Obrázok používateľa CEZ OKNO
ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2008) II.

Mark: Toto je 2. interview s Jamesem, 5. dubna 2008, copyright 2008, WingMakers, všechna práva vyhrazena.
Jsme zpět v druhé části rozhovoru. Já jsem Mark Hempel a sedím zde s Jamesem, kdysi anonymním tvůrcem WingMakers, Lyricus a Event Temples webů. Když říkým “kdysi“ nemyslím tím, že bys nebyl anonymní i teď, ale zdá se, že méně, když zde sedíš se mnou a dejme tomu, že sdílíme tyto rozhovory s veřejností. Jestliže nás posloucháte a neslyšeli jste ›› 1. část, kterou jsme zaznamenali dříve, možná byste si ji nejprve měli poslechnout, protože to dává tyto rozhovory do souvislosti a já se toto nechystám, částečně v zájmu času a také nevím, zda bych dělal dobře, protože před sebou teď nemám své poznámky... mimojiné. Tak v každém případě přeskočím zadní informace a přejdu k otázkám, jestli to je OK s tebou, Jamesi?

James: Ano, v pořádku, Marku.

Mark: Jedna z věcí, na kterou jsem zvědavý a podezřívám, že naši posluchači také, je vědět více o světových náboženstvích a jak se vážou k WingMakers, nebo jestli to vůbec dělají?

James: Kdykoli mluvíte o světových náboženstvích, nejsem si jist jak odpovídat, protože nechci kohokoliv urazit, ani si nepřeji dělat srovnání, která jsou subjektivně nefér, což opouští malý prostor pro sdělení jakéhokoliv druhu. Vše co řeknu je, že lidé mohou najít své vyšší Já a aktivovat své vyšší spojení s Duchem a Bohem skrze většinu náboženských a duchovních směrů na zemi. Neexistuje monopol na přístupový bod k Duchu až do stupně, kdy necítí...myslím lidé, necítí, že se toto vyšší spojení vynořuje z jejich studia, pak jsou pravděpodobně lépe nachystáni zkusit něco nového, věříce, že je jejich vyšší Já bude vést k tomu, co zarezonuje s jejich vrozeným pocitem pravdy. Jestliže jdete na orchestrální představení, nejprve hudebníci ladí své nástroje, zkoušejíce najít souzvuk. Podobně jsme udělaní Stvořitelem, ale naše nástroje jsou v různých ladících kódech a my zkoušíme nalézt harmonizační bod. Všichni jsme jinak ladění prostřednictvím naší zkušenosti, genetické predispozice, vzdělání a ano připouštím, že náboženství a kultura hrají rovněž rozhodující roli. Většina náboženství více soupeří, nežli usilují o harmonizaci a jak jsem řekl dříve, klíčem je aktivace spojení mezi egoosobností, vyšším Já a oživujícím Duchem tekoucím mezi nimi. Jakmile nastává tato aktivace, je docela akademické v jakém náboženství jste, bezmála takovým způsobem, jako nezáleží jakého jste občanství, když navštívíte vesmír.

Mark: … Jo, to je dobré – zajímavá analogie. Otázkou, kterou vidím v podtextu emailů spojených s náboženstvím, je zmatek všech těchto různých duchovních cest mající na jednotlivce, jak zkouší vyřešit, které z nich je pro ně nejlepší.

James: Ano, ano, rozumím, ale hledači ještě hledají mimo sebe. Hledají to, co si myslí, že uvnitř postrádají, zčásti proto, že náboženství a kultura jim říká, že postrádají tuto schopnost a žádají prostředníky jako kněze a pastory, rabíny nebo duchovní učitele, aby našli jejich cestu. Stezky Ducha se jen jeví matoucí, když vnitřní hledáš venku a také proto, že materiály sypané před typickým hledačem jsou matoucími. Jedna cesta říká: “jste hříšníci“, další říká: “nic takového není“, jedna cesta říká: “dýchat takto a v této pozici“, další říká: “modlit se tímto způsobem“. Jedna cesta říká: “konec je blízko“, další říká: “jen se narodíme v Božím Duchu, je to čas nových začátků“.

Jak mohou všechny tyto věci platit současně? Stává se stejně matoucím, když vstoupíte do vědy. Nedávno existovalo ve světě jen kouzlo a zázrak a pak přišel Newton a další po něm a byl odhalen mechanický vesmír a kouzlo opustilo naši kulturu a stálo na obrubníku, jako sirotek. A nyní... nyní jako marnotratný syn, se kouzlo vrátilo ve formě kvantové fyziky. Na jedné straně náboženství definovalo kouzlo ve formulacích svých vůdců, aby manipulovalo masy. Na druhé straně věda, vyhýbající se kouzlu, destilovala náš vesmír do základů mechanismu, ve kterém byla naše mimořádnost jako druhu tak nějak vyňata z rovnosti. Například: “jsme z 99ti procent stejní jako opice“, “nejsme středem vesmíru“ a tak dále. Všechna tato tvrzení nebo hlediska, ovlivnila světové názory a stala se většími a my jsme se stali menšími, méně významnými. V jistém smyslu přišel kvantový svět na naši záchranu, abychom si uvědomili, jak málo toho víme o vesmíru. Toto byla aktivace pro druh jako celku, kterému většina lidí opravdu nerozumí, protože lidskost byla potlačená mechanickým nestarajícím se vesmírem a neviditelným Bohem. Ale pak jsme objevili, jak jsme všichni propojení. Základní mechanismy jiné, než mechanické – byli vskutku magické (kouzelné) – nevysvětlitelné, ale to je svět subatomárních energií, frekvencí světla a zvuku, ve kterých žijeme. Uvědomil jsem si, že jsem se dostal trochu mimo dráhu, ale chci zanechat dojem, že mám ohromný soucit s hledači v jejich zmatku. Je to dobře známé.

