Obrázok používateľa CEZ OKNO
Působení keltského kříže - patentováno!

V roce 1997 udělal Crichton Miller ohromující objev, který navždy změní naše pojetí historické a náboženské minulosti. Crichtonovo zázemí a životní zkušenosti hrají hlavní důležitou roli v tomto odhalení: je zkušeným jachtařem a navigátorem se zájmem o dávnou historii a náboženství. Prostřednictvím intenzivního výzkumu se zamýšlí nad tím, že současný systém náboženských vyznání a vědy byl zděděn od starověkých námořníků, kteří se v prehistorických dobách plavili po oceánech světa. Dále uvažuje o tom, že náhlý konec poslední doby ledové, před 12 500 let, byl dílem potopy, která zničila velkou část flóry a fauny Země. Nejpravděpodobněji tuto kataklyzmatickou událost přežili lidé, kteří byli na moři.Crichton tvrdí, že tato událost byla pravděpodobně zapříčiněna tsunami. Takovou obrovskou tsunami by bylo jednodušší přežít na moři, kde je účinek omezený vzhledem k veliké ploše oceánu. Nicméně účinky velké přílivové vlny na pobřeží jsou strašné. Obří stěna vody se změní v ničivou vlnu, jakmile dosáhne mělčin, ničí všechno před sebou, jak se řítí po pláži s rozvířenými troskami.

Také předpokládá, že se mořská hladina na zeměkouli zvedala s tajícími ledovými vrcholky. Archeologický důkaz dřívějších civilizací před touto událostí je nyní téměř nemožné najít - pod 300 stopami nové slané vody, která změnila reliéf pobřežních linií, kde se většina rozvinutých civilizací nacházela. Nicméně se zamýšlí nad tím, že existuje jiný důkaz dřívějších civilizací a že tento důkaz nám byl zanechán neporušený v kameni a mýtech, abychom ho rozluštili.

Crichton věří, že tyto před-potopní civilizace se vyskytovaly na pobřeží.Starověcí námořníci vyvinuli formu geometrie a matematiky, která byla propojená s astronomií a astrologií a odvíjely se z jejich námořního životního stylu. Abyste mohli úspěšně plout po světových oceánech a mořích, musíte být schopni určit pozici a směr.

Navigátoři věděli, že slunce je v poledne přímo nad hlavou. Aby zjistili zeměpisnou délku (pozici na východ a na západ), museli tito navigátoři znát přibližný čas, stejně tak pozici nultého poledníku (libovolnou linii sever – jih, od které by se pozice vypočítala). Dnes je nultý poledník v Greenwich (nulová zeměpisná délka), ale Crichton si myslí, že původní nultý poledník byl v Gize v Egyptě, a od něj se odvíjely všechny místní časy a vzdálenosti.

Pokud to je pravda, mohla by tato teorie vysvětlit zjištěné podobnosti ve stavbách a astronomických cílech na mnoha místech po celé Zemi. Crichton považuje tato místa za pozorovací stanice. Tato síť astronomicky uspořádaných staveb byla dlouho zkoumána, ale vzhledem k tomu, že neexistuje žádný věcný důkaz, podobnost těchto míst po celém světě je považována za náhodu.

Mnoho výzkumníků a autorů dokládalo různé věci pomocí důkazů, které nemohly být vysvětleny. Badatelé přinesli veřejnosti spousty informací. Tyto informace jen prohloubily smysl pro tajemství a v některých případech přesvědčily velkou část populace, že v těchto místech musely působit mimozemské bytosti. Crichton tomu však nevěří; místo toho preferuje myšlenku, že my jsme zde cizinci, protože nechápeme způsob, jak naši předci mysleli a žili.

Ve své knize „Zlatý paprsek času“ poukazuje na to, že ve srovnání s dávnými národy jsme se stali velmi dualistickými a oddělili jsme se od přírody a vesmíru. Měli bychom znát, co po sobě dávné národy zanechaly a naše civilizace by tak nebyla na pokraji katastrofy z důvodu různých konfliktů a zničeného životního prostředí. Jako důkaz slouží to, že se mu podařilo objevit nástroj, kterým tyto mimozemské bytosti měřily hvězdy a celou planetu, na které žijeme.
Tento nástroj může určit čas, zjistit zeměpisnou šířku a délku, změřit úhly mezi hvězdami, předem určovat slunovraty a rovnodennosti a měřit precesi rovnodenností. Nástroj může také zjistit ekliptickou dráhu stejně jako severní a jižní póly, s jeho pomocí lze dělat mapy a grafy, navrhnout pyramidy, kamenné kruhy a když je používán ve spolupráci s observatořemi, může zaznamenat a předpovídat cykly v přírodě.

Co je touto starověkou ikonou, že ji celé lidstvo denně vidí a nepochopí ji? Je to kříž.

Různé formy kříže jsou na všech křesťanských kostelech a na mnoha náhrobcích, existují v literatuře, v písních a mohou být k vidění též zavěšené na krku věřících všude na světě. Učitelé křesťanské víry používají kříž, klečí před ním, nosí ho jako součást svého oblečení a stále nechápou, k čemu je.

Kříž je námořním pokladem moudrosti a byl pravděpodobně důležitým nástrojem pro budování a navrhování pyramid. Crichton objevil zbytky kříže ukrytého ve Velké Pyramidě v Khufu u Gizy. Tento úžasný kříž je schopný měřit úhly s přesností na tři úhlové minuty.


