Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozhovory s Nerudom - Interview V (časť prvá) (TEXT+PODCAST)

Nasleduje záznam sedenia s Dr. Nerudom zo dňa 2. januára 1998 po jeho dovolení nahrať odpovede na moje otázky. Toto je prepis tohto sedenia. Bola to jedna z piatich možností, kedy som mohla náš rozhovor nahrať a prepis je presnou kópiou rozhovoru. Nerobila som žiadne úpravy a snažila som sa použiť presne slová, výrazy a gramatiku, ktorú používal Dr. Neruda.
Pozn. Wingmakers.com: Tento rozhovor (číslo päť) nebol publikovaný až do 4. marca 2014. Dôvodom bolo načasovanie Dr. Nerudu, konkrétne dôvody tohto načasovania neboli oznámené.
(Odporúčam pred týmto výňatkom si prečítať predošlé štyri rozhovory.)Sarah: „To, co jsme diskutovali v sobotu v noci okolo mě od té doby stále víří. Myslím, že se stávám tím vším trochu posedlá… jsou to pro mě úplně nové informace. Pokouším se, jak nejlépe umím, zapracovat je do mého světonázoru, a musím přiznat, že si nejsem jistá, zda se mi to daří.“

Dr. Neruda: „Rozumím. Některé informace jsem z jistého důvodu zadržel – nejenom kvůli vám, ale také kvůli těm, kteří to nakonec budou číst.“

Sarah: „Když jsme končili poslední sezení, domluvili jsme se, že strávíme více času u Velkého Portálu. To je to, na co se odvoláváte, nebo je za tím ještě něco dalšího?“

Dr. Neruda: „Všechno spolu souvisí. Je to velmi, velmi velký obraz na dlouhé časové ose.“

Sarah: „Můžete to sdílet teď?“

Dr. Neruda: „Vezmeme to jednu část po druhé. Doufám, že s pomocí vašich otázek to všechno půjde hladce, ale musím vás varovat, že se to bude zdát trošku těžkopádné a divné než to bude celé venku.“

Sarah: „Dobrá. Kde chcete začít?“

Dr. Neruda: „Myslím, že se musíme vrátit na začátek, abychom chápali pravý kontext Velkého Portálu.“

Sarah: „Dobrá“

Dr. Neruda: „Země byla a je velmi výjimečná planeta. Původně zde byla výhradně voda. Ale to, co jí pro bytosti učinilo zajímavou, byl fakt, že její jádro jí umožňovalo gravitační sílu, která podporovala manifestaci.“

Sarah: „Co myslíte manifestací?“

Dr. Neruda: „Že začínala přecházet z interdimenzionální planety zvukových frekvencí na planetu hmoty – fyzické hmoty. Tento střed nebo jádro vyvolávající gravitaci byl schopen doslova vytvořit podmínky, které dovolují materializovat sám sebe po eóny věků.“

Sarah: „Jak znáte tuto historii?“

Dr. Neruda: „Jsou o ní záznamy na disku, který jsme vzali z dvacáté třetí komnaty v lokalitě Starobylého Šípu. Ale něco z toho jsme znali z dalších dokumentů, jež jsme získali ze sumerských 2 záznamů, které nebyly veřejně distribuované. Také jsme měli diskuze s Corteem, které to potvrdily.“

Sarah: „Takže Země začínala jako vodní planeta a nebyla fyzická?“

Dr. Neruda: „Přesně tak. V té době uvnitř planety žili Atlantiďané. Stali se rasou bytostí, které obývaly Zemi v dobách jejího formování. Přišli za nimi Anunnakiové a vyjednali dohodu, která dovolovala Anunnakiům těžit látku blízko jádra planety, která byla – ve své podstatě – tím, co bychom dnes nazvali zlatem.“ „Tyto rasy bytostí známé jako Atlantiďané a Anunnakiové nejsou třídimenzionální. Nevlastní těla tak, jak je v současné době chápeme. Jejich existence je obsažena v odlišném rozsahu frekvencí–které bychom nazvali vyššídimenzionální frekvence.“

