Obrázok používateľa CEZ OKNO
ROZHOVORY S JAMESEM (august 2008) III.

“Ano, bylo to v této době. Ale skutečný impulz pro mou práci vzešel z experimentování. Tím myslím vybrušování a zdokonalování v umění poezie, hudby, malby, psaní textů a chápání všech těchto forem vyjádření jako prodloužení mého jáství – mého Vyššího Jáství. Pochopil jsem, že ono vystoupí do popředí jen tehdy, je-li tvorba spojena s posláním, které jsem přišel vykonat.

V raném věku jsem začal malovat a byl jsem v tom dobře veden. Ve věku jedenácti let jsem začal ve svém umění vidět něco více než jen malování… stalo se to symbolem vyšších frekvencí, se kterými jsem byl v kontaktu a jehož následkem vznikala poezie, hudba, filosofie a texty. Malby se staly dirigentem celého projektu. Když mi bylo kolem 15 let… tak jsem si uvědomil, že mé experimenty s tím, jak můžou tyto rozličné formy umění být spojeny dohromady, mají sloužit mytologii WingMakers.”
James


00:01 Mark: Třetí část rozhovoru s Jamesem ze dne 5. srpna 2008, copyright 2008, Wingmakers, všechna práva vyhrazena.

00:33 Mark: Dobrá, jsme tu znovu se třetí a konečnou částí rozhovoru. Jsem Mark Hempel a se mnou je tu James (anonymní tvůrce webů ›› Wingmakers, ›› Lyricus a ›› Event Temples). Jestliže posloucháte tuto nahrávku a neslyšeli jste část ›› JEDNA a ›› DVA, bylo by lepší poslechnout si první dvě části před touto třetí.

00:55 Mark: (nějaký hluk) Podobně jako při druhé části přeskočím informace týkající se pozadí. Jestli tě to zajímá, poslechni si začátek ›› první části rozhovoru. Takže nyní k otázkám... Jamesi, připomínám, že se chci v této sekci zeptat na nějaké více osobní otázky. Budou-li se ti nějaké z nich zdát příliš osobní, řekni...

01:20 James: Ano, rozumím... podívejme se tedy, kam to Duch povede.

01:25 Mark: Myslím, že bych měl poznamenat, že necháváme tyto rozhovory vznikat organicky. Nahrávám na můj pevný disk a v této fázi se nestarám příliš o editování nahrávky, takže jde o volně plynoucí rozhovor. Dobrá. Zřejmě nejčastější otázkou, kterou dostávám, je otázka kdo jsi. Začněme tedy s touto otázkou. Kdo jsi?

01:49 James: To je dost široká otázka, nemyslíš?

01:51 Mark: Myslím tím tvé zázemí… kde jsi vyrůstal, jakou jsi měl rodinu, jestli máš sourozence a tak podobně...

02:00 James: Ano, chápu... vyrůstal jsem ve Španělsku na předměstí Barcelony. Měl jsem normální dětství – jak bylo obvyklé pro děti v našem městě. Myslím, že jsem měl jisté výhody, protože můj otec byl vědec… takže jsem měl již v raném věku přístup ke knihám a přednáškám různých vědních oborů.

02:21 Mark: Tvoje matka též dělala kariéru?

02:23 James: Ne, byla – jak bychom dnes řekli – matkou v domácnosti.

02:27 Mark: A sourozenci?

02:28 James: Ano, mám staršího bratra a mladší sestru.

02:31 Mark: Vyrůstal jsi ve Španělsku nebo jsi více cestoval?

02:33 James: Protože můj otec pracoval pro vládu, naše rodina se několikrát stěhovala po Evropě... nejvíce po Severní Evropě, ale také jsme jednou pobývali v Londýně a dokonce jsme žili i v Indii, když můj otec zde dvakrát či třikrát učil.

02:50 Mark: Kdy ses přestěhoval do Spojených Států?

02:52 James: Asi před dvanácti lety. Byl jsem v USA již několikrát jako návštěvník, než jsem se sem přestěhoval natrvalo.

02:58 Mark: Můžeš nám říci, kdy sis poprvé vzpomněl na svou... tuto životní misi?

03:08 James: Moje první vzpomínka vlastně pochází od mé matky, která mi vyprávěla můj sen, který jsem jí popsal, když mi bylo asi pět let. Musím čestně říci, že si na tento sen nepamatuji osobně, ale pamatuji si mou matku, jak mi tento sen mnohokrát během několika let popisovala, takže mám pocit, že si ho pamatuji spíše díky jejímu převyprávění. Ten sen byl o mém setkání se skupinou duchovních učitelů, avšak nezávisle na tom – co můžu jen předpokládat, že bylo zmateným popisem toho, co jsem se naučil ve snu – věc, která zaujala mou matku, bylo to, jak nadšeně jsem ji sen vyprávěl. Říká, že jsem šel po schodech dolů ze své ložnice a přitom jsem máchal rukama jako dirigent nějakého orchestru – pohybujíce rukama sem a tam – což vypadalo zřejmě… jako že překypuji vrušením.

04:01 Mark: To je legrační představit si tě takto… proč myslíš, že ten sen byl pro tebe tak probouzející?

04:06 James: Vlastně nevím přesně, co bylo aktivační silou v mém životě, ale bylo to důležité pro mou matku, protože pochopila, že ten sen má zvláštní význam. Byla více filosoficky založená než můj otec, byla více schopná vidět, že sny jsou něčím více než pouhými sny. Byla si jistá, že potřebuji duchovní vzdělání, stejně jako můj otec si byl jistý, že potřebuji vědu. Takže ten sen zaujal mou matku způsobem, který jsem tehdy nedokázal ocenit nebo pochopit. Všechno, co jsem tehdy věděl, bylo, že si více všímala mé duchovní stránky. Pro mě se ten sen, poté, co jsem ho odvyprávěl, stal nedůležitým... ale pro mou matku znamenal, že se stala něčím jako mým duchovním průvodcem, který zajišťoval, že jsem měl k dispozici knihy, učitele a čas pro kultivování mého zájmu v duchovní oblasti.

05:07 Mark: Byla tvá rodina nábožná?

05:11 James: Můj otec byl svědomitý při své praxi, ale nebylo v tom srdce. Pro něj bylo náboženství – alespoň tak, jak bylo učeno u nás v kostele – více o službě společnosti, než místem pro učení se nových věcí. A jeho zajímalo právě učení se nových věcí. Pro mou matku byl kostel místem svatého prožitku a zážitku jemných energií Ducha – opět nikoliv místem, kde by se učila lekcím z kázání.

05:42 Mark: Z tvého popisu to vypadá, že tvoje matka byla tím, kdo tě inspiroval k rozvíjení duchovních aspektů života...

