Obrázok používateľa CEZ OKNO
Projekt Nová Atlantída III.

Preto kvôli vplyvu na energetické procesy v kôre a energosystéme Zeme, je potrebné začať so stavbou pyramíd na konkrétnych miestach, aby sme zmiernili dopad budúcich katastrof tam, kde sa budú v najbližších rokoch prejavovať mimoriadne kruto. Na Zemi sú miesta, z ktorých energetické kanály (geozlomy) vedú aj cez susedné krajiny. Použitie miest síl regionálneho významu je najvhodnejšie, pretože umiestnenie pyramídy napr. na severe Talianska a na juhu Nemecka spôsobí zmiernenie blížiacich sa katastrof nielen v týchto, ale aj v susedných európskych krajinách. Takže: nástroj na ovplyvnenie blížiacej sa katastrofy – je komplex špeciálnych pyramíd, ktoré musia byť postavené podľa určitej schémy.


Obr.: V určitých zónach planéty je potrebné budovať špeciálne komplexy pyramíd kvôli stabilizácii vplyvu na energetické procesy v kôre Zeme, čo dovolí vykompenzovať napätie a odvedie očakávané seizmické poryvy a prírodné katastrofy na minimum

Samozrejme, že to vyžaduje značné finančné náklady. Aby bola stavba takýchto pyramídových komplexov ekonomicky výhodná, je dobré okolo pyramídy postaviť hotelový komplex, kam môžu záujemcovia prísť s deťmi, s rodinami, alebo v skupinkách či jednotlivo. Projekt „Nová Atlantída“ sa môže stať jedným z medzníkov rozvoja v dejinách civilizácie Zeme. A bude inšpirovať veľké množstvo nasledovníkov z rôznych sfér: zdravotníctva, filozofie, umenia, obchodu, športu, duchovného rozvoja... a privedie milióny turistov, čím sa vlastne stane novým pútnickým miestom na mape sveta.

Podobné hotelové komplexy dnešný svet nepozná. No predpokladáme, že veľký záujem ľudí o pyramídy a ich vplyv na nich a na okolitý svet, s istotou zaplní takýto hotelový komplex počas celého roka.

Vplyv pyramíd je taký silný, ako nič iné, a dokáže veľmi pozitívne vplývať na zdravie a imunitný systém človeka, stimulovať duchovný rozvoj a meniť svet okolo nás. Dlhodobé štúdie starých textov a vedeckých experimentov vplyvu poľa pyramíd na živú a neživú prírodu nás doviedli k niekoľkým dôležitým poznatkom. Tu sú niektoré z nich:

Pyramída je:

■ výkonná kozmická anténa

■ vyrobená z kameňa ako model energetickej štruktúry človeka a Vesmíru, využíva jeho energetický mechanizmus

■ veľmi výkonný generátor kozmických energií na rôznych úrovniach

Pyramídové energetické štruktúry, ktoré musia byť postavené v závislosti od energetických vlastností miesta, poskytujú nasledujúce možnosti:

1. Napojenie na prírodné toky kozmickej energie, organizáciu a stimuláciu evolučných procesov v biosfére a vedomí človeka.

2. Korekciu energetickej štruktúry človeka s energetickou štruktúrou planéty, čo dovoľuje stimulovať vnútorné energetické, biofyzické a fyziologické procesy, týkajúce sa možnosti objavenia a aktivizácie vnútorných rezerv ľudskej psychiky s nárastom potenciálu psychických možností. V zóne výskytu pyramíd bude prebiehať harmonizácia a spomalenie toku vnútorného biologického času, výsledkom čoho bude spomalenie procesu starnutia.

3. Kladný stimulujúci vplyv na imunitný a nervový systém, čo vytvára podmienky pre zlepšenie.

4. Zlepšenie energo-ekologického ľudského prostredia, zvýšenie a zlepšenie stavu energie prostredia, v ktorom je pyramída umiestnená.

5. V prípade rozširovania komplexov pyramíd po celom svete dôjde k prebudovaniu energetickej štruktúry planéty počas 10-15 rokov po zrealizovaní ich výstavby.

Pyramídy majú mnoho prospešných funkcií, ktoré zohrajú osobitú úlohu v rozvoji ľudstva, no najdôležitejšie pre nás je to, že dokážu zminimalizovať budúce problémy, dajúc tak ľudstvu reálnu šancu prejsť najťažšími skúškami a zachovať svet pre naše deti.

- koniec -

Valerij Uvarov

Zdroj: http://www.wands-of-horus.com/en/new-atlantis-en.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Krištáľové kúpele & Salón
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-kristalove-kupele-salon

Posvätná veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria


Sekcie: 
október 24, 2014 16:28 popoludní

 

 

Top