Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovory s Nerudom - Interview IV (časť prvá)

Následuje záznam sezení s Dr. Nerudou, ze dne 31. prosince 1997, který mi dovolil nahrát jeho odpovědi na mé otázky. Toto je přepis tohoto sezení. Bylo to jednou z pěti možností, kdy jsem mohla nahrát naši rozmluvu a přepis je přesnou kopií rozhovoru. Nedělala jsem žádné úpravy, a snažila jsem se použít přesná slova, výrazy a gramatiku, které používal Dr. Neruda.
(Doporučuji před čtením tohoto výňatku přečíst si předešlé tři rozhovory.)


Sarah: Jak jsem slíbila, jednou z věcí, na které se chci soustředit v tomto rozhovoru, je lokalita Ancient Arrow. Podle toho, co jste říkal tehdy, Ancient Arrow byla v podstatě zbavena svých artefaktů. Kde teď jsou, a co myslíte, že s nimi ACIO zamýšlí?

Dr. Neruda: V době mého útěku byly předsíň a všech dvacet tři komnat starostlivě změřeny a analyzovány, a každý předmět byl zaznamenán. Všechny předměty, které mohly být odneseny z komnat, byly přesunuty do laboratoří ACIO a podrobeny přísnému zkoumání. Počáteční naděje ukazovaly, že předměty by mohly obsahovat dosažitelné technologie, které by nějakým způsobem mohly urychlit vývoj BST. Nicméně, myslím si, že tato očekávání změnil objev dvacáté čtvrté komnaty.

Sarah: Nikdy předtím jste nemluvil o jakémkoliv detailu těchto komnat. Co bylo zvláštního na té dvacáté čtvrté?

Dr. Neruda: Co bylo zajímavé na těch komnatách - kromě toho, že obsahovaly ony předměty - bylo, že lokalita byla sterilní, jako operační sál, kromě dvacáté třetí komnaty. Vzpomínáte si, že tyto komnaty vyčnívaly ven z ústřední chodby, která spirálovitě stoupala nahoru v pevné skále. Z nejvyššího bodu dvacáté třetí komnaty bylo dolů do předsíně kolem padesáti metrů. Věděli jsme, že na optickém disku je dvacet čtyři částí, ale předpokládali jsme, že do tohoto počtu byla zahrnuta předsíň, i když neobsahovala žádný artefakt. Tak jsme došli k falešnému závěru o dvaceti čtyřech komnatách.

Sarah: A nebylo to tak?

Dr. Neruda: Ne. Byla tam další komnata, která byla ukryta.

Sarah: Jak?

Dr. Neruda: Na podlaze dvacáté třetí komnaty bylo značné množství kamenných úlomků. Byly zde všechny znaky toho, že nebyla dokončena, jakoby stavitelé museli náhle odejít, anebo prostě, jakoby jim došla trpělivost před dokončením tohoto díla. Investovali jsme spoustu času a analyzovali jsme zdi a sutiny z této komnaty, doufajíc, že zjistíme použitou technologii stavby, ale nikdy bychom nebyli předpokládali, že pod sutinami na podlaze komnaty byl ukrytý vchod.

Sarah: Takže tam byly padací dveře?

Dr. Neruda: Krátce před mým útěkem byly tyto padací dveře objeveny průzkumníky z ACIO, kteří prováděli rentgenové fotografie interiéru.

Sarah: Za jakým účelem?

Dr. Neruda: Snažili se tak stanovit stavební nedostatky, které by mohly z dlouhodobého hlediska narušit stabilitu tohoto místa. Vždyť jsme v konečném důsledku porušili těsnost toho místa a podrobili stavbu značným tlakům. Fifteen, s důkladností sobě vlastní, si chtěl být jist, že jsme nedopatřením neporušili stavební celistvost místa. Byl si jist, že záchrana tohoto místa je rozhodující.

Sarah: Dobrá, takže rentgen ukázal padací dveře do jiné komnaty. Jak je možné, že předtím jste je přehlédli? Byly úplně ukryté?

Dr. Neruda: Ne úplně. Bylo nám řečeno, abychom všechny komnaty ponechali v takovém stavu, jak je najdeme - kromě artefaktů a jejich katalogizace. Nevěděli jsme ale, že patnáct centimetrů kamenné drtě na podlaze dvacáté třetí komnaty skrývá svislý úzký průchod.

Sarah: Ten průchod byl zcela svislý?

Dr. Neruda: Správně. Klesal do hloubky skoro padesát metrů...

Sarah: Ale myslela jsem, že předsíň je padesát metrů pod dvacátou třetí komnatou.

Dr. Neruda: To je, ale ne přímo pod ní. Dvacátá čtvrtá komnata je oddělena čtyřmi metry kamene od nejbližší zdi předsíně.

Sarah: Byl tam nějaký průchod do předsíně, anebo měla vchod pouze z dvacáté třetí komnaty?

Dr. Neruda: Jediný vchod byl z dvacáté třetí komnaty, což ji činilo téměř nedostupnou.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Protože průchod byl velice těsný pro dospělého člověka, a byl velice dlouhý pro slezení.

Sarah: Nemohli jste jej rozšířit, když disponujete takovými technologiemi?

Dr. Neruda: Byla to jedna z alternativ, ale Fifteen necítil, že by byla zaručeně úspěšná.

Sarah: Proč ne? Vypadá to jako pěkně důležitý objev - možná klíč k celé lokalitě.

Dr. Neruda: ACIO vlastní technologie, které nám umožnily spustit kamery do šachty, a vyfotografovat celou komnatu na dálku.

Sarah: A co jste uviděli?

Dr. Neruda: Všechny rozměry dvacáté čtvrté byly největší ze všech ostatních komnat. Její nástěnný obraz byl největší, a stejně jako ve dvacáté třetí, byl orientován vodorovně, ne svisle. Byl tam také technologický artefakt, který, pokud vím, odolává, jako ty ostatní, jakýmkoliv zkoumáním ze strany ACIO.

Sarah: Byly tam ještě nějaké rozdíly kromě rozměrových?

Dr. Neruda: Byla podobná dvacáté třetí v tom smyslu, že její vzhled byl také nedokončen, ale rozměrově byla asi třikrát větší. Na zdi, protilehlé obrazu, byla vytesána řada piktografů, uspořádaných po pěti znacích v sedmi skupinách.

Sarah: Ukazoval jste mi fotografie maleb v komnatách, viděla jsem i tuto?

Dr. Neruda: Ne.

Sarah: Jak vypadá?

Dr. Neruda: Z celé kolekce je nejabstraktnější a nejsložitější a proto těžko popsatelná. Jako u všech ostatních komnat, vynaložili jsme značné množství úsilí a času, abychom rozšifrovali symboly a analyzovali obsah obrazu, ale co do jejich pravého účelu jsme zůstali pouze u spekulací.

Sarah: Měli jste nějakou hypotézu k tomu, proč byla dvacátá čtvrtá komnata tak ukryta?

Dr. Neruda: Vzpomeňte, že většina v Labyrinth Group to místo dávala do souvislosti s lidským genomem...

Sarah: Kvůli jeho spirálovitému tvaru?

Dr. Neruda: Ano, a také kvůli tomu, že komnat bylo dvacet tři - což je přesný počet chromozomů, nebo jejich párů v normální lidské buňce. Tyto skutečnosti, spolu s některými detaily, obsaženými na malbách, a také v souvislosti s filosofickými texty, které jsme rozšifrovali, nás vedly k závěru, že to místo bylo navrženo, aby vyprávělo příběh o lidském genomu.

Sarah: Dobrá, ale proč byla dvacátá čtvrtá komnata skryta, a jak se to vztahuje k lidskému genomu?

