Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt Nová Atlantída

Vo väčšine skúmaných scenárov je budúcnosť Zeme vykreslená ako séria katastrofických udalostí v planetárnom meradle, kde je veľká časť ľudstva v bezmocnom očakávaní „konca“ Zeme. Ale "koniec sveta" a smrť väčšiny svetovej populácie nebude, i keď si ľudstvo bude musieť prejsť rôznymi utrpeniami...

Archa pre planétu Zem


Vývoj nastávajúcich udalostí bude úzko spojený s procesmi vyskytujúcimi sa na Slnku, avšak ich aktívna fáza doposiaľ nezačala. Všetko toto sa stane zrazu. Slnko „exploduje“ nevídanou aktivitou, príčinou čoho nastane proces (na atómovej úrovni), s akým sa vedci doposiaľ nestretli.

Častice obiehajúce okolo jadier atómov slnečnej hmoty začnú z neznámych príčin rýchlo vyletúvať zo svojich dráh. Od 16. do 28. decembra (fáza zimného slnovratu), začne jadro Zeme vydávať prúd energií, ktoré prekryjú žiarenie Slnka, stimulujúc činnosť reťazca procesov v bio- a geosfére Zeme.

Po nejakom čase sériou vysokovýkonných koronárnych vychrlení sa na našu planétu vyrútia nevídanou silou rôzne magnetické búrky, ktoré so sebou prinesú zmeny počasia a klímy, záplavy, zemetrasenia, cunami, požiare, choroby a lokálne konflikty.

Obr.: Červený pás – Pásmo vysokej nestability; Žltý pás – Pásmo relatívnej nestability

Na mape sú označené pásmi oblasti vysokej a relatívnej nestability povrchu Zeme od roku 2013 a nasledujúcich niekoľko desiatok rokov.

Napriek tomu, že budúce udalosti nesľubujú pre ľudstvo nič dobré, budúcnosť civilizácie nie je tak beznádejná, ako to vyplýva z rôznych druhov proroctiev. Ľudia obývajúci Zem, môžu podstatne ovplyvniť budúcnosť, prechodom od pasívneho čakania k aktívnej činnosti.

Technológia takéhoto vplyvu bola známa a efektívne sa využívala už v dávnej minulosti až dovtedy, kým nástroj tohto vplyvu nebol zničený pádom obrovského asteroidu. Táto starobylá technológia bola známa a užitočná tým, že bola schopná zmierniť dopady hroziacej katastrofy. Pre túto techniku ​​je potrebné prijať celý rad praktických krokov k vytvoreniu nástroja vplyvu. Podstatou mechanizmu účinku na budúce udalosti sú nasledovné veci (začneme s predpokladmi):

Svojou nezvyčajnou silou spôsobia slnečné a magnetické búrky prudký nárast intenzity magnetického poľa Zeme a zvýšenie napätia v energetickom systéme planéty (vo vedení svojich energetických dráh).

Zem je živý kozmický organizmus citlivo reagujúci na vplyv vonkajších faktorov. Ale na konci prvého desaťročia nového tisícročia, tento organizmus silno "ochorel" v dôsledku nemorálnych priemyselných a ekonomických aktivít.

Keď organizmus Zeme zavádza do činnosti samoliečbu a vlastnú samoočistu, vznikajú na planéte tak zemetrasenia, ako aj klimatické anomálie, ktoré sú súčasťou fungovania jej imunitného systému. Na to všetko sa budú nabaľovať ešte aj kozmické vplyvy.

Teraz sa zameriame na múdrosť dávnych, zameraním sa na určité analógie. To nám pomôže pochopiť logiku starovekej múdrosti a ukáže nám spôsob, ako vyriešiť problém...

Keď je človek vážne chorý, zvyšuje sa mu teplota, zhoršuje sa jeho celkový stav, organizmus je napätý. V energetickom systéme sa objavia zóny energetického prebytku. Každý vonkajší vplyv nám spôsobuje bolestivé reakcie, vibrácie v tele, bolesti a dokonca aj kŕče... Pod vplyvom negatívnych faktorov (ako sú solárne a magnetické búrky), zvýšenie elektromagnetického poľa Zeme vyvoláva zodpovedajúce imunitné reakcie: zníženie kondície a v neposlednom rade aj bolesť. V takýchto prípadoch na Východe používali metódu, kedy sa do boja s neduhmi púšťali vpichovaním ihiel do akupunktúrnych bodov na tele človeka, ktoré nám umožňuje podobne ako hromozvod odviezť energetický prebytok z určitej oblasti, po čom choroba ustupuje a organizmus sa upokojí.

Človek a Zem, ako hovorí starodávna múdrosť, majú podobnú štruktúru. Aj Zem má svoje fyzické telo. Človek má 7 energetických tiel a Zem ich má usporiadané presne tak isto. Aj Zem má svoje akupunktúrne body na povrchu. Voláme ich „miesta sily“ a sú spojené s geozlomami (kanálmi vedúcimi energiu).

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.wands-of-horus.com/en/new-atlantis-en.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Krištáľové kúpele & Salón
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


Sekcie: 
október 18, 2014 22:33 popoludní

 

 

Top