Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovory s Nerudom - Interview V (časť druhá) (TEXT+PODCAST)

Nasleduje záznam sedenia s Dr. Nerudom zo dňa 2. januára 1998 po jeho dovolení nahrať odpovede na moje otázky. Toto je prepis tohto sedenia. Bola to jedna z piatich možností, kedy som mohla náš rozhovor nahrať a prepis je presnou kópiou rozhovoru. Nerobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presne slová, výrazy a gramatiku, ktorú používal Dr. Neruda.
Pozn. Wingmakers.com: Tento rozhovor (číslo päť) nebol publikovaný až do 4. marca 2014. Dôvodom bolo načasovanie Dr. Nerudu, konkrétne dôvody tohto načasovania neboli oznámené.
(Odporúčam pred týmto výňatkom si prečítať predošlé štyri rozhovory.)



Sarah: „Odpusťte mi přímočarou otázku, ale jak víte, že Tvůrci Křídel nejsou součástí celého podvodu?“

Dr. Neruda: „V jistém bodě musíte důvěřovat svým pocitům a intuici, jinak je všechno pouze bezúčelné mentální cvičení. Nemůžu říct, že mám 100% důvěru. Jako vědec jsem přirozeně pochybovačný, ale všechno, co jsem četl a studoval, je v souladu s jimi stanoveným cílem zřídit nový počáteční bod pro lidské bytosti v této konkrétní době.“
„Jejich první zveřejnění je zamaskovaná zpráva naděje, energetické předrátování duchovních filozofií této planety pryč od mistrů, organizací, hierarchií a věr. Je více zaměřené na to, jak se stát duchovními aktivisty nebo praktikujícími inteligentního chování. Aktivuje to předbytosti Svrchovaného Sjednocení, které budou schopny porozumět evolučnímu rozsahu lidského bytí a budou schopny mu pomoci stočit se ve směru Svrchovaného Sjednocení.“
„Další nebo druhé zveřejnění bude aktivace lidského portálu. Dosud nevím, jak se bude vyvíjet, jenom to, že se to stane relativně brzy.“
„Třetí zveřejnění bude pátý rozhovor a možná další materiál. Když se vydá pátý rozhovor, bude to signalizovat, že počáteční bod již byl vytvořen. Podle Tvůrců Křídel to znamená, že se Velký Portál na této planetě přihodí. Jakmile se nový počáteční bod zakotví, rozvine se plán.“
„Rozhodl jsem se, že pokud nastane druhé zveřejnění, zavážu se tomuto plánu na 100 procent. Do té doby jsem řekl Tvůrcům Křídel, že jsem s nimi, a budu řídit své činy podle jejich vhledů a vedení, ale vždy budu mít v mysli pochybnosti, než uvidím, že se stalo druhé zveřejnění.“

Sarah: „Dr. Nerudo, co když tomu nikdo nebude věřit? Co když vydáte pátý rozhovor někdy v budoucnosti a nikdo se s ním nebude schopen spojit, nebo, jak jste navrhoval, budou na něj útočit? Co pak? Postačuje lidský portál k tomu, aby způsobil, aby se všechny tyto věci staly?“

Dr. Neruda: „Ano. Tak mi to bylo řečeno. Jakmile bude zakotven počáteční bod, všechno se bude odvíjet podle plánu.“

Sarah: „Takže on tomu nemusí nikdo věřit… ono se to prostě stane? To nezní dobře.“

Dr. Neruda: „Tato informace zůstane v podzemí, ale věda podle Tvůrců Křídel bude tou silou, která způsobí, že tyto informace uspějí.“

Sarah: „Jak?“

Dr. Neruda: „Věda najde zdi. Neodkryje prasklinu nebo nebude nutně asistovat při demolici, ale odhalí zeď–“

Sarah: „Ale říkal jste, že LERM byl objeven ACIO, a přemýšleli o něm jako o Bohu nebo univerzální inteligenci nebo čímkoliv to je.“

Dr. Neruda: „Ano. Neříkám, že věda definuje Hologram Podvodu jako zákeřnou lest spáchanou na lidstvu k zotročení nekonečných bytostí, aby operovaly jako konečné na strachu založené zmenšeniny sama sebe. To netvrdím. Ale tyto svrchované entity, které postávají kolem praskliny ve zdi, budou potřebovat pomoc od legitimních zdrojů, jenž potvrdí možnost hologramu. Neočekávám od vědy, že označí hologram za dobrý nebo špatný, nebo ho naplní filozofickými záležitostmi jako podvod, polarita, oddělenost, a tak dále.“
„Tvůrci Křídel vysvětlili, že v období, kdy je lidský portál aktivován, se objeví vědec ve vysokém postavení s teorií, která podpoří počáteční bod. To všechno je usnadňováno jejich nabouráním se do programu tohoto a dalších jednotlivců.“

Sarah: „Znáte jméno toho vědce?“

Dr. Neruda: „Ne.“

Sarah: „Myslíte si, že jste to vy?“

Dr. Neruda: „Ne. Já nemám postavení. Nikdo o mně nikdy neslyšel. Tvůrci Křídel hovořili o někom, kdo si udržuje vysoký stupeň důvěryhodnosti ve vědecké komunitě.“

Sarah: „Stále nerozumím, jak se to stane… mám na mysli, jak ta zeď spadne. Pokud jsou věci tak pokřivené, jak říkáte, lidé budou následovat své naprogramování. Budou mít příliš mnoho strachu vymanit se ze všeho, co byli naučeni, že je skutečné a pravdivé. Nemyslím si zrovna, že se lidé můžou tak radikálně posunout.“

Dr. Neruda: „Souhlasím. Nemůžou, nejde to s ohledem na status quo. Ale status quo je součást zdi, která bude rozebrána. Nemůžete ji zatapetovat. Nemůžete mávnout magickou hůlkou a předstírat, že neexistuje – války mezi rasami, náboženstvími, třídami, územími, vztahy v jakémkoliv rozsahu to nemůže být omilostněno spasitelem nebo rasou mimozemšťanů. To má následky a s těmi se musíme vypořádat.“
„Status quo – stará normálnost, pohodlné překroucení – to bude odstraněno, protože nemůžete vybudovat ráj na Zemi tak jednoduše jako připlácnutí nové realitní vrstvy na vrchol status quo. To by bylo jako přidat Velký kaňon na vrchol mrakodrapu. Mrakodrap ho nemůže podporovat.“

Sarah: „Množství změn, které přicházejí, se zdá být zdrcující.“

Dr. Neruda: „Jedna věc, kterou jsem se naučil při interakci s Tvůrci Křídel, byla ta, že existuje jedna naprogramovaná cesta a pak existuje super vědomá cesta – ta druhá souvisí s tím, jak se prolínají kvantové realitní membrány a jak můžou vytvářet řetězové reakce, které se šíří každou dimenzí. Tyto řetězové reakce jsou vedeny událostními řetězci, jež jsou navržené bytostmi z velmi vysokých dimenzí.“
„Jak jsem dříve říkal, každá bytost má JÁ JSEM svrchovanost, ale také vlastní MY JSME sjednocení. Jak se JÁ JSEM prosazuje prostřednictvím projevování chování – ať už vloženého nebo vzdorujícího – JÁ JSEM se rozplétá z programu rozhraní Člověka 2.0. Začíná se znovu spojovat s frekvencí MY JSME nebo tónem rovnosti, jak o něm hovořili Tvůrci Křídel. Vysílá ji prostřednictvím nevědomé mysli nebo univerzálního pole a usnadňuje dalším bytostem, aby se dotkly té samé perspektivy a osvojily si toto chování.“
„Podstatou je, že jak projektanti vyšších dimenzionálních rovin, tak lidstvo jako kolektiv, by mohlo potenciálně urychlovat nebo přibrzďovat Velký Portál.“

Sarah: „Co kdyby vznikla přetahovaná – jako že vyšší bytosti by ho chtěli dříve a lidstvo by ho chtělo později?“

Dr. Neruda: „Nevím. Domnívám se, že vyšší dimenzionální bytosti by naslouchali odporu. Opravdu na to nemám názor.“

Sarah: „Jednoho dne, doufejme, že ne v příliš vzdálené budoucnosti, bude někdo číst tento rozhovor. Co byste mu poradil?“

Dr. Neruda: „Každý má myšlenky a emoce. Každý sdílí realitu nazývanou Země a lidské tělo. Jsme všichni na stejném jevišti, hrajeme odlišné role, ale jeviště nás do určitého stupně spojuje. Nikdo z nás se nemůže podívat přes celé jeviště a vidět krásný svět míru a harmonie nebo dobré vůle u všech lidí. To není realitou, která nás obklopuje.“
„Otázkou je, jak se posuneme blíže k realitě, která podporuje naši nejvnitřnější pravdu, toto JÁ JSEM MY JSME? Jak vytvoříme jeviště a napíšeme hru, jež podporuje naši transformaci ve Svrchované Sjednocení, kterým ve skutečnosti každý z nás je? Ukáže cestu náboženství? Duchovnost? A co věda? A co náš vzdělávací systém? Vláda?“
„To hlavní je, že nic z toho, co je v současnosti na scéně, nás nespojuje v rovnosti a jednotě. Když se po přečtení tohoto rozhovoru podíváte na cokoliv ve vašem světě, uvidíte, že náš svět je navržen pro velmi specifickou funkci, a touto funkcí je cítit se oddělený. Může to být tak zřejmé, jako je třeba barva kůže, pohlaví a odlišné kultury, až po jemnější rozlišení mezi různými náboženstvími a duchovnostmi, ale ten návrh je fraktál a prostupuje všechno na tomto světě, v této společné jednotě, kterou nazývám odděleností. Ironicky naším sjednocením je oddělenost.“
„Pokud souhlasíte, když vidíte nebo vnímáte tuto oddělenost, možná také dojdete k závěru, že se stupňuje, nepohybuje se ve směru jednoty, ale dále k diverzifikaci a rozlišování, jako by platilo, že čím více granulované se lidstvo stává ve svém informačním přístupu a vyjádření, tím více se vzdaluje jeden druhému do skupin podobnosti, které předstírají jednotu uvnitř skupiny, ale k celku vyjadřují oddělenost.“
„Vůdcové tohoto světa, ať už vycházejí z politické, ekonomické, vojenské, náboženské nebo kulturní perspektivy, vědí, jak mluvit jazykem sjednocení a jednoty, ale jejich činy jsou výsledkem programů, které často jednají opačně. Není to o myšlenkách a jazyku. Je to o chování a činech. Lidé vědí, jak se odpojit od svých myšlenek, a říct jednu věc a pak udělat jinou. Vědí jak předstírat péči, avšak jejich činy demonstrují neupřímnost.“
„To není obžaloba všech zavedených populárních řešení, ale nic z toho neúčinkovalo. Selhání náboženství porodilo nihilistické a rozčarované organizace tmy a okultního experimentování. Přiživují se jedna na druhé. Je to symbiotické přežívání. Ale co v tom není zachyceno, je skutečnost, že zmatení a roztrpčení dosahuje do světové populace a otupuje naše kolektivní mysli a srdce.“
„Existuje naděje. Naděje sídlí ve vakuu sjednocení a jednoty, které není připojené k ničemu na této planetě – nikdo ho nevlastní, ani ho nekontroluje, ani ho nespravuje. Neexistuje žádné zprostředkování nebo zprostředkovatel. Je to úplně jedinečné. Přes všechny záměry a účely nebylo toto sjednocení nikdy vidět ani slyšet. Je na druhé straně zdi. Je to naše naděje, ať už se může zdát jakkoliv cizí a divná.“
„To, co je v našem světě, nefunguje a to díky oddělenosti. Je úplně jedno, jestli jsi četl nejezoteričtější duchovní informace na této planetě, jsou o oddělenosti. Během posledních dvaceti let jsem přečetl ezoterické duchovní dokumenty, ze kterých by většina lidí padala do mdlob a řekla by si pro sebe ‘to je nejvyšší informace’ nebo ‘tato informace musí být pravdivá, protože je tak podrobná, že není možné, aby někdo věděl tolik detailů, kdyby to nebyla pravda.’“
„Nejezoteričtější informace na této planetě nebyly napsány lidskými bytostmi, ale channelingem skrze lidské bytosti. Channeling hovoří o úžasných duchovních realitách, jak jsou lidé a mimozemšťané jedním, jak je zkonstruována hluboká psychologie lidských bytostí, o komplexním kosmologickém prostředí, ve kterém lidstvo hnízdí. Všechno jsou to nádherné informace, až na to, že nikdo neuvádí, jak jsme zotročeni, ani proč, nebo kým. Nikdo.“
„Kdyby tyto báječné zdroje informací věděly o tom, jak je lidstvo zotročeno, nesdílely by to? Není to nejzákladnější smysl informací? To, co Tvůrci Křídel nazývají počáteční bod? Proč se na to v žádné ezoterické literatuře nepoukazuje? Řeknu vám to, protože bytosti jsou buď uvnitř hologramu a samy si to neuvědomují, nebo jsou součástí podvodu a stráží jeho objevení lidmi. Nejsou odlišní od nás – nás, jako nekonečných bytostí. Jsou ztraceni v tomto Hologramu Podvodu úplně stejně jako my.“
„Pro ty z vás, kteří čtete tento rozhovor a jste jim zneklidněni… můžu jen říct, dobře, měli by jste být. Je to realita kontrolovaná na kosmické, univerzální a individuální úrovni. Můžete se koupat v nádheře duchovnosti a hasit vaši žízeň s předloženými mistry nebo můžete prohloubit své pochopení reality, se kterou se vyrovnáváme, věrně povstat a zabývat se svým sebevyjádřením při službě pravdě. Procházet životem ve vyjádření vzdorujícího a vloženého chování. Být svrchovaný a sjednocený.“
„Není to o chrlení vysokých duchovních konceptů v myšlenkách a slovech. To byl reflex vědomého systému – papouškování a robotizace. Žij JÁ JSEM MY JSME ve svém chování a opusť mysl. Odcloň ji. Mysl je naprogramovaná porovnávat a analyzovat, což živí já–ty oddělenost…“
„Omlouvám se, nechal jsem se trochu unést s odpovědí.“

Sarah: „Ne, je dobré vás slyšet pro to zapáleného. Myslím, že věc, která je pro mě zajímavá, je ta, že materiály Tvůrců Křídel jsou ezoterické, přinejmenším pro mě, a zdají se vysvětlovat kosmologické systémy a psychologické struktury; v čem je to pak odlišné od toho, co jste právě říkal o informacích z channelingu?“