05:48 James: Matky jsou obvykle těmi, kdo podporují tyto aspekty dětí. Citlivé matky obvykle mají bližší spojení se srdcem dítěte a cítí jeho rozkvět – rozvoj té éterické antény-přenašeče, o které jsem mluvil dříve. Také mají sklony věnovat více času rozvoji dítěte. To byl případ i mé matky.

06:15 Mark: Chceš sdílet nějaké podrobnosti z tohoto snu?

06:22 James: Ne, bylo by obtížné vyjádřit je způsobem, který by byl prospěšný této konverzaci, Marku. Stačí říci, že na mě udělal dojem, byť v tom věku, že jsem částí jiné skupiny, nebo chceš-li, kmene na druhé straně. Věděl jsem, že pracuji ve dvou nebo více světech současně a mé vzdělávání bylo řízeno více z nitra, než tomu bylo ve školách našeho světa.

06:54 Mark: Jamesi, kdy tě napadlo udělat celý tento projekt? Myslím tím WingMakers, Event Temples a Lyricus. Kdy celá ta vize vznikla?

07:05 James: Dobrá… od mala jsem věděl, že jsem něčím jako překladačem. Pochopil jsem to, protože jsem viděl na svých kamarádech, že tento jazyk neznají. A zdálo se mi velmi divné, že namísto toho chtějí myslet a mluvit jazykem dospělých, zatímco jazyk, který jsem slyšel uvnitř sebe, byl mnohem více poutavý, jemný, čistý a jasný. Když mi bylo 9 nebo 10 let, ztratil jsem toto spojení. To bylo během doby, kdy se naše rodina přestěhovala do Indie. Byl to právě kulturní posun, který způsobil toto rozpojení a já začal prožívat nový hlas: hlas oddělenosti známý jako nevíra.

07:51 Mark: Chceš říci, že jsi byl nevěřícím?!

07:54 James: V Indii se mi otec věnoval více než kdy jindy v mém životě a tento jeho vliv měl silný důsledek.

08:03 Mark: Byl tvůj otec nevěřícím?

08:04 James: Ne, ne, byl nevěřící se silnou nadějí, že všechno řídí nějaké inteligentní bytí, ale vždy byl o krok pozadu v celkovém pojetí až do své smrti. Chápej, jeho funkce v Indii pro něj byla dost jednoduchá, takže měl dostatek volného času... takže jsem se stal něčím jako jeho žákem. Také věděl, že mě nebaví chodit do místní školy. Bylo to pro mě hodně těžké… i pro všechny jeho děti a pravděpodobně něco jako pocit viny u něj způsobilo, že se mnou a s mými sourozenci trávil hodně času.

08:38 Ponořil jsem se do světa vědy a moje mysl – poprvé v mém životě – se stala dirigentem mého světonázoru. Hltal jsem filosofické a vědecké knihy a můj vnitřní hlas více a více utichal v přítomnosti těchto velkých autorů. Začal jsem vytvářet mentální poučky o tom, že Bůh neexistuje a způsoby, jak to dokázat těm, kdo to chtějí slyšet.

09:12 Mark: Co to tvoji rodiče udělali? Myslím, že tvoje matka musela tušit, co se ti děje.

09:16 James: Ona to chápala. Byla to jen vývojová fáze. Chápej, potřeboval jsem procítit pohled nevěřícího. Potřeboval jsem pochopit jejich smysl pro oddělenost a ocenit jejich způsoby intelektuální logiky a přesvědčování.

09:31 Mark: Jak dlouho táto fáze trvala?

09:32 James: Asi dva roky.

09:34 Mark: Co způsobilo, že ses z toho dostal?

09:38 James: Dostal jsem se do kontaktu se svým vnitřním světem a stalo se mi velmi zřejmým, že se děje něco, co věda ani filosofie nedokáží vysvětlit.

9:48 Mark: Kolik ti v té době bylo?

9:50 James: Asi jedenáct...

09:51 Mark: Jaké druhy zážitků se ti přihodily?

09:53 James: Raději bych to nerozváděl Marku, ale řeknu, že to bylo něco jako znovu-spojení s mým vnitřním kmenem a já jsem si znovu uvědomil důvod své inkarnace v tomto čase.

10:05 Mark: To byl čas, kdy sis uvědomil svůj nápad s WingMakers a Lyricus?

10:09 James: Při tomto druhu práce existuje vždy něco jako semeno vize. Toto semeno mi bylo dáno ve snovém stavu a bylo to mé intuitivní uvědomění či probuzení tohoto semene, které začalo vystupovat v mém životě do popředí. Nebyly to nějaké andělské bytosti sedící u nohou mé postele, které by mi diktovaly tuto vizi, nebo mě prohlásily za vyvoleného. Ani se mi to neukázalo ve vizi jediného okamžiku či dne. Bylo to jednoduché vzrůstající uvědomění či probouzení k této vizi a důvodu, proč jsem přišel na tuto planetu v lidském nástroji. Někteří umělci tomuto rozjímání říkají, že je to způsob, jakým dostávají inspiraci nebo přicházejí do kontaktu s vizí či představou – uměleckou vizí. Z mojí perspektivy je toto rozjímání Přítomností Vyššího Jáství jedince; nejde o vnější sílu.

11:05 Mark: To je doba, kdy začal krystalizovat projekt WingMakers?

11:09 James: Ano, bylo to v této době. Ale skutečný impulz pro mou práci vzešel z experimentování. Tím myslím vybrušování a zdokonalování v umění poezie, hudby, malby, psaní textů a chápání všech těchto forem vyjádření jako prodloužení mého jáství – mého Vyššího Jáství. Pochopil jsem, že ono vystoupí do popředí jen tehdy, je-li tvorba spojena s posláním, které jsem přišel vykonat.

11:34 V raném věku jsem začal malovat a byl jsem v tom dobře veden. Ve věku jedenácti let jsem začal ve svém umění vidět něco více než jen malování… stalo se to symbolem vyšších frekvencí, se kterými jsem byl v kontaktu a jehož následkem vznikala poezie, hudba, filosofie a texty. Malby se staly dirigentem celého projektu. Když mi bylo kolem 15 let… tak jsem si uvědomil, že mé experimenty s tím, jak můžou tyto rozličné formy umění být spojeny dohromady, mají sloužit mytologii WingMakers.

12:15 Chápu, že koncept WingMakers… jako budoucích představitelů lidského druhu, je pro mnoho lidí obtižné k pochopení, ale slovo „WingMakers“ (Tvůrci Křídel) je zakódované a symbolizuje tuto skutečnost… že budoucí spojení lidstva může dokonce být v interakci se svou minulou existencí. Je to jako symbol Věčnosti – Ouroboros, had, který se zakusuje do svého vlastního ocasu. WingMakers si mě vybrali jako překladatele či tlumočníka jejich skutečnosti – naší vlastní budoucnosti – nikoliv ve smyslu jejich životního stylu či technologií, ale spíše jejich pouhé existence a existence Velkého Portálu tak, jak souvisí s lidským osudem, protože právě díky Velkému Portálu se v jistém smyslu znovu-sjednotíme s naším budoucím jástvím.