Dr. Neruda: Nevím to jistě, ale vzpomeňte si, že dvacátý třetí chromozom se vztahuje k pohlaví jedince. Obraz z dvacáté třetí komnaty je jediným obrazem, který ukazuje - i když abstraktně - pohlavní orgány obou, muže a ženy. Domnívali jsme se, že je to záměr. To, že dvacátá třetí komnata je nedokončená, naznačovalo, že dvacátý třetí chromozom je také nějakým způsobem nedokončen, což vede k domněnce, že genom pohlaví by mohl mít ještě nějakou jinou funkci, která dosud není dokončena.

Sarah: Cožpak není celý genom nedokončený? Vzpomínám si, že 95% lidského genomu se nepoužívá. Není to pravda?

Dr. Neruda: Je pravdou, že instrukce, které jsou v genech obsaženy, jsou většinou nepoužité, ale samotné geny, pokud se týká jejich instrukčních sad, pokud je nám známo, nejsou neúplné. Jsou zde, ovšem, genetické mutace, objevující se z času na čas, ale tyto opět nejsou ve stavu nedokončení, pokud jde o samovolné přizpůsobení se genetickému mísení.

Sarah: Tedy, co s tou dvacátou čtvrtou komnatou? Existují příklady lidí s dvaceti čtyřmi chromozomy?

Dr. Neruda: Za prvé, je to dvacet tři párů, a ano, existují lidé, kteří mají dodatečný chromozom, ale je to většinou nežádoucí, a často je to smrtelné. V našem výzkumu jsme nikdy neviděli 24 párů chromozomů ve zdravém, normálním člověku.

Sarah: A nebylo by možné, že to není o chromozomech? Nejsou tam žádné páry komnat, takže možná to nevypovídá o období dvaceti čtyř chromozomů.

Dr. Neruda: Tato možnost byla samozřejmě prozkoumána.

Sarah: A...?

Dr. Neruda: Nenašel se žádný spolehlivý důkaz, takže tato teorie byla odmítnuta.

Sarah: Takže nic lidského nemá 24 párů chromozomů? Proč by Tvůrci křídel budovali něco takového, zřejmě založeného na genetice, a udělali v tom takovou chybu?

Dr. Neruda: Nikdo v Labyrinth Group nevěřil tomu, že je to chyba. Šimpanzové, orangutani, a gorily mají 24 párů chromozomů.

Sarah: Opice?

Dr. Neruda: Kterýkoliv molekulární biolog vám řekne, že náš genom je z 98% shodný s šimpanzím.

Sarah: Chcete tím naznačit, že Tvůrci křídel vytvořili to místo na počest šimpanzů?

Dr. Neruda: To ne. Pouze naznačuji pravdu. Až do roku 1955 si vědci mysleli, že lidé mají 24 párů chromozomů, stejně jako šimpanzy a gorily, ale pak se zjistilo, že lidem, někde v průběhu věků, se sloučily dva chromozomy do jednoho...

Sarah: Jak to ale souvisí s objevem dvacáté čtvrté komnaty?

Dr. Neruda: Možná to nesouvisí. Lidský genom vypadá jako encyklopedie s dvaceti třemi svazky. Je docela dobře možné, že dvacátá čtvrtá komnata, v tomto případě, je něco jako obsah, nebo vyhledávací rejstřík.

Sarah: Nedá se vidět, jako ostatní chromozomy?

Dr. Neruda: Mysleli jsme si, že má nějaký význam to, že komora je ukryta, a že je propojena pouze úzkým, svislým průchodem do dvacáté třetí. Teoreticky je možné, že dvacátý čtvrtý chromozom není molekulární genovou schránkou. Může být genetickou mutací, naznačenou do naší budoucnosti. Anebo je tato komnata jakousi metaforou pro novou funkci lidského druhu, která je doposud v latentním, anebo neaktivovaném stavu.

Sarah: Takže, co si Fifteen myslí, že by to mohlo znamenat?

Dr. Neruda: ZEMI provedl důkladný průzkum proměnných, a myslím, že Fifteen více-méně akceptoval většinu pravděpodobných alternativ, tedy, že 23. chromozom byl předurčen k mutaci, vytvoření, nebo urychlení vytvoření dvacátého čtvrtého chromozomu, který by mohl fungovat, jako orientační soustava, nebo indexový ukazatel pro budoucí genetiky.

Sarah: A ZEMI to vše vydedukoval z obyčejného obrazu?

Dr. Neruda: ZEMI provedl šedesát dva různých analýz obrazu v dvacáté čtvrté komoře, přičemž každá z nich měla pravděpodobnost přes 40%. Toto je neslýchané, ledaže by byl objekt zakódován dostatečně složitě, a toto kódování by bylo provedeno tak, aby vytvořilo síťovou souvztažnost možností. Tato malba spolu s hieroglyfy na protější zdi se tak chovají. Tento úkaz byl v ACIO nazván Index Komplexní Souvztažnosti (iks), a byly mu přiřazeny hodnoty ve stupnici nula až sto. Jestliže má předmět, nebo událost hodnotu iks=15, považují se za kódované. Artefakty dvacáté čtvrté komnaty mají nejvyšší iks ze všech ostatních komnat : 94,6. Pro srovnání, další nejvyšší iks má šestá komnata a to hodnotu 56,3.

Sarah: Proč je to tak důležité?

Dr. Neruda: Protože Fifteen chápal dvacátou čtvrtou komnatu jako klíč k celé stavbě. ZEMIho analýzy jsou natolik zvláštní, že se nedají jednoduše shrnout v tomto rozhovoru.

Sarah: Můžete mi dát příklad, jak ZEMI určuje hodnotu iks?

Dr. Neruda: Obraz anebo předmět se prohlídne a redukuje na digitální součásti. Hodnoty, jako barva, poměr, poloha, tvar, a opakování, se stanoví a analyzují. Například, jedna z abstraktních postav na obraze dvacáté čtvrté komnaty vypadá, jakoby plula vzhůru nohama a zdá se, že má 23 hvězd ve své střední části. ZEMI by k tomuto přidružil určitý význam, a toto by se stalo vláknem síťové souvztažnosti. Pak by pokračoval ve vytváření dalších takových vláken, hledáním shodného vzoru. Jestliže objeví vzor s dostatečnou matematickou spojitostí a souvislostí, vydedukuje z toho, že ten objekt je vytvořen pro nějaký účel.

Sarah: Jinými slovy, vyšší hodnota iks naznačuje vyšší účel?

Dr. Neruda: Ano, a obzvlášť tehdy, když jsou zde podstatné rozdíly, jak je to v případě 24. komnaty.

Sarah: Když se všechny ty střípky dají dohromady, vynoří se obraz toho, že lokalita Ancient Arrow byla vytvořena jako metafora lidského genomu, a toto předpovídá mutaci, která vytvoří 24. chromozom, který nás povede právě zpátky k našim chlupatým bratrancům. Nebyl by to vývojový sestup, čili devoluce?

Dr. Neruda: Nikoliv.

Sarah: Proč ne?

Dr. Neruda: Molekulární prostředí dvacátého třetího chromozomu je nejvíce protichůdné a nejdynamičtější ze všech lidských genomů. To vytváří možnosti dalších změn. Molekulární a evoluční genetikové začínají teprve teď poznávat tuto podstatnou skutečnost dvacátého třetího chromozomu. Výsledkem ZEMIho analýz bylo, že obraz ve dvacáté čtvrté komnatě se netýká naší pohlavní totožnosti, jak je to v případě dvacátého třetího chromozomu, ale naší duchovní totožnosti.

Sarah: Jak to?

Dr. Neruda: Abych to rozumně vysvětlil, potřebuji k tomu asi dvacet minut vyprávění. Chcete, abych pokračoval?

Sarah: Můžete to nějak shrnout?