Dr. Neruda: „Někdy v tomto roce bude zveřejněna na Internetu stránka Tvůrců Křídel, přinejmenším částečně. Jejím jediným cílem, podle jejich autorů, je představit jeden koncept: Svrchované Sjednocení. Tedy fraktální semeno pro počáteční bod. Druhá fáze představí praktická chování k podpoře svrchovaných bytostí v jejich odprogramování od toho, co to znamená být duchovní osobou. Třetí fáze je zakotvení počátečního bodu a vytvoření praskliny ve zdi.“

Sarah: „Mluvil jste o prasklině ve zdi jako o počátečním bodu. Můžete to trochu více rozvést?“

Dr. Neruda: „Rozvedu, ale nejdříve mi dovolte říct něco, co chci říct dřív, než to zapomenu.“
„Mladí lidé tohoto světa jsou snadno ovlivnitelní. Přecházejí od podvědomých implantátů svých rodičů a předků k vytváření svých vlastních osobností. Chtějí být odlišní, chtějí se projevovat unikátně a to je otevírá ovlivnitelnosti. Odkud toto ovlivnění vychází? Ve vzrůstající míře přichází prostřednictvím technologie a kulturních tvůrců hudby, zábavy, her a knih. Ti přinášejí nástroje pro mladé ke spředení jejich jedinečné vrstvy osobnosti, která se může spojit s vrškem jejich genetické vrstvy vědomí – s podvědomím.“
„Krásné modely osobností, jak je označují Tvůrci Křídel, dopravují mocný elixír, kterým je být sobecký a sebouposedlý. Narcismus je v pořádku. Nihilismus je filozofie. To je převládající názor a bude se nadále rozšiřovat, protože to je Anuův program. Když je technologie puštěna ze řetězu ve formě globálních platforem, ovlivnitelní mladí budou informovat svá vědomí a vrstvy osobnosti prostřednictvím této podpovrchové filozofické víry v nihilismus.“
„Způsob tohoto prosakování do kultury pomocí technologie, která pomáhá stanovovat osobnost v našich mladých, je jeden z nejzřetelnějších příkladů, jak se Mardukovo programování šíří. Jakkoliv se technologie stává sofistikovanější, čím víc je pro jedince nedílnou součástí, tím víc kulturní tvůrci budou uplatňovat tento filozofický systém v lidstvu.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Protože nihilismus je víra v nic, a jestliže děti vybudují své osobnosti a systémy věr z těchto ingrediencí, budou více poslouchat svoje vnitřní programy.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Když doopravdy nevěříte ve vyšší reality našeho světa, více inklinujete vzdát se své svrchovanosti nebo vědomí JÁ JSEM. Fráze ‘prodal jsem duši ďáblu’ je zjednodušeně kód pro: odevzdávám se vůli Anua a toužím nechat ho vzít si můj život pro jeho účel. Nevyslovený předmět tohoto zřeknutí JÁ JSEM je, že mi Anu něco dá na oplátku za moje obětování. Ale jedinou věcí, která se vrátí, je otrokářství k systému. Procházíš životem podle svého programu a program tě ujišťuje, že jsi loutka – ať už jsi bohatý nebo chudý.“

Sarah: „Jsem ráda, že jste zmínil děti, myslíte, že tomu rozumí? A jestliže ano, v jakém věku?“

Dr. Neruda: „Pokud myslíte, zda budou chápat informace, které dnes sdílím tak ano, samozřejmě budou. V mnoha ohledech tomu budou rozumět lépe než jejich dospělé protějšky, jejichž rozhraní Člověka 2.0 je do lidské uniformy více svařené nebo vylouhované. Ale Tvůrci Křídel napsali materiály tak, že ti připravení je budou chápat, a klíčovým faktorem není věk. Je jím připravenost.“

Sarah: „Jak vypadá? Myslím tím, co vytváří tuto připravenost?“

Dr. Neruda: „Připravenost je ochota ke změnám. Nemít strach přijmout úplně nové paradigma, a zrovna tak, opustit staré.“
„Pokud je jedinec chabě připraven na tyto informace, bude bránit to, co tyto informace strhávají dolů, což je téměř všechno. Není připraven vkročit do vakua změny, které tyto informace přinášejí do jeho života.“

Sarah: „Ale proč?“

Dr. Neruda: „Přijmout tyto informace vyžaduje spoustu zodpovědnosti. Tyto informace jsou znepokojivé, protože jste osamocena. My jsme osamoceni. Neexistuje žádný spasitel, nebo armáda andělů nebo mimozemšťané, kteří shromáždí ty dobré a vezmou je s sebou do jejich nebeských domovů. Také to vyžaduje práci. Je to upravení chování. Je to bezchybnost. Je to autentičnost. Je to pozornost. Je to péče. Není to večírek. Nejsou to povrchové kosmetické úpravy. Je to střízlivá cesta k seberealizaci, nehledě na to, jak tato realizace vypadá. Je to oddanost těmto premisám. Neříkejte sami sobě, ‘Půjdu touto cestou, ale pouze tehdy, když se dostanu do nebe a budu tam odpočívat v ráji s krásnými dušemi kolem sebe’. To není tato stezka.“
„Ti, kteří chtějí tamtu stezku, se můžou upsat náboženství nebo kultu podle svého výběru a najít ty typy lidí, kteří toho spoustu naslibují. Tyto informace jsou pro ty, kdo se zajímají o prolomení se k svému pravému jáství, a když to dělají, neodpočívají ani nerelaxují… ani… ani večírky a užívání si, ale slouží pravdě prostřednictvím svého chování, až do té doby dokud všichni nepřejdou do té reality jednoty a rovnosti, ze které všichni pocházíme.“

Sarah: „Hovořil jste před malou chvíli o vložených chováních. Některá jsem si poznamenala, ale neslyšela jsem slovo ‘láska’. Nezachytila jsem ho, nebo chybělo z nějakého důvodu?“

Dr. Neruda: „Láska se obecně v materiálech Tvůrců Křídel nepoužívá často. Myslím, že částečně je to proto, že toto slovo nese příliš velkou zátěž v tomto světě. Co se týká vztahů, má jakousi sentimentální energii spoluzávislosti, a v kultuře se pak používá tak bezstarostně, téměř jako vše zahrnující fráze, kterou lidé využívají k vzájemnému pozdravu, něco jako ‘jak se máš?’“ „Láska je sjednocující síla. Je jenom tímto, a přesto, v mnoha ohledech, je vším. Z perspektivy Tvůrců Křídel je to velmi důležitý slovní koncept, i když ho používají střídmě. Šest ctností srdce, které jsem zmínil, jsou pokládány za různé způsoby, jakými se láska manifestuje v našem chování. V této šíři je láska vyjadřována v těchto ctnostných chováních jako vděčnost, soucit, odpuštění a pokora. V tomto kontextu je šest ctností srdce – kolektivně vyjádřením lásky v lidské dimenzi.“

Sarah: „A co radost? Vypadá to, že ta také chybí.“

Dr. Neruda: „Vím, že tyto informace se můžou zdát velmi střízlivé a zneklidňující. Protože jsem zběhl z ACIO, mám dvě síly, které by rády, abych selhal. Tento tlak mě tíží. Aktivoval uvnitř mě stupeň paranoii, o kterém jsem dříve nevěděl, že je možný. Z toho důvodu, radost, přinejmenším co se týká mě, není ještě částí mé osobní zkušenosti.“
„Jsem si jistý, že každý přijme tyto materiály odlišně, zvláště informace v tomto pátém rozhovoru. Připomněl bych vám, že emocionální a pocitový svět je funkční implantát a emoce, které přisuzujeme našemu srdci nebo duši, vpravdě nevycházejí z těchto zdrojů.“

Sarah: „Odkud tedy přicházejí?“

Dr. Neruda: „Vrstva mysli, která je známá jako nevědomí, generuje emoce, ale ty jsou cítěny v celém lidském těle. Nevědomá vrstva mysli je interdimenzionální, takže přesahuje z Bubliny Jedna do Bubliny Dvě, která vám dovoluje cítit se v astrálním světě nebo posmrtném životě.“ „Když vyjadřuji nějakou ze srdečních ctností, umísťuji je skrz čočku jednoty a rovnosti. Zde dosahují své potence ve vyjádření. Pak vezmu tuto zkušenost a zcela doslova ji pošlu do oblasti hlavy a představuji si, že zážitek je umístěn v šišince ve středu mozku. Je to můj způsob mailování každému pomocí nevědomé mysli.“

Sarah: „Proč je nazýváte srdečními ctnostmi, když jsou emoce generovány nevědomím?“

Dr. Neruda: „Srdce je metafora pro portál uvnitř každého jedince. Je relativně osvobozen od rozhraní Člověka 2.0 a funkčních implantátů mysli, částečně díky elektromagnetickému poli, které vytváří, a částečně díky své fyzikální dynamice. Tvůrci Křídel prohlašují, že srdeční ctnosti by měly být zažívány a projevovány nejdříve v této oblasti těla raději než v mozku nebo oblasti hlavy jako způsob jak izolovat tendenci mysli simulovat tyto emoce z nevědomé vrstvy mysli, kde samozřejmě postrádají stejnou potenci vyjádření, protože existují v oddělenosti.“

Sarah: „Zní to trochu složitě.“

Dr. Neruda: „Raději se na to podíváme z druhé strany. Když nic nedělám, když si půjdu tiše sednout do křesla a meditovat nebo studovat náboženská skripta nebo se modlit, jak podporuji vývoj této reality? Když tento svět zůstane chycen v pasti podvodu, je to složité – nejenom pro mě, ale pro každou bytost v Bublině Jedna a Dvě.“

Sarah: „Jednou z věcí, kterou jste zmínil opakovaně, je pojem jednota a rovnost. Rozumím významu a důležitosti těchto slov, ale ty zajisté nejsou novým konceptem. Neříkal to každý duchovní učitel?“

Dr. Neruda: „Ne všichni, ale někteří ano. Můžete se vrátit 2500 let k Herakleitovi, který prohlásil, že všechny věci jsou jedním. To je důležitý koncept lidské filozofie a do jisté míry moderní fyziky. Co se týká náboženství, zakladatel zde často říkal nějakou věc a následovníci, kteří organizovali a interpretovali zakladatelova slova a jeho učení, ji změnili. Ale jednota a sjednocení nebyly hlavními oporami náboženství, zvláště ne v kontextu chování.“
„Tvůrci Křídel se zaměřují na inteligentní chování vyjadřované skrz čočku jednoty a rovnosti. JÁ JSEM MY JSME je zakořeněno v tomto principu. Možná to nevypadá jako velká věc osvojit si tyto jednoduché filozofické perspektivy; a upřímně řečeno, ani to velká věc není, protože jsou to jednoduše slova a je to jenom koncept. Ale pokud jsou osvojeny ryze a zakotveny v jádře vašeho systému víry, pak máte nezbytný závazek vyjadřovat je ve svém chování. A zde bude mít většina lidí pravděpodobně problém.“
„Rozhraní Člověka 2.0 je plné Mardukova naprogramování a lidského nevědomí. To je v této šlamastice přítěží – jako kdyby jste byli osobou, která je chycená v tekutém písku. Snažíte se najít provaz nebo cokoliv pevného, aby jste se vytáhli ven. ‘Provazem’ je v tomto případě jednoduchý pracovní rámec JÁ JSEM MY JSME a jeho aplikování pomocí našeho chování – ovšem to chování musí přijít na řadu. Pokud přijmete pracovní rámec, ale vaše chování to neodráží, ten provaz zmizí.“
„Sjednocení všech bytostí ve všech dimenzích existuje. Jde jenom o to, kdy vystoupíte z kvantového časoprostoru tím, že si uvědomíte iluzi oddělenosti. A udržení této jednoduché pravdy jednoty a rovnosti ve skafandru Člověka 2.0 není jednoduchý úkol. To je důvodem, proč musí být více než jen slova, a proč slova musí být praktikována v nyní.“

Sarah: „Proč to Tvůrci Křídel dělají tímto způsobem? Zdá se to, tak nevinné… Chci říct, požadovat na lidech, aby se stali sebevědomými a praktikovali vložené a vzdorující chování. Po tom, co jsem slyšela, co se děje v Triádě Moci, to vypadá, jako že používáme prak proti jejich bombardérům s technologií Stealth. Chtějí peněžní systém, který nás udělá trvale zadluženými – otroky dolaru; a pak chtějí, aby se tento peněžní systém stal jedinou měnou. Nejmocnější lidé na planetě s přístupem k nejlepším technologiím, nejlepším zbraním… jak můžeme očekávat, že zvítězíme, když oni chtějí transhumanismus?“

