Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt Nová Atlantída II.

Ale v prípade Zeme, „ihly“, ktoré by mali byť použité, sú pyramídy, ktorých tok energie preniká hlboko do energetického systému Zeme a dokáže vplývať na jej energetickú štruktúru, zmierňuje jej stres ako aj lokálnu energetickú prebytočnosť. Táto myšlienka bola jedným z hlavných dôvodov v hlbokom staroveku ako základ pre vytvorenie komplexov pyramíd, obklopujúcich Zem od východu na západ. Mnohé z týchto pyramíd sa však nezachovali.


Obr.: Pyramídové komplexy – Stavali sa po celom svete v dĺžke pásma nestability podľa vplyvu na energetické procesy v energosystéme planéty

Pyramídy nasledovných generácií sa stavali rovnako (podľa starého kánonu) na niektorých miestach podľa vplyvu na energosystém planéty, oslabeniach vznikajúcich v kôre energetických napätí, čím sa znižovali možné prírodné a spoločenské katastrofy na minimum. Všimnite si, že všetky pyramídy, ktoré sa do dnešných dní zachovali, sa nachádzajú v pásme s maximálnym energetickým a seizmickým napätím - v zóne vysokej nestability. Tieto zachovalé pamätníky starej múdrosti nám jasne ukazujú a hovoria, čo máme robiť, aby sme zmiernili budúce katastrofy a ich následky. A v niektorých prípadoch by sa tieto katastrofické udalosti nemuseli stať vôbec.

Energetická šošovka spolu s rezonátorom, pyramídy generujú ako lievik, a koncentrujú zosilnené kozmické energie v konkrétnom rozsahu vlnových dĺžok. V dôsledku toho, pozdĺž svojej vertikálnej osi sa tvorí energetický stĺp (tok energií). S pomocou rádiolokátorov pracujúcich s centimetrovým rozsahom a nachádzajúcich sa vo vzdialenostiach 62 km, 32 km a 30 km od 22–metrovej pyramídy postavenej v blízkosti dedinky Chitino blízko Ostaškova (Rusko) sa uskutočňovali lokácie priestoru v okolí vertikálnej osi pyramídy. Počas sledovania bol zistený energetický stĺp s výškou do 1200 m, a so šírkou 500 m po vertikálnej osi pyramídy.

V zriedkavých prípadoch možno tento energetický stĺpec pozorovať aj vizuálne. Na fotografii zreteľne vidno energetický lúč nad pyramídou, postavenou blízkou dedinky Chitino (Rusko). Napriek tomu, že snímok bol zhotovený v noci, film zdokumentoval prítomnosť svetla, vedúceho od pyramídy smerom hore.

Energetický tok pyramídy má obojstranný smer – hore aj dolu. Pulzujúce (stimulujúce) prúdenie vytvorené pyramídou môže siahať až 1200 m do výšky, ba dokonca i viac, v závislosti od veľkosti pyramídy. Takýto prúd ide z pyramídy dolu. Preniká ako „ihla“ cez zemskú kôru a vplýva na jej energetické procesy.

- pokračovanie -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.wands-of-horus.com/en/new-atlantis-en.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Krištáľové kúpele & Salón
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


Sekcie: 
október 22, 2014 23:06 popoludní

 

 

Top