Dr. Neruda: Zkusím to. Mezi dvacátou třetí a dvacátou čtvrtou komnatou je několik souvislostí ; nejzřejmější je ta, že do dvacáté čtvrté komnaty je možno dostat se pouze z dvacáté třetí. To naznačuje, že dvacátá čtvrtá je výsledkem funkce a podmínek dvacáté třetí. V jiném smyslu, tunel, který je propojuje, je porodním kanálem, a dvacátá čtvrtá je dítětem. Protože dvacátá třetí znamená pohlavní chromozom, znamená to, že tato určuje pohlavní a fyzickou totožnost osobnosti, její účel je z velké části dvojitý. Je docela logické vyvodit, že kdyby bylo dáno narodit se novému chromozomu, možná by to mělo něco společného s naší duchovní totožností, obzvlášť ve světle všech ostatních informací, které máme o Centrální rase.

Sarah: Mám pocit, že tomu věříte.

Dr. Neruda: Myslím, že je to životaschopná hypotéza, a přesný účel lokality Ancient Arrow je již tímto stanoven s vysokou spolehlivostí.

Sarah: Jsou ještě nějaká další místa podobná Ancient Arrow, na jejichž výzkumu se ACIO podílela ?

Dr. Neruda: Ne, nic tohoto rozsahu, ale ACIO se podílí na výzkumu všech anomálií, kde se předpokládá možný vliv ET (ExtraTerrestrial).

Sarah: Můžete mi dát příklad?

Dr. Neruda: V Peru byl například nalezen podzemní komplex s rytými kameny. Bylo to v polovině 60. let. Některé z okolností, týkajících se tohoto místa jsou podobné těm v Ancient Arrow.

Sarah: Jakým způsobem?

Dr. Neruda: Byl to podzemní komplex značné složitosti, a obsahoval desítky tisíc kamenů, do kterých bylo vyryto takové množství složitých obrazových znaků, že to představovalo celý obrovský historický záznam země a prehistorické kultury, a to vše bylo vyryto v kameni, známém jako andezit.

Sarah: A bylo toto místo také drženo v tajnosti?

Dr. Neruda: Ne, zcela naopak, bylo cílem těžké dezinformační kampaně, a nakonec diskreditováno akademickými institucemi, které se nesporně cítily ohroženy jeho odhalením.

Sarah: Ještě stále mi není jasné, jak vládní organizace jako ACIO může operovat v zákulisí, zatímco naši vlastní zvolení úředníci si vůbec neuvědomují jak její existenci, tak její program.

Dr. Neruda: Někteří vaši zvolení úředníci jsou si vědomi existence ACIO, ale máte asi pravdu v jedné věci : nevědí o jejich skutečných cílech.

Sarah: A kdo ví, a kdo ne?

Dr. Neruda: To není tak jednoduchá věc, poskytnout vám seznam jmen. Ti, kdo vědí, a jsou zvolenými činiteli, tvoří velmi úzký seznam.

Sarah: Jak krátký?

Dr. Neruda: Zatím bych dal přednost mlčení; jen to, že to je méně než deset lidí. Svět politicky organizované společnosti není rozdělen na republikány a demokraty, nebo liberální a konzervativní strany. Jsou rozděleni či rozvrstveni podle znalostí a přirozené inteligence. Finanční oligarchie z tajné sítě, o které jsem se zmínil v minulém týdnu, má výjimečné znalosti, z nichž některé sdílí s Armádou, a někteří je sdílí se silami Isolacionistů. Tyto tři síly představují hlavní způsob, jak je svět organizován, a předpokládaná alfa organizace je Incunabula, protože ta ovládá dominantní podíl ze světové zásoby peněz a hmotného bohatství.

Sarah: Dobrá, zastavme se na moment, protože jsem si udělala od našeho sobotního interview menší výzkum, a dozvěděla jsem se něco o organizaci, nazvané Ilumináti. Je to stejná organizace, jako ta, na kterou jste se teď odkázal jako na Incunabulu?

Dr. Neruda: Ne. Ilumináti jsou součástí tajné sítě, ale nejsou alfa organizací. Ilumináti jsou příbuzní s dalšími šlechtickými (Blueblood-modrá krev) organizacemi, většinou vzniklými z evropského základu, ale jejich cíle, a cíle Incunabuly, nejsou shodné.

Sarah: Jak to, z mých studií se zdálo, jako by byli tajnou sítí, na kterou jste se odvolával.

Dr. Neruda: Nejprve je nutné vědět, že tajná síť, jak jsem ji popsal, je volně sdružená, a ne příliš dobře uspořádaná, kvůli vzájemně soupeřícím programům. Nicméně, je tam mezi některými silnými skupinami jakýsi duch kamarádství, většinou protože sdílejí elitní postavení v obchodu, akademickém světě, nebo ve vládě. Nicméně, tyto skupiny jsou obecně určeny k tomu, aby pomohly jejich členům budovat větší bohatství a vliv, skrze členskou síť obchodních a vládních kontaktů. Ano, je to trochu srovnatelné s výkonnou organizační sítí.

Sarah: Jste si jistý, že mluvíme o stejné organizaci?

Dr. Neruda: Je mnoho příběhů o Iluminátech, většinou založených více na legendě, než na důkazech. Je jim připisováno příliš mnoho konspiračních cílů, ale oni nejsou organizováni tímto způsobem. Jejich vedení je příliš viditelné, a pečlivě prohlédnuté médii. A když máte splněnu tuto podmínku, můžete, ve většině případů, vyloučit podezření, že jsou tu globální, konspirační cíle.

Sarah: A co okultní odkazy na Ilumináty? Jsou pravdivé?

Dr. Neruda: Předpokládaní vůdcové Iluminátů nejsou okultisté nebo vyznavači Ďábla, jak jsou někdy obviňováni. Znovu zdůrazňuji, je to jen zdivočelá konspirační teorie, vytvořená obvykle těmi, kdo usilují najít nepřítele, který je ztělesněním Lucifera, a který je v jejich představách spojený s magií. Ilumináti, kteří existují jako elitní organizace, jsou tvořeni muži a ženami, kteří nejsou organizováni podle jednoho systému víry. Duchovní postoje jejich členů nejsou brány jako kritérium k získání členství. Co je důležité, je osobní síť kontaktů jednoho každého.

Sarah: Ale nemají snad velký vliv na politiku?

Dr. Neruda: Ano, mají vliv, stejně tak jako Zednáři, Lebka a hnáty, a cca dvacet sedm dalších organizací, které tvoří tuto volně propletenou elitní síť, ale lidé, kteří ovládají hlavní plán, nejsou přímo spojeni s jakoukoliv z těchto třiceti organizací. Realita je taková, že tyto organizace ve skutečnosti operují uvnitř jedné ze tří sil, jak jsem je popsal výše, a ty jsou všechny sjednoceny pod kontrolou Incunabuly.

Sarah: Tak vy říkáte, že z vnitřku těchto tří sil je organizována světová politika, a skupina s nejvíce penězi má nejlepší znalosti a zásadní vliv na další dvě skupiny?

Dr. Neruda: Incunabula neporoučí dalším dvěma silám. Jen strategicky uvolňuje informace, kterými jimi manipuluje směrem, kterým chce, aby se ubíraly. Můžete se dívat na tyto tři síly, jako na součásti rovnostranného trojúhelníka, s Incunabulou ve vrcholu, a Globální armádou v jednom spodním rohu, a Isolacionisty v druhém.Toto je skutečná struktura globálních sil.

Sarah: Není mi jasné, jaké jsou cíle těchto tří sil.