Dr. Neruda: „K pochopení, proč se Tvůrci Křídel soustřeďují na proces Svrchovaného Sjednocení, musíte nejdříve pochopit, proč se Triáda Moci zaměřuje na svůj plán.“
„Triáda Moci věří, že jejich koncept Jednoho Světa je správný koncept. Chtějí sjednotit lidstvo pomocí peněžního systému, který kontrolují, a jako další prostředek ke sjednocení používají technologii. Sjednocení se v jejich myslích spíše podobá nahnání lidského stáda do jednoduše ovladatelných ohrad a následné monitorování jakékoliv rebelie. Jejich forma jednoty je chiméra. Je to divadlo pro účely exhibice a nic víc. Jejich forma ‘jsme v tom všichni společně, nechte nás vás chránit’ je jednoduše větším množstvím iluze a podvodu. Jejich plán na Člověka 3.0 zůstává spojený se stejnými funkčními implantáty, které vytvořily Člověka 2.0, což je oddělenost.“
„Jak jsem řekl dříve, jsou zde proto, aby připravili Anuův návrat, ať už jsou si toho vědomi nebo ne. Všechny aspekty systému moci, včetně hlavních náboženství, jsou zde, aby to připravily. To je jejich heslo: připravit se. Anunnakiové mají jedno dominantní přesvědčení o lidstvu: jsme slabí, protože žijeme ve strachu a oddělenosti. Nepostavíme se našemu naočkování kapku po kapce, ani pomalému, ale vytrvalému vypařování našich osobních svobod.“
„A teď, vzpomeňte si na to, že Anunnakiové a jejich Triáda Moci jsou jak vypočítaví, tak trpěliví. To, co založili v naší vzdálené minulosti, se začíná naplňovat. Konečný sedmdesátiletý život lidské bytosti postrádá trpělivost. Je naprogramován, aby byl netrpělivý. To je v rozporu s nekonečnými bytostmi, které vidí časové osy ve stovkách tisíců let a můžou programovat jednotlivé lidské bytosti uvnitř těchto časových harmonogramů, aby dosáhly toho, co chtějí – pokud s tím lidské bytosti budou souhlasit, pokud nepovstanou.“
„Anunnakiové neobsáhnou proces Svrchovaného Sjednocení. Pojem jednota a rovnost se jim jeví jako slabost. Věří, že mají v tomto šachovém zápase navrch. Předvídají šach mat. Lidstvo bude v ohradě. Obětování princezny Diany minulý srpen bylo symbolem, jak mocná královna na šachovnici byla ztracena. Je to jistý druh poselství, které doručují, jistý druh troufalých oznámení. Udělali to z vytrvalosti a z pocitu jistoty ve své programování.“
„Když říkám programování, nemyslím tím jenom vnitřní rozhraní, které Marduk naprogramoval, ale také naprogramování nevědomé mysli prostřednictvím mediálních, kulturních, náboženských, politických a ekonomických struktur. Kombinace těchto sil je ve skutečnosti příčinou jejich sebedůvěry, protože vidí náš pád jako nevyhnutelnost.“
„A nyní, abych odpověděl na vaši otázku, lidské bytosti, dokonce i ty s DNA Anunnakiů, se můžou stát sebevědomými své pravé podstaty pomocí jednoduchého procesu. Nevyžaduje to, aby meditovaly nebo se celý den modlily, ani aby odešly do ašrámu. Proces Svrchovaného Sjednocení se stane přirozenou součástí životního vyjádření jednotlivce. Pokud si dostatek lidských bytostí osvojí tento proces nebo nějaký podobný, prasklina ve zdi se bude rozšiřovat, zeď se stane méně stabilní a svět oddělenosti, ve své křehkosti, se začne rozpadat.“
„Životní esence je to, co máme na své straně. To není prak, jak jste to formulovala. Je to nekonečná síla, která pohání každý objekt ve vesmíru. Život je uvnitř nás a existuje v jednom a pouze jednom stavu: v rovnosti a jednotě. Celý Hologram Podvodu, jak byl vytvořen a organizován Anunnakii a jejich stoupenci, to není život, je to příklad oddělenosti. Život je pravdivý a autentický. Oddělenost plodí podvod, neschopnost a strach.“
„Když se probudí dostatek lidských bytostí, když si začneme uvědomovat, co se chystá, jaké plány jsou vytvářeny, jak nás dále zotročit a zajistit, že zůstáváme součástí Hologramu Podvodu, život uvnitř nás se pohne a my můžeme kolektivně povstat a zastavit to, ale musí to být učiněno správným způsobem, s upřímností, odpuštěním a soucitem. Alternativa k oddělenosti musí být vyjádřena v našich posunech a praxích. Musíme modelovat tato chování jako kolektivní bytost. Což je definice Velkého Portálu.“

Sarah: „Hodně jste mluvil o oddělenosti. Můžete rozvést, proč je tento koncept tak převládající?“

Dr. Neruda: „Když se podíváte na materiály pocházející z náboženství, duchovnosti, filozofie, dokonce i z umění, uvidíte, že mnoho z tohoto materiálu je naprojektováno jako vlastníkův manuál pro naše funkční implantáty. Podporují rozhraní Člověka 2.0. Dávají nám pokyny o metodách a přístupech, jak aktivovat tyto systémy uvnitř nás.“
„Dříve jsem zmínil tři vrstvy rozhraní vědomí – vědomou mysl, podvědomí a nevědomí. Nevědomí je místo, kde nejčastěji operujeme, co se týká našeho chování a vnímání. Vrstva nevědomé mysli je hluboká a pronikavá a je univerzální. Jak jsem řekl, takto Anu využil koncept jednoty ke svému prospěchu. Jsme jedním v oddělenosti. Nevědomá mysl je jedna.“
„Oddělenost je fraktální energie. Nakazí všechno uvnitř Hologramu Podvodu do takové míry, že to není rozpoznatelné. Bez ohledu na to, jak dobře to může osoba nebo organizace zamýšlet při sdělování pravdivé informace, to, co často číhá za touto informací, je tato fraktální energie oddělenosti a její použití k porovnávání a souzení a ke všem dalším nástrojům oddělenosti, které se dále vydestilují do strachu a hanebnosti.“
„Je to jako kdyby vnitřní programování Marduka a vnější programování Triády Moci znělo dokola ozvěnou ve veškerém obsahu všech dob a kultur, tak běžné a přijímané, až je nepovšimnutelné. Přijali jsme oddělenost, protože se zdá normální. A tak naše chování a vnímání, tažené především nevědomou myslí, ztělesňuje oddělenost a obrovská většina z nás o tom ani neví.“

Sarah: „Dobrá, ale jak si to začneme uvědomovat?“

Dr. Neruda: „Člověk musí pochopit, že je programován… to je startovací bod. Pokud nepřijmete tento základní předpoklad, pak proč byste se měli rozhodnout pro změnu? Pokud to přijmete, pak pozorujte naprogramování uvnitř vás, v dalších ve vašem prostředí, pak v širším světě a pak začnete vidět, jak jemné toto naprogramování je.“
„V mnoha ohledech pozorovat toto naprogramování po nás vyžaduje, abychom byli neutrálními, takže jednoduše můžeme pozorovat naše vnitřní stavy a poselství v nich, stejně jako vnější program, který přichází skrz televizi, Internet, emaily, noviny, časopisy, reklamní letáky a tak dále. Není rozhodující, zda víte, jak se každý program projevuje ve vašem životě, nebo jaký je jeho ezoterický význam. Důležité je, že chápete, že jste programováni a hledáte vnitřní zdroj vedení, inspirace a posunu.“
„Proces Svrchovaného Sjednocení se soustřeďuje na tebe – jedince, který řídí životní esenci – abys vyjadřoval sám sebe v jednotě a rovnosti. To je ono. Když to děláš, vymaňuješ se z kontroly naprogramování. Někteří to umí udělat rychle a pro jiné to může vyžadovat více svědomité praxe.“

Sarah: „Můžu to udělat a stále být křesťankou nebo čímkoliv, v čem jsem byla vychovávaná?“

Dr. Neruda: „Navrhuji, aby každý, kdo rezonuje s těmito informace, je vyzkoušel. Ať sleduje, jak ho to posouvá po jeho životní stezce. Pokud chce zůstat ve svých dosavadních strukturách, ať sleduje, zda by mohly být uplatněny prvky procesu Svrchovaného Sjednocení. Ale jestliže nevidíte oddělenost ve svých současných cvičeních, pak tam zůstaňte, protože nebudete mít motivaci k jeho praktikování.“

Sarah: „Ale právě jste řekl, že většina z nás oddělenost nevidí–“

Dr. Neruda: „Říkal jsem, že jestli ji nevidíte ve svých současných cvičeních, pak nebudete motivováni ke změně. Tento proces je celý o změně. Neudělejte v tom chybu. Není to žádným způsobem sobecké. Tady se nejedná o zahrabání se do základních principů systému víry, které způsobí, že se budeš cítit nadřazený nebo privilegovaný nebo dobře informovaný. Doopravdy zde neexistuje jiný systém víry než proces Svrchovaného Sjednocení. Neexistuje žádná struktura, žádná organizace, žádný mistr, žádná Hierarchie, nikdo není nad někým nebo pod někým. Chápete to? Toto není organizace tohoto světa. Nemůže to být z tohoto světa; jinak je to subjekt k oddělenosti. Jediným způsobem, jak se Člověk 3.0 SI zmanifestuje, je uvnitř dostatečně mnoha lidských bytostí, jež jsou příkladem tohoto procesu, které zakotvují toto nové vědomí vedení na této planetě, a sdílejí ho prostřednictvím svého chování a nevědomé mysli. To je jediný způsob a ne každý je připraven to udělat.“

Sarah: „Co se stane, když vidíme oddělenost, ale ještě nemáme motivaci udělat změny v našem chování?“

Dr. Neruda: „Funkčních implantátů rozhraní Člověka 2.0 je zřídkakdy snadné se zbavit. Budou se držet vaší životní esence tak dlouho, jak budou moct. Chtějí řídit lidskou nádobu, nikoliv skočit na zadní sedadlo a dívat se jako pouhý pasažér. To je proti jejich programu.“

Sarah: „Tak povídejte o tomto odporu funkčních implantátů. Jak se manifestuje?“

Dr. Neruda: „Jsem si jistý, že je to individuální věc. Nepředstírám, že vím, jak je to pro kohokoliv jiného. Můžu vám říct z osobní zkušenosti, že na začátku jsem do tohoto procesu nejdříve potopil hlavu a přeorganizoval svůj život. Myslel jsem, že to dělám dobře, a pak o týden nebo dva později jsem se ocitl znovu na začátku na políčku jedna; přesně tam, kde jsem začínal. Vnímal jsem to jako ztrátu paměti. Bylo to, jako kdybych zapomněl dokonce i to, že dělám novou praxi. Přiznávám se, že v mém případě jsem měl ve svém životě spoustu odvedení pozornosti, ale pravděpodobně to samé může říct každý.“
„Takže si myslím, že tato tendence vrátit se ke zvykům systému vědomí uvnitř našeho rozhraní 2.0, je hlavním způsobem, jak se odpor projevuje. Změna v tomto rozsahu není snadnou záležitostí. Mysl Člověka 2.0 nerada sedí na zadním sedadle.“

Sarah: „Co jste tedy udělal, abyste se vrátil k procesu Svrchovaného Sjednocení?“

Dr. Neruda: „No, co se mě týká, musel jsem nasměrovat techniky dovnitř.“

Sarah: „Vysvětlete, co to znamená…“

Dr. Neruda: „Směroval jsem ctnosti srdce navenek k jiným, ale neobrátil jsem je dovnitř k sobě. Začalo mi docházet, že uvnitř je pravděpodobně nejdůležitější místo, kde začít.“

Sarah: „Jak jste to dělal?“

Dr. Neruda: „Vyžaduje to velkou ostražitost žít a projevovat se v nyní. Lidské bytosti mají sklon žít v minulých vzpomínkách nebo budoucích zájmech. Přesně to jsem dělal a to mě vytahovalo z nyní. A nyní je tam, kde se projevuje naše životní esence. Není to v minulosti nebo budoucnosti, jedině vědomý pracovní rámec je otočným čepem mezi minulostí a budoucností, takže když se tam přistihnete, víte, že nejste ve vaší esenci.“
„Když jsem si to uvědomil, četl jsem z filozofie Tvůrců Křídel, že dech je magnetem nynějška. Je to prvek, který přivádí lidské bytosti do nynějška pomocí uvědomování si dechu. Také jsem se naučil, že existují různé druhy dýchání, které umožňují tomuto smyslu pro nynějšek prostoupit viditelněji do Hologramu Podvodu.“
„Podstata je v tom, že uvědomování si dechu mi jednoduše pomáhalo v tom, co Tvůrci Křídel pojmenovali jako vycentrování se v klidu. To mimochodem neznamená, že jste v tiché místnosti. Můžete být na jednání v práci a vystředit se v tichu pomocí dechu. Ale bytím v tomto vnitřním vystředění jsem byl v lepší pozici, kdy jsem cítil svůj vlastní smysl pro vyjádření, což bylo to, co scházelo při mém počátečním úsilí integrovat tento proces. Neměl jsem dobrý startovní bod pro moji praxi srdečních ctností a směřoval jsem je navenek – k jiným lidem nebo událostem a nikoliv nejdříve k sobě.“
„Když jsem udělal tuto úpravu, pomohlo mi to rozpoznat mojí esenci a rozlišit ji od mého systému mysli. Životní esence je autentická v jednotě a rovnosti a pohybuje se výhradně v nynějšku. Vědomý pracovní rámec se otáčí na čepu mezi minulostí, přítomností a budoucností a operuje v oddělenosti. Pokud vyjadřujete srdeční ctnosti z vědomého pracovního rámce, zvláště navenek, nebudou mít stejnou moc ani účinek.“

Sarah: „Zmínil jste myšlenku vzdorujícího a vloženého chování a myslím si, že rozumím vloženému chování, co se týká vyjadřování srdečních ctností k sobě a ostatním, ale pohovořme něco o vzdorujícím chování. Jaké je a jak funguje?“

Dr. Neruda: „Opakuji, že musíte začít z bodu rozlišování vaší životní esence v nyní. Vycentrujte se v nynějšku pomocí ztišení a uvědomování si dechu. Ze začátku to možná zabere trochu času, ale s praxí se to stane rychlejším. Myšlenkové vzorce, které připojují k oddělenosti, musí být zastaveny. Chování také.“
„Můžete jednoduše říct, identifikoval jsem chování, které podporuje oddělenost v tomto světě. Řekněme, že jsem dříve věřil, že muslimové jsou méně morální než ateisté, a proto se méně pravděpodobně dostanou do nebe, než někdo, kdo dokonce ani nevěří v boha. To je víra nebo myšlenková forma, která souvisí s odděleností. Můžu říct, ať to přestane, ale pro většinu lidí to tak úplně neúčinkuje. Můžu odporovat víře pokaždé, když se projeví v mém životě, ale mnoho z těchto věr jsou tak jemné a podvědomé, že si ani neuvědomíme, jak se projevují v našem chování a volbách.“
„Když uplatňujete srdeční ctnosti na sebe, jako například když si odpustíte tyto způsoby vnímání, mějte při tom pro sebe dost soucitu; každý je nakažen těmito přesvědčeními oddělenosti z jeho podvědomých a nevědomých vrstev mysli. Buďte při tom pokorní, vykonání tohoto vzdorujícího pozměnění není jenom o vás, ale do jisté míry je o všech, protože jsme jedním. Oceňte při tom fakt, že na tom pracujete pro dobro všech. Mějte při tom srdnatost, povstaňte a odporujte tomuto komplexu oddělenosti, který číhá ve vašem naprogramovaném vědomém pracovním rámci.“
„Můžete vidět, jak využívám srdeční ctnosti k účinnému vypořádání se s přesvědčením nebo vnímáním, které mě odděluje nejenom od muslimů, třebaže ti byli terčem v tomto konkrétním příkladu, ale když natáhnete oddělovací provazy okolo kohokoliv, operujete z vědomého systému implantátu a to jen podporuje Hologram Podvodu.“

Sarah: „Dobrá, ale nenavrhujete, abych se dívala na sexuální násilníky nebo na vrahy jako na sobě rovné, nebo snad ano?“

Dr. Neruda: „Ano, přesně tak to je. Oni jsou. Nemůžete mít jednotu a rovnost a pak říct, dobrá, je to pravda, až na tyto obyvatele společnosti nebo tyto zločince lidské rasy. Neexistuje kolonie malomocných, kam jsou lidé vyloučeni mimo kruh. Kruh je všeobsahující nebo je iluzí. Je absolutní.“
„Vzpomínáte si na můj výrok o tom, že Hologram Podvodu je vězení?“

