Obrázok používateľa CEZ OKNO
Propůjčoval kámen mudrců nesmrtelnost?

Kámen mudrců, hvězdný prach, elixír života, ormus, mana a ORME – to vše jsou výrazy pro jedno a to samé – bílé práškové zlato. Poslední název ORME je akronymem pro „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements” (orbitálně přeskupené monoatomární prvky). V 80. letech 20. století s ním přišel vědec David Radius Hudson.


Obecně jde o označení veškerých drahých kovů v monoatomární formě, včetně zlata, platiny, stříbra, palladia, osmia, ruthenia, rhodia a iridia. Superdeformace jádra těchto prvků má za následek monoatomární, supravodivý nízkoenergetický stav s vysokou rotací, ve kterém se podle ORME fyziky a ORME biologie mohou projevit mimořádné vlastnosti bílého práškového zlata. Tyto drahé kovy mají jedinečnou schopnost zůstat stabilní v monoatomární formě, což má za následek nejrůznější účinky – od supravodivosti, přes levitaci, až po fenomén energie nulového bodu.

Podle nových poznatků fyziky však mohou tyto prášky být ve skutečnosti diatomární či ve formě malých atomových klastrových „kondenzátů“. V současné době je proto všeobecně přijímán obecnější termín ORMUS či M-state prvky.

Pokud vyloučíme veškerá vnější magnetická pole, včetně zemské gravitace, může bílé práškové zlato člověka přenést za hranice 4. dimenze časoprostorového kontinua do míst, kde prostor a čas přestávají existovat – 5. dimenze.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.energiezivota.com/


Súvisiace:

ENERGIE ŽIVOTA Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/energie-zivota-vyber


Autori: 
september 23, 2016 23:05 popoludní

 

 

Top