Dr. Neruda: Incunabula se zabývá globalizací peněžních kanálů a zásadních surovin, jako je ropa a zemní plyn ; armáda se zabývá prosazováním a ochranou demokracie ve světě, a přitom chrání zájmy dominantních supervelmocí, Ameriky a západní Evropy ; a Isolacionisté se soustřeďují na průmysl a nemovitý majetek pro své členy na státní úrovni.

Sarah: A jak tedy Incunabula navnadí tyto další dvě síly, aby dělaly, co chce ona? Můžete mi dát příklad?

Dr. Neruda: Proč myslíte, že Saddam Hussein napadl Kuvajt?

Sarah: Aby se zmocnil jeho ropných vrtů, a vydělal na nich.

Dr. Neruda: Na povrchu to je blízké pravdě. V předchozí válce Írán-Irák Saddam hodně vyprázdnil jeho státní kasu, a tím pádem je jasné, že se zajímal o bohatou produkci Kuvajtu. Ale také věděl, že jeho armáda nebyla navržena k tomu, aby napadla a anektovala cizí zemi, a navíc si byl vědom toho, že supervelmoci by chránily jejich zájmy v Kuvajtu. Saddam měl skutečné dilema ; měl něco přes milion vojáků, kteří po válce Írán-Irák postrádali práci, a uvnitř Irácké ekonomiky nebylo možno vytvořit žádné nové místo, které by tyto lidi pojmulo. Armáda si byla vědoma Saddamova dilema, a skrze její dezinformační kampaň byl Saddam sveden k tomu, aby uvěřil, že by bylo možné napadnout Kuvajt, bez odplaty ze strany supervelmocí. Uvnitř armády je několik vyšších operativců, činných jako oči a uši Incunabuly. Těm bylo dobře známo, že Irák měl zbraně hromadného ničení, vyvinuté během války s Íránem. Armáda to viděla jako destabilizační prvek v její dlouhodobé politice, s cílem importovat do země s ropnými zásobami demokracii amerického stylu. Incunabula nemá kontrolu nad ropou na Středním východě. To je jediné zásadní aktivum, nad kterým nemají primární autoritu. Saddam Hussein byl sveden dezinformací, a zaútočil na Kuvajt, takže Armáda pak mohla společně s celým světem přihlížet na následné zničení Iráckých obranných sil.

Toto byl tedy krátký exkurs do události globálního dopadu, v režii Incunabuly, uskutečněné armádou, která si vůbec neuvědomila, že i ona byla vlákána do tohoto konfliktu stejným způsobem, jako Irák.

Sarah: A to všechno jen proto, že nějaká elita miliardářů chce ovládat světové zásoby ropy?

Dr. Neruda: Je to mnohem více komplexnější, ačkoli je to částečně tak. Nejsem si jist, jak hodně chcete, abych do toho zašel.

Sarah: Je těžké zastavit se, po tom, co jste mi odhalil. Kam to všechno směřuje ... Mám na mysli, jaké jsou konečné cíle Incunabuly?

Dr. Neruda: Myslíte v kontextu Středního východu?

Sarah: Ano.

Dr. Neruda: Chtějí ovládat produkci ropy. Chtějí mít kontrolu nad tímto kritickým aktivem, které je tak důležité pro ovládání světového hospodářství. Oni ovládají rafinerii a distribuci konečných produktů, ale postrádají kontrolu nad produkcí, zvláště na Středním východě. To je základní cíl, ale je podmíněn nutností postupného importu západní kultury do regionu, a pomalé, ale jisté homogenizace světové kultury. Chtějí tuto globální kulturu, jako rámec, ve kterém budou uplatňovat globální regulaci.

Sarah: A jak dlouho to bude trvat... myslím, než uspějí?

Dr. Neruda: Z perspektivy ACIO, to má pravděpodobnost výskytu ne více, než 35% během příštích 10 let, a pravděpodobnost vyskočí na 60% v rozmezí 20 let. Potom se pravděpodobnost zvyšuje s každou další dekádou, až dosáhne téměř 100% jistoty do r. 2060.

Sarah: A když říkáte, ,globální regulaci', co tím myslíte?

Dr. Neruda: Schopnost regulovat přírodní zdroje planety z pozice jediného, globálně- politického tělesa.

Sarah: Co dělá tento cíl tak kritickým pro Incunabulu?

Dr. Neruda: Klesající zásoby ropy a zemního plynu. Toto jsou neobnovitelné zdroje energie, a zatímco trvalo miliardy let, než se vytvořilo 3.2 bilionů barelů použitelné ropy, trvalo to jen posledních 110 let, než se tento objem snížil na 1.8 bilionů barelů. Planetární zásoba ropy je její ekonomická krev. To, jak její zásoba klesá, ovlivňuje ekonomický systém, ve kterém světová populace žije. Jakmile se ekonomické podmínky oslabují, povstává nestabilita, a jestliže se to ihned neřeší, následuje chaos.

Sarah: Znovu, říkáte, že to je všechno o ropě?

Dr. Neruda: Upřímně řečeno, je překvapující, že toto není zřejmé. Kdokoliv, kdo zná podmínky kolem světových zásob ropy, může pomocí jednoduchých vývodů dojít k závěru, že svět je přibližně padesát let vzdálen od vyčerpání všech ropných zdrojů, a to je ta více optimistická předpověď. Z pesimistického pohledu, by to mohlo být jen dvacet pět let.

Sarah: Jak je to možné? Nepamatuji si, že by o tom bylo cokoliv zveřejněno v mediích. Skoro bych myslela, že to je ohromné téma, když je to tak zřejmé, a tak fatální.

Dr. Neruda: Je zde mnoho verzí tohoto příběhu, které obíhají v médiích, ale nikdy zcela nezaujaly pozornost hromadných sdělovacích prostředků a mas, protože se jedná o, pro ně vzdálenou budoucnost - tedy téma, ne příliš aktuální pro občany naší kultury, zamilované do jejich západního životního stylu. Nicméně, je to tato budoucnost, kterou má Incunabula v ohnisku zájmu, protože to je to, co určuje její nynější taktiku. Vyčerpání světových zásob ropy, společně s růstem lidské populace, to je dominantní vliv, tvarující politiku Incunabuly a její časový plán.

Sarah: Takže program Incunabuly je dostat pod kontrolu klesající ropné zdroje, řádově do kdy ?

Dr. Neruda: Na nejvyšších úrovních Incunabuly se věci plánují v horizontu typicky dvaceti až sto let, v závislosti na sporné otázce. Oni jsou si dobře vědomi toho, že jakmile se zásoby ropy zmenší, ropu bude stále těžší extrahovat z planetárních ložisek, a následkem toho, to povede k minimálně třicetiprocentnímu zvýšení rafinačních nákladů. Toto bude mít hluboký vliv na cenu, a to může mít za následek vyvolání trvalé recese ve světové ekonomice. Plánovači z Incunabuly věří, že upevnění kontroly nad zdroji ropy a její distribucí, je ten nejlepší způsob, jak zavést přídělový systém na globální úrovni, bez spuštění Armagedonu.

Sarah: To je to opravdu tak vážné?

Dr. Neruda: Nechci, aby to vyznělo panikářsky, ale je to základní problém, na který svět musí zacílit v 21. století. Nejbrilantnější vědci naší planety jsou si tohoto dobře vědomi, a jsou s tím již seznámeni po dvacet let, nebo i více.

Sarah: Proč potom světoví vůdci a nejlepší vědci nepracují na vývoji alternativních zdrojů energie ?

Dr. Neruda: V některých případech na tom pracují. Je několik alternativních energetických zdrojů, které připadají v úvahu - některé nejsou zatím v této době uvolněny pro veřejnost, protože pocházejí z technologií, které také nesou velký potenciál jako zbraně. Ale více sporná otázka je, jak změnit ( 3 4 ) energetický systém naší současné civilizace, z nafty na nový zdroj energie, nebo spíše možná, jak změnit způsob, jakým žijeme - jinak řečeno, náš na ropě závislý životní styl.

