Obrázok používateľa CEZ OKNO
Reálná naděje na levnou energii? Blacklight Power

Dobrý den.
Přináším příznivé zprávy o "nových energiích" ze zámoří:

"Minulý týden vydala energetická společnost Blacklight Power tiskové prohlášení, že vyvinula svou technologii natolik, že zařízení velikosti čtvereční stopy dokáže vyrobit 10MW - dostatek energie pro 10 000 domovů. Kapitálové náklady na takové zařízení by byly asi 10 dolarů na 1kW výkonu, což je mnohem levnější než kterýkoli jiný nyní dostupný zdroj na planetě, a je nepředstavitelné, že by mohlo být něco levnějšího. Demonstrace této technologie bude provedena 28. ledna."


Celý článek zde:
http://pesn.com/2014/01/20/9602425_Randell-Mills_explains_upcoming-Black...
Technické podrobnosti v přihlášce vynálezu zde:
http://www.blacklightpower.com/wp-content/uploads/presentations/Power%20...
Tato technologie je založena na teorii hydrino, podle níž lze pomocí katalyzátorů u atomického vodíku dosáhnout zlomkových kvantových stavů, tj menších než 1: 1/n, n je 1, 2,... Celá teorie je popsána zde:
http://www.blacklightpower.com/theory-2/theory/

Randell Mills vysvětluje nadcházející demonstraci Blacklight Power

Navrhované zařízení o výkonu 10 MW a o půdorysu čtvereční stopy obsahuje soukolí o šedesáti zubech, rotující rychlostí 200 ot./min., jež na několik milisekund vytváří vodní komoru o kapacitě několika mikrolitrů. Během této doby dvě elektrody vytvoří nadzvukovou expandující plazmu, která přichází do magnetohydrodynamického konvertoru, jenž energii plazmy převádí přímo na elektrickou energii. Takto vyrobená energie je čistá a bezpečná.

Screen shot videa 10 MW generátoru na webu Blacklight Power:

Minulý týden společnost Blacklight Power vydala tiskové prohlášení (press release), v němž oznamuje, že vyvinula svou technologii do bodu, kdy zařízení o půdorysu jedné čtvereční stopy dokáže vyrobit (elektrický) výkon 10 MW, což stačí pro dodávku energie do 10.000 domovů. Kapitálové náklady na takové zařízení jsou 10 dolarů na jeden kilowatt – to je zdaleka nejlevnější zdroj energie na této planetě a je téměř nepředstavitelné, že by mohl existovat levnější zdroj energie. Zástupci společnosti oznámili, že demonstraci své technologie budou pořádat 28. ledna.

Tuto zprávu jsem se dozvěděl v době, kdy jsem byl na návštěvě u společnosti Brillouin, která prováděla replikaci svého zařízení u Stanford Research Institute (SRI) International a diskutovala o dalším rozvoji. Toto zařízení bylo nahráno Mikem McKubrem na video.

Dnes ráno se mi poštěstilo, že mi dr. Mills poskytl třicetiminutové interview. Naneštěstí vlivem závady počítače můj Skype rekordér nebyl zapnut. Pan Mills ale laskavě souhlasil, že mi poskytne další interview, jež však bylo kratší, protože musel odejít na schůzku. Protože již mé otázky znal, rozhovor rychle odsýpal, takže jsme stihli probrat téměř všechny otázky.


VIDEO nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.youtube.com/user/PESNetwork

Má první otázka zněla, co bude předmětem demonstrace 28. ledna. Pan Mills objasnil, že se nebude jednat o systém o výkonu 10 MW, který je v současné době v procesu realizace a který bude hotový za několik týdnů.

Popsal jak objev, jenž toto čerpání energie umožňuje, tak mechanismus, umožňující použít zavedené technologie, které nejsou příliš složité. Řekl, že na stavbu těchto systémů budou poskytovat OEM licence.


Pozn. překl.: OEM (zkratka anglického Original Equipment Manufacturer) je obchodní termín, který označuje výrobce zařízení, jenž při výrobě používá díly, komponenty a zařízení od jiných výrobců, a hotový výrobek prodává pod svou vlastní obchodní značkou. Výrobky, určené pro výrobce OEM, se označují jako OEM výrobky. Typickými OEM výrobky jsou základní desky počítačů, monitory, myši a jiné komponenty spotřební elektroniky, které nejsou určené pro koncového zákazníka. Termín OEM se používá i v jiných oborech než ve výpočetní technice, např. v automobilovém, papírenském a chemickém průmyslu. Označují se tak výrobci takových produktů, jež se montují z dodaných dílů od jiných výrobců. V těchto oborech se ale častěji používá termín subdodavatelé a subdodávky.