13:15 Mark: Dávali ti instrukce co máš dělat nebo co máš vytvořit?

13:20 James: Ne. To nedělali. Jednoduše mě vzali do své Přítomnosti... jako hosta pozvaného k prožitku – podle mých nejlepších schopností – prožitku jejich vibračního světa a tamní kultury. Mimo časoprostor, jsem z tohoto stejného světa – stejně jako všichni jsme – ale jen málo z nás ho zakusilo, nebo jen slyšelo o této skutečnosti, která se nazývá naše vzdálená budoucnost.

13:45 Mark: Můžeš to nějak ještě rozvést? Je to totiž pro mě velmi obtížné to myslí uchopit.

13:53 James: Je obtížné to popsat, Marku. Je to tak trochu jako ohromná spojující čára lidstva vinoucí se z hlubin pouštního dna k výšinám horského vrcholu a ti, kteří jsou na vrcholu hory mají videokameru a posílají tento báječný výjev obrovského světa, který vidí, tam dolů po té spojnici, takže ti, kteří jsou na pouštním dně – a na všech stupních mezi – můžou zakusit tento inspirující výjev, který je vábí k vzestupu... k dosažení nových území, nových dimenzí. To je nejbližší popis pomocí slov, kterým to můžu přiblížit, Marku. Budoucnost lidstva sahá mnohem dále v časoprostorovém kontinuu, než odkud vyvěrají jeho historické kořeny. Proč by se mělo zdát nepravděpodobné, že naše vlastní budoucí jáství by mohlo komunikovat s naším časoprostorem v 21. století a to nikoliv prostřednictvím technických zásahů, ale jednoduše skrze posilování vyššího, více všeobsažného vědomí?

14:56 Jedna z pravd, která bude lidi šokovat v poměrně blízké budoucnosti, bude poznání, že naše kolektivní budoucnost je v kontaktu a ovlivňuje naši současnou podobu mnohem více, než jsme se domnívali. To je komplexní záležitost, Marku, protože mnoho takzvaných interakcí se Stvořitelem, andělskými bytostmi či Duchem jsou ve skutečnosti interakcemi s naším budoucím jástvím coby kolektivním vědomím. Toto kolektivní vědomí je symbolicky nazváno Tvůrci Křídel nebo v nějakém vzdáleném čase Elohimové či Zářící. Nezávisle na jménu, které jim dáš, jde o kvantové, kolektivní vědomí lidského druhu ve velmi vzdáleném časoprostoru, který zasahuje do našeho.

15:44 Mark: Jak se to stalo… že naše budoucí jáství nás může kontaktovat, ale žádné materiály na planetě o tom nehovoří? Snad by nějaké svaté knihy, nebo nějací guruové o tom měli mluvit. Proč to v duchovní literatuře chybí?

15:58 James: Znovu opakuji, že Tvůrci Křídel žijí v mytologii. Je to tak trochu jako citát přisuzovaný Williamu Suttonovi, který říká... když se ho agent FBI zeptal: „Proč vykrádáš banky?“ Willie odpověděl: „Protože jsou v nich peníze“. Tvůrci Křídel žijí v mytologii, protože to je prostor, ve kterém příběhy žijí. Informace, jak můžeš vidět, žijí a umírají ve velmi krátkých životních cyklech, podobně jako mušky jepice, jejichž život se počítá na minuty. Avšak mytologické příběhy žijí tisíce let, jsou překládány do stovek jazyků a kultur a když je studuješ, jejich puls je stejně silný dnes jako před tisíci lety.

16:46 Takže Tvůrci Křídel prezentují naše budoucí jáství, stejně jako my prezentujeme jejich rodové jáství. Na určité úrovni jsme stejní – když samozřejmě z rovnice vypustíš časoprostor. Budoucnost je vyjádřena v zastřených mytologických příbězích, protože naše budoucí jáství nechtějí přehnat svou pomoc, aby nebyla zastřena naše vlastní volba a svobodná vůle. Jsou zde také jiné druhy – ve své podstatě mimozemské – které jsou také spojeny s naším lidským osudem a ty také chtějí být nápomocny, ale nechtějí narušit naši kolektivní vizi, protože ony už vědí, čím se staneme, a tato polidská kukla, ve které se nyní nalézáme, je velmi velmi citlivá.

17:32 Mark: Takže jinými slovy, protože naše budoucí jáství zná samo sebe jako moudré a milující bytí, nechce 6 příliš zasahovat a ovlivňovat nás. Je to tak nějak?

17:47 James: Ano, ale jen zjednodušeně. Lidský druh velmi přesahuje naši současnou definici toho, čím je. Jak jistě víš, každý na naší modré planetě je z 99,9% stejný – co se týká DNK. Ale když jdeš do obchodu a posadíš se tam na hodinu či dvě, nebudeš mít pocit, že všichni lidé, které vidíš, jsou z 99,9% stejní. Existuje přirozeně velké množství variací v lidských druzích ve všech dimenzích, které můžeš měřit – vyjma DNK. Tato substance, kterou nazýváme DNK je zřejmě nejstřeženější esencí vesmíru, protože je vláknem, které splétá časoprostor s ne-časoprostorem a touto trajektorií (cestou) definuje osud druhu. Zrovna tak, jako můžeš přemýšlet o DNK jako o osobní nebo rodinné genetické linii, můžeš také přemýšlet o DNK jako o kolektivní – celodruhové – a v této vizi je obsažen potenciál dosáhnout Centrálního Slunce galaxie. Vím, že se to může zdát metaforické a také to tak částečně je, ale esence toho, co říkám, je docela přesná.

19:05 Mark: Dobře, chápu. Rád bych se vrátil k našemu původnímu tématu Tvůrců Křídel. Co bylo zkušeností, která tě přesvědčila, abys vytvořil ty materiály a mytologii?

19:16 James: Chápu tvůj zájem vystopovat původ materiálů, ale jak již jsem řekl, nejednalo se o jediný prožitek či „aha“ vhled. Vím, že někteří lidé prožívají tento typ náhlého probuzení, když kosmické vědomí vplyne do jejich lidského nástroje a oni jsou tímto světlem navždy změněni. V mém případě to bylo méně okázalé a více o postupné posloupnosti v událostech a zkušenostech, které tvarovaly mé spojení s Tvůrci Křídel.

19:51 Mark: Když jsi s nimi poprvé komunikoval, jaké to bylo?