Mark: Tak co by měli lidé dělat uprostřed svého zmatku? Mám na mysli, co udělat, aby se osvobodili?

James: Nejlepším místem k zahájení zkoušení nových začátků je zjednodušení. Toto je vzdělaný svět, kde slova vládnou mysli. Duch za slovy je klíčem, který je důležitějším než slova. Největší hledači kreslí sami sobě zmatek, protože porovnávají slova napsaná nebo řečená duchovními učiteli, nebo hůř, srovnávají interpretace slov duchovních učitelů. Jazyk byl smyšlen k tomu, aby usnadnil obchodu a výměnnému obchodu, komerci a později kultuře. Jazyk našeho světa je konstrukcí třetí dimenze, je zavádějící a nedokonalý. Tak se slovy být opatrný. Dám vám příklad. Mohu vám říci jádro pravdy jen ve dvou větách. Zde jsou: “Tak jako je Slunce přítomností Boha v našem kolektivním vesmíru, vy jste přítomností Boha ve vašem místním vesmíru. Jste světelnou bytostí ve vesmíru rovnajících se bytostí, každý je stejně tak podstatný pro celek.“ Jak vidíte v těchto dvou větách, jsem vám řekl semena Pravdy, ze kterých všechny další moudrosti vyvstávají. Není nic popleteno v této Pravdě, ledaže se samozřejmě, uchýlíte k vaší historické znalosti, pak když jste zmatení, musíte nést nějakou zodpovědnost za váš zmatek, který k vám přichází ze srovnávání. Vezměme první větu: “Tak jako je slunce přítomností Boha v našem kolektivním vesmíru.“ Co to znamená? Slunce a Bůh jsou jeden a tentýž? Dobře, pro mnohé by toto bylo kacířstvím. V jistých obdobích naší historie byste byli za toto rčení zabiti – a navíc je to pravda. Přesto je to komplexnější než jednoduché rčení: “Slunce a Bůh jsou identické.“ Tak si slova sami začnou plést pravdu. Tak zjednodušujete vaši vlastní pravdu, potřebujíce mít rámec, ze kterého vyvstává vaše smýšlení. Rámec Lyricusu je žít centrovaný život lásky, vyjádřením šesti cností srdce všem uvnitř vašeho místního vesmíru. Jak to děláte, stáváte se vůdcem svého emocionálního systému a stáváte se Boží Přítomností ve svém světě. Je to velmi jednoduchý rámec a ten, který tryská z prastarých světů, přesto nebyl vybaven evolucí. Nepodstoupil interpretacemi, nebyl okrášlen žádnou náboženskou institucí, není nikým vlastněn.

Mark: Dobrý čas zeptat se na velmi častou otázku, na Lyricus a...

James: Velmi dobře, ale nechej mne nejprve něco přidat ke tvé poslední otázce: Svět není bez paradoxu a komplikovanosti – má mnoho obou. Hledač v dnešním světě byl přemožen mnoha, mnoha zátěžovými faktory – ekonomikou, svou prací, rodinou, svými vztahy, dokonce svými rolemi matky, otce, dcery, syna, manžela, nebo manželky. Tyto zátěžové faktory obývají tělo a nervová soustava je jimi vzrušena, ale nesprávně. Nervová soustava a endokrinní soustavy (soustavy žláz s vnitřní sekrecí) připojeny k srdci vytvářejí síť spojení s vyššími frekvencemi. Jinými slovy, jsou vaší vnitřní sítí a spojením do externí sítě, organizující pole inteligence Ducha. Jestliže máte ve vašem těle a emocionálním systému příliš mnoho hluku a hlukem mám na mysli stres, který je zanesen a ohrožuje citlivost vašeho spojení, pamatujte, že praxe šesti cností srdce je metodou uvolňující tento hluk či stres. Existuje mnoho, mnoho technik, které pomohou, dokonce i technologie a je důležité, že jednotlivci objevují, jak pro ně pracují. Doktor Childre, zakladatel HeartMath, je přední učitel tohoto předmětu a ten, kterého doporučuji bez váhání. Hledači často pátrají po stoupající složitosti, protože esoterika je statická. Jestliže vidím někoho, kdo praktikuje šest cností srdce svými nejlepšími schopnostmi je, z mého pohledu, větším mistrem na zemi než ten, kdo cituje nejvyšší formulace Ducha, nebo hovoří vytříbeností Ježíše, Mohammeda, Krishny, nebo Budhy, nebo medituje každý den, ale pak vyzařuje nesouhlasné chování či myšlenky. Vesmír má podněcující systém – nazýván evolucí (vývojem) – a tak to chápeme, když vzhlížíme k těm věcem, které se vyvinuly v sofistikovaných technikách či organizacích, naplňujeme se jimi s větším významem než těmi, které se nevyvinuly a jsou jednodušší, v porovnání dokonce nevinné. Ale šest cností srdce, žití centrovaného života lásky, zatímco jsou odpojeny z evoluční dráhy duchovních znalostí, patří paradoxně mezi nejsilnější formy pravdy pro tento specifický čas lidské evoluce.

Mark: Vím, co máš na mysli, protože dostávám dopisy od lidí, kteří mne obeznamují s některými esoterickými spisy, jako Kniha Urantie, nebo Klíče Enocha, některé z materiálů Alice Bailey a toto je jen pár příkladů, na které jsem si vzpomněl. A mají v nich nějaké opravdu ohromné vhledy, ale také ve mne zanechávají nejistý pocit co dělat dál, však víš, myslím se samotnou znalostí. Co vidíš jako klíčovou věc, kterou by měli hledači požadovat po těchto materiálech, aby získali pocit přesvědčení, že jsou na správné cestě?