Sarah: „Proč chtěli zlato?“

Dr. Neruda: „Anunnakiové ho potřebovali. Přesný důvod není znám, ale má co do činění se způsobem, jakým zlato moduluje frekvenci jejich těl. Zlato je esencí jejich rasy. Uchovává v sobě vlastnosti, které jsou životně důležité pro jejich přežití. Záznam je poněkud nekonkrétní, co se týká toho, proč to bylo tak důležité. Ale tyto záznamy zmiňují, že jejich celá planeta měla dvanáct významných měst a všechna byla vyrobena z poloprůzračného zlata. Dokonce i kniha Odhalení se o tom zmiňuje.“

Sarah: „Co to bylo za bytosti? Myslím tím, že jsem slyšela o Atlantiďanech, ale nikdy ne o Anunnakiích.“

Dr. Neruda: „Jsou rasou transdimenzionálních bytostí. Atlantiďané byli v tu dobu jedinou rasou bytostí na Zemi a oni – Anunnakiové – usilovali o svolení ke zřízení důlní těžby na Zemi, s čímž Atlantiďané souhlasili.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Neviděli v pomoci Anunnakiům žádnou újmu. Nebyli konkurenty, protože Atlantiďané byli početnější. Atlantiďané se chtěli dohodnout s Anunnakii, už jen proto, aby se s nimi spřátelili kvůli jejich technologii. Také proto, že dolování zlata probíhalo v oblastech Země, které pro ně měly malý význam.“

Sarah: „Nechápu, jak to souvisí s Velkým Portálem.“

Dr. Neruda: „Je to dlouhý příběh, a právě jsme začali, ale slibuji, že se k němu za chvilku dostanu.“

Sarah: „Dobře, to je v pořádku, budu trpělivá.“

Dr. Neruda: „Země se začala více a více materializovat. Částečně začala tvrdnout. Zlato společně s ní. Země a všechno na ní tuhlo. Dolování zlata se pro Anunnaki stalo brzy nemožné, protože ho nedokázali těžit, když bylo v hustém fyzickém stavu.“

Sarah: „Proč ne? Jak rychle se to dělo?“

Dr. Neruda: „Nevím. Naše záznamy neuvedly časovou stupnici, ale předpokládám, že to bylo přes deset tisíc let. Hlavním bodem je, že potřebovali vytvořit fyzickou nádobu, jako astronaut potřebuje skafandr k bytí ve vesmíru. Zkoušeli stovky experimentů a pomáhali jim jak Atlantiďané tak Siriusané.“

Sarah: „Předpokládám, že touto nádobou jsou lidská těla.“

Dr. Neruda: „Ano, někdy je nazýváme fyzické uniformy. Tvůrci křídel je označují jako lidské nástroje.“

Sarah: „Takže Anunnakiové vytvořili fyzické tělo, aby dolovalo zlato. Myslíte jako robot? Říkáte, že toto jsou lidé?“

Dr. Neruda: „Ne, byly to ekvivalenty opolidí, předčlověk měl k dnešnímu člověku daleko. Ale byli to naši předchůdci. Někdy o nich mluvíme jako lidé 1.0.“

Sarah: „Ale byli roboty nebo byli biologičtí?“

Dr. Neruda: “Byli zcela biologičtí, ale lidé 1.0 nebyli plně fyzičtí. Byli částečně éteričtí. Rozumíte, Anunnakiové a Siriusané je navrhli tak, aby se synchronizovali s vyvíjejícím se zhutňováním Země. Jak Země tuhla, tak tuhly i lidské nástroje.“

Sarah: „Když byly biologické, měly duši?“

Dr. Neruda: „Nenazývali bychom je lidmi, kdyby neměli. Pamatujete si, že jsem zmínil Atlantiďany?“

Sarah: „Ano.“

Dr. Neruda: „Anunnakiové a Siriusané je umístili dovnitř těchto lidských uniforem. Byly to velmi vyspělé bytosti, ale očividně byly naivní.“