19:55 James: Nechci být vyhýbavý, Marku, ale vysvětlím to takto. Řekněme, že jsem astronaut, ale namísto vesmírné lodi používám své vlastní vědomí pro průzkum nových vesmírných dimenzí. Při tomto počínání jsem při své jedné cestě narazil na vědomí, které nebylo pozemské, které pracovalo vně našeho časoprostoru a nyní z důvodu našich cest časoprostorem, se okamžitě přihodilo mocné spojení, jako kdyby bylo učiněno s precizní péčí již pradávno.

20:34 Když jsem se poprvé zkontaktoval s tímto kolektivním vědomím, bylo zřejmé, že má inteligenci, která převyšuje mou a je tak intimně spojeno s mým světem, že může být jedině jeho součástí – ať už jako pozorovatel, nebo jako prožívající. Jak se ukázalo, bylo obojím. Když jsem poprvé začal komunikovat s tímto vědomím – které jsem později poznal jako Tvůrce Křídel – nebyl jsem si jist, jestli jsou to dvě, sto, tisíc, milión nebo dokonce trilión různých entit. Postupem času se však stalo zřejmé, že množství není zdaleka tak důležité jako energetické přenosy, které prováděli do osudu lidstva.

21:20 Mark: Jamesi, než budeme pokračovat, chci si vyjasnit jednu věc. Tedy Tvůrci Křídel jsou složenou entitou, která je v naší budoucnosti? Je to tak? Jinými slovy my se staneme v nějaké vzdálené budoucnosti sjednoceným vědomím někde ve vesmíru a osoby, jako jsi 7 ty nebo já, budou každým okamžikem projektovat své vědomí do této vzdálené budoucnosti a budou s ní v kontaktu? To je to, co říkáš?

21:55 James: Je to komplikovaná výměna představ. Vysvětlím to následujícím způsobem, ale nejdřív mi dovol zdůraznit, že nejenže to je obtížné pro tebe k pochopení – nebo pro kohokoliv jiného, kdo poslouchá tento rozhovor – ale také je těžké pro mě to popsat. Takže si nechávám prostor pro abstrakci, jestli dovolíš.

22:14 Tvůrci Křídel mají odlišnou vibraci své existence, což znamená, že v této fázi své existence pracují bez hustot našich lidských nástrojů. Je to ovšem něco jiného, než být ne-inkarnován, nebo ztratit tělo při smrti. Oni stále pracují v lidském nástroji, je to jen jemnější frekvence světla či kvantová struktura, ale je to stále pochva či nástroj individuality.

22:40 Jedním z důsledků žití v těchto jemných frekvencích světla je to, že zdi mezi individualitou a jednotou jsou propustné, takže existuje schopnost pohybovat se mezi individuelním stavem a stavem jednoty. Stejně jako my můžeme pohybovat myšlenkami – oni se můžou s lehkostí pohybovat ve vědomí ze svrchované individuality k Jednotě a zpět. Ve stavu Jednoty, Tvůrci Křídel – jako stav kolektivního vědomí – mají přístup ke sdíleným holografickým záznamům, které byly sestaveny během evolučního vzestupu druhu od jednotlivých dvounožců k osvícenému Soudržnému Kolektivu, sjednoceného s frekvencemi Zdrojové Inteligence. Takže s přístupem do tohoto hologramu můžou vkládat sami sebe do našeho časoprostoru jako událostní řetězce. To je pečlivě řízeno k odhalení jejich identit, ale vždy oděno do kontextu mytologie, takže oni můžou zůstat bezvýznamní, raději než informující či ještě hůře obávaní.

23:47 Mark: Co tím myslíš?

23:49 James: Možná, že jsi to nepochopil, Marku, ale předpokládám, že někdo to pochopil. Lotosová semena a semena datlových palem ukázala, že jsou schopna udržet svou klíčivou sílu dokonce i po stovkách let. Před několika lety jsem slyšel dokonce o semeni datlové palmy, které bylo přes dva tisíce let staré a vyrostlo ve strom. Tato semena tedy dokáží uchovat svou životní a transformační sílu.

24:18 Tím chci říci, že mytologická vyjádření jsou jako tato semena, udržují svůj potenciál, protože se nesnaží být vysvětlující, ale spíše bezvýznamná. V dnešní kultuře má všechno tendenci pohybovat se kolem vysvětlení, co daná informace znamená ve smyslu její použitelnosti a užitečnosti, ale v případě Tvůrců Křídel je to tak, že oni se více zabývají aktivací lidí, kteří jsou připraveni stát se svrchovanými entitami a potom aplikovat toto posílení do svého lokálního vesmíru a transformovat ho.

24:49 Když nakreslíš kolem sebe kruh v průměru 5-7 metrů, tak to je přibližně tvůj lokální vesmír. To je tvé vědomí, energetické prostředí. Ve velkém schématu multivesmíru neomezeného rozsahu se to může zdát ubohé... jako droboučká částice v nekonečném oceánu. Avšak ve skutečnosti to, co je obsaženo v této kouli vědomí, je mnohem více než prostorový obsah 126 metrů krychlových, 8 protože v této kouli vědomí jsou přítomny dimenze multivesmíru a přestože nejsou viditelné tvým smyslům, jsou stále zde.

25:30 Nyní můžeš uvažovat o tomto prostorovém objemu – o této energetické kouli tvého lokálního vesmíru – jako o portálu, který tě spojuje s multivesmírem skrze Přítomnost tvé duše. To je klíčové poselství, které Tvůrci Křídel vložili do své mytologie a také je to klíčové poselství mé vlastní práce. Lidské jáství vlastní lokální multivesmír, jehož vedoucím architektem a řídící inteligencí je tvá Kvantová Přítomnost. Tato Přítomnost je složena z vláken Zdrojové Inteligence. Zrovna jako Zdroj či Stvořitel pracuje v ne-lokálním multivesmíru, tvá Přítomnost pracuje ve tvém lokálním multivesmíru.

26:17 Mark: Můžeš to trochu rozvést... mám pocit, že to, co říkáš, znamená, že jsme Bohy ve svém vlastním vesmíru...

26:26 James: Multivesmíru. Lokální multivesmír je koulí, ve které jsi obsažen – nejen tvé přítomné jáství, ale kolektivní energetické frekvence tvých inkarnací jsou obsaženy v tomto lokálním multivesmíru, tvé emoční a mentální frekvence plynou dovnitř a obklopují toto multidimenzionální pole. Ve tvém lokálním multivesmíru jsou domény vědomí… či energetické frekvence, které vytvářejí sjednocení (sdružení) vědomí. Toto sjednocení tuhne do toho, co vidíš právě teď skrze své lidské tělo. Většina lidí toto vědomí nazývá třetí dimenzí či lidskou doménou. Jak víš, existují další dimenze, které teď nebudu popisovat, ale vyšší mentální doména má podstatnou důležitost, neboť je přepínačem mezi Kvantovou Přítomností a emoční doménou či srdcem.

27:22 Mark: Když mluvíš o Kvantové Přítomnosti, myslíš tím Duši?

