Obrázok používateľa CEZ OKNO
ROLE MÉDIÍ PŘI TVORBĚ EPIDEMIÍ A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

Vybrala jsem pro vás jednu velmi zajímavou odpověď od Abrahama z knihy „Peníze a Zákon přitažlivosti“ od autorů Esther a Jerry Hicks, která je v celé své šíři absolutně dokonalá a tak ji ocituji .
Předem však nejdříve pár slov ode mne.

Pomalými krůčky se blíží podzim a jak jste možná někteří zaznamenali, média se snaží opět, jako vždy v každém z předešlých roků, připravovat lidstvo na nějakou formu epidemií.

A tak přichází manipulace pomocí strachů a obav, včetně barvitého vylíčení následků dopadu takovýchto situací.

Po komedii s názvem „Prasečí chřipka“ však stále více lidí cítí pod těmito typy článků či zpráv velkou míru byznysu založeném na nevědomosti, strachu a panice, ale stále zbývá velká část těch, kteří se chytí na udičku a odevzdají veškerou svou moc tvoření.

Jsme skutečně tak moc zranitelní z venčí?

Kdo z vás již zažívá první úspěchy z vědomého zaměřování svých myšlenek podle „Zákona přitažlivosti“, ve světle tohoto poznání spravedlivého principu bytí každé lidské bytosti ví, že není nic z vnějšího světa, co by nás mohlo ohrozit či změnit náš záměr, pokud si to sami ve své mysli nepřipustíme.

Tedy, pokud nedovolíme těmto podobným věcem proniknout do naší mysli a nenecháme se strhnout každodennímu zaměření myšlenek na věci, které NECHCEME.

Co to znamená?

Pokud nestále hovoříte o tom, že nechcete „nemoc“, stále na to, co nechcete zaměřujete svou pozornost a tím do svého života přitahujete ještě více nemoci.

Očekáváte příchod nemoci, sledujete byť nepatrné příznaky, posloucháte či čtete příběhy lidí, kteří nemocní jsou a jak se se svou nemocí naučili žít.

Další silné paradigma je přijmout, že se musíte naučit žít s „nějakou nemocí“.

Stejně jako se naučit žít s tím mizerným málem o kterém si někteří myslí, že si ho zaslouží a že je pevně dané.

Všechny epidemie, všechny nemoci, veškerá chudoba a utrpení jsou pouze výsledkem myšlenek, kterým lidé uvěřili a na které neustále zaměřují svou pozornost.

„Vždyť nechci být nemocný“ může být první myšlenka některých lidí, kteří toto čtou a ještě neznají principy „Zákona přitažlivosti“ … bohužel tímto prohlášením ve skutečnosti o nemoci hovoří a dokonce na ni zaměřují svou pozornost.

Viditelný obraz této tvorby mám u svých známých či příbuzných

Čím více něco nechtějí- a stále o tom hovoří- tím více se do nechtěného propadají.

„Nechci už být nemocná“.

„Ať už jsem zdravý.“

„Ať už mě nebolí ta hlava.“

„Nechci mít zablokovaná záda.“

„Hlavně ať nedostanu tu chřipku co teď řádí.“

Znáte podobné věty?

Máte kolem sebe někoho, kdo je často používá?

Chcete být pány své energie a svého dokonalého zdraví a souladu ?

Mám jedinou radu – úplně odvraťte svou pozornost od věcí, které přitahovat nechcete. A soustřeďte svou pozornost na něco, co skutečně chcete.

Pokud vedle vás někdo naříká z nemoci a neustále vám o ní vypráví,

bude pro vás nemožné být v souladu s tím co chcete, když o tom co chcete budete mluvit a současně s tím budete sledovat něco, co nechcete – např. nemoc či bolest vaší manželky či manžela.

V této chvíli musíte odvrátit pozornost od jeho (její) nemoci a soustředit se v myšlenkách na nějakou její pozitivní stránku. Nebuďte vrbou a raději odejděte a v myšlenkách si ji, či jeho, představujte v nějakém příjemné světle.

Skutečná SEBELÁSKA může na první pohled vypadat SOBECKY

Mnoho lidí si plete soucit s tím, že musí naslouchat nemocným a jejich nářkům, že se musí obětovat v každodenní péči o jejich nemoc a nemohoucnost. A drtivá většina lidí se u této služby cítí špatně a velmi záhy taktéž onemocní, protože nevnímá signál svého alarmu, že dělá něco, co s ním vnitřně nesouzní (a svou pozorností se podílí na tvoření utrpení toho druhého), ale dokonce tato znamení vědomě potlačují z hanby, co by si o nich druzí mysleli, když společnost očekává službu, oddanost a tzv.“ soucit“ s nemocnými a nemohoucími.