James: Ano, dobrá, slovo “náboženství (religion)“ je odvozeno ze slova, latinského slova “znovu spojení (re link)“ tak znovu-spojení do vyššího Já je esoterický význam termínového náboženství. Takže, hledač se pokouší znovu-spojit se svým vyšším Já, které bylo postaveno do stínu jejich egoosobnosti a jehož hlas je sporadicky slyšen natož, aby podle něj bylo jednáno. Tudíž, hledač pravdy musí požadovat, nebo cítit význam připojení se svým vyšším Já, oživujícím Duchem protékajícím uvnitř a pak dle toho jednat. To ale nestačí ke slyšení překrásných myšlenek vyššího Já, či cítění síly jeho citů, nebo tvořivému pobízení jeho mysli.

Lidský nástroj musí vstoupit do vyrovnání a přemístění egoosobnosti na své oprávněné místo, přizpůsobeno znalostí své role, jako usnadňujícího prostředku Ducha uvnitř lidské domény. Když hledači vidí tyto úpravy a cítí znovunapojení na své vyšší Já, budou přesvědčeni, že jsou na správné cestě. Pamatujte, jak jsem řekl dříve, je to psychologický proces. Je to cítění znovupropojení se svým vlastním Božstvím. Je to vědomí posílené spolutvořivostí s vyšším Já a jeho neměnné spojení s poli Ducha, které umožňuje jeho věčné spojení s individualitou a jednotou. Ve střídání… jako sinusovka, jako vlna existence, je toto síla, kterou držíte uvnitř vás. A každý opravdový hledač je povolán k tomuto velice neobyčejnému a velmi osobnímu poslání.

Mark: Takže se na to díváš jako na individuální poslání?

James: Ano, v každém smyslu slova je to zodpovědnost jednotlivce k tomu, aby hledal své vyšší Já a vstoupil do připojení k vyšším polím svého Zdroje. A užívám tento termín “zodpovědnost“ ne jako záležitost uloženou na hledače z vnějšího zdroje, ale spíše jako vzpomínku na svůj účel, pro který se inkarnovali, jako lidé na této planetě v této době. Jednou, když splní tuto zodpovědnost, rozhodnou se zcela ve svém vlastním souladu, co je jejich posláním a s kým si přejí pracovat. Velká část toto pokračuje na podvědomém vědomí hledače. Do jisté míry se cítí jako zapletení v proudu, jako odlivem táhnutí z bezpečného břehu. Břeh představuje jejich minulost jako egoosobnosti a proudy jsou Duchem. A jakmile hledači vstoupí do připojení ke svému vyššímu Já, budou taženi tímto proudem a vhodně umístěni ke splnění svého poslání.

Mark: Je poslání pro každého jiné, nebo je hodně stejné?

James: Je vskutku obojím. Každý individuální hledač jak si je vědomý svého nejvnitřnějšího Ducha a cítí proudy centrovaného života lásky, tak je tažen do velmi specifických situací, ve kterých mohou být jeho energetiky využity Duchem ve Velkém Probuzení lidstva. To neznamená, že každý okamžik je příspěvkem k tomuto poslání, ale celkově, když se díváte na mozaiku života, řekněme v průběhu měsíce, příspěvek je nabídnutý a probuzení je přineseno trochu blíže, udělán malý kousek více hmatatelný a přitažlivý ke všem těm, kteří zůstávají spící. V kolektivním měřítku existují různé fáze probuzení, někteří se právě probouzejí, někteří hledají svůj účel zkoušejíce integrovat dva světy do rozumné skladby. Někteří jsou v hlubokém spánku ve své egoosobnosti a v kulturním omezení a někteří jsou částečně probuzeni, ale manipulovatelní vnějšími vlivy, zůstávat se spícími masami. A někteří jsou probuzení a ví s hlubokým přesvědčením v odevzdanosti Božské Lásky, že jejich primárním posláním je aktivovat a rozžehnout všechny ty ve výše uvedených kategoriích, aby se mohli všichni připojit k Velkému Probuzení. Nyní, a toto je důležité – Posláním není: “připojit se k osvícenému davu a být šťastný“, ani to není: “vy chudáci, kteří žijete v nevědomosti, pro slávu Boha já vám pomohou probudit se.“ To není o kázání dobrých zpráv k hříšníkům světa. Ti, kteří spali, nejsou hříšníci. Nejsou špatní, ani nejsou níže postavení než ty nebo já. Jestliže jste někdy viděli rybu, která nedopatřením plavala v mělkém bazénu přílivu a nyní je uvězněna, je zde nutkání pomoci ji vrátit se do oceánu a je to instinktem, který máme a nic víc. Ryba držená v bazénu přílivu je stále stejná ryba. Má stejné síly a potřeby, je prostě uvězněná v omezeních bazénu přílivu a tak klesá její schopnost být rybou.

Mark: Jo, víš, dostávám spoustu emailů od lidí a měl bych dodat, že když říkám “dostávám spoustu emailů“, jsou vlastně určeny tobě. [smích :-)] Ale citovost je trochu podrážděna, když je osoba frustrovaná, že jejich poslání nebo účel zdá se, já říkám světský, přinejmenším to je dojem, který dostávám ze čtení těchto materiálů. Je to jakési zachycení, jak jsi právě uvedl, ve velmi malém bazénu přílivu, nebo přinejmenším je to jejich vjem. Co bys jim řekl?

James: Dobrá, toto je velmi běžný problém lidí, protože cítí expandující sítě a větší účel svého života a stále čelí dopravní zácpě, nemocným dětem, zaplacení další hypotéční platby, nebo čeřiny špatně fungujících vztahů. Toto všechno naráží na vnímání jejich účelu, protože částečně, cítí světské i Božské řinčení ve svých životech.