27:28 James: Ano, ale tato definice je vyňata z historického poetického kontextu a umístěna do kontextu, který je více platný v naší době.

27:36 Mark: Dobrá, to oceňuji, ale je těžké pochopit význam všech těchto definic, jak se mění a posunují.

27:44 James: Změna slovníku není náhodná. Určuje tempo přizpůsobení a pomáhá rozpustit staré vzory a vyměnit je za nové, které jsou více ve spojení s přicházejícími energiemi. Všiml sis, že dokonce během našeho hovoru jsem provedl posun z lokálního vesmíru k lokálnímu multivesmíru, od Vyššího Jáství ke Kvantové Přítomnosti. To je způsob, jak pracuje náš současný svět. Potřebujeme pracovat s přizpůsobivostí a lehkostí, abychom mohli nechat projevit to, co chce být projeveno. To znamená, že jeden den necháme vzniknout nový koncept a další den ho rozpustíme. To se může jevit jako nestabilita nebo nedostatek harmonie, ale harmonie je právě v přizpůsobivosti a plynutí se svým lokálním multivesmírem a vším, co v něm potkáš.

28:39 Mark: Cítím, že jsme se dostali mimo téma... osobních otázek, které jsem započal a teď jsme skončili zde, což je velmi zajímavá diskuze, ale chci se tě zeptat, jestli se chceš vrátit k…

28:56 James: Chápu, Marku, ale Duch nás dovedl sem, zůstaňme tedy chvíli, protože je toho mnohem více, co lze sdělit. Myslím, že toto jsou mnohem silnější informace než ty, které se týkají mého osobního příběhu.

29:09 Mark: Dobrá, souhlasím. Nechám tě řídit rozhovor.

29:12 James: Myslím, že lepší je nechat vedení Duchu. Srdce ukotvuje vyšší frekvence Kvantové Přítomnosti v kouli tvého lokálního multivesmíru. Ve skutečnosti pokud bys nakreslil bod přesně v epicentru koule, vedl by tě do tvého srdce – ohniska tvého lidského jáství a duchovního vědomí. Je to každý puls srdce – neboť ten je prvotní vibrací, která byla dokonce dříve, než jsi byl lidskou formou – který je aktivován Přítomností tvého nesmrtelného jáství. Dívej se tedy na Kvantovou Přítomnost v jistém smyslu jako na to, co tě vytváří a jako na pravou inteligenci ve tvém lokálním multivesmíru. Je to držitel vševědoucnosti a všemohoucnosti – týkající se tvého lokálnímu multivesmíru. Říkám to sice tobě, ale platí to pro každého člověka chodícího po Zemi. Každý z nás je zkonstruován tímto stejným způsobem a má svou Přítomnost… bez ní by tvůj tlukot srdce… tvůj život… byl nemožný.

30:16 Tato Přítomnost potřebuje vytvořit síťku mezi lidským jástvím a jeho bodem Přítomnosti, který je nad tebou na vrcholu tvého lokálního multivesmíru a obklopuje tvé lidské jáství – plynutím jak do srdce tak do vyšší mysli. Jak jsem řekl již dříve, Vyšší Mysl je přepínačem, který spojuje Přítomnost se tvým srdcem, takže umožňuje tuto dvou-směrnou komunikaci a projevy ctností, aby byly vyjádřeny skrze tvé lidské jáství do lidského světa.

30:50 Mark: Víš Jamesi, všichni ale nejsou na stejné rovině... myslím tím, že někteří lidé vypadají, jak by měli nedostatek duše či Kvantové Přítomnosti – jak jsi to posunul. Někteří si myslí, že nejvyšší autoritou je mysl. Proč tomu tak je? Proč to Bůh nezařídil tak, abychom se dokázali s Přítomností spojit s lehkostí?

31:10 James: Předesílám, že multivesmír je dokonalý a každá koule lidského jáství je součástí této dokonalosti nezávisle na tom, jak se může jevit v lidské doméně. Kdybys mohl k někomu přijít a podívat se do koule jeho lokálního multivesmíru – na kvantové úrovni – uviděl bys jeho dokonalost, protože čas není součástí kvantové dimenze a je to právě jen čas, který odděluje dokonalost multivesmíru od lidského jáství. Pro mě jsou všechny tvé zápasy o poznání tvé Kvantové Přítomnosti, o pochopení tvého účelu, o procítění neotřesitelného spojení se svým Stvořitelem – všechno to je minulost. Chápeš?

31:55 Mark: Víš, nejsem si jist, ale pokračuj; možná něco dalšího co řekneš, mi do toho vnese větší jasno.

32:01 James: Ano, to je dobré, Marku. Je dobré nechat být ty věci, kterým ihned nerozumíš, nebo které ti nedávají smysl. Někdy sama skutečnost opuštění potřeby intelektuálního pochopení je přesně tím, co pochopení přinese. Zajímavá věc je, že aktivace Přítomnosti je jednoduchých procesem, ale je zřídkakdy znám vedoucím duchovním směrům na planetě.

32:26 Mark: Proč tomu tak je?

32:27 James: To je těžko říct, většinou asi proto že by to způsobilo zastaralým vznik instituce. Tak například kdyby duchovní stezka říkala, že je bez zakladatele, který měl nadpřirozený duchovní prožitek, pak by náboženství samo o sobě spělo k něčemu neudržitelnému. Zkus si představit Křesťanství bez sjednocujícího zážitku Svatého Pavla, nebo Buddhismus bez osvícení Buddhy, nebo Islám bez extatické vize Mohammeda. Tato náboženství – ve svém jádru – potřebují své zakladatele, kteří dosahují mystických výšin a tyto zkušenosti jsou potom institucionalizovány jako CESTA.

33:13 A tyto prožitky byly samozřejmě ve skutečnosti individuální interakcí daného jedince s jeho Přítomností, z jejíž inteligence bylo poté čerpáno… stejně, jako to může udělat každý z nás. Co se pak stane je to, že vůdce je vyčleněn z lidstva a jeho osud prohlášen za jedinečný, což je částečně pravda, ovšem jádro prožitku – přístup k Přítomnosti a z toho vyplývající posílení – to je absolutně normální a přístupné všem, kteří o to usilují.

33:44 Mark: Takže aktivace Přítomnosti jedince… existují nějaké specifické techniky nebo přístupy, které by pro většinu lidí pracovaly?

33:52 James: Praxe Přítomnosti je důležitou fasetou Lyricusu. A je to praxe, která vyžaduje jak disciplínu, tak trpělivost. Základní koncepční rámec vyžaduje pochopení vztahu Kvantové domény s mentální a emoční doménou lidského jáství. Nazýváme to Paradigma (Vzor) Celistvosti. V našem moderním světě může intelekt a emoce produkovat velké množství konfliktů a nesourodostí v lokálním multivesmíru a to vytváří efekt pole, který může způsobit neplánovanou ztrátu spojení mezi lidským jástvím a Kvantovou Přítomností. Takže tato fáze Praxe se týká emoční soudržnosti vedoucí k mistrovskému (ctnostnému) chování a postojům mysli vedoucím k odevzdání, čímž myslím odevzdání ve smyslu dovolení své Kvantové Přítomnosti aby byla vedoucí inteligencí ve tvých pocitech a v myšlenkové doméně.