Sarah: „Ano…“

Dr. Neruda: „Neexistuje další vězení uvnitř vězení. Všichni jsme ve vězení. Všichni z nás jsme vězni, dokonce i ti v Incunabule. Neexistuje nikdo, kdo stojí uvnitř vězeňských zdí, a doopravdy zná jednotu a rovnost.“

Sarah: „Ale znovu, jak se to změní, když to nikdo neví?“

Dr. Neruda: „Je to proces – jak pro jednotlivce, tak pro lidskou rasu. Pracujeme na tom společně. Vzdorujeme chování oddělenosti a vkládáme chování jednoty a rovnosti. Uvolňujeme se z myšlenek, představ, přesvědčení, principů, lidí, organizací, peněz, jídla, oblečení, módy, hraček a všeho dalšího v Hierarchii, jejíž kořeny jsou vyživovány odděleností.“

Sarah: „Když to takto vyjádříte, zní to znepokojivě, dokonce nemožně.“

Dr. Neruda: „Musí to být vykonáno a musíme to vykonat my. Otázkou je, pokud to musí být vykonáno, kdy to chce lidstvo udělat? Teď? Za sto let? Za tisíc let? Deset tisíc let? Tvůrci Křídel v tom mají ve svých písemnostech jasno pokud budeme čekat až do doby po Člověku 3.0, kdy se člověk a stroj sjednotí, pak se to stane jenom obtížnějším. Zotročení života musí skončit na všech úrovních.“

Sarah: „Chci se přesunout k něčemu, co mě během celého tohoto rozhovoru trápí, a to je otázka Boha. Podle vašeho popisu, Bůh, jak jsme nad ním, nebo ní… nebo tím, dříve přemýšleli, je iluze. Ve skutečnosti existuje bytost, která se prezentuje jako Bůh. Takže otázka zní, existuje opravdový Bůh?“

Dr. Neruda: „Děkuji za položení této otázky. Měl jsem v úmyslu toto téma sám nadnést a myslím, že jsem od toho odvedl pozornost.“
„Pojďme zpátky k myšlenkovému experimentu s bublinami. Existuje prezentace boha, kterou, jak už jsem říkal, je Anu. Je to bůh, kterého muslimové, podobně jako křesťané uctívají a zbožňují. Je to bůh, který se touží vrátit a zajistit si jasnou nadřazenost nad lidským druhem, nasměrovat lidstvo k Člověku 3.0, jednosvětové-transhumanistické-existenci, která bude trvat navždy.“ „Jak jsem říkal, existuje životní esence uvnitř všech bytostí, včetně Anunnakiů, a tato životní esence je nekonečná. Pokud chápete nekonečnost, pak chápete, že je mimo časoprostor. Pokud je bytost mimo časoprostor, není definována polaritami jako zrození a smrt, tvoření a destrukce, dobro a zlo, a tak dále. Není závislá na ničem z našeho slovníku nebo konceptů.“
„Takže když se Tvůrci Křídel rozhodli, že je čas, aby se tyto informace staly přístupné na Zemi, nabízejí je, co se týká textu, jako most. Jinými slovy jsou zpomaleny do našich jazykových konstrukcí...“

Sarah: „A také do dalších forem médií, jako je hudba a výtvarné umění.“

Dr. Neruda: „Ano, ale v odlišné aplikaci. Každá tato informace musela být zakódovaná způsobem, který bude přijímaný dvěma zdroji podrobného zkoumání. Jedním je Anu a jeho Hierarchie a druhým je jedinec. Což je důvodem, proč materiál v tomto rozhovoru bude zveřejněn až tehdy, když budou splněny jisté podmínky a Tvůrci Křídel budou opodstatněně přesvědčeni, že informace nebudou odstraněny Hierarchií nebo zavrhnuty jako pohádka těmi jedinci, kterých se pokoušejí dotknout.“
„Teď, když nastalo toto zpomalení, Tvůrci Křídel si zvolili odhalit tyto informace ve fázích. První fáze bude zakódovaná způsobem, který umožní lidem pochopit svět vně Hologram Podvodu, ale v pracovním rámci, který je tak trochu známý, tak trochu rezonující s rozvinutými vírami na planetě.“
„Z toho důvodu budou pojmy Prvotní Zdroj, Zdrojová Inteligence, Svrchované Sjednocení, lidský nástroj… všechny tyto koncepty poskytnuty bez kontextových podrobností, protože kdyby ty podrobnosti byly zahrnuty, tak ty informace, které vám dnes říkám, by Hierarchie zabavila. Celý událostní řetězec by byl stržen. Vstupní bod portálu a Velkého portálu by zabředl do bahna pochyb.“
„Takže to bude rozdáváno způsobem, jak je to nezbytné. Není to pod mou kontrolou.“

Sarah: „Co to má do činění s tím, zda existuje Bůh nebo ne?“

Dr. Neruda: „Jenom jsem chtěl ujasnit, že slovo bůh znamená mnoho věcí a musí být jasné, který význam se používá. A částečně z toho důvodu Tvůrci Křídel nepoužívají slovo ‘bůh’, ale místo toho používají slovo Prvotní Zdroj. Ve svých pozdějších filozofických písemnostech po Komnatě Šest neužívají toto slovo vůbec z důvodů, které jsem uvedl. Ale toto jsou velmi jemné intonace v jejich textech, jak se pokoušejí vetknout svá poselství do naší kultury moderních dní bez toho, aby se stala terčem hierarchických cenzorů.“

Sarah: „Skutečně existují lidé, kteří cenzurují tyto informace?“

Dr. Neruda: „Všude existují lidé, kteří cenzurují a kontrolují informace – v médiích, vládě, armádě, vědě, vzdělávání, náboženství… kdekoliv. Hierarchie má úplnou armádu cenzorů. Obrovská většina neví, pro koho ve skutečnosti pracuje, jenom prosazují to, na co byli najati, aby prosadili. Je to prostě zaměstnání. Ale technologické platformy existují především pro cenzuru. Shromažďování informací rozvědkou umožňuje NSA cenzuru a informační kontrolu. Je to jejich zaměstnání filtrovat, kontrolovat a manipulovat informacemi. Systém sledování obyčejných lidí nebyl nasazen k ochraně většiny má je kontrolovat. Udržet je uvnitř vězení – z Anuovy perspektivy; a ovladatelné – z perspektivy elity.“

Sarah: „Neříkáte snad, že se NSA zajímá o podobné věci jako je tento rozhovor, nebo ano?“

Dr. Neruda: „Ne v tom smyslu jak je definován bůh, ale je to díky jejím sledovacím platformám, že ti v Hierarchii jsou upozorňováni na informace, jež podrobně popisují kritické aspekty jejich Hologramu Podvodu. Tento druh informací je dodáván nahoru k těm, kteří se o ně zajímají.“

Sarah: „Pokud je to tento případ, pak kdykoliv se to zveřejní, bude to zcenzurováno, takže jaký to má smysl?“

Dr. Neruda: „Všechno je to o načasování. Když se to zveřejní, stane se tak proto, že Tvůrci Křídel mají důvěru, že to projde cenzurou. Něco se přihodí, co to umožní.“

Sarah: „Jsem si vědomá toho, že jste mi ještě nezodpověděl otázku o Bohu, takže se chci k tomu vrátit. Ale v dnešní době Internetu copak byste prostě nemohli pustit na veřejnost všechny informace v jednu chvíli? Dostalo by se to k několika tisícům lidí a ti by to pak mohli vydat na dalších stránkách a jednoduše by to rostlo v geometrické posloupnosti. Jak by tomu mohli zabránit nebo to cenzurovat?“

Dr. Neruda: „Bylo by to pozměněno. Je to kompletní sada informací. Jakmile by se to rozkřiklo v tomto formátu, jedni by prohlašovali, že jejich verze je originál a jiní by prohlašovali, že jejich verze byla tou původní. A ty verze by mohly být v některých oblastech tak rozdílné jako černá a bílá. To by jenom vytvořilo zmatek a jakmile nastane zmatek, je nemožné přinést jasnost. V kruzích tajných služeb to nazývají ztráta dobrého jména.“
„Přemýšlejte o tom například takto. Máte sadu informací, které jsou určeny konkrétním bytostem žijícím kdekoliv na planetě. Čekáte, až bude existovat komunikační systém, který se může dostat ke každé z těchto bytostí. Musíte zajistit, aby informace byly tak čisté, jak jen můžou být, a přitom aby se ještě dostaly přes cenzory; takže je zakódujete a odhalíte ve fázích.“ „První fáze je uvolněna jako skutečná událost k otestování vod reakce. Druhá fáze je zveřejněna s novým obsahem a modifikacemi se zdůrazněním, že se jedná o mytologii. Což uklidní cenzory. Třetí fáze se bude více týkat praxí a chování, ale bez plného kontextu. Čtvrtá fáze pravděpodobně bude lidský portál. Pátá fáze pravděpodobně bude tento rozhovor. A další fáze, které budou následovat, budou záviset na tom, jak bude tento rozhovor přijat. Takže každé odhalení je pozorováno jak Hierarchií, tak Tvůrci Křídel.“

Sarah: „Dobrá, vraťme se k diskuzi o Bohu.“

Dr. Neruda: „Ano… takže, abych odpověděl na vaši otázku, existuje bůh? Existuje mnoho bohů. Některé bytosti předkládají sebe jako bohy a některé bytosti manipulují ostatními do takové míry, že začínají být pokládány za bohy. A pak existují kolektivní inteligence, které přecházejí mezi kvantovými membránami, a simulují bohupodobné vlastnosti vševědoucnosti a všemocnosti, ale nejsou bohové ve smyslu, že by byly Stvořitelem. Existují dokonce některé bytosti, které se představují jako bůh skrz lidský kanál.“
„Pohled Tvůrců Křídel je, že nejstarší civilizace ve vesmíru věří, že existuje Stvořitel, ale že tento Stvořitel, známý ve filozofii Tvůrců Křídel jako Prvotní Zdroj, je tak fundamentální, že je fraktální esencí všeho života ve všech variantách. Je to kvantová zygota života na nejzákladnějším stupni. Není doopravdy poznatelný tak, jak přemýšlíme o poznání. Je empiricky založený na zkušenosti prostřednictvím zvuku, který evokuje tón rovnosti, jak se o něm hovoří ve filozofii Tvůrců Křídel. Není chápán myslí, což ho činí těžko popsatelným nebo sdělitelným.“
„To je problémem s čímkoliv tak elementárním, že to prostě mizí. Jak to můžete sdělit takovým způsobem, aby to udrželo pozornost lidské bytosti?“

Sarah: „Takže existuje Bůh, ale je nedosažitelný, je to v zásadě ono?“

Dr. Neruda: „Ano, ale chci uvést, že vztah je ke Stvořiteli, nikoliv k bohu. Stvořitel je ve všem životě. Bůh je spíše jako rodič a v náboženských kruzích jako postava otce, která je polidštěna do té míry, že se můžeme modlit k bohu, aby nám dal věci, pomohl nám odstranit překážky, rozdrtil naše nepřátele a tak dále. Stvořitel je spojen s jednotou a rovností, zatímco bůh je spojen s odděleností a strachem.“
„Prvotní Zdroj je Stvořitel života – manifestované reality celé existence. Stvořitel žije uvnitř života jako nekonečná jiskra, která spojuje všechen život jako znak rovnosti v jednotě. Není zde, aby byl polidštěn. Nemůže být polidštěn, ostatně ani omezen na jinou životní formu nebo věc. Stvořitel je spojení celé existence v rovnosti a jednotě, a když to nastane, pak bůh existuje. Když to nenastane, neexistuje žádný bůh v existenci, jenom Stvořitel. Je to opravdu takto jednoduché.“ „Jak je v různých náboženských textech řečeno, bůh vytvořil člověka k obrazu svému nebo tak podobně. A za předpokladu, že chápete Anua jako boha, pak je to opodstatněně pravdivé tvrzení. Avšak Stvořitel vytvořil nekonečnou jiskru, která oživuje lidskou formu, a tak je Svrchované Sjednocení stvořením a Anu s tím nic nenadělá. Pouze vymýšlí způsoby, jak ho zotročit.“ „Poslední věcí, kterou řeknu o konceptu boha je, že ho náboženství používají k našemu oddělení od zodpovědnosti. Umožňuje nám říct, nejsem zodpovědný za chudobu, ani války, ani zneužívání dětí. Existuje bůh, který má mnohem vyšší postavení než my. Bůh stvořil svět, on to řídí. Pokud dovoluje války a chudobu, kdo jsem já, abych přebral odpovědnost? Hříšníci budou platit v pekle a mučedníci budou vládnout v nebi.“ „Takže bůh, nebo koncept boha, nás zprošťuje zodpovědnosti. Na druhé straně Stvořitel není touto cestou, protože jsme všichni svázáni v jednotě, a to co se stane jednomu, stane se všem, a proto jsme všichni zodpovědní za dovolení oddělenosti, aby ovládala naše chování. Je důležité rozeznat rozdíl mezi konstrukcemi Stvořitele a boha, zejména uvnitř Hologramu Podvodu.“

Sarah: „Když slyším všechno toto vysvětlení – nejen o Bohu… o Stvořiteli, ale celý dnešní rozhovor, proč by to nemohlo být prostě zveřejněno tak, jak je to definováno v tomto rozhovoru? Proč vůbec vydávat první fáze, když postrádají tyto souvislosti?“

Dr. Neruda: „Už jsem se vám to snažil vysvětlit… Nechte mě to formulovat následujícím způsobem, ale pochopte, že je to spekulace, tak to tak berte. Neexistuje jistota, že to bude zveřejněno nebo zůstane zveřejněno. To je jeden důvod. Můžou existovat jednotlivci, kteří potřebují počáteční fáze informací, protože to přemostí jejich dosavadní víry lépe, než informace z pozdější fáze. To je další důvod. Vzpomeňte si, že to je mnohem více o předefinování nevědomé mysli, než o čemkoliv jiném. Nevědomá mysl je ‘zadními dveřmi’, které Anunnakiové nechali ve svém plánu otevřené. Tudy může vstoupit nabourávající vektor a touto cestou jsou přinášeny informace Tvůrců Křídel.“

