Obrázok používateľa CEZ OKNO
PROJEKT MODRÁ KNIHA [Project Blue Book] (+VIDEO)

Projekt Blue Book bola séria systematických štúdií o UFO uskutočňovaných USAF (United States Air Force; t.j. Vzdušné sily Spojených štátov). Projekt začal v roku 1952, išlo o druhé obnovenie takejto štúdie. V decembri 1969 bolo nariadené jej ukončenie, ale projekt fungoval až do januára 1970.

Cieľom projektu Blue Book bolo rozhodnúť, či UFO predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť. Bolo zozbieraných a preverených tisíce hlásení o UFO. Výsledkom bola Condonská správa, na ktorej základe bol projekt v roku 1969 ukončený. Tento projekt bol posledným známym projektom amerického letectva o UFO.

Kým projekt v roku 1969 skončil, zaznamenal 12 618 hlásení o UFO a dospel k záveru, že väčšina z nich bola prírodný úkaz (oblaky, hviezdy a pod.), alebo konvenčné lietadlá. Niekoľko z nich bolo označených za falošné správy. 701 správ (asi 6 %) bolo označených za nevysvetlené. Správy boli archivované a sú k dispozícii na základe Zákone o slobode informácií, ale mená a ďalšie osobné údaje boli vymazané.

Aj keď veľa ľudí prijalo záver projektu ktorý hovorí, že na UFO nie je nič mimoriadne, kritici tvrdia, že projekt Blue Book, hlavne vo svojich neskorších rokoch, vykonával pochybný výskum, alebo dokonca zakrýval stopy po UFO. Niektoré dôkazy naznačujú, že určité prípady UFO neboli v Blue Book vôbec zaznamenané, ale že vláda USA aj po ukončení projektu stále eviduje prípady UFO, aj keď tvrdí opak.

Predchádzajúce projekty

Verejné štúdie o UFO začali Projektom Znamenie na konci roku 1947 na základe mnohých široko publikovaných správ o UFO. Projekt Znamenie bol odštartovaný najmä kvôli požiadavke generála Nathana Twininga, veliteľa Veliteľstva leteckého materiálu na leteckej základni Wright-Patterson. Táto základňa bola tiež domovom Projektu Znamenie a ďalších oficiálnych verejných vyšetrovaní amerického letectva.

Projekt Znamenie oficiálne nemal žiadny záver týkajúci sa pozorovania UFO. Napriek tomu, podľa kapitána Edwarda J. Ruppelta, prvého riaditeľa projektu Blue Book, konečný odhad Projektu Znamenie bol, že lietajúce taniere sú skutočné stroje, nevyrobené ani Rusmi ani Američanmi a sú pravdepodobne mimozemského pôvodu. Tento odhad bol odovzdaný Pentagónu, ale následne bol zničený generálom Hoytem Vandenbergem, veliteľom personálu amerického letectva, kvôli údajnému nedostatku fyzických dôkazov. Vandenberg následne zrušil Projekt Znamenie.

Na Projekt Znamenie nadviazal v roku 1948 Projekt Grudge, ktorý mal nariadené všetko vyriešiť. Edward J. Ruppelt ho nazval „temným obdobím“ vyšetrovania UFO. Podľa očakávania označil Projekt Grudge všetky UFO za prírodné javy, alebo ich zlé vysvetlenie, napriek tomu že 23 % všetkých správ bolo nevysvetlených.

Projekt Blue Book

Kapitán Ruppelt

Podľa Ruppelta bolo na konci roku 1951 niekoľko vysokopostavených vplyvných generálov amerického letectva natoľko nespokojných s vyšetrovaním UFO, že na začiatku roku 1952 zrušili Projekt Grudge a nahradili ho projektom Blue Book. Jedným z nich bol aj generál William Garland, ktorý presadil veľmi dôkladné skúmanie, pretože UFO sám videl.

Prvým vedúcim projektu bol kapitán Edward J. Ruppelt. Bol to skúsený letec, vyznamenaný počas 2. svetovej vojny a po vojne promoval z aviatiky. Zaviedol pojem „Neidentifikovateľný lietajúci objekt“ aby nahradil termíny ako „lietajúci tanier“, „lietajúci disk“ a podobne, ktoré predtým armáda používala. O niekoľko rokov neskôr Ruppelt rezignoval a napísal knihu Správa o Neidentifikovateľných lietajúcich objektoch, ktorá popisovala výskum UFO americkou armádou v rokoch 1947 až 1955.

Ruppelt zaviedol niekoľko zmien: usmernil spôsob akým boli UFO hlásené vojenským úradníkom (a vojenskými úradníkmi) v snahe zmierniť výsmech spojený so svedkami UFO. Tiež nariadil vytvorenie štandardného dotazníka pre svedkov v snahe získať údaje pre štatistickú analýzu. Nariadil inštitútu Batelle Memorial aby dotazník vytvoril a údaje potom spracoval na počítači. Na základe týchto údajov previedol inštitút masívny výskum ukončený v roku 1954 známy ako „Zvláštna správa projektu Blue Book číslo 14“.

Bol si vedomý, že frakcionárstvo poškodilo priebeh Projektu Znamenie, takže sa snažil vyhnúť všetkým otvoreným špekuláciám, ktoré rozdelili personál Projektu Znamenie medzi priaznivcov a kritikov mimozemskej hypotézy. Ruppelt bral svoju prácu veľmi vážne. Ak bol niekto z jeho ľudí príliš skeptický, alebo naopak príliš presvedčený, bol z projektu vyradený. Tiež vyhľadával názory mnohých vedcov a expertov a vydával pravidelné tlačové prehlásenia (rovnako ako tajné hlásenia pre vojenské spravodajstvo).

Počas svojho funkčného obdobia mal on a jeho tím právomoc vypočuť každého, vrátane vojenského personálu, kto videl UFO a nemusel dodržiavať hierarchiu hodností. To zvýšilo serióznosť vyšetrovania.

Pod jeho vedením projekt Blue Book vyšetroval veľa slávnych UFO, vrátane svetiel v Lubbocku a široko publikovaným radarovým a vizuálnym kontaktom nad Washingtonom.

Doktor J. Allen Hynek bol vedeckým poradcom projektu. Zúčastnil sa aj projektov Znamenie a Grudge. Pracoval na projekte až do jeho zrušenia a vytvoril kategorizáciu, ktorá sa rozšírila, a dnes je známa ako Blízke stretnutia. Keď začal, bol vyslovený skeptik, ale jeho skepticizmus ochabol po niekoľkých nevysvetliteľných prípadoch UFO.


UFO, Passaic, New Jersey; Zdroj: Wikipédia

-pokračovanie-

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Pozn. red. Od začiatku 50-tych rokov sa vedú viacmenej zmysluplné debaty o tom, či je existencia UFO na Zemi skutočnosťou, alebo len produktom ľudí obdarených prílišnou fantáziou. Rozhodli sme sa na celú problematiku pozrieť podrobnejšie. Viac už čoskoro..


Súvisiace:

Spisy projektu Blue Book z USA zdarma on-line
https://www.cez-okno.net/clanok/spisy-projektu-blue-book-z-usa-zdarma-on...

Ufologové slaví. USA zveřejnily tisíce tajných záznamů o UFO
https://www.cez-okno.net/clanok/ufologove-slavi-usa-zverejnily-tisice-ta...

Project Blue Book
https://www.cez-okno.net/rubrika/project-blue-book


Autori: 
marec 10, 2020 23:29 popoludní

 

 

Top