Nutně nevidí dva světy jako spojené v nějaké smysluplné cestě, ale jsou. Už jsi někdy viděl film, který je velmi tmavý, dokonce deprimující ve své temnotě, ale když vstupuje do filmu světlo, je velmi jasné, velmi naplňující?

Mark: Jó, manželka a já máme rádi HBO pořad nazvaný Carnival – nejsem si jist jestli to vyslovuji správně – je to tak temné jak jen může být, protože je to o Velké depresi... a pak, když se lidé rozzáří… jde to opravdu napříč celou emoční úrovní. Myslím, že to je dobrý příklad toho, co máš na mysli.

James: Ano, ačkoli jsem neviděl zmiňovaný film, může být velmi silnou technikou ve vyprávění příběhů a výrobě filmů, používání kontrastu temnoty k odhalení světla s větší plností a hloubkou a také se to dělá, vidíš. Temnota není nutně ohromnou událostí nebo vzezřením zla, jak to často bývá zobrazeno ve filmu a příbězích, může být nahromaděním stovek malých věcí. Ale nicméně vystupuje, vytváří podmínky, ve kterých můžete používat šest cností srdce a vlévat vaše světlo do temnoty z časů a do vašeho místního vesmíru. Ironií je, že toto je účelem, který jsme zde přišli vykonat. Toto je naším posláním, avšak většina lidí zjistí, že světská rozptýlení života zasahují do jejich ušlechtilých misí, když vskutku – odhalí je. Znova chci dodat, že rozumím obtížnosti vidět v tom světlo, ale jestliže by byly cnosti srdce stále proudící a snadno přenášeny, jak byste mohli rozvíjet vaše schopnosti? Jak byste mohli posilovat vaše rozhodnutí vyzařovat tyto ctnosti mezi vaším místním vesmírem? Jak byste mohli pomoci v situacích krize nebo potíží? Jak by mohlo vaše poslání zůstat zásadním prvkem vašeho života přes měnící se časy a jak byste mohli porozumět situaci ostatních a cítit opravdový soucit? Když temnota prostupuje váš svět, pamatujte si, je to čas používat cnosti srdce, cvičit je po všechny další časy, jak budou vystupovat, odhalí vaši laskavost a Tu, kterou skutečně reprezentujete.

Mark: Ano, slyšel jsem, že jsi několikrát dnes použil termín “místní vesmír“ zdá se mi to jako nový termín. Myslím, že vím, co máš na mysli, když to říkáš, ale můžeš to pro jistotu definovat?

James: Ano. Místní vesmír je dimenzionální pole, ve kterém je jedinec v okamžiku za okamžikem. Například, můj místní vesmír se jen dnes posunul mnohokrát. Jak jsem organizoval svou cestu doma v New Yorku, pak jel na letiště, nastoupil do letadla, vystoupil na jiném letišti, setkal s tebou a nyní sedím zde ve tvé pracovně v Minneapolis. Můj místní vesmír objímá všechny tyto prostory či prostředí. Každé má své vlastní energetické pole, které je složeninou několika lidí, nebo v některých případech jako je letiště, tisíců lidí. Mohu cítit toto složené pole, vnímám frekvence, nebo si mohu vybrat zeslabit svou citlivost, abych se mohl zaměřit více vnitřně. Také si mohu vybrat zlepšit složené energetické pole skrze mé chování, myšlenky, nebo pocity. Jistá prostředí mám více pod kontrolou než jiná. Například, jestliže pracujete v kancelářské budově, máte nějakou kontrolu nad vaší osobní kanceláří, ale jestliže jdete do bufetu, musíte se smísit nebo zasítit se složeným polem, které existuje tam. Tak je váš místní vesmír všude, kde jste v přítomnosti a všude, kde jste z fyzického či zeměpisného hlediska, jste také přítomni v dalších dimenzích a v těchto vyšších dimenzích můžete přesunout vaše vnímání, nebo uvědomění k jinému místnímu vesmíru. Termín “místní“ v tomto případě jen znamená, že je přítomno vaše ohnisko pozornosti a energie. A to je důležité, protože to znamená, že nejsme přivázaní k našemu fyzickému zeměpisu.

Kdekoli jste v rámci vašeho místního vesmíru, pamatujete, jste přítomností Boha v Duchu.

Jste jako slunce uprostřed oblohy vašeho prostředí a toto slunce vyzařuje světlo. Ale také absorbuje informační kódy či vstupy vašeho místního vesmíru, můžete cítit tento absorbující tok do vaší duše, kde je snadno zpracován a umístěn v soudružnosti pro váš lidský nástroj k použití. V textu Prahové Kosmologie je tomu odpovídající rčení: “Udělejte z vašeho vesmíru oltář, na který může sestoupit vědomí Ducha.“ Takže místní vesmír je portálem, skrze který může vstoupit vědomí Ducha do vaší lidské domény. Když jsem dříve říkal, že můj den zahrnoval četné zeměpisné posuny, nezmínil jsem všechny vnitřní posuny částečně proto, že jsou příliš obsáhlé a částečně proto, že jsou těžce popisovatelné slovy. Jak říkáme: “je to jako zkoušet dát kostým andělovi.“ Je to odpověď na tvou otázku?

Mark: Jo, myslím, že ano. Díky, mimochodem chtěl bych se vrátit k mé otázce na Lyricus, ale když jsi hovořil o něčem jiném, přišlo mi na mysl, na co se tě chci zeptat.

