Obrázok používateľa CEZ OKNO
NOVÁ DOBA!

Kolik hodin svého volného času věnujeme počítači, televizi, nebo mobilnímu telefonu? Zatímco naši předkové trávili svůj volný čas v kostele nebo u rodinného krbu, tak dnešní člověk je vysloveně závislý na elektronice, která každého z nás okrádá o volné chvíle drahocenného života. Čím více se věnujeme telefonování, skypování, facebooku a internetu vůbec, tím rychleji se nám vytrácí kontrola nad podstatou času. Proto stárneme daleko rychleji než kdy dříve, přestože statistiky nás přesvědčují o pravém opaku.


Ztrácíme nevědomě zájem o veškeré dění z našeho nejbližšího okolí, a to z nás vytváří sobecké jedince. Rovněž díky tomuto výdobytku moderní doby „elektronice“ začínáme postrádat lidskost, soucit a respekt k spravedlnosti. Jsme uvrženi do umělého prostředí, které je vůči člověku citově chladné, a to se odráží v našem každodenním životě i společenském chování. Jakmile přijdeme o dar vcítit se do bolesti a utrpení druhých, může se pak velmi snadno stát, že naše vlastní výtvory nás budou jednou, a to v otázce nadřazenosti sami převyšovat. Mohlo by pak dojít k nevídané situaci, kdy lidé nebudou ovládat svoji vlastní elektroniku, ale naopak, tato elektronika vyrobená člověkem, bude úspěšně řídit celé tohle lidské společenství. Ovšem krutě a bez soucitu!


Na tohle nebezpečenství upozornili již dávno autoři slavných románů – Julius Verne, Karel Čapek aj. Nemáte snad někdy také ten pocit, že vynálezy této civilizace už začínají mnohým lidem, takříkajíc přerůstat přes hlavu? Cožpak uživatelé tzv. "chytrých mobilů" dokáží stoprocentně využívat všechny dostupné funkce, na těchto malých a multifunkčních aparátech? Zábavu dneška ovládly dokonale interaktivní hry, provozované v internetovém prostředí, kde konzumenti téhle zábavy přišli absolutně o pojem času.

Tato novodobá elektronická zábava, není přeci odpočinkem ani žádnou relaxací, ve světě který pořád někam spěchá, aniž by vlastně tušil kam! Já osobně jsem nikdy neslyšel, že by počítačová hra nebo dokonce televizní přijímač, dokázal někoho vyléčit z těžké psychické nemoci, na rozdíl od blahodárných meditací.

Pokrok za svobodu?

V roce 1983 představila společnost Motorola veřejnosti mobilní telefon, který byl vůbec tím prvním, sériově vyráběným telefonem na světě. Ano, šlo o tehdy legendární Motorolu „DynaTac 8000X“, která byla tak převratná, že stála v této době neuvěřitelných 4000 dolarů, což bylo v přepočtu asi necelých 100.000 KČ.

Ačkoliv tato převratná novinka podobající se spíše cihle, nebyla svými funkcemi srovnatelná s dnešními mobilními telefony, přesto tento bezdrátový telefon ve své době představoval, významný historický průlom v telefonování, ale i v telekomunikačních službách.

Tento přístroj vážil dva kilogramy a jeho nabité baterie vydržely v provozu jen půl hodiny, přesto se jeho první uživatelé, zcela po právu pyšnili něčím nevšedním, co v této době jen tak někdo nevlastnil, čili svým prvním bezdrátovým telefon! Kdo by si v těchto dobách navíc pomyslel, že tyto malé plastové krabičky, jednou dobudou tento pozvolna se globalizující svět?


Možná vám to bude připadat fakticky nemožné, ale počet mobilních telefonů se po celém světě odhaduje na neuvěřitelných 5 miliard. Na tři obyvatele naší planety tak v průměru připadají dva mobily, a s tím bezprostředně souvisí rozrůstající se síť mobilních operátorů, která připomíná neprodyšnou pavučinu, co svým jemným vláknem obestřela celou tuto planetu Zemi!

Nebezpečí plynoucí z těchto nových technologií si začínají dobře uvědomovat i někteří náboženští představitelé, kteří vyzývají všechen věřící lidi po celém světě, k opatrnosti s užíváním dnešních nejmodernějších ultramobilů.

Proč mají vlastně religiozní představitelé úzkost z tohoto nezadržitelného pokroku? Je to snad zapříčiněno dostupnější informovaností o škodlivosti mobilního telefonování, anebo náhodou objevili ochránci víry nějakou biblickou podobnost, totožnou s nějakým prorockým varováním, třeba z rozrůstající se sítí GSM? Ať už stojí za tímto odporem cokoliv, jedno je jisté, bez mobilních telefonů a SIM karet, nemůže současný člověk v tomto civilizovaném světě takřka existovat!