Také zdůraznil, že tato technologie se vrací zpátky ke stejnosměrnému proudu, který je mnohem bezpečnější a efektivnější v místě využití. „Téměř všechno ve vašem domově je poháněno stejnosměrným proudem a musí být převáděno ze střídavého proudu. Proč tedy rovnou nepoužívat stejnosměrný proud?“

Do této doby byl schopen získat 80 milionů dolarů na podporu jejich výzkumu a vývoje.

Systém Blacklight je založen na novém druhu reakce, spoléhající na klasické fyzikální zákony. Zachází s elektrony jako s reálnými částicemi, řeší otázku, co je elektron a jak dosáhnout stabilnější formy atomu vodíku. Randy řekl, že před osmdesáti lety nikdo nevěnoval energii na to, aby vyřešil otázku, co je to elektron. Když to uděláte, zjistíte, proč je stabilní a jak můžete mít stabilnější stavy atomu vodíku – což je to, z čeho se skládá „temná hmota“. Takže produktem reakce vodíku jsou kyslík a hydrino, což je stabilnější forma vodíku, která nereaguje s ničím. Je absolutně inertní (temná hmota).


Pozn. překl.: Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že při výrobě energie metodou „Blacklight“ bude nevratně na planetě ubývat voda: bude se uvolňovat kyslík a vodík se bude přeměňovat na hydrino, čili „temnou hmotu“. To je potenciální riziko, pokud dojde k masové produkci energie touto metodou, což není nepředstavitelné vzhledem k její láci a dostupnosti.

Proces používá vodu jako primární palivo, ale používá jí jenom nepatrné množství, protože přechází do stavu plazmy, jejíž energie je přeměněna přímo na elektřinu – „deset milion krát větší hustota energie než oheň.“ 10 na desátou wattů na litr vody. Abychom to dali do perspektivy: celá síť USA má 600.000.000.000 wattů, nebo 6 x 10 na jedenáctou.


Pozn. překl.: Autor plete hrušky s jablky: watt je jednotka výkonu, zatímco energie se měří v joulech a jeden joule je wattsekunda. Energie obsažená ve vodě je vyjádřena v jednotkách energie, nikoli výkonu.

Zatímco reakce má vysokou hustotu energie, nemá možnost utéct. To je velmi bezpečné.

Popsal hlavní komponenty systému o výkonu 10 MW. Oblast reakce se skládá z palivové vody, jež je obsažena mezi zuby soukolí ve tvaru trojúhelníku. Objem vody je kolem 2mm x 4mm x 10mm (šířka soukolí). Tento objem vody dodá 10 kilojoulů energie. Soukolí rotuje rychlostí 200 ot./min., takže na jednu reakci připadá čas kolem jedné milisekundy. Takže při energii 10 kJ na jeden zub dostaneme spojitý výkon 10 MW při účinnosti konverze 90%.


Pozn. překl.: Objem vody, jenž dodá 10 kJ energie je 0,02 x 0,04 x 0,1 = 0,00008 litru. Za vteřinu se vyrobí 10 MJ energie, takže za vteřinu se spotřebuje 1000 x 0,00008 = 0,08 litru. Za hodinu provozu se spotřebuje 3600 x 0,08 = 288 litrů vody. To se mi zdá dost na to, že tato voda zmizí navždy ze Země.

Vodní palivo, vybuzené dvěma elektrodami, vytváří nadzvukvou expandující plazmu, která přechází do magnetohydrodynamického konvertoru (známá věda), který přeměňuje tuto plazmu přímo na elektřinu. „To je technologie, která v podstatě čekala na aplikaci, stejně jako tomu bylo u laseru. Naše aplikace se na to hodí dokonale, s nadzvukovou expandující plazmou o energetické hustotě 10 milionkrát větší než oheň.“

28. ledna tento proces popíší a podají důkazy o existenci tohoto fenoménu, jež dosud shromáždili. Ty budou zahrnovat spektrální analýzu, stejně jako data z vysokorychlostních kamer.

Sterling D. Allan, Pure Energy Systems News

-kráceno-

Preklad: Orgonet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Generátor volné energie NEO?
http://www.cez-okno.net/clanok/generator-volne-energie-neo

Čistá a bezpečná energie: ECAT již prodává 1MW bloky
http://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/cista-a-bezpe...

Voľná energia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/volna-energia


január 22, 2014 22:26 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Michal
  Michaljanuár 23, 2014 09:53 dopoludnia

  Komentár: 

  Nemá niekto aktuálne info ohľadom Keshe - nejako všetko kolo toho stíchlo... alebo aspoň sa ku mne informácie ohľadom Keshe nedostali...

 2. Obrázok používateľa drahoš
  drahošjanuár 25, 2014 10:08 dopoludnia

 3. Obrázok používateľa Alan
  Alanjanuár 24, 2014 14:10 popoludní

 

 

Top