34:53 Mark: Jak se to dělá? Myslím, jak se má jedinec odevzdat Přítomnosti, když je to pro většinu z nás čirá abstrakce?

34:59 James:… pauza To je perspektivní otázka a já jsem za ní velmi vděčný. Ponejprv, nesoulad v emočním těle vyžaduje transformaci, což znamená pocity hněvu, frustrace, 11 smutku, souzení... závisti, zklamání… všechny tyto negativní emoce jsou energetické hustoty, které se akumulují ve tvém lokálním multivesmíru a tyto energie potřebují být pročištěny... bezpodmínečně vyprovozeny z tvého lokálního multivesmíru. Pamatuješ, jak jsem mluvil o éterické anténě-přenašeči?

35:40 Mark: Ano.

35:42 James: Tak ta se zmenšuje vprostřed těchto kalamitních frekvencí... to je to, čím ve skutečnosti jsou – frekvencemi – harmoniemi disharmonie. Abychom vyčistili tyto nakumulované frekvence, potřebujeme mít otevřené srdce, protože srdce je půda, na které je tato éterická anténa pěstována a její kořeny – metaforicky řečeno – obklopují srdce a jsou super-citlivé na srdeční frekvence. Je to právě z části praxí šesti ctností srdce, čím je Přítomnost vzývána. Toto vzývání či Praktikování Přítomnosti… není přesně definováno. Nikdy nebylo. Někteří na nebe vzatí Mistři používají specifické techniky či přikázání, ale my v Lyricusu upřednostňujeme pouhé nabídnutí paradigmatu (vzoru) a ponecháváme na jedinci spolu-tvoření s jeho vlastní Přítomností, spolu-tvoření optimální cesty pro vzývání jeho vedoucí inteligence do jeho života.

36:42 Mark: Jsem překvapen Jamesi, proč to nazýváš Paradigma (Vzor) Celistvosti?

36:51 James: Budiž, je to velmi důležité, tak prosím poslouchej pozorně; protože lokální multivesmír a Kvantová Přítomnost jsou prvky jádra pochopení, které jedinec potřebuje. To jsou aktivační prvky Vzoru. S tímto pochopením Přítomnosti a jejího lokálního multivesmíru, můžeš navigovat k celistvosti. Skutečně nepotřebuješ žádné jiné učení nebo učitele, poskytování, samozřejmě že jsi vynalézavý, trpělivý, vytrvalý a jednající pod vedením tvého srdce a tvé Přítomnosti.

37:32 Uvnitř srdce jedince – předcházejíce jeho aktivaci či probuzení – žije fragment Prvotního Zdroje, ale jen dostatek energie způsobuje jeho oživení či vstup do učebny lidské domény. Není ve své podstatě dostatečně mocné pohánět ho okamžitě do stavu Celistvosti. Toto, toto může být učiněno pouze v krocích a každý z těchto kroků je vábením lidského jáství do Přítomnosti, která ho obklopuje a obaluje. Lidské srdce dosahuje do Kvantové Přítomnosti a v každé snaze volání, vzývání, vděčnosti, vyvolávání, víry, modlitby, lásky – se jeho energie zesiluje, jeho spojení s Přítomností se stává čistší, jeho vize je více všezahrnující. Dovoluje Přítomnosti, aby byla vedoucí inteligencí, která prostupuje lokálním multivesmírem. Pak jsi svrchovaný… pak jsi neomezený ve svém lokálním multivesmíru... a vidíš Přítomnost v druhých, dokonce i tehdy, když oni ji nevidí. (Ticho)

38:44 Mark: Cítím se být velmi veden světlem… dalo by se říci zhypnotizovaný… ano, to se mi líbí. To co jsi právě řekl, je to, co chci. To, co jsi právě popsal, myslím, je to, co lidé chtějí.

39:04 James: Tak si hraj se Vzorem Celistvosti. Hraj si s tímto vzorem a nadechuj ho do svého života. Udělej sto milujících a díkůplných kroků ke své Kvantové Přítomnosti. Neexistují zkratky, protože příprava musí být udělána prostřednictvím sloučení tvého lidského jáství s Kvantovou Přítomností. Oni 12 existují v rozdílných frekvencích a sloučení těchto frekvencí není něčím, co bys chtěl udělat příliš rychle, takže buď laskavý k sobě a druhým a buď elegantní a trpělivý. Každé ráno, když vyrážíš, abys vstoupil do učebny svého lidského jáství, pozvi svou Přítomnost, aby tě doprovázela ve všech geometriích tvého života... dokonce i ve světských a obyčejných oblastech.

39:52 Prociťuj toto spojení mezi svým lidským jástvím a svou Kvantovou Přítomností jako partnerství ustanovené Prvotním Zdrojem a umožněné tvými nejmocnějšími snahami coby nesmrtelné bytosti – snahami, které si obáváš byť jen představit, protože se ti zdají příliš velké – příliš neobvyklé pro člověka na to, aby jim uvěřil. A teď jsi zde a nyní, naslouchající svýma božskýma ušima, vědouce, že to, co říkám, je opravdu tvá vlastní pravda. To je ta rezonance. To je způsob, jakým jsi veden. Jak naviguješ svůj lokální multivesmír, to je tvá učebna.

40:39 Mark: Děkuji Jamesi, nevím přesně proč, ale z toho všeho, co jsi dnes řekl, se mě tato věc dotkla nejvíce. Cítím to... Cítím, jak se něco ve mně pohnulo, když slyšelo tato slova. Myslím, že to je něco jako důkaz, který mi scházel a pravděpodobně i dalším lidem mého ražení, důkaz, že všechno toto je skutečné. Víš… mnoho z toho, co jsi právě řekl, je ve filosofii Tvůrců Křídel, kterou jsem četl před lety (už to bude snad deset let), ale nemyslím, že bych tenkrát uskutečnil posun z intelektuálního pochopení do tohoto srdečního pochopení.

41:16 James: A to je právě klíč, Marku, pochopit všemi svými částmi – nejen hlavou.

41:23 Mark: Mluvíš o 126 metrech kubických?

41:26 James: Do určité míry, ale tato důvěra je vpravdě harmonií. Existuje harmonie pochopení, kde lokální multivesmír je harmonický, protože poznání a pochopení plyne s lehkostí a jedinec cítí, že má přístup ke všem vhledům či řešením, které potřebuje. Proto kdykoliv se objeví problém, ruku v ruce s ním se objeví řešení. Kdykoliv se vloudí špatná nálada, můžeš ji s lehkostí rozptýlit. Kdykoliv povstane pochybnost o tvé Přítomnosti, máš moc ji rozpustit.

