Obrázok používateľa CEZ OKNO
Riešenie gravitácie pomocou kvantových vákuových fluktuácií na úrovni Planckovej dĺžky – ČO TO JE? DÔKAZ!

„Priestor je to, čo všetko spája, nie oddeľuje“
Nassim Haramein

Riešenie gravitácie pomocou kvantových vákuových fluktuácií na úrovni Planckovej dĺžky viedlo Nassima k záveru, že celý Vesmír (všetky čierne celky – protóny, na ktoré sa fraktálovito delí) sú fyzikálne prepojené pomocou červích dier (dôraz na červích, nie čiernych). Tie sa pripájajú a odpájajú z povrchu protónu nespočetne mnohokrát za sekundu (10^43-krát za sekundu – Planckova sekunda) a sprostredkovávajú prenos informácie medzi všetkými protónmi.

To čo vnímame ako hmotnosť je podľa Nassima výsledkom toku informácii, vzťahu – pomeru medzi množstvom informácii vo forme vákuových fluktuácii v objeme čiernej diery (napr. protónu) k množstvu informácii na jej povrchu. Vysvetľuje to tým, že len informácia na povrchu má prístup k červím dieram, ktorými je následne prenášaná a zdieľaná medzi všetkými protónmi (neprejavuje sa preto na lokálnej hmotnosti čiernej diery). Inými slovami povrch čiernej diery je limitom pre tok prenášanej informácie a preto len tá časť energie, informácie vo forme vákuových fluktuácii, ktorá nemá k nemu prístup (a nie je preto zdieľaná v celej Vesmírnej informačnej „sieti“, poli) sa prejavuje v lokálnom regióne, kde sa čierna diera nachádza ako jej hmotnosť, resp. gravitácia, ostatná informácia je z povrchu non-lokálne zdieľaná celou sieťou, celým Vesmírom, všetkými protónmi.

Protón je vo špeciálnom vzťahu s naším Vesmírom, nakoľko má v svojom objeme holograficky vo forme vákuových fluktuácii uloženú energiu, hmotnosť, informáciu celého Vesmíru, t.j. všetkých ostatných protónov. V jeho objeme je 10^60 vákuových fluktuácii o hmotnosti 10^55 g (spomínaná hmotnosť Vesmíru), zatiaľ čo na jeho povrchu sa nachádza „len“ 10^40 vákuových fluktuácii, ktoré sú červími dierami ďalej prenášané, zdieľané medzi všetkými protónmi. Pomerom týchto dvoch hodnôt Nassim získal presnú hmotnosť protónu (viac v spomínanom ›› vedeckom článku (EN).). Uvedom si, že sa jedná o výpočet hmotnosti čisto len pomocou fluktuácie vákua. Úplne nový prístup v porovnaní s Einsteinom či Newtonom.

Takže si môžeme predstaviť, že protón, ktorý je základom každého jedného atómu a teda celého materiálneho sveta, by po zväčšení pripomínal plazmové svetlo zobrazené ›› v animácii. Toto prirovnanie je uvedené v delegátnom programe Akadémie Rezonancia – modul 4. Vlákna náboja v svetle zodpovedajú pripájajúcim a odpájajúcim sa červím dieram, ktoré by samozrejme končili na povrchu iného protónu (nie na obvodovom skle, v ktorom prebieha ukážka ›› v animácii) a jadro v strede predstavuje protón – koherentný čierny celok v tvare dvojitého toroidu, tvorený z vákuových fluktuácii. Pomer medzi odchádzajúcou/prichádzajúcou energiou na povrchu protónu a energiou, ktorá sa nachádza v jeho objeme zodpovedá jeho hmotnosti, ktorú pozorujeme.

Predstav si teraz ľudské telo s biliónmi buniek a bilión-biliónmi atómov, ktoré ho tvoria a uvedom si, že všetky tieto atómy, tvorené z protónov sú prepojené a komunikujú. Popravde aj dve ľudské telá či iné zdanlivo priestorom oddelené objekty sú v skutočnosti týmto priestorom doslova fyzikálne, intímne prepojené a spojené. Tento „prázdny priestor“ je v skutočnosti „káblami“ – červími dierami prepojená séria čiernych celkov. Izolovaný systém vo Vesmíre neexistuje! Všetko je prepojené, preto ►„Prepojený Vesmír“ – „The Connected Universe“.

Viac v spomínanom ›› vedeckom článku (EN).

Michal Višňovský

https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/posts/165...

Zdroj: Nassim Haramein: http://hiup.org/wp-content/uploads/2013/01/1367405491-Haramein342013PRRI...

Viac na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Editoriál: PREPOJENÝ VESMÍR
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-prepojeny-vesmir


Sekcie: 
Štítky: 
január 17, 2016 21:08 popoludní

 

 

Top