Crichton předpokládá, že kříž je dokonce mnohem starší než pyramidy, a tak je také zodpovědný za stavbu neolitických staveb v Evropě, které předcházely pyramidy o tisíce let. Také shledal, že tyto znalosti byly nově objeveny a uchovány v tajnosti templářskými rytíři a jinými "tajnými organizacemi " v průběhu středověku.

Toto velké tajemství pravděpodobně vedlo ke zničení indiánských civilizací z rukou dobyvatelů (konkvistádorů), když je objevili, jak „měří“ hvězdy pomocí kříže, které nazývali Mayové „měřící tyč moci“.

Pro srovnání s touto starověkou technologií se podívejte na fotografii keltského kříže na hřbitově blízko Roslynské kaple poblíž skotských hranic.

Vidíte, že kříž je tvořen svislým a vodorovným ramenem pod úhlem 90 stupňů. V centru kříže je objekt, který vypadá jako rozbočovač kola.

Crichton tvrdí, že naši předci nikdy nenavrhovali věci bezúčelně a prvotním účelem použitého kamene, jako média – nosiče, je schopnost uchování informace. Podle druhé úvahy starověké národy uměly začlenit a uchránit důležité poznatky pro své potomky. Ve smyslu přísloví „neházet perly sviním“ ukryly esoterické zprávy do určitých obrazů - symbolů, které vytesaly do kamene, aby ti, kdo budou pátrat v budoucnu po významu, mohli najít jen to, čemu jsou schopni porozumět.

Při současných objevech tito dávní kameníci vytesali ve starověkém kříži zvláštní tvar, který se podobá kolu je konstruovaný tak, aby rotoval mezi rameny na rozbočovači. Výzkum potvrzuje, že tomu tak je a tak se musíme ptát, z jakého důvodu - proč?

Crichton poznamená, že u některých starších křížů, dávní kameníci včlenili kolem kola hadovitý tvar a také vytvořili ramena kříže širší u vnější hrany než na vnitřní. Proč?

Odpověď na tyto otázky dostal Crichton, když experimentoval s různými metodami, které zřejmě používali Egypťani, aby prozkoumal Velkou Pyramidu ve vztahu k hvězdám. Všechny stavby vyžadují předběžné mapování. Velká Pyramida byla obrovská akce stavebního inženýrství. Za použití nejjednodušších materiálů a přípustných matematických technik egyptské éry, Crichton sestavil teodolit, se kterým mohly být provedeny požadované úlohy.

Po doplnění měřící stupnicí a olovnicí, kdy se nástroj podobal kříži a byl velmi přesný, mohl provést požadované úkoly a ještě mnohem více.

Nedlouho po svém objevu, při provádění dalšího výzkumu, Crichton zhodnotil záznamy pozůstatků památek v Dixonu , které byly objeveny v severní šachtě pyramidy Královské komory v roce 1872. Crichton si všiml, že v šachtě byly ještě další pozůstatky, které jsou vidět docela jasně na fotografiích pořízených Rudolpem Gantenbrinkem (1994 ) jeho slavným miniaturním robotem Uphaut 2. Crichton poskládal zbytky do správného tvaru a ohromujícím výsledkem bylo, že se jedná o kříž a olovnici s neuvěřitelnou přesností.

Crichton objevuje a publikuje tento bohatý zdroj vědění ve své knize „Zlatý paprsek času“. Řada z těchto odhalení nikdy předtím nebyla zveřejněna a musí být odhalena pro ty, kteří hledají pravdu a vědění. Aby tato zjištění i nadále byla brána vážně, požádal Crichton o patentování kříže a olovnice - patent mu byl nakonec udělen v listopadu roku 2000 jako "astronomický, mapovací a navigační nástroj" Britským Patentovým Úřadem. Výsledkem tohoto patentu je nástroj, který vidíte dole. A jak můžete vidět, je to přesné spodobnění keltského kříže.

Tato obnovená verze kříže je vytvořena, aby ho moderní lidé mohli posoudit a srovnat s nějakým keltským křížem z jiné části světa. Kříž je na okrajích označen ve stupních a volně otáčivým kolečkem na rozbočovači. Ramena kříže jsou perforována otvory, které dovolují pozorovateli číst úhly. Spodní část kolečka je zatížena, aby vždy směřovalo do středu země. Měřítko kolem vnější hrany kolečka je označeno na spodní části od 0 stupňů do 90 stupňů ve směru i proti směru hodinových ručiček, aby se vodorovná měření mohla průhledy provádět v jakémkoliv směru.

Výhody tohoto nástroje můžete pochopit po té, co se podíváte na fotografii pozorovatele při měření úhlů slunce za svítání. Jak se Země točí kolem osy, slunce vychází nad obzor a úhel stoupání může být odečten přímo na stupnici. Tento úhel se mění během postupujících ročních období a čas a místo mohou být určovány z výsledků pozorovaných hvězd, planet a souhvězdí.

Crichton považuje za štěstí, že byl obdarován schopností objevit tento kříž a předat informace ostatním. Kříž by měl být kompletně pochopen co možná největším počtem lidí, protože byl základem kořenů dávné civilizace, moudrosti a vědění." Obzvláště nyní - v dnešní zmatené době - by bylo dobré dojít k nějaké hlubší znalosti něčeho, co naši předci znali, a začít se těšit z naděje a léčivé moci, kterou takové znalosti přinesou.


ViewZone Magazín

Zdroj: Demiurg.cz


september 20, 2008 03:22 dopoludnia

 

 

Top