Co si myslíte, že stvoříte, když se každý den díváte na nemocného a stále říkáte: „Já nechci být takto nemocný, nechci takto skončit, apod.“?

A tak máte vždy na výběr…

Buď VY, nebo „očekávání druhých“.

Princip přesměrování myšlenek použijte i v případě ohlašovaných epidemií- nejlépe odvrácením pozornosti od médií, zpráv podobného druhu, vypnutí TV, a pod.

Zaměření vaší mysli na věci, které chcete a které ve vás vytváří „dobré“ pocity je tím nejlepším krokem, který pro sebe můžete udělat – ať už jsou vnější okolnosti jakékoliv.

A tak v tuto chvíli ocituji skvělou ukázku z knihy „Peníze a Zákon přitažlivosti“ od Esther a Jerry Hicks, se kterou většina z vás co čte tyto stránky bude souznět.

JAKOU ROLI MAJÍ MÉDIA V PŘÍPADĚ EPIDEMIÍ?

Jerry: V poslední době v médiích slýchávám, že ti, kdo mají zájem, se mohou nechat v centru města zdarma očkovat proti chřipce.

Ovlivní takové zprávy rozšíření chřipkového viru?

Abraham: Ano, velmi to napomůže rozšíření chřipkového viru.

V dnešní době se ve vašem prostředí nevyskytuje větší zdroj negativního vlivu, než je vaše televize.

Stejně jako v každé části vašeho prostředí i zde existuje chtěné a nechtěné a vy máte schopnost zaměřit svou pozornost, a proto z vaší televize a médií přijímat to hodnotné – nicméně tyto zdroje vám ve skutečnosti předkládají ohromně zdeformovaný, nevyvážený pohled. Po celém vašem světě pátrají po problémových oblastech, míří na ně září reflektorů, zveličují je a podbarvují dramatickou hudbou a pak je vlijí do vašich obývacích pokojů předávajíce vám ohromně zdeformovaný pohled na určitý problém proti blahu vaší planety.

Nepřetržitý příval reklam z oblasti zdravotnictví je nemocným zdrojem negativního vlivu, neboť vám vysvětlují, že „u každého pátého člověka se v skrytu nachází ta a ta nemoc a vy můžete být zrovna tím pátým.“

Ovlivňují vás a nabádají, abyste se zamysleli, a pak říkají: „Navštivte svého lékaře“

A když jdete ke svému lékaři (vzpomeňte si, že záměrem vašeho lékaře je najít něco, co není v pořádku), zrodí se nebo zvýší vaše negativní očekávání.

A s dostatečným množstvím takového vlivu začne vaše tělo projevovat důkazy těchto pronikavých myšlenek. Vaše lékařská věda je dnes pokročilejší než kdy před tím, a přesto více z vás než kdy před tím je nemocných.

Zapamatujte si, že abyste cokoliv vytvořili, musíte na to POUZE MYSLET – a pak to očekávat – a ono to je.

Ukazují vám statistiky; vyprávějí vám horory; podněcují vaše myšlení, a když vám dávají podněty formou velmi podrobného názoru, dostavují se emoce: HRŮZA A STRACH…TOHLE JÁ NECHCI! A jedna strana rovnice je hotová. Pak vás nabádají, abyste si zašli na lékařskou prohlídku nebo se nechali jít očkovat proti chřipce: „My samozřejmě víme, že se jedná o epidemii, jinak bychom vám nenabízeli očkování proti chřipce zdarma,“ a toto dokončí další díl OČEKÁVÁNÍ či UMOŽNĚNÍ – a nyní se nacházíte v dokonalé pozici, abyste dostali chřipku či přijali podstatu čehokoliv jiného, o čem se hovoří.

Učím se každým okamžikem, druzí mne inspirují, každý Mistr je Žákem.

Dostanete to, na co myslíte, ať to chcete, nebo ne.

A tak pro vás bude velmi užitečné, když si začnete nacvičovat svůj vlastní příběh o svém zdraví, abyste, až se v televizi objeví ten děsivý příběh (příběh, který nechcete prožívat), si mohli vyslechnout jejich verzi a mít z toho spíše legraci než strach.

Autor první části článku: Marie Špačková, www.jajsem.com
Fotografie: Marie Špačková

Ukázka v druhé části článku z knihy: PENÍZE A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Autoři: Esther a Jerry Hicks
Překlad: Martina Regnerová
Nakladatelství: PRAGMA

Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pokud bude připojeno jméno autora s aktivním odkazem na tyto stránky www.jajsem.com a všemi dalšími uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Zdroj: www.jajsem.comĎalšie SLOVO DO ŽIVOTA nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Výber JÁ JSEM
http://cez-okno.net/vyber-ja-jsem


Autori: 
august 15, 2013 16:42 popoludní

 

 

Top