Sarah: „Co myslíte nabourávajícím vektorem?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel nabourávají program našeho vědomého pracovního rámce tak, jak byl navržen Anunnakii; naprogramován interně v DNA a funkčních implantátech Mardukem; a naprogramovaný externě Hierarchií, jako jsou Illumináti, Globalisti, elita Řádu Nového Světa, Skupina Bilderberg, a tak dále.“ „Tvůrci Křídel musí vstoupit do těchto programů z vektoru, který je méně chráněn nebo bráněn cenzory a má potenciál pro rychlé rozšíření. Mějte na paměti, že když jsou funkční implantáty rozhraní Člověka 2.0 programovatelné, měly by jít nabourat nebo pozměnit, můžou být vylepšeny nebo záplatovány stejně jako software. Takže ideální metoda ke vstupu do lidské domény je vstoupit skrz zadní dveře, vypadat neškodně, dokonce stejně jako součást systému a pak tiše zasít fraktální proces, který se může rozšířit pomocí nevědomé vrstvy mysli.“ „Tento vektor nepozměňuje program z pohledu hardwaru nebo softwaru. Používá vědomý pracovní rámec rozhraní Člověka 2.0 bez změn v jeho naprogramování. Je to jako app běžící na špici operačního systému. Musí být neviditelná, dokud nejsou splněny jisté podmínky. Jakmile jsou podmínky splněny, může být uvolněna, a jakmile se říší, nemůže být zastavena.“

Sarah: „Neznám výraz ‘app’, co znamená?“

Dr. Neruda: „Je to softwarová aplikace, která není součástí OS, ale používá OS, neboli operační systém.“

Sarah: „Pokud nemění vědomý pracovní rámec, co tedy dělá?“

Dr. Neruda: „Umožňuje jedincům zahájit jejich vlastní proces Svrchovaného Sjednocení, který jim dovoluje uvolnění jejich životních esencí ze sevření těchto systémů. Je to méně o modifikaci nebo změně programu, než o osvobození od vlivu, které tyto programy mají na vědomí životní esence.“

Sarah: „Dobrá, myslím, že rozumím… tak se chci vrátit k tomuto procesu. Říkal jste, že má dvě hlavní části, vložené chování a vzdorující chování. Také jste zmínil něco o dechu, ale neslyšela jsem vás říkat o tom nic konkrétního.“

Dr. Neruda: „Ano, dech je důležitým způsobem, jak vás přivést do sebevědomí. Je to jako zapnutí kvantového světla, které osvítí vaši životní esenci – tu součást vás, která není rozhraním Člověka 2.0. Jste schopna vnímat a začít znovuzažívat tuto nekonečnou bytost, která je vámi.“ „Dech je něčím, co může každý používat bez větších komplikací, a samozřejmě, je stále s vámi. Nevyžaduje to žádnou technologii nebo kvalifikaci. Je to jednoduše způsob jak posunout pozornost k jádru vašeho jáství. Tvůrci Křídel píší o kvantovém dýchání nebo o kvantové pauze. Je to technika z Filozofie Sedm.“

Sarah: „Můžete ji vysvětlit?“

Dr. Neruda: „Je to velmi jednoduché. Vdechujete nosem asi 2 až 4 sekundy nebo jakkoliv dlouho je to pro vás pohodlné. Jakmile jste naplnili plíce, udělejte pauzu, neboli zadržte dech stejně dlouhou dobu, jak jste nadechovali. Když jste v pauze – zadržujete dech – vnímejte to jako zastavení času a naplňte prostor pocitem JÁ JSEM.“

Sarah: „Dobrá, promiňte, že vás přerušuji, ale řekněte mi znovu, co je pocit JÁ JSEM? Jak ho definujete?“

Dr. Neruda: „Je to svrchovaný aspekt vědomí. Není to osobnost, co definuje vaše lidské zkušenosti, nebo prostě to, s čím se typicky ztotožňujete jako s vaším jástvím. Je to nekonečné vědomí vás. To je také jedno. Já je jedno. Je to jedna věc: nekonečný život. Není to mysl, ani srdce, ani tělo, ani pocity, ani emoce osobnosti. Je to singulární ve své hloubce a tichosti.“

Sarah: „V pořádku, pokračujte…“

Dr. Neruda: „Poté co zadržíte dech ve vašich plicích a zakotvíte ho s pocitem JÁ JSEM, vydechnete pusou, zase stejně dlouhou dobu, a pak znova uděláte pauzu – vaše plíce jsou prázdné, a jak děláte pauzu, udržujete pocit MY JSME. Potom opakujete tento cyklus, dokud neucítíte, že jste skončila.“

Sarah: „Můžete také vysvětlit pocit MY JSME?“

Dr. Neruda: „Je to pocit spojení se všemi. Pocit, že jste napojeni, a že postoj JÁ JSEM, který jste zastávali před chvílí, je sdílený se všemi. Používám výdechovou pauzu k zařazení některé ze srdečních ctností, na které zrovna pracuji. Například můžu v osobním životě pracovat na ctnosti soucitu a můžu udržet tento pocit ve výdechové pauze a představovat si, že je sdílen se všemi.“

Sarah: „Myslím, že chápu, o čem hovoříte, a nechci, abyste mi špatně rozuměl, ale jak by to mohlo konkurovat globalistickému programu na ovládnutí světa?“

Dr. Neruda: „To je smysluplná otázka. Ale podívejte se na skutečnost.“ „Existovali mnozí, kdo protestovali proti tomuto zotročení. Během celé historie existovali lidé, kteří různými prostředky došli k tomuto uvědomění a varovali lidi před tímto podvodem. Možná to nazývali konspirací bez skutečného pochopení hloubky podvodu nebo jeho konečného plánu, ale ať už se o něm dozvěděli jakoukoliv cestou nebo na jakékoliv úrovni, všichni zažívali strach. Strach, že jsme bezmocní je zastavit.“ „Vrcholový kámen elity to plánoval více než jedenáct tisíc let; spiknutí bylo zosnováno před tím, než Člověk 2.0 vůbec existoval. Měli mocné interdimenzionální bytosti, které znaly lidstvo na důvěrné úrovni, protože doslova vytvořily lidské bytosti a mohli programovat lidstvo s takovou jemností a zrnitostí, jako je definování naší životní stezky a dále až k našim každodenním volbám.“ „Jak by jedinec mohl porazit takového protivníka? Mají peníze, mají politiky v kapse, mají obranu a ochranu, mají mocné vztahy všude po světě a mají nejmocnější technologie, co se týká sledování a zbraní. Jejich nejvnitřnější kruh je neproniknutelný.“ „Můžeme být široce probuzení a vědomí si toho, co se děje, ale uvědomění – samo o sobě –nezmění náhle šachovnici. Posmívají se nám, abychom protestovali. Mávejte vašimi cedulemi, publikujte webové stránky, hrozte pěstí proti obloze, vyšetřujte si, co chcete, věc to nezmění. Řeknou nám do tváří, že jejich moc je nevyčerpatelná. Tímto způsobem uvažují.“ „Chtějí, abychom cítili tuto marnost a měli tento dominantní pocit, že konec hry, endgame, je neodvratný. Chtějí, abychom věřili, že jsme bezmocní. Vzpomeňte si, zabezpečují svět a jeho populaci pro návrat Anua. To je jejich program, a i když pouze vrcholový kámen elity chápe tento plán, stačí to, protože dělníci, agenti, ti dole po proudu jsou loajální naprogramované entity.“

Sarah: „Myslím, že jsem to neviděla, co udělala?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel napsali, že to nejsou protesty, které změní tohoto nepřítele. Pokud na ně budeme křičet a praktikovat odpor se střelnými zbraněmi v ulicích, jenom nás rozmáčknou. Abychom zastavili jejich cíle, musíme strhnout zeď a to uděláme tím, že budeme praktikujícími Svrchovaného Sjednocení nebo něčeho podobného.“ „Když se bytosti stanou sebevědomými, odprogramovanými entitami, které chápou obzvláště to, jak jsme byli zotročeni a za jakým účelem, můžeme kolektivně zatlačit a nechat sesunout zeď, která nás odděluje od našeho pravého jáství. Vytváří to řetězovou reakci, která ovlivňuje každého, včetně vrcholového kamene elity. Zeď pro ně spadne také.“ „Při tom využíváme vědomí životní esence k odhalení vědomí Člověka 2.0 jako vymyšlené reality. Což přestává kojit Hologram Podvodu a nastoluje realitu, že všechen život existuje nekonečně v jednotě jako sobě rovný.“

Sarah: „Dobrá… ale jak víme, že proti nim budeme úspěšní?“

Dr. Neruda: „Nevíme… kromě toho, co jsem řekl dříve, že Tvůrci Křídel jsou lidé, kteří přicestovali časem, aby sdíleli tento pracovní rámec Svrchovaného Sjednocení. Uvědomuji si, že to zní jako science fiction dohromady s Davidem a Goliášem. Chápu to a umím to ocenit, ale vysvětluji, co vím, tak přímo a upřímně jak jsem schopen to popsat. Pokud někdo čtete tento rozhovor, předpokládejme, že vyjde někdy v budoucnosti, pak se můžete rozhodnout sami pro sebe, jestli, to co říkám, obstojí vašemu podrobnému zkoumání.“ „Jenom bych ty z vás, kteří budete zvažovat možnost, že byste to měli zavrhnout, chtěl varovat, že vaše reakce může být naprogramovanou odezvou. To je váš vědomý pracovní rámec, který vnímá a reaguje. Zvažte to, než zavrhnete tyto informace jako fikci.“

Sarah: „Ale jak by to člověk poznal? Přistihla jsem se, že pochybuji o těchto odhaleních. Neshledávám je příliš věrohodnými. Jako novinářka jsem trénovaná být podezřívavá ke zdrojům a s tolika informacemi, které jste se mnou sdílel, jsem se přistihla, že uvažuji, jak je to možné, že já jsem o nich ještě neslyšela.“

Dr. Neruda: „Hierarchie praktikuje podvod ovládáním knoflíků na stroji absolutní moci. Tento stroj je ...“

Sarah: „Ale vy jste sám říkal, že Internet není něčím, co by chtěli.“

Dr. Neruda: „To je pravda, ale ať už je uvolněna jakákoliv technologie, najdou způsoby, jak ji využít ve svůj prospěch. Nezáleží na tom, co je to za technologii, oni naleznou způsoby, jak ji rozvrátit, modifikovat a využít pro svůj program. Jsou to extrémně bystré bytosti, které jsou posedlé centralizací moci a vlády tak, aby Anu mohl vložit sám sebe bez odporu.“

Sarah: „Co kdyby se dostatečně lidí probudilo a vzbouřilo se? Nemohli bychom začít revoluci a svrhnout tyto šílené kriminálníky?“

Dr. Neruda: „Oni nejsou šílení; jsou to podvodné inteligence, které ztratily všechen smysl pro spojení se svým pravým jástvím. V mnoha ohledech jsou oni těmi, kdo se ztratili, a protože jsou tak ztracení, vedli nic netušící do jejich mlhy poslušnosti. My jsme je následovali. Je to naše zodpovědnost. Materiál je zde, v tomto rozhovoru, aby nás vzbudil. Ale jedna věc je být vzhůru a druhá věc je vědět, co s tím dělat.“ „Zmínila jste revoluci podle Tvůrců Křídel by to bylo mrhání životem. Oni se nehodlají zříci toho, na čem pracovali a vytvářeli to tak těžce a dlouho. Změní se to pouze tehdy, když zeď bude stržena. Zeď je vědomý pracovní rámec Člověka 2.0, který je naprogramovaný uvnitř každé lidské bytosti. Na zeď musí být zatlačeno a způsob, jakým se to přihodí, nebude díky protestu, zaútočení na brány nebo lomcování našimi kolektivními pěstmi do jejich obličejů. Musí to být vykonáno pomocí individuální seberealizace, a to, vzhledem k našemu naprogramování, po nás vyžaduje následovat proces, který nám umožní stát se sebevědomými naší životní esence.“ „Pokud zůstaneme v oddělenosti, nemůžeme vyřešit problém oddělenosti. Pokud zůstaneme v klamu, nemůžeme odhalit nic z naší pravé podstaty. Takže musíme vidět každého jako jednoho a rovného v tomto Hologramu Podvodu a to včetně vrcholového kamene elity, stejně tak jako chudé a hladovějící.“

Sarah: „Nevidím, jak to budou lidé schopni udělat. Možná jsem pesimista, nevím, ale bude opravdu dost lidí schopno to udělat?“

Dr. Neruda: „V srdci celé této situace je jediná realita a tato realita, ať už může být jakkoliv těžké se jí dotknout, je, že jsme nekonečné bytosti. Všechno co je z časoprostoru, je uvnitř Hologramu Podvodu. Všechno.“ „Ve kterou realitu věříte, že je mocnější a trvalejší?“

Sarah: „Cokoliv je nekonečné…“

Dr. Neruda: „Nevěřte naprogramování, že jste bezmocná. Proces Svrchovaného Sjednocení demonstruje, že nejste pouhá naprogramovaná životní existence.“

Sarah: „Cítím, že bych mohla pokračovat s rozhovorem dalších pár hodin, ale také vnímám, že se ho snažíte uzavřít. Jak jste na tom s časem?“

Dr. Neruda: „Můžu ještě trochu pokračovat, pokud máte další otázky.“

Sarah: „Mám spoustu otázek… co kdybychom si dali krátkou přestávku, a já ten čas využiji, abych si shrnula své poznámky, a pak se pokusím udržet další sadu otázek na dalších patnácti minutách nebo tak nějak. Co vy na to?“

Dr. Neruda: „Jasně, to mi vyhovuje.“

Sarah: „Výborně, tak začneme za 10 minut.“

[Přibližně 10minutová přestávka]

Sarah: „Kazeta znovu běží a já mám otázky. Jste připraven?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže, dobrá. Zdá se to jako podivná shoda okolností, že Labyrint Tým se pokoušel vytvořit technologii cestování časem, a vy jste narazil na Tvůrce Křídel, kteří jsou cestovatelé v čase?“

Dr. Neruda: „Ne tak úplně–“

Sarah: „Ale jak víte, že ve skutečnosti nejsou mimozemšťany nebo nějakými jinými nelidskými bytostmi?“

Dr. Neruda: „Někdy prostě musíte vzít věci jako bernou minci, když neexistuje důkaz proti, ani žádný důkaz, který by podporoval jakýkoliv jejich důvod, aby sami sebe prezentovali zkresleně.“

Sarah: „Přes všechny předešlé rozpravy s vámi působí tento rozhovor jako někdo, kdo vešel do mého domu a přestěhoval všechen nábytek. Jakou radu máte pro někoho, kdo toto čte, a stává se poněkud paranoidní nebo znepokojený z těchto informací, a co by s tím měl dělat?“