Sarah: Proč by to měl být takový problém !? Myslela bych, že jakmile se svět probudí do reality nedostatku ropných zdrojů, mohl by být velmi vnímavý k novým zdrojům energie.

Dr. Neruda: Už jste někdy slyšela citaci Machiavelliho o potíži výměny systému?

Sarah: Nemyslím.

Dr. Neruda: Napsal : Není zde obtížnějšího plánu, více pochybného co do úspěchu, ani nebezpečnějšího ke zvládnutí, než vytvoření nového systému. Pro iniciátora to znamená nepřátelství všech, kdo získávali ochranu či jistotu ze starého systému, a pouze vlažné obhájce v těch, kdo získávají totéž z nového.

Sarah: Dobrá, takže to vyžaduje hodně přípravy a plánování, pravděpodobně i přesvědčování. Ale máme jinou volbu?

Dr. Neruda: Nemáme. To je realita dalších padesáti let.

Sarah: Předpokládám, že Incunabula plánuje instrumentaci této změny systémů. Nemám pravdu ?

Dr. Neruda: Ano. Protože jak jsem řekl dříve, oni věří, že globální regulace energetických zdrojů a schopnost zvládat přírůstek obyvatelstva, jsou sbíhavé sporné otázky naší doby, a že pokud je to důkladně ovládnuto, může to odvrátit Armagedon.

Sarah: Už jste dnes večer řekl to slovo dvakrát - Armagedon. Co tím myslíte? Mluvíte o třetí světové válce?

Dr. Neruda: Armagedon ACIO definovala jako chaos lidstva. Je to doba, kdy lidstvo je uvrženo do chaosu, a styčné body globálního obchodu, komunikace, a diplomacie jsou zničeny, v zájmu národního sebezachování. Jestli se to stane, mohly by být použity zbraně neobvyklé síly, které jsou schopny zničit třicet procent obyvatelstva, nebo i více. To je definice, o které neradi mluvíme, ale uvnitř ACIO je dobře známá, jako jedna z možností pro 21. století.

Sarah: Budu předpokládat, že máte i pro tuto předpověď dány pravděpodobnosti. Je to tak?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: A jaké jsou, odvážím-li se ptát ?

Dr. Neruda: Neměl jsem o tom raději mluvit. V každém případě, nejsou nijak závažné, protože kolísají v závislosti na světovém dění.

Sarah: Ale je to to, z čeho se snaží plánovači Incunabuly vykormidlovat?

Dr. Neruda: Ano. Toto zabírá jejich čas více, než jakákoliv jiná sporná otázka.

Sarah: Jaké další organizace jsou zaměstnány tímto programem?

Dr. Neruda: Žádné další.

Sarah: Cože?

Dr. Neruda: Tento program je jedinečný pro Incunabulu, protože ona je jediná organizace, která se soustřeďuje přímo na odvrácení těchto zvláštních krizových podmínek, založených na souběhu kritérií, která jsem uvedl výše.

Sarah: Míníte tím, že oni jsou jediná organizace, která je znepokojena Armagedonem, v souvislosti se zmenšováním se ropných zásob a s populačním růstem?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Ale neříkáte tím, že ty další organizace nemají starosti o třetí světovou válku, nebo Armagedon, jak to někdy definujete. Je to tak?

Dr. Neruda: Každá národní vláda má obavu z těchto sporných otázek, ale nikdy to není ohnisko jejich programu. Je to malý, rozškatulkovaný komponent jejich programu. Toto je přesně to, proč je Fifteen zapleten s plánovači Incunabuly ; obě tyto hrozby lidské rase jsou reálné a trvalé, a s každým nadcházejícím desetiletím jsou podmínky jen více úrodnou půdou, pro pěstování rozdělení a chaosu - velmi lehce to vysledujete v domorodých válkách. Není v tom žádný základní rozdíl.

Sarah: A velení armády ví o tomto cíli?

Dr. Neruda: Ne. Mají jejich vlastní program, který s tím souvisí, ale jinak je úplně jiný. Neaspirují na to, aby kontrolovali produkci ropy ; pouze zamýšlejí bránit její dostupnost, a tím i vliv na její cenu. Netýká se jich globalizace tak, jak se to váže k ekonomickým nebo kulturním platformám, ale spíše se zabývají vývozem demokracie, s cílem zabezpečit stabilizaci v regionu, a vykořenit nestabilitu ve formě teroristů, diktátorů, a podobně.

Sarah: Ale to se zdá být v rozporu se vším, co jsem se o armádě doslechla.

Dr. Neruda: V jakém smyslu?

Sarah: Z vašich úst to zní tak, jako kdyby armáda zkoušela přinést stabilitu nebo mír, ale všechno, co jsem vůbec kdy četla, naznačuje, že armáda těží z konfliktů a nestability. Jestliže na světě zavládne mír, pak se armáda stane jednoduchým policejním sborem, jehož síla je redukovaná, a jehož rozpočty jsou omezené.

Dr. Neruda: Rozumím vaší otázce. Nicméně, jsou Vojenské síly a armáda. Především jsou to velmi profesionální Vojenské síly, které operují v delším plánovacím horizontu, než vojenský personál. Armáda je vytvořená na vysoké úrovni z politiků, obchodníků, zpravodajů, akademiků, výzkumných týmů, a tak dále. Její členové jsou ze Spojeného království, Ameriky, Německa, Kanady, Austrálie, Izraele, a mnoha jiných zemí. Její soudržnost, jako skupiny, není tak moc založena na formální struktuře a setkáních, ale spíše na vydáních klasifikovaných (pro užší skupinu určených) tiskovin, které jsou sdíleny mezi jejími elitními členy. Tyto noviny definují platformu, cíle, dlouhodobé perspektivy, a v podstatě načrtnou plán strategie a taktiky, kterými armáda zamýšlí vykonávat její plány. Armáda pracuje na kříženci obranné a útočné zbraně, které by se prolínaly, na biologických zbraních, na Internetu, a dalších platformách, které dosud nebyly viděny jako bojiště. Budou bojovat za to, aby byly zvýšeny R & D (pravděpodobně Research & Development - výzkum a vývoj. Pozn. Překl.) rozpočty, za účelem vyvinout tyto nové zbraně, které mají zabezpečit právo svobodných lidí na život beze strachu z preventivního útoku. Zamýšlejí odstranit tuto realitu z tváře naší Země, a ve stejnou dobu, rozmnožit demokracii.

Sarah: Ale není to vznešený cíl?

Dr. Neruda: Jejich cíle nejsou nutně zavádějící, ale jejich metody jak dosáhnout těchto cílů, zavádějící jsou. Je to všechno o projekci síly, a souběžně s tím, o diktátu běžné politické platformy, kterými může svět dosáhnout míru. To je však vynucený mír. Je to mír skrze sílu a manipulaci.

Sarah: Ale je to ještě mír, a je to ještě demokracie.To je jistě lepší, než alternativa válek a anarchie, nebo diktatury.

Dr. Neruda: Jsou ale i jiné způsoby, jak dosáhnout stejného konce.

Sarah: Říkal jste, že rozpočet na armádu se časem jen zvětší, jestliže armáda prosadí svou. Jak by se to mohlo stát uprostřed světového míru?

Dr. Neruda: Setkáme se s novou hrozbou, a ta vytvoří tuto potřebu, třebaže všechny země světa budou žít v míru.

Sarah: Mluvíte znovu o mimozemšťanech ?

Dr. Neruda: Mimo jiné. Například Čína je pravděpodobně poslední ostrov opozice, kde přistane vlna demokracie, ale než se tak stane, armáda si přeje mít k dispozici jedinečné zbraně, za účelem rychlého prosazení změn, pokud to bude nutné. Volba pravděpodobně padne na biologické zbraně.