James: Ano, dobře. Je moudré být intuitivní a následovat náhlé impulsy, které přicházejí z tvého srdce. Spontánnost a intuitivní žití jsou napojeny na centrovaný život lásky, protože jen tehdy žiješ v přítomném okamžiku. Doporučuji změnu konverzace, jak ti srdce napovídá. Jestliže se nevrátíme ke tvému seznamu dotazů, nedělej si starosti, je to tím, že naše vyšší Jáství nalezla nový způsob k zapojení se a tento nový způsob je vždy lepší než starý, předem stanovený. Když operuješ v proudech lásky, můžeš mít jistotu, že právě v přítomném okamžiku znáš správné gesto, nebo řekneš správné slovo, nebo obdržíš správnou myšlenku, nebo vyjádříš správnou cnost. Neexistuje referenční zdroj, ze kterého potřebuješ dostat souhlas. Věř tomu.

Mark: OK. Jo, díky za ten vhled, cením si ho. Téměř jsem teď zapomněl na mou otázku, nechal jsem se unést tvým komplimentem. OK, zpět do toho. Otázky na děti. Jak víš, já mám čtyři a zdá se, že je kladen větší tlak na děti, než jaký byl v časech mého dospívání. Jaký je tvůj pohled na děti nyní a jaké mají vyhlídky? Mám na mysli, že zprávy jsou tak nejasné – záležitosti jako globální oteplování, nedostatky energie, zvedaní cen potravin, nedostatky vody, přelidněnost, atd. Víš, když se podíváš do hloubi, objevuje se mnoho potencionálních problémů.

James: Dobře, ano, jak víš já sám jsem neměl tu čest vychovávat děti, tak začnu mou odpověď s tím přijetím. Je to kompletní sada otázek, které jsi zmínil. Nechej mne začít rčením, že děti začne unášet jejich kultura s věkem pěti let. Jestliže je jejich kultura založená na strachu, tak se zpravidla, až na několik málo výjimek, budou učit tento strach. Tento strach popírá nebo zmenšuje důvěru ne jen ve vnější svět či vesmír, ale co je důležitější v sebe. Tato nedůvěra se projevuje ve velmi, velmi jemných vlastnostech, mnohých, které jsou dokonce nezpozorovatelné rodiči, protože jsou generační. Jestliže děti rostou ve strachu, inklinují k definování sebe v termínech smrtelnosti, či zranitelnosti a izolace. Tyto vlastnosti potlačují rozpínavost a rozsah Ducha, který protéká skrze jejich nervovou soustavu, jejich srdce a mysl. Každým okamžikem. Představte si, že máte velmi silné vozidlo k prozkoumání naší planety, ale v okamžiku narození jste dostali pásku na oči. Jedinou zvláštností této pásky je, že je při narození relativně průhledná. Nicméně každým měsícem se stává více matná. Jakmile jste opravdu schopni ovládat toto silné vozidlo, páska na očích je neprůhledná. Takže nyní můžete řídit, ale nevidíte. Nyní můžete zkoumat, ale jen s krajní opatrností, protože vlastně nevěříte svým vnímáním místního vesmíru. Ano?

Mark: Ano.

James: Tak toto je metafora pro to, jak se mnoho dětí cítí, když dospívají. Síla jejich myslí a ega se stane nástrojem oddělení, protože jsou učeni vnímat vnější svět jako oddělený od sebe, zatímco Duch žijící uvnitř, vyťukává jinou zprávu. Říká: “Vše je jedinou Bytostí. Všichni v tomto vesmíru jsme spojeni. Náš Stvořitel je laskavý a všemoudrý. Vesmír je naším tělem.“ Tato dichotomie je frustruje, protože na jedné straně nosí masku, kterou zdědí od své kultury a ta redukuje vše, co vidí do oddělených částí za účelem srovnání a analýzy. Na druhé straně, pod povrchem cítí mládež jednotu a spojení Ducha, někdy ve snech, někdy ve fantazii, někdy v umění a příběhu, někdy ve zkušenosti reálného života. Děti a dospívající si mohou zpřístupnit intuitivní moudrost skrze harmonizaci svých srdcí a myslí-neohroženou vírou ve svou intuici. Ale záliba a kouzlo populární kultury má velmi silný magnetismus. Přístup ke své intuitivní moudrosti je zřídkakdy nalezen, jakmile si děti vytvoří svou sociální osobnost či nosí ochrannou masku, která dává průchod k ústupu, od zodpovědnosti vyššího uvědomění a účelného energetického příspěvku. Některé z dětí a dospívajících rozbijí toto postavení v sociálním a kulturním řádu, ale ne ve vysokých číslech nebo procentech. Je to uděláno několika málo, kteří mají silné modrotisky, poslání a vnitřní vedení ke zpřístupnění této intuitivní moudrosti a použijí to pro Grand Awakening (Velké Probuzení). Teď, více k tvé otázce, budoucnost je jasná, protože inteligence lidské rasy bude v nadcházejících letech zesílena jako nikdy předtím. Toto probuzení či přístup k vyššímu řádu intuitivní znalosti je přesně odhalením, kvůli kterému je mnoho dnešních dětí zde. S tímto přístupem jdou nové vynálezy, inovační řešení, nové cesty, kterými bude lidstvo řešit problémy energie, chudoby, vlády, nemoci a distribuci zásob. Nedá se říci, že tyto problémy budou překonány během pár let nebo, že až se přehoupne rok 2012 bude se světem vše v pořádku. Ne, tímto způsobem se to nestane. Bude to pozvolné, ale kritická hlavní část – přebudování lidských sítí, na kterých je závislé naše propojení s Duchem – bude přinesena do nové úrovně tvořivosti a spolupráce, kterými lidské a Božské programy vstoupí do více řekněme, nové a vyšší harmonie, a v této harmonické pozitivní změně se uchytí.

Mark: Teď a co všechna proroctví a pohromy jako nukleární války, nebo změny země jako záplavy a zemětřesení a posuny pólů, abych jmenoval alespoň některé. Mohou se ještě v naší budoucnosti vynořit valící se před dobrými časy, tak říkajíc?