Dr. Neruda: „Toto odhalení nemá v úmyslu někoho vystrašit, ani udělat z něj paranoika. Chce vás podpořit ve vašem vlastním probuzení jako nekonečné bytosti. Tak to doopravdy je. Toto je účel těchto informací. Což zahrnuje všechny informace Tvůrců Křídel, ať už jsou v jakékoliv formě.“ „Existuje stabilita jádra uvnitř vás, která byla vytlačena na vedlejší kolej ve prospěch průmyslově vyráběné nebo naprogramované odezvy na život. Jste naprogramovaní ke strachu, protože pak odevzdáte svoje svobody spasitelům. A kdo si myslíte, že budou vaši spasitelé? Kdo jsou ti, co prohlásí Saddama Husseina za monstrum, zatímco zabijí stovky tisíc dětí, aby dokázali, že jejich vláda je morální? Entity za touto vládou jsou těmi, které se nabídnou, že vám pomůžou, a budou prohlašovat, že vás spasí. Jak to udělají, není známo, ale nemám žádnou pochybnost o tom, že to udělají.“ „A pokaždé, když se to stane, počet ohrad se zvětší a množství populace uvnitř ohrad se zvýší. Ploty budou vyšší. Ti, kteří zůstanou vně ohrady, si budou myslet, že mají vhled nebo zvláštní informace, které jim dovolují zůstat nezávislými a svobodnými, ale budou stále operovat uvnitř svého rozhraní Člověka 2.0.“ „Jediná podstatná otázka, jak to vidím já, má dvě části: první, ‘sloužím pravdě nebo podvodu?’ A druhá, ‘jak nejlépe sloužím pravdě?’“ „Pokud cítíte, že nejlepším způsobem, jak sloužit pravdě, je protestovat, odporovat, budovat si povědomí o tom, co se ve světě děje, tak to dělejte, ale radil bych to dělat z nepolaritní perspektivy. Nemůžete bojovat s odděleností prostřednictvím větší oddělenosti to jenom polarizuje. Je důležité cítit, že nepovstáváte ve strachu, ani v žádné jiné naprogramované emoci, ale že jste připojeni k vaší životní esenci, a projevujete tento zdroj uvnitř vás dokonce i tehdy, když protestujete.“ „Jiní lidé možná dají přednost podstoupení procesu Svrchovaného Sjednocení a zaměří se na tuto vnitřnější lest. Tady neexistuje recept a samozřejmě můžete dělat obojí. Ale znát tyto informace a pak zůstat pasivní – čistý pozorovatel – to je naprogramovaná odezva, a není to odpověď na ‘jak nejlépe sloužím pravdě?’ Je to popírání pravdy.“

Sarah: „Dříve jste se zmínil, že Anunnakiové půjčili svoji DNA Člověku 2.0. To by pak naznačovalo, že jejich DNA je přítomna v mnohých z nás. Je to tak?“

Dr. Neruda: „To je velmi složité téma. Ano, podle Tvůrců Křídel Anunnakiové prováděli při pokusech vylepšit lidskou DNA to, co bychom dnes nazvali, experimenty oplodnění in vitro s lidskými ženami. Chtěli, aby jejich DNA vytvořilo poddruh, který by mohl přetrvat přes generace tak, aby produkoval loajální občany. Siriusané udělali stejnou věc. Co se týká tendencí DNA, Anunnakiové byli dobyvateli a Siriusští potomci byli kolonizátoři. Nepopírám, že je to velmi zobecňující tvrzení, ale platí v širokém významu přirozenosti jejich pokrevních linií, když je porovnáváme s jejich lidskými protějšky.“ „Předlohou DNA pro Člověka 2.0 byli Anunnakiové, ale to bylo později pozměněno. Zde se téma stává komplikovaným. Anunnakiové nejsou fyzické bytosti. Neexistují v třídimenzionální hustotě, jak ji dnes známe. Země před 500 000 lety byla úplně odlišným místem, co se týká její hustoty a gravitačního pole, ve kterém se koupala. Anunnakiové byli interdimenzionální bytosti, čímž myslím, že jsou nekoneční stejně jako my, ale bez fyzického těla. Nicméně všechny bytosti vlastní DNA. Je to kvantový ekvivalent otisku. Takže experimentovali s tím, jak využít svoji DNA k vytvoření fyzických bytostí, které by mohli fungovat v souladu s jejich cílem, kterým, jak jsem říkal, bylo na počátku těžit zlato, ale později se přeměnil na zotročení druhů, jenž budou uctívat Anua.“ „Když Anunnakiové oplodnili lidské ženy, bylo to s královskými pokrevními liniemi a to nebyla náhoda. Chtěli tyto královské pokrevní linie, aby přetrvaly po tisíce generací tak, aby jim to usnadnilo provádění jejich plánů na Zemi.“

Sarah: „Byla to nacionalistická věc?“

Dr. Neruda: „Jak to myslíte?“

Sarah: „Byly pokrevní linie Anunnakiů převážně arabské nebo křesťanské? Byli tam nějaké charakteristiky, které jsou zjevné ve fyzickém těle?“

Dr. Neruda: „Pokrevními liniemi Anunnakiů byly na počátku Babyloňané a Egypťané, ale pak se rozprostřely do téměř všech ras. Pravděpodobně to nebude přehnané tvrzení, když řekneme, že dnes má téměř každá osoba na planetě nějaké zlomkové procento královské DNA Anunnakiů.“

Sarah: „Jací jsou, co se týká jejich vzhledu? Předpokládám, že vypadají jako my.“

Dr. Neruda: „Ano. Jsou to styly těl Atlantiďanů, Anunnakiů a Siriusanů, které byly v podstatě smíchány tak, aby vytvořily prototyp Člověka 1.0. Všechny tyto bytosti, třebaže méně husté, se podobají lidské formě. Rasy se mezi sebou nemísí, protože jsou velmi opatrné, aby nenamixovaly svoji DNA, protože si nejsou jisté účinkem a tím, jak by to mohlo znečistit nebo zmutovat jejich genetiku. Ale vzpomeňte si, že lidské fyzické tělo byl experiment, a oni se na něj dívaly doslova jako na fyzickou ochranu, stejně jako my bychom se dívali na skafandr.“ „Žádná z těchto ras nežije v hustotě Země, ani Zemi podobné planety. Nevěděli, jak bude Země interagovat s jejich výtvorem a zda způsobí vývoj ve směrech, které neumějí kontrolovat nebo předvídat. Země, jak jsem dříve říkal, je jako náhodná proměnná, která sama o sobě působí na lidské tělo pomocí svých gravitačních polí.“ „Křížení mezi Anunnakiy a lidskými ženami se odehrávalo kolem 6 000 let před naším letopočtem a byla to naprojektovaná událost, nikoliv nějaká chlípně flirtování s dcerami mužů, jak je to někdy vykreslováno v sumerských textech. Bylo to součástí plánu umístit dovnitř lidské rasy poddruh, který by dobýval a ovládal zemské zdroje. Mělo to konsolidovat a centralizovat zdroje pro Anua a zajistit, aby světové bohatství mohlo být položeno do jeho čekajících rukou, až se vrátí.“

Sarah: „V celé té věci s LERM (angl. LightEncoded Reality Matrix Světelně Kódovaná Realitní Matrice) a v tom, jak ho Labyrint tým chápal jako Boha, nechápu to, že pokud Fifteen četl stejné informace jako vy, jak to, že nedošel ke stejným závěrům jako vy. Vím, že jste říkal, že jste měl dodatečný kontakt s Tvůrci Křídel a to vás přesvědčilo o autentičnosti těch informací, ale proč si myslíte, že Fifteen lpí na své perspektivě?“

Dr. Neruda: „Můžete se dívat na LERM jako na spojení mezi zemskou rovinou hologramu a nefyzickými rovinami hologramu, které Anu vybudoval uvnitř našich funkčních implantátů. LERM je spojovací pavučina a je dvousměrná – ve smyslu, že Anu může být projektován do jakéhokoliv vědomého pracovního rámce bytosti tak, aby byl viděn a slyšen, a také to znamená, že Anu může detekovat a nahlížet do života individuální bytosti. LERM je znám jako Bílé Světlo a Velké Bílé Bratrstvo je známo jako jeho strážci. Přivlastnili si Ježíše a Buddhu jako svoje základní pilíře, ukradli koncept JÁ JSEM, rozmačkali na kaši tyto prvky s Bílým Světlem, které bylo faktorem v každém náboženské, okultní a ezoterické doktríně po všechny časy, a oznámili v 50. letech 20. století, že Velké Bílé Bratrstvo je reálnou organizací.“ „Brzy po tom, když lidé, zprostředkovávající channeling, začali být mluvčími těchto entit, do rozrůstajícího se mužstva začali vstupovat nanebevzatí mistři. Z perspektivy Tvůrců Křídel jsou tyto entity stálými inventáři polaritního plánu k udržení lidských bytostí tak, aby byly pevně zakotveny v oddělenosti, rozptýlení a podvodu.“

Sarah: „Co to má společného s Fifteenovým rozhodnutím?“

Dr. Neruda: „Omlouvám se, trochu jsem odbočil… Fifteen věděl o Velkém Bílém Bratrstvu. Bratrstvo je celkově považováno za velmi důležitý prvek v Hierarchii – velmi blízko vrcholového kamene elity nebo toho, co jsem dříve nazýval Incunabulou. Na Velké Bílé Bratrstvo je nahlíženo jako na prostředek k přinesení okultních a tajných informací na planetu a je navrženo k vyvážení hnutí sekularizace, snahy o potlačení vlivu náboženství, které má v zásadě zbavit planetu náboženství a přivést na scénu vědu.“ „Fifteen nebyl dostatečně přesvědčený, aby se odhodlal odpoutat se od Incunabuly a Velkého Bílého Bratrstva. Upřednostnil vidět LERM jako důkaz Boha a nechat svůj svět nedotknutým. Což mimochodem není neobvyklá reakce na tyto informace. A intelekt, tak brilantní jako Fifteenův, si vybere zůstat ve známém světě místo toho, aby se odvážil do neznámého. Ve Fifteenově případu měl příliš mnoho, co by mohl ztratit.“

Sarah: „Proč se elita chce zbavit náboženství?“

Dr. Neruda: „Zaprvé vás chci opravit při vašem výběru slov. Není to elita, jak o ní uvažuje většina lidí. Obrovská většina elity jsou občané v korporacích, finanční manažeři, vládní manažeři, velká zvířata v politice, armádní velitelé a jim podobní. Ti nedělají tato rozhodnutí. Obrovská většina nemá žádnou představu, kdo nebo jaký je plán. A proto to nazývám vrcholovým kamenem elity. To jsou ti, kdo připravují svět na Anuův návrat.“ „Teď zpátky k vaší otázce náboženství je viděno jako překážka jediného světového řádu. Kvantový svět vědy ukazuje svoji sílu, vyvrací základní prvky náboženské doktríny a to by, kdyby to zůstalo neošetřeno, potvrdilo hologram – ale nikoliv podvod. Velké Bílé Bratrstvo zahájilo činnost na veřejnosti v 50. letech minulého století, právě když kvantový svět začínal signalizovat svoje postavení. Ale má původ v osmnáctém století, kdy se označovalo jako Koncil Světla, a rovněž ještě dříve byl tento koncept udržován v mnoha tajných společnostech.“ „Představa nanebevzatých mistrů, kteří mezi sebou telepaticky komunikují, dávají pokyny a vedou záležitosti lidí, získala jistou popularitu mezi těmi, kdo byli rozčarováni z organizovaného náboženství. Abych byl upřímný, některé channelované informace přicházely od bytostí, které byly značně informovanější než průměrní lidé, a mohly oslnit většinu lidí svými převyšujícími znalostmi kosmologického řádu a struktury věcí vztahujících se k bohu, ale jejich popis a vysvětlení byl založen na Hologramu Podvodu. Když tito mistři údajně channelovali tajemství skrytého poznání svým vybraným studentům, kteří pak psali knihy a vytvářeli organizace, avšak tyto informace dále pokračovaly v rozdělování na světy světla a temnoty, dobra a zla, ty s poznáním a ty bez poznání.“ „Používají slova jako láska, nanebevstoupení, pravda a bůh hojněji než organizovaná náboženství a bůh je vždy vykreslován jako milující, utvrzující síla. Andělé a kosmické bytosti jsou také spojení s těmito organizacemi. Nejsou jenom vhodnými symboly a konstrukcemi jako duše a věčný život, ale také vytvořili žebřík vědomí, který se táhne do nekonečna, na kterém se student věčně pokouší naučit více, aby stoupal po žebříku výše.“ „Povýšení jednoho nad jiného. To je klíčový koncept taktiky oddělenosti Velkého Bílého Bratrstva a upřímně řečeno také všech tajných společností. Vytvořte rozdělení znalostí, přidejte rituál nebo dva a slibte více moci a uvědomění jako je vaše, a student půjde po stezce. Oni nemluví o tom, jak deprogramovat z oddělenosti, místo toho ji posilují.“

Sarah: „V předešlém rozhovoru jste se podělil o informace o Centrální Rase. V mých poznámkách jste dokonce řekl, že je zodpovědná za naší DNA. Jsou to Anunnakiové?“

Dr. Neruda: „Ne. Ne, musíte definovat DNA dvěma způsoby. První je lidský nástroj, neboli tělo, emoce a systém mysli a ten pochází z jednoho systému DNA zásluhou Anunnakiů a především Siriusanů. Druhý je nekonečná bytost uvnitř lidského nástroje, která je také založena na DNA, která je kvantovým otiskem vědomí Svrchovaného Sjednocení. Ta druhá je DNA vyvinutá Centrální Rasou.“

Sarah: „V druhém rozhovoru jste učinil dost chlubivé prohlášení o sedmi lokalitách Tvůrců Křídel jako obranné zbrani, a že je to nějak spojeno s individuálním zážitkem materiálů Tvůrců Křídel. Můžete vysvětlit, jak funguje ve světle dnešního odhalení?“

Dr. Neruda: „Celý význam odhalení Tvůrců Křídel je o Svrchovaném Sjednocení, a co z toho lidstvo vytěží, když se tento stav vědomí usadí v lidském projevu. Požadavek udržet toto odhalení v říši science fiction a mytologie bylo důvodem, proč jsem zmínil tuto obrannou zbraň–“

Sarah: „Takže říkáte, že to byl jenom příběh?“

Dr. Neruda: „Tato část ano. Vidíte, že materiály Tvůrců Křídel jsou úmyslně složeny z mnoha vláken informací. Některá vlákna jsou vyprávěním příběhů, některá jsou umělecká, některá jsou duchovní, některá jsou konspirační a některá jsou navržena tak, aby byla faktickým uceleným odhalením toho, co se ve skutečnosti děje v našem světě. Vlákna vyprávění příběhů obalují další vlákna – svým způsobem ochraňují tato vnitřní vlákna jako štít.“ „Již jsem vysvětloval, proč se to děje tímto způsobem, a zatímco někdo by mohl cítit, že by bylo snazší prostě předat fakta, tak kdyby byla tato fakta odhalena teď, neviděli byste, neslyšeli, ani nečetli tyto informace. Materiály Tvůrců Křídel by byly zcenzurovány nebo staženy a zdiskreditovány. Jsem si jistý, že toho bude stejně i tak pořádně velká porce až a pokud bude tento rozhovor zveřejněn, ale příběhové vlákno bylo nutné k poskytnutí přijatelného obalu pro uvolnění procesu Svrchovaného Sjednocení.“