Sarah: Jak je to možné, když U.S. zakázaly bio-zbraně?

Dr. Neruda: Bohužel, objevy v oblasti lidského genomu jsou příliš neodolatelné, než aby je armáda ignorovala, jakmile se to týká vývoje bio-zbraní. Výzkum probíhal vskrytu dál, a už uběhly 2 roky od doby, co byly vyvinuty bio-zbraně, jejichž cílem je jistý genom, typický pro specifickou rasu.

Sarah: Například pro asiaty?

Dr. Neruda: Ano, ale to neznamená, že tato zbraň někdy bude rozmístěna. Jednoduše stačí, že je aktivace této zbraně naší armády naznačena (SARS? Pozn.překl.), a to samo může zapříčinit změnu i jinak neotřesitelného režimu.

Sarah: Musím se zastavit a vyznat ze svých pocitů. Část mne chce křičet, když tohle slyší, a schovat hlavu pod polštář, a část mne se chce ptát dál. Mám teď opravdu velké dilema, co s tím...Nemyslím, že o tom chci ještě mluvit. Dobrá?

Dr. Neruda: Já jsem jen odpověděl na otázky, které pokládáte, tak, jak nejlépe mohu.

Sarah: Já vím, a já si nestěžuji na vás, nebo vaše odpovědi, opravdu. Jen jsem potřebovala říct, jak se cítím.

Dr. Neruda: Chápu.

Sarah: Chcete si dát přestávku, a protáhnout si nohy?

Dr. Neruda: Já jsem v pořádku, ale chcete-li vy, rád se také trochu natáhnu.

Sarah: Ne, já jsem také v pořádku...Řekněte mi více o Isolacionistech. Jaká je jejich role v tom všem?

Dr. Neruda: Znovu, nechci, abyste si myslela, že armáda a Isolacionisté jsou formální skupiny, které mají členství a stranické platformy. Jsou to nanejvýš neformální, tiché koalice, a operují skrz dobře umístěné vedení operativců Incunabuly.Také, je důležité pamatovat si, že oni jsou všichni částí vedoucí triády, kterou Incunabula vytvořila v posledních padesáti sedmi letech. V případě Isolacionistů, je to nejmenší organizace z těchto tří sil. Je navržena k tomu, aby urychlila hospodářskou politiku a aktivity, které generují bohatství pro elitní třídu po celém světě. Jako síla se zabývají spornými otázkami jednotlivých států, které ovlivňují ekonomický růst a vitalitu. Jejím ohniskem zájmů, je ovlivňovat místní, státní, a národní vládní koalice, s cílem usnadnit obchod.

Sarah: Je pravdivý můj názor, že republikáni jsou více spojeni s Isolacionisty?

Dr. Neruda: Ne. Tyto tři síly nejsou spojeny s jakoukoliv společností, nebo politickou organizací. Kdokoliv by se mohl přidružit jak k armádě, tak i k Isolacionistům, a to bez jakéhokoliv konfliktu. Oni nejsou antagonističtí. Jsou to kompatibilní síly. Navíc, tyto síly nejsou výlučně Američané. Jsou to globální síly - ačkoliv s dominancí Amerických a evropských zájmů, ale nemají stranické příslušnosti, jako demokraté nebo republikáni, ani nejsou jakýmkoliv způsobem sponzorováni.

Sarah: Jestliže produkce ropy přejde do rukou Incunabuly, co se stane s arabskými státními režimy, které aktuálně drží tuto sílu?

Dr. Neruda: To závisí na režimu. Incunabula je odborník na vliv skrze peněžní služby a zákonné manévrování. Budou pomalu stupňovat svůj tlak, a v určitém smyslu nachytají královské rodiny a kartely nepřipravené. Jejich trpělivost je bezkonkurenční, a oni operují s rozmanitou škálou vlivů, což je důvod, proč téměř vždycky vyhrají. Dokonce i nyní, mnoho z královských rodin vynakládá úsilí na vliv spíše ve vnitřních věcech, ale ne na produkci ropy. Sklízejí finanční odměny z nafty, ale jsou to jiní, uvnitř jejich režimů, kdo opravdu manipulují s produkcí a spolupracují s kartely, vyvíjejíc tak jádra vztahů a vlivu. Oni jsou těmi, přes které Incunabula vnáší svůj vliv, a pomalu získává, operujíc podle svého plánu. Armáda pak, ve vhodném časovém plánu, svrhne režimy, které jsou v rozporu s plány Incunabuly, a ty režimy, které jsou přátelské, mají povoleno udržet si přítomnost a vliv na domácí scéně. Vše je velmi starostlivě zorganizováno.

Sarah: A až jednou Incunabula ovládne produkci ropy, co pak?

Dr. Neruda: Demontáž pevné měny, a instalace elektronických peněz. Incunabula si přeje mít elektronickou měnu, protože ta je kompletně kontrolovatelná, a umožní důkladné analytické proniknutí do záležitostí jednotlivců.

Sarah: A co chtějí dělat se všemi těmito informacemi?

Dr. Neruda: Chtějí sledovat vzorce chování lidí, a manipulovat událostmi, za účelem ochrany jejich vlády, jako vedoucího tělesa, a protože, jak jsem řekl dříve, chtějí definovat nové systémy, a zvládnout změnu systému. Jakmile jejich dominantní vliv dosáhne kritického stupně, Incunabula plánuje vytvořit globální vládu, která přinese stabilitu Zemi, a nastolí politiku, která pomůže celému lidstvu.

Sarah: Znovu slyším, že jejich cílem je pomáhat lidstvu, ale shledávám těžkým, tomu uvěřit.

Dr. Neruda: Vskutku to je jediná cesta, jak udržet moc. Jestliže soustředí příliš mnoho bohatství a služeb, ztratí vliv na obyvatelstvo, které usilují řídit. Povstání není nikdy daleko, když prázdné žaludky kručí unisono.

Sarah: Jak chtějí zrušit naši pevnou měnu?

Dr. Neruda: Nastoupí celosvětové postupné podhodnocování burzovního trhu. Zvláště Američané si uvnitř burzovního trhu zvykli na produkci s levným úvěrem, právě tak, jako na marnotratný životní styl. To nebude pokračovat do nekonečna. Recese se budou vyskytovat v cyklech, až bude nakonec nutno zpochybnit hodnotu měny.Toto začne nejprve v zemích třetího světa, a jakmile se tyto stanou počátečními oběťmi slabých hospodářských politik, Incunabula v podstatě přinutí tyto země, prodávat jejich bohatství za nejnižší možné ceny, výměnou za pomoc v hospodářské krizi. V nejlepších časech je světové hospodářství křehká slátanina ekonomických systémů, které fungují v různých sazbách, bez hladkých rozhraní nebo makrosystému, ve kterém by operovaly. V nejhorších časech, je to domeček z karet, citlivý i na ten nejjemnější vánek. Tvrdá měna a peněžní systém, který podporuje, se stanou obětním beránkem, vinným za ekonomické zpomalení, a elektronická měna se stane stále více výhodným řešením nemocné globální ekonomiky.

Sarah: Nejsem ekonom, takže nevím, jaké otázky pokládat, ale toto téma opouštím s divným pocitem v mém žaludku. Vypadá to, že tu je jediná skutečná síla, a to je Incunabula, a my všichni jsme jen loutky tohoto elitního seskupení finančníků. Není to krásně vidět v podtextu všech vašich komentářů ?