James: Stále budou kalamity rozličných typů. To vše je součástí rytmu přírody a člověka, ale nejsou to tak moc události minulosti, která definují náš druh, nebo směr, ve kterém budeme pokračovat, jako je to účel a záměr, který neseme uvnitř našich srdcí a myslí. Tak, ano, budou války a živelné pohromy, které se táhnou bezprostředně za lidstvem a ano, bude přirozené předpokládat, že nejlepším ukazatelem naší budoucnosti je naše minulost, ale v pravdě – není tomu tak. Proroctví často opomíjí jemnější energie lidského srdce a mysli a místo toho jsou informovány chybami a katastrofálními soudy, které vidíme zhmotněny v našich učebnicích dějin. Existuje primární soudružnost, která umožňuje postupné objevení mostu mezi Stvořitelem a stvořením. Jak se tento most objeví v nadcházejících letech, bude rozšířen tak, že ho čím dál tím více lidí může protínat a cítít vibrační vlivy svého Stvořitele – okamžik za okamžikem – kdykoli si zvolí dotknout se Ho. Je to jako zvedání mlhy, která odděluje jednu identitu od jiné a navzdory všem důkazům opaku, budoucnost lidstva je tak jasná jako hvězda a dokonce více trvalá.

Mark: Myslím, že to bylo více pozitivní, než jsem očekával. :-)

James: Ano, jsem si dobře vědom, že proroctví je trochu sklíčené ve vztahu k lidstvu a zemi, ale jak jsem řekl, uvnitř srdcí a myslí obyčejných lidí je vize, jak má být, i když to neumíme vyslovit či pochopit našimi myslemi, nicméně připouštíme tuto vizi a účel, vystupuje jako mocný otisk formující budoucnost lidstva, jako ohromný Sochař, který řídí galaxie jako kladivo a dláto. Nejhlubší motivy lidského srdce se nenacházejí ve slovech, ale spíše v chováních a energetických či éterických přenosech přenášejících lásku a světlo ke všem tvorům. Jsou to svalstva a končetiny ohromného sochaře, či kolektivní Bytosti. A příčinou je to, že jsme děti našeho Stvořitele, Jehož vize a účel je uložen uvnitř každého z nás, projevující se i když si připadáme daleko, daleko od duchovního zbožného žití. Nemůžeme to vypnout stejně, jako si naše slunce nemůže zvolit nesvítit. [pausa] Nedostatek potravin bude záležitost, onemocnění bude záležitost, voda bude záležitost a to všechny jsou elementy, které budou táhnout lidstvo do nové sítě, nebo nové perspektivy příbuzné s jeho hodnotami a chováním. Ale nejhlubší motivy, dokonce, i když jsou zapomenuty nebo ignorovány, zůstávají jako kolektivní podpis lidstva a vykrystalizují v našich nových institucích, nových technologiích, nových vůdcích a nových cílích sjednocené země. Toto je náš osud. Není to rozmar několika učitelů, nebo dokonce andělských hostitelů -je to nejniternější ryzí starověký hlas našich srdcí a myslí v pěveckých sborech lásky, kde vaše identita je buňkou ve vyvíjejícím se, stoupajícím planetárním organismu. Tento organismus žije a pohybuje se v proudech lásky, které naplňují vesmír jako světelné a zvukové frekvence od nejvyššího k nejnižšímu řádu.

Mark: Myslím, že něco z toho mi šlo “nad hlavou“, ale ohromná věc na nahrávce je, že ji můžeš přetočit a poslouchat vícekrát, že?

James: Znovu, neznepokojujte se s porozuměním všeho, co slyšíte. Někdy je více cenné nerozumět, ale jen vnímat energii toho, co je řečeno. Tato energie je důležitější, protože je často více aktivující než slova, nebo myšlenky.

Mark: OK, udělám, co je v mých silách, pojďme na chvilku změnit téma. Uvědomuji si, že srdce bylo vždy dílčím faktorem ve WingMakers materiálech, zdá se, že se více zcentralizovalo v případě Event Temples. Můžeš vysvětlit proč, Jamesi?

James: Ano, je pravdou, že Event Temples je více zaměřen na srdeční centrum. Srdce a mysl jsou klíčové prvky lidského nástroje a ve WingMakers materiálech byla mysl oslovena úplněji. A v Event Temples, připouštím, bylo ohnisko přímo na srdce, jako prostředku k poskytnutí rovnováhy. Ale dokonce i v poezii, obrazech a hudbě WingMakers materiálů je hojný poukaz na srdce a jeho ústřední roli v lidské aktivaci a ve zpřístupnění vyššího Já. Víte, srdce a mysl jsou jako dvě strany jedné mince a mimochodem, když říkám “srdce“ opravdu tím míním lidský emocionální a intuitivní systém. A když říkám “mysl“ opravdu tím míním vědomí svrchovaného jedince, které zahrnuje fyzický mozek, nervovou soustavu a vědomí asociativní mysli. Tak, pryč s definicemi – srdce je portálem lidského nástroje, umožňující cítit proudy lásky, která teče dovnitř a kolem každého jednotlivce, po všechen čas. Jsme zpět u antény a převaděče, o kterých jsem hovořil v prvním sezení. Je to skutečně senzorický (smyslový) systém, který umožňuje cítit spojení s ostatními a naším společným Stvořitelem.

