúce:

● Približne 69 % prípadov bolo posúdených ako „známy“ alebo rozpoznaný; 9 % spadalo do kategórie „nedostatok informácií“; 22 % bolo určených ako „neznámy.“ Pôvodné vyšetrovanie letectva malo 28 % prípadov neznámych, ale aj 22 % je stále veľká časť.
● V kategórii „známy“ išlo v 86 % o lietadlá, balóny alebo astronomické javy. Len 1,5 % všetkých pozorovaní bolo posúdených ako psychologické. Kategória „rôzne“ obsahovala 8 % všetkých správ a zahrňovala možné podvody.
● Čím vyššia kvalita prípadov, tím skôr bol taký prípad označený ako „neznámy.“ 35 % všetkých excelentných správ bolo posúdených ako neznáme, zatiaľ čo za neznáme bolo označených len 18 % zlých správ. Toto bol úplne opačný výsledok ako očakávali skeptici, ktorí sa obvykle dohadovali, že „neznáme“ sú slabšej kvality od nespoľahlivých svedkov, ktoré by sa dali vyriešiť keby boli k dispozícii lepšie informácie.
● Vo všetkých šiestich študovaných charakteristikách pozorovaní sa „neznáme“ silne štatisticky líšily od „známych“: päť zo šiestich použitých charakteristík má šancu odlíšiť „známe“ od „neznámych“ menšiu ako 1 %… v prípade všetkých šiestich charakteristík je táto šanca menšia ako 1 ku miliarde.

Aj napriek týmto výsledkom je v závere správy uvedené, že „je vysoko nepravdepodobné, aby akákoľvek z týchto správ o UFO skutočne znamenala prítomnosť technických vynálezov mimo možnosti súčasných znalostí.“ Niekoľko bádateľov vrátane Dr. Bruce Maccabeeho, ktorý dáta dôkladne kontroloval, poznamenalo, že závery vedcov sú obvykle v súlade s pravdepodobnosťami ich vlastných štatistických výsledkov prezentovaných v 240 tabuľkách, grafoch a mapách. Niektorí sa domnievajú, že vedci proste mali problémy s prijatím svojich vlastných výsledkov, alebo napísali svoje závery tak, aby zodpovedali politickej klíme okolo projektu Blue Book po Robertsonovej porote.

Keď v októbri 1955 letectvo konečne predstavilo Zvláštnu správu č. 14 verejnosti, tvrdilo, že správa vedecky potvrdila neexistenciu UFO. Kritici hovoria, že správa naopak dokázala, že „neznáme“ sú jasne štatisticky odlišné od „známych“. Letectvo tiež nepresne tvrdilo, že len 3 % prípadov sú nevysvetlené namiesto 22 %. Ďalej tvrdí, že tie ostávajúce 3 % by odpadli, keby mali úplné informácie. Kritici odporujú tým, že už pri triedení správ boli také prípady zaradené do kategórie „nedostatočné informácie“, pričom ako „známe“ tak „neznáme“ boli prípady s dostatkom informácií na rozhodnutie. A tiež „neznáme“ boli obvykle kvalitnejšie podložené prípady (mali lepšie informácie aj svedkov).

Výsledky monumentálneho výskumu Batelle Memorial zhodnotil v roku 1979 francúzsky GEPAN správou, v ktorej prehlásil, že asi štvrtina z 1 600 starostlivo študovaných prípadov UFO nemala vysvetlenie a prehlásila: „Tieto prípady sú ozajstnou otázkou.“ Keď v roku 2004 ukončila svoju činnosť SEPRA, následník GEPANu, bolo analyzovaných už 5 800 správ a počet nevysvetlených klesol na 14 %. Hlava SEPRA, profesor Jean-Jacques Velasco, našiel v ostatných nevysvetlených správach dostatok presvedčivých dôkazov o mimozemskom pôvode, že o tom napísal knihu.

Hynekova kritika

Hynek bol spolupracujúci člen Robertsonovej poroty, ktorá nedoporučila, že fenomén UFO potrebuje zľahčiť. O niekoľko rokov neskôr sa ale jeho názor na UFO zmenil a myslel si, že ide o nevyriešenú záhadu, ktorá zasluhuje vedeckú pozornosť. Ako jediný vedec zapojený do vyšetrovania UFO americkou vládou od začiatku až do konca, mohol ponúknuť jedinečný pohľad na Projekt Znamenie, Projekt Grudge a Blue Book.