Sarah: „Ale to se mě týká, že informace, které jste poskytl v předešlých čtyřech rozhovorech, jsou vytvořeny, přinejmenším částečně, jako příběh. Jak je můžu prezentovat spolehlivému novinářskému zdroji jako pravdivé?“

Dr. Neruda: „Nemůžete.“

Sarah: „Tak co s tím pak mám dělat?“

Dr. Neruda: „Buďto to vydáte jako příběh, nebo to udělám já. Pokud se rozhodnete to neudělat, pochopím to.“

Sarah: „Mohl byste mi prostě říct, která část je příběhem, a která část je pravda?“

Dr. Neruda: „Mohl, ale to není způsob, jak jsem byl požádán zveřejnit tyto informace.“

Sarah: „ Ale už jsem do toho investovala spoustu času, a pokud investuji také svoji reputaci, pak se potřebuji zaměřit na pravdivé části, jinak nic z toho nemůžu podpořit důkazy, až se mě budou ptát, jestli je to podle mého názoru pravdivý příběh.“

Dr. Neruda: „Všichni chtějí vědět absolutní pravdu. Chtějí někoho, kdo ukáže na toto slovní spojení nebo tamtu mravní zásadu nebo tamtu doktrínu a vysvětlí jim, že toto je pravda, věř tomu. To bylo hrou na této planetě od té doby, kdy lidstvo začalo kontemplovat o svém vesmíru filozofickým způsobem. Kam nás dostala všechna ta sdílená pravda? Tam, kde zabíjíme děti, abychom potrestali vůdce? Kde vůdci zavírají lidi do táborů smrti? Kde náboženští vůdci zneužívají děti? Takže se vás ptám, jaká je cena těchto informací, které kolektivně dovedly lidstvo sem?“ „Vy chcete ukazatele pravdy. Ty vám nikdo nemůže dát a váš důkaz… je takový, který nikdo nemá.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Protože jsme svrchovaní a musíme prociťovat touto cestou sami sebe, a nenechat jiné rozhodovat, v co bychom měli nebo neměli věřit, ani co je pravda a co lež. Přeji si, abychom nežili v Hologramu Podvodu, ale je to naše lidská realita, a kňučením se to ani špetku nezmění. Studováním údajných mistrů pravdy se to taky nezmění.“ „Můžu vám ukázat knihovnu plnou knih, které vykládají ezoterické informace. Některé z nich jsou psané jako literatura faktu a podle všeho se jeví jako věrohodné a plné vhledů, a přesto, pokud posloucháte pozorně jejich slovům, vidíte, jak vás od ostatních oddělují. Jak definují Hierarchii. Jak definují duši, která se pořád učí, člověka, který je stále hříšný a slabý. Jak popisují vesmír, který má nekonečně vrstev. Jak světlo osvítí ty, kteří následují jistá cvičení. Může to být velmi jemné. Můžou mluvit o jednotě, ale přitom existuje souzení, které je přítomné v jejich slovech; nebo výčitky, pokud neprovádíte cvičení správně; nebo návrhy, abyste nemíchali tyto praktiky s ničím jiným, neboť by to zmenšilo jejich vliv; nebo zapojit se a propagovat tuto stezku nad všechny ostatní.“ „Součástí procesu Svrchovaného Sjednocení je praktikovat schopnost rozlišení toho, co vám dovoluje věřit sobě, nikoliv vesmíru, ani nějakému mistrovi nebo učení, ale sobě, svléknuté donaha od všech doplňků, přesvědčení, myšlenkových vzorů, strachů, pocitů viny, příběhů, souzení, provinění, přetvářek… všeho, co na vás visí z minulosti. Pokud byste uměla nechat všechno odpadnout – všechno, co vás naučili a napovídali a naprogramovali, abyste v to věřila – co by zůstalo ke slyšení? Ticho. Hluboké, jasné ticho. To jste vy.“ „Když to objevíte, budete pak vědět, že všichni to mají také. Anu to má, Lucifer to má, Ježíš to má, váš soused to má, váš partner to má. Každý. Tak jaký důkaz musíte získat? Jaký důkaz vám můžu ukázat nebo říct, abych vám to dal? Žádný. Můžu vám sdělit proces, během kterého, pokud se ho budete držet, možná objevíte tuto zkušenost uvnitř sebe, ale to je vše. Tento proces je zadarmo, vyžaduje jenom čas. Tento proces není nikým vlastněn. Tento proces není součástí ničeho, jenom vás. Když stojíte na začátku cesty tohoto procesu, je na vás, zda po ní budete kráčet, nebo ji odmítnete. Každý musí dosáhnout této realizace jednoty a rovnosti v životě na Zemi. Je to naše volba, abychom tak jako druh jednali. A podle mého názoru kdokoliv nebo cokoliv, kdo vám říká něco jiného, je ztracen.“ „Ještě jedna věc, vlákna příběhů můžou být přesně tím, co někoho aktivuje k procesu Svrchovaného Sjednocení, který je podle mě ústředním tématem, jehož se informace Tvůrců Křídel týkají. Všechno v jejich práci dává signál jedinci k procesu Svrchovaného Sjednocení a realizaci Velkého Portálu.“

Sarah: „Pokud je Anu tím, o kom jsme byli učeni, že je bůh, kdo je pak Lucifer?“

Dr. Neruda: „To je přesně ten důvod, proč musíte být svrchovaní. Protože ve světě, kde je Anu bohem, je snadné předpokládat, že Lucifer je skutečný posel světla. Ale vzpomeňte si, co jsem říkal stále dokola, každý je ztracen v tomto Hologramu Podvodu. Když jsou všichni ztraceni, jak vás může někdo vést k pravdě? Nemůže. Pravda je sebeprojevení vašeho nekonečného jáství v lidské formě na Zemi. To je nejbližší definice pravdy, jakou znám. Možná pro vás nebo kohokoliv jiného, kdo to bude číst v budoucnu, nebude stejná, ale toto je moje definice pravdy.“ „Obhajuje toto Lucifer? Nejsem si vědom, že to dělá. Pokud někdo nepodporuje můj pravdivý cíl, proč bych mu pak dovolil mnou pohybovat nějakým jiným směrem, byť třeba jen o píď?“ „Ptáte se, kdo je Lucifer. Existuje tisíce možností, jak odpovědět na tuto otázku – několik z nich jsem už uvedl. Abych přidal další definici, není polaritou k Anuovi, ani jeho loutkou. Na základní úrovni žije v rovnosti a jednotě stejně jako my. Je probuzený? Nevím. Nepotkal jsem ho. Nemluvil jsem s ním. Jestliže budu, moje první otázka na něj bude, zda podporuje svobodu lidských bytostí, tu, kterou jsem zrovna definoval, a pokud odpoví ‘ano’, přijmu jeho slova, pokud neuvidím důkaz o opaku. Pokud odpoví ‘ne’, odstraním se z jeho přítomnosti. Pokud řekne ‘možná’, pak bych s ním měl konverzaci a pozval ho k podpoře tohoto hnutí.“ „Každý se probouzí. Uvědomuji si, že to vypadá, jakože aktivace je v super pomalém pohybu, ale za sedmdesát až osmdesát let se přihodí obrovský posun v lidském uvědomění toho, co se ve skutečnosti ve světě děje. Neexistuje způsob, jak to skrýt. Už je to přítomno v nevědomé vrstvě mysli a bude to pokračovat v rozlévání, dokud nestrhneme zeď dolů.“

Sarah: „To je spíše komentář nebo postřeh než otázka, ale proces Svrchovaného Sjednocení se zdá být existencionální, namísto transcendentálního. Také vypadá jako sólová cesta jedince místo organizované skupiny, ve které podporuje jeden druhého. Je moje vnímání správné?“

Dr. Neruda: „Částečně ano. Myslím, že to, co jste vyzdvihla, je svrchovaný aspekt. Což je vnitřní proces jedince vyvíjejícího se uvnitř sebe. Ale sjednocující aspekt je kolektivní a nemyslím to jako organizovanou strukturu. Tento proces nesmí být v rukou organizace nebo jedince. Není možné ho vlastnit, ani ho ovládat v rámci organizované struktury. Myslím si, že lidé můžou používat Internet a emaily k podpoře jeden druhého. Někdo bude chtít tento druh podpory, jiní možná budou raději zanecháni samotní.“ „Co se týká toho, že to je existencionální, tak ano, je. Není to o vzestupu do vysokých míst nebe a poflakování se v dokonalých říších volného prostoru, zatímco vaši lidští souputníci jsou ztraceni, zotročeni a nahnáni do ohrad v navždy sevřených prostorech. Je to o sdílení srdečních ctností a pravdy existence ve vašem chování, zde, na Zemi. Je to o vytvoření Země místem, kde lidské bytosti můžou vyjadřovat svoji životní esenci bez rušení Anuovým hardwarem a Mardukovým softwarem, a o zboření externího naprogramování, které vytváří rodiče strachu a oddělenosti a všechny jejich dětské atributy jako narcisismus a nenávist.“

Sarah: „Pokud se rozhodnu vydat tyto informace, musím to praktikovat?“

Dr. Neruda: „Ne.“

Sarah: „Můžu dostat nějaký čas na rozmyšlenou?“

Dr. Neruda: „Jak dlouho potřebujete?“

Sarah: „Asi týden…“

Dr. Neruda: „Samozřejmě, můžete si vzít víc, pokud ho potřebujete.“

Sarah: „Jste smířený s představou, že budete chycen?“

Dr. Neruda: „Jsem realista. Nemyslím si, že ACIO provede něco zbrklého. Budou se snažit ze všech sil, aby mě dostali do karantény.“

Sarah: „Co to znamená?“

Dr. Neruda: „Skončím v zadržovací cele bez spojení s veřejností.“

Sarah: „A co Anu?“

Dr. Neruda: „Anu je jednoduše jméno královského vůdce rasy Anunnakiů. Jeho jméno je symbolem více než jedné bytosti, která je vrcholovým kamenem elity. Můžete se také dívat na Anua jako na naprogramovanou existenci lidské rasy; existuje do jistého stupně v každém z nás. Anu prezentuje sám sebe tak, že je vševědoucí a všudypřítomný, a je to jistým způsobem pravda, takže se musíme s touto realitou vypořádat. Každý, kdo se probudí a praktikuje tento proces, se s tímto odporem v té či oné formě potká.“

Sarah: „Ale pokud lidé uslyší, že se budou muset vypořádat s Anuem, neutečou od toho? Kdo to bude zkoušet a bojovat s touto… tímto strojem?“

Dr. Neruda: „Z perspektivy Tvůrců Křídel, tisíce, a pak stovky tisíc, a pak milióny. Zeď se může zřítit v mžiku, jakmile se dosáhne kritického množství.“

Sarah: „Ale nebude to doprovázeno hysterií a panikou? V jednu chvíli jsem si myslela, že Velký Portál je technologický objev duše a bude na Internetu, aby se všichni podívali a prožívali ho v pohodlí svých domovů. Ale tak tomu není, že?“

Dr. Neruda: „Není. Je to spíše jako zřícení reality v masovém měřítku, kde nekonečné bytosti náhle objeví samy sebe probuzené uvnitř lidské uniformy a budou se divit, co se to právě stalo.“

Sarah: „A co pokud se to nestane? Co když oni vyhrají a transhumanismus 3.0 bude nová lidská bytost uzavřená do světa oddělenosti? Co pak?“

Dr. Neruda: „Nevím, jak jinak odpovědět na tuto otázku, než konstatovat, že informace poskytnuté Tvůrci Křídel jsou novým počátečním bodem, který nevyhnutelně znamená novou stezku. Možná to zabere víc času, ale stane se to. Musí. My jsme nekonečné bytosti a tento fakt nemůže být donekonečna potlačován.“

Sarah: „Rozumím, ale celý koncept nekonečných bytostí – ten už je k dispozici dlouhou dobu. Duše je k dispozici také dlouhou dobu jako koncept? Jak se to liší?“

Dr. Neruda: „Ano, je to k dispozici dlouhou dobu, ale bylo to potlačeno do tří cest: první, reinkarnace a karma; druhá, buď hodný a poslušný a připoj se k řadovým vojákům nebe; a třetí, vzestupuj do vyšších rovin existence a nakonec se staň učitelem uvnitř Hierarchie. Čtvrtá stezka, třebaže není o duši, je, že jsme jednoduše lidské maso a krev, a nemáme duši.“ „Lidská duše je vykládána z jedné z těchto stezek, tedy pokud předpokládáme, že věříte, že jste duše. Všechny z těchto stezek, jak jsem už říkal, jsou uvnitř Hologramu Podvodu. Nevedou ven – za zeď a určitě nedělají zeď méně stabilní.“ „Být seberealizovaný jako nekonečná bytost uvnitř lidského těla na Zemi, odpojit se z ovládajícího rozhraní Člověka 2.0, to je pátá cesta. Žili jsme v televizní zábavné soutěži, kde mají čtyři dveře, a kde hlasatel stále opakuje příkaz: ‘vyberte si jedny ze čtyř dveří,’ zatímco zcela ignoruje, že existují páté dveře.“ „Tento nový počáteční bod vkládá možnost volby pátých dveří. Tím se to liší.“

Sarah: „Přála bych si, abych mohla pokračovat dál otázku za otázkou, ale myslím si, že zde je pravděpodobně dobré místo, kde skončit.“

Dr. Neruda: „Souhlasím, Sarah.“

Sarah: „V pořádku, dobrá, pak to ukončíme, ale než to uděláme, dám vám poslední slovo.“

Dr. Neruda: „Dobře, zaprvé, děkuji vám za vaši otevřenou mysl v těchto uplynulých dvou týdnech. Vaše otázky byly dobrými průvodci. A také vám děkuji za všechnu vaši zdrženlivost, uchopila jste tyto informace s velkou přirozeností, což mi umožňovalo se rozpovídat. Dobře jste posloužila těm, kteří to budou číst, takže jejich jménem vám děkuji.“ „Cítím, že jsem předal všechno, o co jsem byl požádán, abych poskytl. Uvědomuji si, že jsem na začátku tohoto rozhovoru tápal . Nebyl jsem si jistý, jak to uvést. Také vím, že někteří budou chtít více informací, ale rozhodující materiál je zde, v tomto rozhovoru. Jsem si jistý, že existuje více detailů a nuancí, které bych mohl poskytnout. Ale na druhou stranu nehledě na to, kolik detailů bych odhalil, pro některé lidi by toho nikdy nebylo dost. Je to všechno o činech v chování, nikoliv o čtení nebo nasávání informací od jiné osoby. Letmý pohled, který jsem dodal, je dobrým startem. A to je všechno, co je pro počáteční bod skutečně potřeba.“ „Uvědomuji si, že to může vypadat jako fantastický příběh fiktivních osob a nepravděpodobných událostí, které nemají být brány příliš vážně, ale z mého pohledu je toto odhalení Tvůrců Křídel jejich nejdůležitějším.“

Sarah: „Děkuji vám, Dr. Nerudo.