Pokud jsme tedy na něčem životně závislý, v tomto případě mám na mysli mobilní telefony, přicházíme minimálně o pocit vlastní svobody. Nakonec nás reklamní slogany výrobců mobilních telefonů, neoddiskutovatelně utvrzují v tom: „Kdo nemá např. mobil, e-book, Apple, iPhone, tablet, od plenek není IN!“

Rovněž není náhodou, že stávající mobilní přístroje (telefony) jsou konstruovány takovým způsobem, aby zaujaly co nejvíce tu nejmladší generaci uživatelů, čili naše děti! Podrobené stádo navyklé na nové způsoby chovu, je vždy lépe ovladatelné (krotké), než-li to staré, uvyklé těm méně efektivním (tradičním) metodám chovu z minulosti. Naši senioři jsou taktéž méně přizpůsobivý podmanivým technologiím dneška (Počítače, Internet, Facebook), protože jsou na rozdíl od této nejmladší generace, odkojený nezlomnou přírodou a selským rozumem.

Nejistá budoucnost


Pokrok by měl přinejmenším člověku usnadnit, tento jeho nelehký život v této nekompromisní realitě, která je od přírody nastavena, jako trvalý boj o holé přežití. Čím jsou nám ale tyto Hi-tech technologie prospěšné (z angl. High technology - je označení pro nejpokrokovější dostupnou technologii), když ve všech činnostech lidského konání nás prokazatelně omezují!

Nyní uvedu některá fakta, která by nás neměla nechat lhostejnými, a měli bychom se alespoň trochu zamyslet nad touto propracovanou hrozbou, kterou nám naplánovali do budoucna tito zvlášť v uvozovkách nezištní výrobci. Pokud se budou neustále posilovat služby, využívající multifunkčnosti chytrých mobilů, skutečně se potom v běžném životě bez těchto malých krabiček neobejdeme. Co je ale špatného na tom, že můžeme v obchodě platit útratu pomocí mobilního telefonu, sledovat filmy, přehrávat mp3-mp4 soubory, stahovat data z internetu, vést video hovory a mnoho jiného? Odpověď je víceméně jasná - vůbec nic! Ovšem to platí jen za předpokladu, že nezaniknou dnešní platidla, nynější papírové peníze! A právě tohle nám slibná budoucnost společně s těmito výrobci Hi-tech produktů neslibuje.

Bohužel, současný vývoj zná už svou předem naplánovanou podobu, počítejme i s tím, že kvůli chytrým mobilním telefonům, nezanikne jenom tento odcházející věk, ale společně s ním skončí i dnešní peněžní oběživo – papírové peníze! Současná platidla (peníze) budou totiž v brzké době nahrazeny virtuální měnou tzv. „elektronickými kredity“. Nynější hospodářská krize již dlouhou dobu naznačuje, že stávající finanční systém začíná globálně kolabovat, a proto musí být tento řád něčím novým a spolehlivějším nahrazen.

Co z toho všeho vlastně plyne?

Každý žijící člověk na této planetě, chtíc nechtíc, bude muset v budoucnu při sobě nosit alespoň jeden mobilní telefon, který bude lidem sloužit jako elektronická peněženka a biometrický pas zároveň. Bez tohoto virtuálního klíče, nebude možné nakupovat a ani prodávat, svobodně cestovat, či využívat jakékoliv jiné služby v tomto novém světovém uspořádání.

Tyto multifunkční telefony a tomu jiná podobná sofistikovaná zařízení, až přijde ten vhodný čas, budou skutečně sloužit jako digitální identifikátory totožnosti. Zohledníme-li však tu skutečnost, že každou SIM kartu lze s pomocí GPS lokátorů, kdekoliv na světě přesně vyhledat, vyvstane pak z tohoto jedna zásadní a hlavně znepokojivá otázka: „Co ještě brání tzv. Velkému bratrovi v tom, aby převzal otěže moci nad celým tímto nepochopitelným světem“. Další příklady této nepředstavitelné moci, mohou být pro každého z nás doslova nedozírné.

Vše pod jednou střechou a s naprostým drobnohledem tj. el. placení, zdravotní karty, trestní rejstřík, identifikace, monitoring, kontrola chování, daně apod. Na těchto příkladech je víc než patrné, že pokrok lze snadno zneužít k potlačení základních lidských práv a svobod. Myslíte si, že to co tady celou dobu nastiňuji, není vůbec realizovatelné, protože vás nikdo nikdy nepřinutí k tomu, aby jste neustále při sobě nosili svůj mobilní telefon. Mýlíte se, již dnes jsou takové firmy, které nutí své zaměstnance k tomu, aby byli v jakoukoliv hodinu vždy na příjmu, tedy se zapnutým mobilním telefonem!