42:02 Obvyklý způsob, jak lidé ztrácejí svou harmonii a v souvislosti s tím i svou víru, je skrze souzení – sebe a druhých. Co je protilátkou k souzení? Je to požehnání. Až příště uvidíš člověka nebo skupinu lidí a všimneš si, že máš tendenci k odsouzení, posuň své emoce k požehnání jim. Pociť svou Přítomnost – svých 126 metrů krychlových Přítomnosti, jak dosahuje do jejich lokálního multivesmíru a překrývá ho obyčejným zájmem a tento obyčejný zájem se dále mění na požehnání jako božské bytosti.

42:41 To je jeden z příkladů, jak můžeš transformovat nesoulad pochybování na důkaz harmonie. Vytrváš- li v požehnání a projektuješ-li ho ze svého srdečního centra, expanduje bez omezení z tvého lokálního multivesmíru. Chápu, že se zdá nemožné, že jedinec může vysílat požehnání ze svého srdce a dotknout se tak jiné osoby tisíce mil daleko, ale naše Kvantová Přítomnost není omezena naší lidskou doménou a zákony, které platí pro naše lidská jáství, v to počítaje zákon času a prostoru.

43:17 Lidské jáství sestává z 0,1 metru kubického a Přítomnost sestává ze 126 metrů kubických. Jak jsem se však již zmínil dříve, Přítomnost je spojena se svým Zdrojem přes pupeční šňůru Ducha či Zdrojové Inteligence a právě díky tomuto spojujícímu vláknu je lokální multivesmír vpravdě nekonečný, překrývající všechny ostatní, a to je to, co je myšleno Celistvostí. (Pauza)

44:01 Naše Kvantová Přítomnost je tím, co naviguje naše lidské jáství k pochopení Osobní Celistvosti, ale tato touha je jen ozvěnou skutečné motivace – realizovat Univerzální (Vesmírnou) Celistvost s uchováním naší individuality.

44:18 Mark: Jamesi, máme už málo času, udělám rychlou kontrolu… musíme tě dopravit na letiště během 40 minut a jsme asi 20 minut vzdáleni. Chceš skončit teď nebo za pár minut?

44:36 James: Dovol mi přidat ještě jednu věc a pak můžeme jít, Marku.

44:41 Mark: Dobře, mám taky ještě jednu otázku, jsi-li jí otevřený? James: Tak povídej... Mark: Jedna z věcí, které mi vždy dělaly problém k přijetí, je tmavá strana skutečnosti. Víš – Animus, tajné státní operace, Incunabula či Ilumináti (nebo ať se nazývají jakkoliv), a v šechny tyhle hustoty třetí dimenze. Předpokládám, že to je součástí Vzoru Celistvosti. Ve světle planetárního posunu, co bys doporučil těm z nás, kteří jsou zasaženi současnými negativními zprávami?

45:12 James: Aha, jak jsem říkal již dříve, jedná se o vzdělanou kulturu, kde slova vládnou dnům. Jazyk mysli jsou slova. Jazyk srdce jsou pocity. Ale jazyk naší Přítomnosti jsou chování a projevy. Zůstaneš-li v inteligenci své Přítomnosti, tím, že ji budeš dávat pozornost, pak věci s nižší hustotou, které přicházejí do tvého lokálního multivesmíru, budou mít minimální vliv, protože je dokážeš – díky posílení své Kvantové Přítomnosti – transformovat s lehkostí.

45:49 Není to příliš o rozpouštění nesouladu či jeho odstranění, je to více o transformování nižších hustot prostřednictvím projevů Přítomnosti. Můžeš a nemusíš si být vědom na své lidské úrovni, co tvá Přítomnost dělá pro transformaci těchto nižších hustot, ale když vyzveš svou Kvantovou Přítomnost aby tyto hustoty transformovala, aktivuješ její vedoucí inteligenci, jako kdybys rozsvítil světlo. Pak... pak vystoupíš ze své cesty a dovolíš své Přítomnosti, aby ti přinesla techniku, mentální koncept, čin, nový způsob chování, který transformuje nižší hustoty.

46:33 Mark: Hm, ale zase mluvíme o víře. Přítomnost není našima očima viditelná... jako sloupec světla, který by transformoval negace v našem životě... musíme mít víru, že se to stane, a to je problém většiny z 14 nás, Jamesi. Všechno je neviditelné. Všechno, co se týká ducha je neviditelné a bohužel, všechno, co je negativní, je přímo před našima očima, pevné, tělesné, mocné a… a velmi magnetické ve svém vlivu.

47:13 James: Rozumím tvé perspektivě, ale obávat se negativního znamená trápit se slovy a pocity, což není součástí projevu tvé Přítomnosti. Jsou nespojitá. Tak se tě zeptám: Chceš být ovlivněn 0,1 metrem krychlovým svého lidského jáství, nebo 126 metry krychlovými Přítomnosti, která žije v Nekonečnu?

47:34 Znám proroctví soudného dne a v jistém rozsahu jsou pravdivá. Existuje hrozící globální finanční krize a přírodní katastrofy, které se dotýkají velké části naší populace. Musíme si však připomenout, že naše lidská jáství jsou na živé planetě, která je součástí živého slunečního systému, který je součástí živé galaxie a všechny tyto elementy se pohybují společně v čase a prostoru. A jak víme, setkáváme se s novými frekvencemi a dimenzemi – nejsme na šlapacím mlýně. Je to součástí naší cesty a my to nemůžeme ovládat, ať se snažíme sebevíc, protože jsme součástí osudu, který je mnohem větší než naše individuální jáství.

48:25 Nehledě na tuto větší skutečnost, to, co můžeme kontrolovat, je naše chování a druh inteligence, se kterou jsme vědomě ve spojení: inteligence naší Kvantové Přítomnosti, či inteligence našeho lidského jáství? Je naše chování motivováno krátkodobými tužbami naší lidské podstaty, nebo vyvěrá z naší Kvantové Přítomnosti jako výsledek naší lásky ke Stvořiteli a jeden k druhému? Pokaždé, když se osoba spojí se svou Přítomností, vysílá signály lásky a spojení s Prvotním Zdrojem a všemi bytostmi ve stvoření.

49:07 Toto se nemusí projevit ve fyzickém spektru skutečnosti – hustotě, ze které má užitek systém okomozek. Dodávám, že se to projevuje ve tvém smyslu pro soudržnost, smyslu pro vyvěrající lásku, smyslu pro multidimenzionální přátelství, smyslu pro vedení, smyslu pro nezlomnost tváří v tvář rozbrojům, smyslu pro tvé spojení s druhými. Tak mi řekni, Marku, jsou tyto stavy méně nebo více přesvědčivé než ty negativní tělesné projevy, které jsi zmínil?