Konec sezení

To co je uvnitř nás, bylo přítomno dříve, než byl stvořen vesmír. Naše vnitřní předkvantové jádro existovalo před časoprostorem, dříve než nás mimodimenzionální rasa zotročila. My nejsme slabí ani bezbranní. My nejsme pouhé lidské bytosti s délkou života osmdesát let. MY JSME nekoneční a jsme vším, co je zapotřebí pro transformování reality tím, že každý z nás slouží pravdě, protože vidí pravdu. Země není hřištěm ani školou, stejně jako my nejsme důvěřivé děti. Neexistuje nový věk nebo konec času; existuje jenom nekonečná platforma, na kterou všichni patříme, kde povstáváme jako Svrchovaná Sjednocení na Zemi.

James Mahu

Příloha

ÚVOD KE KVANTOVÉ PAUZE

Kvantová pauza je primární nástroj procesu Svrchovaného Sjednocování. Báječná věc na dechu je to, že je vždycky s tebou od samého počátku až do samého konce zážitku tohoto světa. Je příruční, každý ho má a je tím, co tě ukotvuje v teď. Níže je proces popsaný krok za krokem, jak je doporučován k používání, když praktikuješ kvantovou pauzu. Nicméně také je doporučeno, abys zůstal otevřený a adaptoval tento proces ke svému vlastnímu stylu, preferencím a schopnostem.

KROK 1: Deklarování záměru

První krok se nazývá Deklarování záměru. To prostě znamená, že než začneš, deklaruješ svůj záměr. Když člověk dělá kvantovou pauzu, všeobecně existují dva stavy:

1. Dělám to pro celé lidstvo

2. Dělám to pro konkrétní podskupinu lidstva (pro sebe, přátele, rodinu)

První stav je zřejmý, avšak druhý se značně liší. Například můžeš aplikovat kvantovou pauzu na situaci, která vyžaduje odpuštění nebo soucit ve tvé současné rodině nebo třeba vůči sama sobě. Ať je záměr jakýkoliv, je doporučeno ho deklarovat, než se poprvé nadechneš. To je tvůj počáteční či prvotní bod pro celou seanci, která následuje.

KROK 2: Základna dechu (24 takty)

Z perspektivy dechu existují čtyři rovnocenné části kvantové pauzy. Nádech (nosem) > pauza > výdech (ústy) > pauza. Tento 4dílný proces je nazýván takt (angl. measure). Každý takt je rozdělen na dva segmenty:

1. Nádech > pauza segment, což je JÁ JSEM

2. Výdech > pauza segment, což je MY JSME

Poté co jsi deklaroval svůj záměr, udělej 24 takty dechu bez vizualizace, myšlení nebo cítění. Tento krok je tu prostě proto, aby zklidnil tvůj vnitřní stav, vycentroval tvé uvědomění a plně tě vzal do teď.

KROK 3: Koncepční pozornost (35 taktů)

Poté co jsi založil základnu, představuj si, že během nadechovacího segmentu vychází z centra země vzhůru vertikální linie či sloupec, který vede skrz šišinku mozkovou ve tvém mozku a rozpíná se dál nahoru do nekonečna. Počátek nádechu začíná v jádru země a jak nadechuješ, vertikální linie expanduje skrze tebe a dál do nekonečna nad tebou. Když dosáhneš pauzy po nádechu, představ si, že pole vědomí JÁ JSEM během pauzy splývá nebo se sjednocuje ve vertikálním sloupci. Během vydechovacího segmentu si vizualizuj horizontální pruh či linii, která vychází ze tvé srdeční oblasti a rozšiřuje se ven ze tvých deltových svalů na pažích a krouží kolem země. Když dosáhneš pauzy po výdechu, představ si, že pole MY JSME splývá v horizontálním pruhu. Vizualizace MY JSME tě spojuje s lidstvem a životem na zemi.

Není rozhodující, jestli tvá vizualizace je s vysokým rozlišením (tj. v barvách a jemných detailech). Jedná se o koncepční pozornost bez posuzování týkajícího se tvého výkonu, způsobu provedení nebo toho, kolika detaily dokážeš naplnit každý segment. Směřuješ svou pozornost na vysoké koncepty a to stačí. Tyto koncepty JÁ JSEM a MY JSME v porovnání se tvým naprogramováním k televizi, internetu a dennímu životnímu prostředí podporují tvou službu pravdě. Neexistuje žádné posuzování toho, jak to provádíš. Prostě jde o to, že sama tvá koncepční pozornost se uvolňuje z programů Hologramu klamu.

KROK 4: Tělesné čočky Ctností srdce (3-5 taktů)

Během nadechovacího segmentu každého taktu můžeš vnést jednu či více ctností srdce. Například když nadechuješ, představ si odpuštění jako čočku, která se formuje kolem celého tvého těla. Můžeš se dívat ven skrze tuto čočku, která tě obklopuje, celým svým bytím. Jsi naplněný odpuštěním. V pauze mu jednoduše dovol, aby se zintenzivnilo a obklopilo tě jako průzračné pole energie. Jak pokračuješ k vydechovacímu segmentu, uvolni toto odpuštění nebo jakoukoliv srdeční ctnost, na kterou se soustředíš. Její uvolnění, v závislosti na deklaraci záměru, je buď k lidstvu jako celku nebo k podskupině, což můžeš být jen ty sám nebo členové tvojí rodiny, kolegové v práci, přátelé, sousedi, domácí mazlíčci, zvířata, rostliny, atp. Když tímto procesem procházíš, je důležité nasměrovat ctnosti srdce na sebe. Potřebuješ sebeodpuštění, sebesoucit, sebepochopení a sebeuznání. To je někdy lepší udělat na konci dne, zatímco během dne je dobré se soustředit na druhé a na lidstvo. Ale je to individuální proces a ty sám rozhodni, co ti vyhovuje.

KROK 5: Dokončení

Když cítíš, že jsi hotov, můžeš poslat vděčnost Stvořiteli do toho koncepčního rámce nekonečna, který jsi vytvořil dříve. Potom vezmi celou seanci a představ si, že je stlačena do čehosi o velikosti hrášku nebo malého kamene a ten je moudře umístěn ve tvé šišince mozkové, aby zde mohl být absorbován a vyzařován. Potom rozpusť celou seanci otevřením svých očí a deklarováním “Je to hotovo.” Neměj žádné očekávání nebo preference, co se týká výsledku. Buď neutrální, když ze seance vystupuješ.

DODATEČNÉ PODNĚTY

Zhuštěné verze Kvantové pauzy jakmile jsi toto praktikoval po dobu dvou až tří týdnů, zauvažuj, jak by to mohlo být zhuštěno a aplikováno v reálném čase, který by ti umožnil převést zkušenost pěti fázové seance do 30 sekundové seance a potom dále do 10 sekundové a nakonec do 3 sekundové seance. Idea je ta, zhustit zážitek (nikoliv dechový aspekt) kvantové pauzy do kratšího časového úseku, který by mohl být použit v zážitcích v reálném čase, kdy můžeš třeba telefonovat nebo být na nějakém setkání, řídit auto, mluvit se svým manželem či manželkou a přitom vyvolat tento zážitek bez formalit a bez časového nároku 5 krokové struktury.

Řízení dechu není žádné hodnocení, že čím delší jsou dechové úseky každého segmentu, tím lepší bude výsledek. Není mezi tím souvztažnost. Nicméně jak se dostaneš k pozdějším krokům procesu kvantové pauzy, tvá pozornost bude méně centrovaná na dech. Dovol mu, aby se řídil sám, takže tvá pozornost se bude moci přesunout ke stavům, které se více týkají představivosti a pocitů.

Záměr - záměr kvantové pauzy není opustit tělo nebo mít “duchovní” zážitek, ani vyčarovat “pozitivní” zážitek po dokončení. Úmyslně to není z této říše. Není to navrženo tak, aby to vytvořilo zážitek pro tvou mysl, ani aby ti to poskytlo vizualizace jiného světa. Jestliže vidíš, vnímáš nebo cítíš cokoliv, co není spojeno se tvým záměrem, jemně avšak pevně to odstraň.

Pozice - na rozdíl od meditace není kvantová pauza spojena se specifickou pozicí. Můžeš ji praktikovat vleže, když se probudíš nebo když jdeš spát. Můžeš u ní stát nebo sedět. Nejsou zde žádné požadavky na pozici. Kvantová pauza není meditace pro lidský nástroj. Je to cvičení v chování, které odhaluje stav vědomí Svrchovaného Sjednocení.

Synchronizace - jestliže při praxi kvantové pauzy začneš svou seanci v celou hodinu, bude to synchronizovat tvůj zážitek s ostatními a to bude expandovat energii. Nezáleží na tom, ve kterou ze 24 hodin začneš, ale jestli je to možné, začni v celou hodinu.


Dechový vzorec Kvantové pauzy
Strukturální rámec


Koncepční pozornost Kvantové pauzy
možný rámec



Všeobecná časová osa
Velký portál



Proces Svrchovaného Sjednocení
Vložená chování



Přístup k Velkému Návrhu
Různé vektory a jejich orientace



Hologram podvodu
Koncepční model



Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Materiály Dr. Nerudu nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/

© 1998-2014, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: http://www.wingmakers.cz/


Máte povolení:
Sdílet – kopírovat a dále distribuovat materiál na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu.
Poskytovatel nemůže odejmout tyto svobody, pokud dodržíte licenční podmínky.
Licenční podmínky:
Příspěvek – Prosím, dejte finanční příspěvek na WingMakers.com.
Nekomerčnost – Nesmíte použít materiály ke komerčním účelům.
Ne-odvozeniny – Pokud remixujete, transformujete nebo stavíte na těchto materiálech, nesmíte distribuovat tyto pozměněné materiály bez dovolení WingMakers.com (kontakt: webmaster@wingmakers.com).
Žádná dodatečná omezení – Nesmíte uplatňovat právní nároky nebo technologická opatření, která ze zákona omezují ostatní od vykonávání čehokoliv, co licenční podmínky dovolují.



Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel

Seriál: James Mahu BLOG
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-2013

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl-august 2008)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-august-...

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers


august 30, 2014 21:26 popoludní
 • krát komentár

10 krát komentár

 1. Obrázok používateľa RNDr. Pavel Smutny
  RNDr. Pavel Smutnyaugust 31, 2014 11:58 dopoludnia

  Komentár: 

  Sledujem stranky wingmakers.com,...rozhovory s p. Nerudom,...skoro od zaciatku ako sa to na nete objavilo. Neruda tvrdi ze je akysi odpadlik od projektov Fifteena, Acio, Labyrint group,.. pozor ale, patril ku skupine ktora cipuje svojich clenov, vymazava im pamete,...ma kontakty s mimozemstanmi ele poriadne ich nepozna,...jeho vypovede su zaujimave, mnoho noveho sa z toho da dozvediet,...ale je tam urcvite mnoho chytakov na nepripravenych,... Posledne tvrdenia o ANU-stotoznuje ho s JHWH ako o podvodnikovi ktory to tu len zarangeoval aby si zotrocil tento svet prostrednicvom reinkarnacie, neba, pekla ako sfer do ktorych vytlaca duse zomrelych,...a nepusta ich na vyssiu uroven moze byt len chytakom. Ak Neruda tvrdi ze nepozna Lucifera,..a rad by si s nim podebatil,...tak vlastne stelesnene zlo pre neho je prijatelnejsie.

 2. Obrázok používateľa Slavomír
  Slavomíroktóber 06, 2016 18:52 popoludní

  Komentár: 

  Vyzerá to tak, že to nikto nečítal, alebo sa nechce vyjadriť. Sú tri možnosti - pravda - klamstvo - polopravda. Každý si môže vybrať svoju cestu.

 3. Obrázok používateľa slavomír
  slavomírfebruár 24, 2017 09:01 dopoludnia

  Komentár: 

  holo graficky zhmotnený zvuk - vieme túto tému troška rozvinúť?

 4. Obrázok používateľa CEZ OKNO
  CEZ OKNOoktóber 07, 2016 03:16 dopoludnia

  Komentár: 

  K dnešnému dňu bol článok zobrazený 6936x

 5. Obrázok používateľa S
  Sfebruár 24, 2017 09:04 dopoludnia

  Komentár: 

  Áno, zobrazenia sú, ale nikto nechce diskutovať, napríklad o holo graficky zhmotnenom zvuku.

 6. Obrázok používateľa John
  Johnapríl 11, 2017 17:23 popoludní

  Komentár: 

  Zobrazenia nezobrazenia, asi len nie je nik taký chytrý ako ty. Budeš zdieľať svoju genialitu na požiadanie, alebo treba urobiť nejaký špeciálny prosebnícky rituál? ;)

 7. Obrázok používateľa Slavomír
  Slavomírapríl 20, 2017 17:28 popoludní

  Komentár: 

  Zrejme sme sa nepochopili. Nič som nehovoril o svojej genialite, ale v podstate som chcel s niekým komunikovať a prečítať si názor od druhého človeka. To je všetko.

 8. Obrázok používateľa Mima
  Mimaapríl 21, 2017 12:09 popoludní

  Komentár: 

  Čo tak napísať na tú tému článok a ponúknuť ho redakcii? ;)

 9. Obrázok používateľa Slavomír
  Slavomírmáj 04, 2017 20:11 popoludní

  Komentár: 

  Hm, mima, článok je už napísaný, ja by som potreboval prečítať cudzí názor na tento článok.

 10. Obrázok používateľa Mima
  Mimamáj 05, 2017 00:37 dopoludnia

  Komentár: 

  No ale to skôr vyzerá, že si si nááramne istý svojou prevahou, že tu nenájdeš na debatu partnera na úrovni, je tak? ;) No tak, daj dáku indíciu, odkiaľ čerpáš, neverím, že sa ti o tom prisnilo a zrazu to všetko vieš:)

 

 

Top