Dr. Neruda: Ne, vůbec ne, ale chápu, že jste přišla k tomuto závěru, protože jsme se soustředili na Trojici strategických sil (TOP), jak to nazýváme uvnitř Labyrinth Group. TOP je v této době realita Země, a pravděpodobně bude pro mnoho příštích generací, a je jistě v nejlepší pozici ovládat světové záležitosti a vývoj, ale jsou i další síly, které mohou zasahovat, a přinést světové veřejnosti nové možnosti.

Sarah: Například náboženské síly?

Dr. Neruda: Ano, to je jedna z nich, ačkoliv oni nikdy nebudou soupeřit s Incunabulou ohledně vlivu na světové záležitosti.

Sarah: Tak o kom mluvíte? Dejte mi nějaká jména nebo příklady.

Dr. Neruda: Například, podle Incunabuly, nebyl vzestup osobních počítačů a Internetu nikdy zamýšlen. Byl to jeden z vývojových trendů, který plánovače uvnitř Incunabuly opravdu překvapil, a ukázal se být velmi obtížnou a spornou otázkou na téměř jednu dekádu. Předpokládali, že výpočetní výkon zůstane v rukou elity. Internet rostl organicky a rychlostí, kterou nikdo nepovažoval za možnou, a to zastihlo Incunabulu kompletně nepřipravenou.

Sarah: Takže technologie je síla, které znechutila plánovače Incunabuly?

Dr. Neruda: To je jen jeden příklad.

Sarah: Dokážu si představit, že ACIO je další?

Dr. Neruda: Jediná, a nejslabší stránka Incunabuly, je její nedostatek vědeckých a odborných znalostí uvnitř jejího vedení. Sice mají technicky a vědecky erudované členy ve zvláštních projektech uvnitř globálního vojensko - průmyslového komplexu, ale nemají žádné vůdce, a je to vedení, které by Incunabule ustanovilo program.

Sarah: Ale myslela jsem si, že jste říkal, že Fifteen byl součástí Incunabuly.

Dr. Neruda: Ano, ale ACIO je Incunabulou jednoduše považováno jen za jakéhosi zásobovatele. Fifteen je viděn jako anarchista, jehož vize by nemohly být nikdy spojeny s vedením Incunabuly. Oni se dokonce ani neztotožňují s jeho vizí.

Sarah: Jestliže se Incunabula tak těžce spoléhá na technologii ACIO, a potřebují vědecké vedení, proč nevymění Fifteena, a místo něj tam nedosadí někoho, koho mohou ovládat lépe?

Dr. Neruda: Původně se pokoušeli dosadit tam ředitele, který by byl více vyhovující, ale neuspěli.

Sarah: Jak to myslíte?

Dr. Neruda: Jeden z prvních ředitelů ACIO byl členem Armády Incunabuly, a byl velmi zasvěcený, ve smyslu práce s některými z nejvýše klasifikovaných činitelů, zvláště v Americe.

Sarah: Můžete prozradit jeho jméno?

Dr. Neruda: Vannevar Bush.

Sarah: V jakém je vztahu k prezidentovi Georgi Bushovi ?

Dr. Neruda: V žádném.

Sarah: Tak on řídil ACIO, když bylo ještě v plenkách?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: A co se mu stalo?

Dr. Neruda: Byl příliš viditelný, a byly tedy oprávněné obavy, že nebude schopen udržet utajení ACIO.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Dr. Bush byl nadaná osobnost, vycvičená jak k vykonávání technický vizí, tak k řízení. Měl přístup k vedení vlády, i Incunabuly. Mohl zvládat velký tým vědců a inženýrů právě tak, jako kdokoliv jiný. V podstatě vystavěl infrastrukturu pro vojenský výzkum, ale jeho osobnost byla pro zakladatele Incunabuly problematická.

Sarah: Připomeňte mi něco o něm, protože musím připustit, že jsem nikdy o tomto muži neslyšela.

Dr. Neruda: Bylo to právě na konci druhé světové války, když byl Dr. Bush pozván, aby vedl tým vědců-výzkumníků, kteří byli shromážděni v NDRC a SPL, s cílem znovuzprovoznit objevené cizí kosmické plavidlo, které byl nalezeno v roce 1940 u pobřeží Floridy. Tito byli ve skutečnosti špičkoví vědci z nově vytvořené ACIO. Kosmické plavidlo bylo dáno k ledu kvůli druhé světové válce. Jakmile válka skončila, Bush se stal zasvěceným do tohoto objevu skrze jeho síť, a nabídl vedení tohoto projektu. Jak tomu rozumím já, okamžitě odešel z Projektu Manhattan, jakmile se tato možnost naskytla.

Sarah: Takže on byl považován za rizikový faktor pro utajení, a to ukončilo jeho úřadování v ACIO?

Dr. Neruda: Ano.Tento rekonstrukční projekt se konal v nejvyšším možném utajení. Dr. Bush řídil operaci uvnitř SPL, skrze fond pro zvláštní účely z OSS, který byl předchůdce CIA. Nicméně, po cca rok trvajícím výzkumu, bylo uděláno jen málo pokroku, a byly tu pověsti o Bushovi, že cizí kosmické plavidlo přetížilo jeho program. Bush byl odpovědný přímo Jamesu Forrestalovi, který v té době velel vojenskému námořnictvu, ale brzy potom se stal prvním ministrem obrany.Truman byl prezident. Kosmické plavidlo, které bylo objeveno, bylo dostatečně zachovalé, aby se dala provádět rekonstrukčně-provozní studia na jeho pohonném systému, což byl nejvíce kritický bod, který, jak Forrestal doufal, extrahuje z projektu.

Sarah: O jakém roce mluvíme?

Dr. Neruda: Bylo to mezi rokem 1945 a 1946.

Sarah: A co se tedy stalo?

Dr. Neruda: Mějte na paměti, že má znalost těchto událostí je založená na mém studiu archivu ACIO. Nebyl jsem osobně spojený s jakoukoliv z těchto událostí, takže s nemohu zaručit za jejich absolutní přesnost.

Sarah: Rozumím.

Dr. Neruda: Dr. Bush byl pozván, aby okopíroval pohonný systém z obnoveného plavidla, cca v rozmezí 12-ti měsíců, a dostal za tímto účelem zdroje z ACIO.

Sarah: A uspěl?

Dr. Neruda: Jen částečně. Elektromagnetické pole nebyl plně schopen replikovat, v rámci jejich trvalých hladin intenzity, kvůli driftu elektronů v kovech (snažím se to popsat v laických termínech), což bylo primárním důvodem selhání. Nicméně, byly postaveny modely, které replikovaly aspekty z pohonného systému cizího plavidla, a toto bylo dostačující k tomu, aby to vybudilo financování a podporu pro ACIO.

Sarah: Proč se pak Dr. Bush nepřipojil k ACIO?

Dr. Neruda: Věděl, že by požadovali, aby přešel do ilegality, a v podstatě se stal anonymní. On však nechtěl anonymitu, protože byl podivuhodný vynálezce, a měl rád záře reflektorů ze strany vládních úředníků, právě tak, jako od celého vědeckého společenství. Navíc, já si nemyslím, že vedení OS považovalo jeho duševní schopnosti za dostačující k tomuto úkolu. Bush měl velký organizační talent, ale postrádal dostatečné vědomosti ve fyzice, aby mohl vést ACIO tak, jak si to v té době představovali.

Sarah: Kolik lidí vědělo o tomto projektu?

Dr. Neruda: Nejsem si jist. Možná pět nebo šest znalo úplný rozsah projektu, a dalších padesát znalo části z projektu. To proto, že jak jsem řekl předtím, bylo to velmi dobře hlídané tajemství.

Sarah: Jak udržíte něco takového v tajnosti?

