Obrázok používateľa CEZ OKNO
Ra: Púť Slnečného boha

“Oslňujúce, snové predstavenie; jedinečný vizuálny zážitok; dielo, ktoré žije vo vlastnom obdivuhodnom a prízračnom svete.”

Tento trojdielny animovaný film [VHS] je zložitou básnickou štruktúrou, premysleným skúmaním starodávnych mytologických tém a vieroúk. Ukazuje tiež, ako sa prastaré idey vracajú opäť na rovnaké miesto. Základnou myšlienkou staroegyptského náboženstva bol pojem vratkej rovnováhy medzi silami stvorenia a zmaru. Autorka v tejto mytológii nachádza spojitosť a modernú filozofiu, najmä s teóriami C. G. Junga o archetypoch a úlohe nevedomia. Film pôsobí na diváka očistnou silou a navodzuje zdieľanie jednoty s univerzom. Konzultantom-egyptológom bola ›› Dr. Geraldine Pinch.

I. časť

Úsvit: Stvorenie

Prvá časť je venovaná egyptskej Genesis, stvoreniu Neba a Zeme, a vášňam bohov.

II. časť

Poludnie: Faraónov rok

Druhá časť sa zaoberá odhalením toho, ako sa človek podieľa na utváraní božského poriadku vecí. Život faraóna je zobrazený ako Cesta lemovaná zasväcovacími rituálmi, ktorá vedie až k chrámovému životu.

III. časť

Noc: Brány podsvetia

Faraón po svojej smrti pokračuje v ceste podsvetím na bárke slnečného boha Ra, a predtým, než sa znovuzrodí prí úsvite nového dňa, bojuje dvanásť nočných hodín s temnými mocnosťami.

Zdroj: https://www.csfd.cz/film/312726-ra-pout-slunecniho-bohaFilm vo vysokej kvalite:

Zdroj: http://www.ra-pathofthesungod.com/

Pre vážnejších záujemcov o staroveký Egypt, komplexne a v súvislostiach:


 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

Súvisiace:

Ra (Re)
http://www.kemet.sk/boh/ra-re

Egyptský panteón
http://www.kemet.sk/egyptsky-pantheon

Egyptskí Bohovia
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-bohovia

Egyptskí Polobohovia
http://www.kemet.sk/stitok/egyptski-polobohovia

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta


október 08, 2018 04:37 dopoludnia

 

 

Top