Možná jste si také už všimli nečekaného rozmachu takzvaných QR kódů, které se náhle rozmnožily jako houby po dešti. Pokud náhodou nevíte co jsou to QR kódy, tak se jedná o malé většinou černo-bílé čtverečky s nečitelným obsahem. QR kód, tedy přesněji řečeno Quick Response Code, je 2D kód vyvinutý společností – Denso Wave.

Využití tohoto kódu spočívá v tom, že může nést mnohem více informací, než například běžně používané čárkové kódy. Informace v něm uložené, mohou být díky opravnému kódu zobrazeny i v případě, že je tento QR kód zašpiněn nebo nějak jinak poškozen. To je obzvlášť užitečné, pokud je umístěn na místech, kde je vystaven nepřízni počasí a jiným vlivům, které mohou poškodit jeho čitelnost.


QR kódy můžete nalézt třeba na plakátech, na vizitkách, v tištěných médiích, na etiketách u různých druhů výrobků, nebo na webu kvůli zakódované adrese. Dekódovaní QR kódů je velice snadné, stačí k tomu použít tzv. čtečku QR kódů, která je již součástí prodávané generace nových mobilních telefonů. Položme si nyní jednu zcela konkrétní a hlavně podstatnou otázku: Jaké pozitivum poskytují QR kódy této společnosti, a proč je tato převratná technologie z ničeho nic, tak silně upřednostňovaná, že během krátkých dvou let, nás tyto QR kódy obestoupily téměř na každém kroku.

Věřím, že jste právě teď prozřeli, o co v této nekalé hře vlastně jde! Ano, technologie QR kódů logicky pomohou výrobcům mobilních telefonů s jejich větším odbytem, zároveň jim zvýší zisk z prodeje, takže jde o velice výnosný a hlavně objemný obchod.

Jakmile totiž jednou zmiznou kvůli QR kódům, ze všech veřejných míst, latinkou psané a hlavně čitelné texty (nápisy), nezbude nám pak nic jiného, než-li mít neustále u sebe tento výdobytek dnešní doby, mobilní telefon! Domnívám se, že QR kódy mohou mít obrovský potenciál, který z veřejných ploch dokáže odstranit dnes běžně používané písmo, což ještě více zesílí naší závislost na všech možných QR čtečkách a tomu podobných Hi-tech technologií.

Pokrok se nedá zastavit!

Mnozí čtenáři se mohou po právu domnívat, že odmítám nové technologie z náboženského či jiného přesvědčení, ale není tomu tak! Nevím proč bychom neměli využívat nových technologií nebo vědeckých poznatků, které lidstvu přinášejí pokrok a hlavně užitek z dobře vykonané práce. Technika společně s vědou a výzkumem nám nabízejí tu možnost, stát se těmi lepšími bytostmi na této planetě, z tohoto důvodu bychom ji neměli určitě odmítat. Pokud nám naše vlastní výtvory přinesou jen radost a potěšení, pak je vše v pořádku. Obávám se ale toho, že dnešní vynálezy neslouží k tomu, aby lidé na této planetě žili lépe a spokojeněji, radostněji a hlavně v jednotě s přírodou. Zatím všechny naše technické vynálezy z 20. a 21. století, zapříčinily jen krvavé války, nemoci a epidemie, ekologické znečištění planety a hladomor. A to proto, že tyhle vynálezy byly vytvořeny z pohnutek ziskuchtivosti, nikoliv však z důvodu prosperity a zájmu většiny obyvatel tohoto světa.


Každodenně jsme vystaveni nezdolnému boji, mezi dobrem a zlem, mezi našim vědomím a touhami našeho podvědomí. Všechny cesty vedou nakonec k té jedné velké, proto záleží jen na nás samých, jakým směrem se vydáme v tomto dech-beroucím příběhu!

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/

Súvisiace:

Sauronovo oko
http://www.cez-okno.net/clanok/kontrolne-systemy/sauronovo-oko

2012: „Chytrý prach“
http://www.cez-okno.net/clanok/kontrolne-systemy/2012-chytry-prach

Vedci: "Hackneme" mozog a ovládneme myslenie
http://www.cez-okno.net/clanok/kontrolne-systemy/vedci-hackneme-mozog-a-...


Autori: 
október 03, 2012 22:27 popoludní

 

 

Top