Mysl je mocným vnímatelem v mnohých způsobech, ačkoli se tímto stává zapletená s egoosobností a sociální podmíněností malého příběhu, kterým kultura žije. Tak, může být její síla nesmírně oslabena. Idea je mít oba, srdce i mysl, operující v harmonii jak přijímače, tak vysílače, aby zajistili dobrou rovnováhu mezi přicházejícími proudy energií a informací a odcházejících transmisí. V názvosloví Wingmakers je to blízké Navigátoru Jednoty, ta část, která se dívá na něčí místní vesmír a vnímá ho ryze jako trojrozměrnou pavučinu, spojující celý život do celistvosti. Teď, Event Temples web a materiály jsou opravdu zaměřené na představení pohledu, jak může jedinec žít centrovaný život lásky, ale ne z důvodů přinesení duchovních znalostí, zabezpečení dobrých vztahů, nebo zmenšení stresu, ale spíše z důvodů stát se zodpovědný v pomoci posunu lidstva do vyšší dimenzionální perspektivy uprostřed očekávaných bouřlivých časů, jak procházíme některými z těchto bolestí narození nového lidstva. Je důležité porozumět, že srdce a mysl jsou bezešvé, jak jsem řekl dříve, dvě strany jedné mince, která pro to nemá jméno. Není to definovatelné, když vybereme slova, aby to popisovala. Paradoxně, je to slovně nevyjádřitelné, kde na definici záleží, a kde na tom nezáleží je to nazýváno věcmi jako duše a integrální já, nesmrtelné vědomí a Duch. Ale, všechny tyto slova to přišpendlí dolů do krabice v okamžiku, kdy je slovo použito k popisu. Takto mysl pracuje. Umísťuje věci uvnitř krabice, která je z ovladatelné velikosti a může být viděná shodně s trojrozměrnou realitou. Takže, zatímco v tomto projektu může být ohnisko na srdce a v dalším na mysl, skutečné ohnisko je na integraci obou do harmonického výrazu ctnostného srdce a mysli skrze lidský nástroj ve světech časoprostoru, který je tady a teď. Na této zemi, v roce 2008, v měsíci dubnu, pátého dne, čtrnácté hodině, dvacáté druhé minutě a dvanácté sekundě – dělám (some of this UP), ovšem ale, má pointa je, že i když jste omezili sebe do úvahy, že tady a teď je doslova tady a teď, právě čas nalézt to, není. Neexistuje čas nebo prostor, který ohraničuje vaše vyjádření ctnostných kvalit uvnitř vás. Jsou vně té krabice, tak velké jako je časoprostor tady a teď, ale rozumím obtížnosti ve tvoření tohoto rozdílu. Všechno co je opravdu důležité, je vědět, že když přenášíte váš centrovaný život lásky ve vašem místním vesmíru, dotýkáte se více než vašeho místního vesmíru a nejste uzamčeni uvnitř tady a teď, ale může to přenášet všemu času – dokonce i nečasu.

Mark: Aha, vidím, že se naše diskuze začíná dotýkat cestování v čase. Víš, že z množství emailu, které ti zasílám, je cestování v čase jedním z více častých témat. Neřeknu s jistotou, jestli je na místě pátém nebo šestém, nebo tak, ale je pravděpodobně na vrcholu, však víš, deseti. (TOP 10 otázek) Ve WingMakers materiálech, je cestování v čase do určitých detailů popsán v Ancient Arrow knize. Pro ty z vás, kteří nečtete všechny materiály, nebo jste se nedívali na knihu,…je tam popisovaná technologie nazývaná BST (Blank Slate Technology). Chceš vnést nějaké světlo na toto téma?

James: Ne, zejména ne nyní. Není to tím, že bych nenalézal toto téma zajímavým, ale energetice naší konverzace by lépe sloužilo, jestliže zůstaneme na jiné vlnové délce.

Mark: OK, rozumím.

James: Víš, časoprostor je vynález mysli, dovolující nám navigaci v trojrozměrné realitě. Něco, co je vynalezeno myslí, může být vždy ovlivňováno vyšším vědomím Ducha, jako zahrnujícího mysl. Takže, jako Bytosti Ducha, cestujeme časem stále. Typ cestování v čase, který byl popsán ve WingMakers materiálu.. má více co dělat s institucionalizováním cestování v čase a přinesením ho do oblasti lidské technologie. Existuje mnoho projektů, které experimentovaly s cestováním v čase a já jsem odhalil pouze jeden takový projekt v knize Ancient Arrow. Ale to je velice, velice komplexní předmět, když začnete institucionalizovat cestování v čase.

Mark: Jamesi, chceš si udělat pauzu?

James: Ano, bylo by dobré si protáhnout nohy, ale rád bych udělal jeden finální bod předtím, než skončíme sezení.

Mark: OK, OK to je v pořádku.

James: Okamžik. [dlouhá přestávka.] Všichni jsme částmi jednoho organismu, stejně jako jednotlivé fotony tvoří světelný paprsek, nebo triliony elektronů tvoří elektrický tok, který se žene napříč galaxiemi. Když se pohybujeme ze světa fenoménů k vyšším dimenzím reality, individualita je vyměněna za komunitu a tato komunita je ohromná a zahrnující, obsahuje inteligenci, která zrcadlí její rozměrnost. Nadcházející časy budou pohyblivými písky a plazivou pochybností a mnoho lidí bude cítit strach, zkoušejíce je uchopit. Mohu připomenout každému, kdo je otevřen možnosti, že jste zde v této době k tomu, dát svou lásku nezávislou na externích světových podmínkách a událostech. To je základ Event Temples – pomoci organizovat tyto kvantové komunity tak, abychom se mohli kolektivně stát příkladem komunity založené na lásce, žijící uprostřed jedinců založených na strachu. A povolující obava a vina a nenávist a základní přežití a neznalost a energie nenasytnosti, které budou vyzařovány v nadcházejících letech jsou uvolněny jako porodní bolesti nové země. Rozumím, že je velmi snadné stát se kořistí těchto energií založených na obavě, chtít chránit sebe a milované a připravit se na bouřlivé časy – ve skutečnosti se plazit uvnitř ochranného zámotku a čekat až chaos projde. Ale časy, tak tvrdé jak se mohou stát, budou snazší pro všechny v širší komunitě lidství a země, jestliže ti z nás, kteří přišli na tuto planetu v této době plně si vědomi našeho poslání přijímat a přenášet frekvence lásky do našeho místního vesmíru – dobře si vědomi, že se zdi našeho místního vesmíru táhnou až k nejvzdálenějším a prastarým zdem vesmíru Stvořitele. Opravdu jsou jedním a tímtéž a co vyšleme jednomu, jde všem. Cirkuluje to mezi větší komunitou a stabilizuje to uprostřed každého nepokoje. Takže, naší zodpovědností je uchopit tento čas, jako výrobci míru z války, tvůrci lásky z nepokoje, měniči temnoty ve světlo a transformátoři zoufalství v naději. Jestliže se kdokoli z vás ptá na své poslání či účel – pamatujte, JE TO TOTO! Jak si oblečete své poslání v rámci vaší práce, koníčků, rodiny, nebo vztahů, dobrá to je na vás a v širokém smyslu reality – na tom opravdu nezáleží. Záleží na vašem vyjádření centrovaného života lásky do místního vesmíru, nezávisle na externích okolnostech. Umístíte-li to v jádru vaší lidské existence, jste stabilizující silou všech sil, které jsou potřebné v této době – toto, toto je nejzásadnější.