Po tom, čo nazval sľubným začiatkom s potenciálom pre vedeckú štúdiu, sa Hynek zbavil ilúzií o projekte Blue Book a začal ho obviňovať z ľahostajnosti, neschopnosti a povrchného štúdia zo strany letectva. Hynek poznamenáva, že počas svojej existencie kritici nazývali Blue Book „Spoločnosťou pre vysvetľovanie nevyšetreného.“

Projekt viedol Ruppelt, potom kapitán Hardin, kapitán George T. Gregory, Major Friend a nakoniec major Hector Quintanilla. Hynek mal milé slová len pre Ruppelta a Frienda. O Ruppeltovi napísal: „Z mojich stretnutí s ním som zistil, že je čestný a vážne zaujatý celým fenoménom.“ O Friendovi napísal, že "Zo všetkých dôstojníkov, s ktorými som pracoval v Blue Book, si Friend získal môj rešpekt. Akékoľvek súkromné názory mohol mať, bol úplným a praktickým realistom. Uvedomoval si hranice svojho úradu, ale napriek tomu sa choval dôstojne a bez nadradenosti, ktorá bola charakteristická pre niekoľko iných vedúcich Blue Book."

Fikcie okolo Blue Book

Projekt Blue Book sa stal inšpiráciou pre televíznu šou „Projekt UFO“ z rokov 1978 – 1979, ktorá sa akoby mala zakladať na prípadoch z Projektu Blue Book. Napriek tomu show často vystupovala proti aktuálnym záverom projektu a pri mnohých príležitostiach naznačovala, že veľa pozorovaní bolo videnie skutočných mimozemšťanov.

Literatúra

Jerome Clark, The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial, ISBN 1-57859-029-9
Ann Druffel; Firestorm: Dr. James E. McDonald's Fight for UFO Science; 2003, Wild Flower Press; ISBN 0-926524-58-5
J. Allen Hynek; The UFO Experience: A Scientific Inquiry; 1972; Henry Regenery Company
Jenny Randles and Peter Houghe; The Complete Book of UFOs: An Investigation into Alien Contact and Encounters; Sterling Publishing Co, Inc, 1994; ISBN 0-8069-8132-6
Dr. Michael D. Swords; „UFOs, the Military, and the Early Cold War Era“, pages 82-121 in „UFOs and Abductions: Challenging the Borders of Knowledge“ David M. Jacobs, editor; 2000, University Press of Kansas, ISBN 0-7006-1032-4

Externé odkazy

Project Blue Book Archive Online verzia mikrofilmu Projekt Blue Book letectva spojených štátov:
http://www.bluebookarchive.org/
Správa o Neidentifikovaných lietajúcich objektoch - Edward J. Ruppelt Kniha on-line:
http://www.nicap.org/rufo/contents.htm
Project Blue Book v čitárni FBI FOIA Zhrnutie projektu:
http://web.archive.org/20040810064524/foia.fbi.gov/foiaindex/bluebook.htm


UFO, Passaic, New Jersey; Zdroj: Wikipédia

-koniec-

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Pozn. red. Od začiatku 50-tych rokov sa vedú viacmenej zmysluplné debaty o tom, či je existencia UFO na Zemi skutočnosťou, alebo len produktom ľudí obdarených prílišnou fantáziou. Rozhodli sme sa na celú problematiku pozrieť podrobnejšie. Viac už čoskoro..


Súvisiace:

Spisy projektu Blue Book z USA zdarma on-line
https://www.cez-okno.net/clanok/spisy-projektu-blue-book-z-usa-zdarma-on...

Ufologové slaví. USA zveřejnily tisíce tajných záznamů o UFO
https://www.cez-okno.net/clanok/ufologove-slavi-usa-zverejnily-tisice-ta...

Project Blue Book
https://www.cez-okno.net/rubrika/project-blue-book


Autori: 
máj 04, 2020 00:13 dopoludnia

 

 

Top