49:45 Mark: (smích) Myslím, že bych měl zůstat potichu a nechat ti poslední slovo, Jamesi. Ale musíme tě dopravit na letiště...

49:52 James: Mám několik posledních poznámek a nechám dost času, budu co nejstručnější, Marku. Mluvili jsme o Kvantové Přítomnosti a její úloze coby rozbočovače (středu) Vzoru Celistvosti. Zmínil jsem se, že Přítomnost je vedoucí inteligencí ve tvém lokálním vesmíru. Mluvil jsem o důležitosti hledání aktivace komunikace mezi našim lidským jástvím a Kvantovou Přítomností. A nyní bych chtěl říci, že existuje ještě více, než pouze aktivace a pochopení Vzoru Celistvosti. Existuje také pokračující vývoj a příprava lokálního multivesmíru prostřednictvím Kvantové Přítomnosti. To vyžaduje sebe-disciplínu a sebe-řízení.

50:39 Když povoláš svou Kvantovou Přítomnost, aby řídila tvůj lokální multivesmír, aktivuješ její moc ve 15 svém lidském životě a tato síla je velmi mocná. Její mocnost vyžaduje, abys do svého života vnesl rovnováhu, abys pracoval v harmonii. Kdyby tomu tak nebylo, moc tvé Kvantové Přítomnosti zesílí nerovnováhu či disharmonii. Neříkám to ani tak jako varování, ale pro jasnost. Když tvé lidské jáství pracuje s rozumnou jasností a vyvážeností, řídí své emoční a mentální tělo se snadností a rovnováhou, potom síla vyvěrající ze tvé Kvantové Přítomnosti může zářit z tebe ven a mít pronikavý vliv nejen ve tvém lokálním multivesmíru, ale i v ostatních.

51:29 Jestliže voláš tuto sílu, ale potom pokračuješ ve svém životě v emočním chaosu, nebo dáváš přednost dočasným uspokojením života sloužícím tvému intelektu nebo egu, můžeš tím zesílit svůj chaos nebo svou touhu po materiálních aspektech života. Když se to stane, tvá Kvantová Přítomnost se odpojí. Tok se přiškrtí, jako kdyby turniket byl použit na tvou přirozenou duchovní podstatu a cirkulace vyšších frekvencí se zmenší.

52:04 Zdůrazňuji, že pokud praktikuješ Přítomnost, musíš být bdělý a ostražitý, abys také praktikoval harmonii ve svém světě pocitů a příslušné naladění ve své mentální doméně. Vedoucí inteligence tvé Kvantové Přítomnosti vyžaduje inteligentní chování tvého lidského jáství. To je jediná cesta, jak zabezpečit plné posílení tvé duchovní podstaty. Pro ty, kteří hledají zkratky nebo jednoduché cesty k osvícení – tak zde je nenaleznou a podle mé zkušenosti je nenaleznou nikde. Nezávisle na tvých možných přáních, rychlé a snadné cesty vedou do astrální domény jevů a pro upřímné studenty to je jen další zajížďka od svrchovanosti a svobody.

52:59 pauza

53:13 Temnota, která obklopuje naši planetu je kumulací lidského nesouladu. Hustoty na hustotách na hustotách se usazovaly na lidské doméně jako sedlina na oceánském dně. Když je rozvířena, světlo je zatemněno. Roviny chamtivosti, války, žárlivosti a závisti, hněvu, nepochopení, rasismu, strachu a nenávisti – všechno to se pozvedá a vytváří toto zatemnění. Pro někoho to je normální. Pro ty, kteří jsou probuzení je to odporné a vím, že mnoho z vás už je z toho unavených – unaveni z čekání na slíbené změny, na posun do světa, ve kterém dominuje láska, kde lidé všech barev, vyznání a věr můžou žít v harmonii a spolu-tvůrcovství.

54:06 Složky temnoty jsou samy o sobě entitami vědomí. Takže existuje entita Války, entita Chamtivosti a tak podobně, ale tyto entity jsou každým dnem o něco slabší, méně mocné. Co se stává silnějším, je kolektivní vědomí lidstva. Přijde čas, kdy kolektivní inteligence lidstva zkrotí entity Války, Chamtivosti, Rasismu a Strachu a navždy je vypudí z planety.

54:44 Nestane se to tak rychle, jak by si někteří přáli, avšak je to cesta, které jsme oddaní. Cítíš-li únavu a netrpělivost, vyzvi svou Kvantovou Přítomnost, aby tě pozvedla a poskytla ti nezlomnost a odhodlání. Jsi posílenou bytostí. Jsi schopen dělat zázračné věci, dokonce i při malých pochybách, avšak dělej všechno pro to, abys uvolnil své pochyby a svá omezení. Lidská představivost je stejně efektivní ve vytváření svých omezení, jako ve vizích své svobody a moci.

55:23 Jestli můžu dodat ještě jeden poslední komentář, týká se kontemplace o Vzoru Celistvosti. Nedefinoval jsem ho úplně přesně, protože jste řemeslníky tohoto úsilí. Poskytl jsem nějaké 16 záchytné body a moderní koncepční rámec, avšak vizualizace je klíčovým prvkem tohoto vzoru. Aktivování vaší moci a síly představivosti je rovno svalům tohoto vzoru.

55:52 Obklop se hudbou, uměním a kulturou, láskyplnými vztahy. Vnes toto do svého lokálního multivesmíru a dovol, aby to inspirovalo tvou sílu představivosti. Rád bych tě pozval k účasti v Chrámech Událostí, které budou spuštěny. Bude celkem sedm chrámů, které budou uvolněny v následujících čtyřech letech. Můžeš-li se zúčastnit Chrámů Událostí, pomůže ti to cvičit svou Kvantovou Přítomnost, protože budeš součástí kvantové komunity, která kolektivně vyzařuje lásku a soucit těm, kteří ji potřebují.

56:27 Marku, byl to báječný čas s tebou. Děkuji za všechnu tvou trpělivost, když jsi mě ponechal dostatek prostoru ve svých otázkách. Velmi děkuji za tvou zdvořilost a trpělivost.

56:40 Mark: Děkuji Jamesi. Jménem všech, kteří poslouchají, velmi děkujeme za tvou ochotu zpřístupnit tyto informace. Tvá slova jsou inspirující a velmi praktická. Tímto končí náš tří-dílný rozhovor s Jamesem. Osobně doufám, že budou další. Takže, Jamesi, vyrážíme na letiště… končíme

57:05 James: Požehnání vám všem. Z mého srdce do tvého.

-koniec-

Přepis originální zvukové nahrávky rozhovoru publikované na webu Wingmakers.com

Preklad: © 2008, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF rozhovoru nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


júl 20, 2017 16:44 popoludní

 

 

Top