Mark: Jo, víš, chápu to, přinejmenším rozumově, ale dělat to je další věc. Mám na mysli, možná uvedu přiliž extrémní příklad, ale jsou-li nedostatky potravin a propuká výtržnictví na ulici, nebo ekonomika opravdu, víš, jde do tavby, jak máme zůstávat stabilními silami? Mám na mysli,že – ano bylo by přirozeným zaplést se v chaosu, dokud nás ovlivňuje a myslím, že by bylo velmi těžké zůstávat v srdci, nebo vyjadřovat centrovaný život lásky uprostřed tohoto druhu chaosu, přinejmenším.

James: Nepředpovídám, že bude chaos, ačkoli je to možné. Velká část katastrofálních událostí, které byly možnou součástí bolesti narození země, již byly utišeny. Na planetě je dostatek lidí ke stabilizaci. A toto je mimochodem podstatným důvodem pro, jak by někteří lidé nazvali, přelidněnost. Ve skutečnosti, dosažení stabilizující síly, vyžaduje velmi vysokou lidskou populaci na planetě, energeticky řečeno... naložit vyšší objednací pole na planetu.

Ano, obtížnosti, o kterých hovoříš, jsou oprávněné, jsou – li výtržnosti na ulici, nefunguje-li několik dnů Internet, nebo když vláda náhle oznámí, že jsou mimozemšťané opravdu skuteční – tyto druhy událostí by měly vážné důsledky v našem sociálním řádu. Na chvíli by vše bylo otočené vzhůru nohama a v tomto stavu zmatku by bylo těžké myslet, jednat a vyjadřovat se vně sociální reakce, zvláště s médii ovívající plameny obav a strachu. A navíc budete žádáni, abyste přesně toto dělali. Kdykoli cítíte, že vaše schopnost vyzařovat centrovaný život lásky je v ohrožení, nebo klesá, potřebujete jen povolat vaše vyšší Jáství k doplnění, zaťukat do rezervoáru lásky a soucitu, který vás vždy obklopuje.

Mark: Víš, Jamesi, jak se dá povolat vyšší Já, nebo zaťukat na tento rezervoár, jak říkáš? Existuje technika, kterou doporučuješ?

James: To je poctivá otázka, ale v tomto ohledu neexistují žádné formule, Marku, nebo přinejmenším žádné, které jsou z mého úhlu pohledu účinné. Nechej mě odpovědět takto: Jestliže lidé našeho světa znali jen stav spánku, bylo by logické, že by se pak báli úsvitu. Zajímali by se: “co je tímto neznámým světlem, které nás probouzí?“ To je čas, kdy Duch vítězí přes síly materializace, vynoří se s klidnou nadvládou, která je podpisem Zdroje. A toto vynoření je jako úsvit, jako vodopády světla na náš svět, pudí lidi probudit se. Někdy bude toto světlo vzbuzovat rozruch a nepokoj, protože lidé spali tak dlouho, že se bojí změn, které toto světlo přináší. Na hlubší úrovni vědí, že jsou to změny vážné a trvalé a jde s nimi zodpovědnost, kterou musejí sami přijmout, nebo budou zanecháni vzadu, v jistém smyslu. Ti, kteří jsou opravdu probuzení, uvidí bouřlivé časy jako demonstraci tohoto světla a to nebude vyvolávat instinkty přežití, nebo utíkajíce schovávací (:-) run-and-hide) taktiky zoufalství. Budou cítit novou sílu, která k nim přijde nezvána – v tom smyslu, že o ni nežádají vědomě – bude se nad nimi přelévat jako nový proud energie, ukotví ji, budou sdílet a zažijí to jako nikdy předtím. Víš, mohl jsem ti dát tuto techniku nebo tamtu, ale nakonec je to opravdu jen řetězec slov. Místo toho jsem sdílel Ducha za slovy, sílu za objektem a toto je, dle mého mínění, více cenné. Takže, poslouchejte, jestliže chcete, sílu Ducha, jak vás bude informovat a držet vaše zaměření na poslání, které jste začali a dosáhnete jako kolektivní inteligence. Myslím si, že pro toto sezení stačí, Marku.

Mark: OK, ano, ne, já rozumím.

James: Ano, protáhněme si nohy a občerstvěme se trochu.

-pokračovanie-

http://www.eventtemples.com

Preklad: Jana Buryanová, leto 2008

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF rozhovoru nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


júl 10, 2017 00:28 dopoludnia

 

 

Top