Dr. Neruda: Jsou celá oddělení uvnitř naší vlády, která mají odpovědnost právě za toto. Je to velmi dobře zkonstruovaný systém, který zahrnuje zákonné dohody, jasné postihy za porušení dohod, a známé zastrašovací faktory, které zahrnují velmi invazivní technologii (technologii ovládající psychiku osob, např. výmaz paměti, apod. Pozn.překl.). V nejhorším případě, jestliže byla odhalená zásadní informace, různá, ale související oddělení učinila kroky, které mistrovsky rozestřely dezinformace. Proto bylo, a stále ještě je, prakticky nemožné, přinést tyto informace veřejnosti.

Sarah: Oni měli invazivní technologie dokonce už v roce 1945 ?

Dr. Neruda: Ano. Ačkoliv tyto útočné technologie byly ještě dost hrubé, byly nesporně efektivní. V této neodhalitelné organizaci nebylo nic potupnějšího, než se stát zrádcem. Celá organizační kultura byla navržená tak, aby odměňovala oddanost, a přísně trestala neloajálnost, v jakékoliv formě.

Sarah: Chci změnit na chvilku téma. Zdálo se, že jsme ve stavu světového míru a hospodářské stability, ale když slyším co říkáte, zdá se to nemožné, z důvodu povahy Incunabuly a Triády, o kterých jste mluvil dříve. Je to pravda?

Dr. Neruda: Je to jen iluze. Můžete mít období klidu i ve válečných dobách, pohlédněme na minulých sto let. Není to jedna válka za druhou?

Sarah: A to všechno, protože válka krmí Triádu, jak vy to nazýváte?

Dr. Neruda: Ne. Jsou tu síly, který opravdově věří v dobro a zlo. Z jejich pohledu, Země - tedy lidé - jsou v podstatě rozdělení do tří kategorií : dobrý, neutrální, a zlý. Ti, kteří jsou dobří, musí ovládat svět politické struktury, a zajistit, aby ti, kteří jsou zlí, byli identifikováni, a jejich hrozba zredukována.

Sarah: Ale studená válka skončila, ne? Sovětský Svaz už není, a to, co zůstalo, se zdá víceméně přátelské k zájmům svobodného světa. Není tato pravda?

Dr. Neruda: Když je moc koncentrovaná v jedné osobě, a ta země nebo organizace rozvíjí technologii řízených střel dlouhého doletu, ihned se stane cílem, týkajícím se zpravodajských služeb.

Sarah: A domýšlím se správně, že zpravodajská společenství, na která se odvoláváte, jsou globální, a řízená Incunabulou?

Dr. Neruda: Ano, ale nejsou řízena Incunabulou formálně.

Sarah: Rozumím, ale výsledky jsou stejné, že?

Dr. Neruda: Ano.

Sarah: Omlouvám se za přerušení.

Dr. Neruda: Nepřátelská je tedy technologie řízených střel, v rukou koncentrované síly. Je mnoho, mnoho zemí, které mají tuto technologii, takže to vyvolává nedůvěru. Organizace, jako jsou U.N. (Spojené národy), nejsou dostatečně silné, aby jednaly s těmito hrozbami, takže jsou mezi národy založeny mnohostranné koalice, s cílem eliminace těchto hrozeb, často kompletně neznámé veřejnosti. Irák je perfektní příklad. Severní Korea je další, ale ta postrádá strategickou polohu, aby se umístila na tento seznam. Takže, geografická poloha hraje v tomto odhadu centrální roli.

Sarah: Takže, v podstatě je svět spojen do tří táborů. Tomu rozumím, ale kdo určí, kdo je zlý, neutrální, a dobrý? Mám na mysli, jestli to není strašně subjektivní?

Dr. Neruda: Kdokoli vynakládá úsilí, kandidovat na post největší globálního velmoci v rámci projekce vojenských sil, ekonomických aktivit, a zahraniční politiky, musí udělat toto rozhodnutí. A ano, je to jistě subjektivní, ale to je přesně řečeno to, proč USA přijaly jejich imperialistický postoj. Chtějí pro svět definovat dobro a zlo, a přitom můžou efektivně vyvážet jejich vlastní definice míru a demokracie.

Sarah: Zní to tak jednoduše, když jste to popsal takhle.

Dr. Neruda: Je to přirozený důsledek toho, jak stát používá jeho sílu. Stát si vždy vytvoří nepřítele, s cílem přesvědčit jeho občany, aby přijali jeho autoritu nad jejich životy. Čím větší obavy může stát vyprovokovat v srdcích a myslích jeho občanů, tím více moci jsou mu jeho občané ochotni poskytnout, za účelem ochrany před nepřáteli. Všechny státy, v různě velké míře, toto dělají.

Sarah: Říkáte, že USA například, si vyrábí své nepřátele? Chcete opravdu říct, že Amerika uměle vytváří své nepřátele, s cílem zvětšit svou domácí a mezinárodní moc?

Dr. Neruda: Já neříkám, že USA doslova vytvářejí své nepřátele. USA má potenciální protivníky v mnoha částech světa. Jejich politika vojenské přítomnosti, jako globálního ochránce, je všechno, co je nutné, aby si vytvořili nepřátele. Jejich mocný export politického systému je také obtížný mnoha zemím, protože vidí americké zájmy jako předehru ke kulturní kolonizaci.

Sarah: Protože my jsme jediná zbývající supervelmoc?

Dr. Neruda: Ne. To je proto, že USA má globální vojenskou přítomnost a ekonomické páky, s kterými zachází s relativní dovedností. To je šikovné pro útok bez agresivních jevů. Chrání to a brání, a někdy postačí jen preventivní úder, nebo reaktivní protiopatření, které je obvykle vedeno silou, která je pouhým zlomkem skutečné síly. Americké zájmy se staly standardem pro svobodný svět, a jsou zde někteří, kteří se bojí, že to povede k imperialismu.

Sarah: Jak se na tom všem podílí Incunabula nebo ACIO?

Dr. Neruda: Incunabula používá USA jako globalizační sílu. Jsou vedoucím koněm, táhnoucím národy světa do společné hospodářské a politické platformy. Od té doby, co se do toho vložila ACIO, má skrz naskrz zanalyzovány různé scénáře, představující globální nadvláda USA, a nalezla tu jen dva scénáře, ve kterých Spojené státy mohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů, bez rozpoutání světové války, a ponoření globální ekonomiky do hrozné deprese.

Sarah: Můžete to odkrýt?

Dr. Neruda: Ne.

Sarah: Proč?

Dr. Neruda: Tyto možnosti jsou založeny na směsi dálkového pozorování, pokročilého počítačového modelování, a předběžných testů BST. Nejsem ochotný odkrýt tuto informaci v této době. Možná v pozdější době.

Sarah: Plně si uvědomuji, že jsme se dostali kompletně mimo rámec rozhovoru, ale zdá se, že vy sám mě do této konverzace zavádíte. Nemohu za to.

Dr. Neruda: Rozumím.

Sarah: Jsou plány, jak toto všechno zaktivovat? Mám na mysli, jestli Incunabula ve skutečnosti konstruuje či organizuje globalizaci, nebo to dělá tak, že se ťukne zde, a ťukne tam?

Dr. Neruda: Je to pečlivě instrumentovaný proces. Plánování je hluboké, pronikavé, a vyčerpávající. Není to dokonalé, ani to nejde prosazovat s perfektní precizností. Nicméně, je tam samozřejmě plán, a ten je vykonán Triádou, jak jsem uvedl dříve.

Sarah: A viděli jste tento plán?

Dr. Neruda: Vím o tom skrze Labyrinth Group. Fifteen vyžaduje od každého z nás, abychom znali tyto plány do nejmenších podrobností.

Sarah: Můžete odkrýt cokoliv z tohoto plánu?

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/

© 1998-2014, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: http://tvurcikridel.lyricus.cz/


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

máj 14, 2014 16:47 popoludní

 

 

Top