Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovor s Ernstom Muldaševom: “Našli sme stopy 10 metrového človeka”

Skupina známeho ufského cestovateľa, profesora Ernsta Muldaševa našla nové dôkazy existencie starovekých civilizácií.
Ernst Rifgatovič, chápem, že materiály expedície musia byť ešte spracované, na to treba čas. Aj napriek tomu, čo by ste mohli povedať predbežne čitateľom?
Pravdu povediac, vôbec som neočakával, že výsledky týchto expedícií budú tak významné a nesmierne zaujímavé. Napríklad, v Sýrii sme našli stopy gigantického, 10 metrov vysokého človeka, ktoré, ako ukázali výskumy, sa ukázali byť skutočné. Okrem toho, tiež sa nám podarilo nájsť niekoľko mohýl 6-7 metrov vysokých ľudí.

Boli sme v niektorých tzv. “mŕtvych mestách”, ktorých je v Sýrii viac ako 70. Z týchto miest odišli v dávnej minulosti všetci ľudia, len legendy o guliach prány zostali. V týchto polorozpadnutých mestách bolo udivujúce, že úroveň, v staroveku používaných stavebných technológií, bola oveľa vyššia, ako súčasná.

Jedna z monumentálnych stavieb slúžila, pravdepodobne, ako určitý druh “nemocnice”, pretože je postavená podľa princípov liečby na základe legendárnych piatich elementov, ako v tibetskej medicíne.

Podarilo sa nám nájsť niektoré svedectvá legendami ovenčeného Mesta Bohov a tiež pobudnúť v jednej z obrovských pevností.

V mnohých mestách sme sa spúšťali do podzemia, kedysi postaveného z blokov, vážiacich do niekoľko tisíc ton. Získali sme dojem, že existujú, skutočne existujú mestá, napríklad pod Damaškom o čom sa v ezoterickej literatúre často píše.

Veľmi nás udivili viditeľné stopy fréz na megalitických pamiatkach; zrejme pred mnohými tisícročiami mali ľudia omnoho dokonalejšie mechanizmy na spracovanie kameňa, ako my. Čo už tu hovoriť o bronzových dlátach!

Legendy Východu o tom, že starovekí ľudia používali tzv. “prána-technológiu” našli niektoré potvrdenia tu, v Sýrii, Libanone a Egypte. Prána (alebo životná sila) vzniká, podľa povier, z ľudských tiel a je schopná sa sústreďovať do gúľ. Podarili sa nám získať mnoho snímkov ›› “gúľ” okolo sarkofágu. Mimochodom, slovo sarkofág sa prekladá ako “požierač tela”.

Získali sme dojem, že staroveké chrámy boli postavené nie pre krásu, ale s energetickým cieľom, aby sa “nahromadila” energia starovekých ľudí. Našli sme na to veľa dôkazov.

Ukázalo sa, že niektoré egyptské pamiatky majú viacúčelový charakter. Najvyššou sochou v Egypte nie sú kamenné kolosy v Abú-Simbel, ale 17,5 m socha v chráme Ramesseum. Vysvitlo, že prijímacie, skoro v každom chráme samostatne stojace “dvere”, sú nasmerované na svätú horu Kailás v Tibete.

No najzaujímavejšie je to, že tri, podľa rozmerov, kolosálne kamenné konštrukcie, nachádzajúce sa v Libanone a Egypte, možno kvalifikovať nijak inak, než ako… “stroje času” starovekých ľudí. Zahynuli, lebo zabudli na zákony Čistej Duše.

Všetko je to podobné rozprávke…

Áno. No ak sa odpútame od tradičných predstáv o histórii staroveku, a predstavíme si, že pred nami žili na Zemi civilizácie vysokej úrovne (Atlanťania, Lemúrania), ktorí ovládali psychickú energiu, všetko sa dostane na svoje miesto.

Tak prečo tieto civilizácie zanikli?

Používanie psychickej energie, používanie mantier (zaklínaní) sa mi zdá veľmi nebezpečné. Ak by sme ovládali psychickú energiu, mohli by sme, napríklad, zničiť svojich súperov pomocou čarov. Myslím si, že keď staroveké civilizácie prekročili dovolenú hranicu, zabudli na veľké zákony Čistej Duše, základom ktorých je Láska, a začali Bohom danú psychickú energiu používať na zlé myšlienky. Tak sa stalo, že sme vznikli my, aby sme ich vymenili - zabudnúc na to, že najsilnejším “energetickým strojom” na svete je človek, nazdávajúc sa, že energiu možno získať len z ropy a plynu. No ropa raz nebude, a my budeme nútení si spomenúť na svoju ďalekú minulosť. Preto slovo “láska”, ustavične opakované v každom náboženstve, má aj energetický zmysel”.

Ernst Muldašev

Pôvodný zdroj: http://inahistoria.wordpress.com/

Prevzaté z: http://www.ee.dunres.sk/


Úryvky z kníh Ernsta Muldaševa nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Exkluzívny rozhovor s profesorom Muldaševom a beseda
http://www.cez-okno.net/clanok/exkluzivny-rozhovor-s-profesorom-muldasev...

Rozhovor s Ernstom Muldaševom o expedícii do Egypta
http://www.cez-okno.net/clanok/egypt-rozne/rozhovor-s-ernstom-muldasevom

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev

Giganti
http://www.cez-okno.net/rubrika/giganti


apríl 28, 2017 21:48 popoludní

 

 

Top