Sarah: „Oni chtěli být v těchto … opočlověčích tělech a těžit zlato?“

Dr. Neruda: „Ne, to je vůbec nezajímalo. Ve skutečnosti dovolili Anunnakiům dolovat zlato, ale jak Země začala tuhnout, řekli jim, že jestli se jim podaří zkonstruovat nádobu, která jim umožní pokračovat s dolováním, že to budou tolerovat, ale jenom v malém měřítku.“ „Anunnakiové se nějak rozhádali s Atlantiďany a spikli se se Siriusany a další rasou známou jako Hadi. Každá z těchto tří ras se zajímala o to, jak vymyslet, aby se vtělili na fyzické planety. Anunnakiové lidskou uniformu už měli, jednoduše ji potřebovali pohánět zdrojem energie nebo duší.“ „Těžším úkolem bylo, jak dostat Atlantiďany do těchto vtělení a udržet je tam. Ve skutečnosti se tyto tři rasy spolčily, aby zotročily Atlantiďany dovnitř těchto předlidských nádob. Atlantiďané byli generátory energie, které umožňovaly těmto biologickým entitám fungovat.“

Sarah: „Říkáte, že tito primitivní opolidé měli v sobě mocné duše. Nechápu, jak je to možné.“

Dr. Neruda: „Je to velmi komplikované téma. Tvůrci Křídel píší o implantaci programů do lidské uniformy – dokonce i ve verzi 1.0. Siriusanům je nejvíce připisován tento vynález, ale byl to výsledek práce Anua , který ve skutečnosti zdokonalil tyto implantáty tím, že 3 je naprogramoval.“ „Lidská uniforma verze 1.0 byla navržena Anunnakii, implantát navržen Siriusany a programování implantátu bylo naprojektováno a vyvíjeno bytostí známou jako Marduk.“

Sarah: „To neodpovídá na mou otázku jak to, že mocná duše byla náhle vstrčena do opočlověčích nádob a chovala se jako… jako Neandrtálec.“

Dr. Neruda: „No, za prvé, tito byli mnohem primitivnější než Neandrtálci. Ale odpověď je v implantátech. Rozumějte, biologická entita nebo opočlověk, jak ji nazýváme, není schopna fungovat ve fyzickém světě. Potřebuje schopnosti jak přežít, jak jíst, jak lovit, jak se mýt, také jak pohybovat svým tělem. Všechny tyto nejzákladnější funkce bylo potřeba včlenit nebo naprogramovat do těchto nádob… což bylo účelem funkčních implantátů.“ „Implantáty byly jakýmsi druhem mozku člověka 1.0, ale není to pouze v mozku. Tyto implantáty byly umístěny dovnitř těla na různých místech – jako je oblast hrudníku, střed zad, zápěstí, kotníky, atd. Ty hlavní jsou obsaženy v lebce. Ale obecně jsou tyto implantáty zasíťovány tak, aby pracovaly z hlavy nebo z oblasti mozku.“

Sarah: „Proč říkáte hlava nebo oblast mozku a ne jednoduše mozek?“

Dr. Neruda: „Protože to není v mozku. Vzpomeňte si, že člověk 1.0 byl ještě částečně éterický a částečně fyzický. Implantáty také potřebovaly podobnou konzistenci jako zvuková vibrace. Nejvíce byly umístěny do kostí nebo kosterní struktury a některé do svalové tkáně. Funkční implantáty splynuly do svalů a kostí, včetně DNA. Tvůrci Křídel to zformulovali takto: integrace do DNA sloužila pro inteligenci plánu; svalová tkáň dovolovala životní esenci, aby napájela funkční implantáty.“ „Existuje zde ústřední koordinační bod a ten je v mozku, ale implantáty jsou umístěny po celém těle. To je integrovaný systém nainstalovaný v lidské uniformě, který dovoluje kontrolovat, monitorovat a programovat v průběhu času. Je to evoluční systém odměny a trestu.“ „Tento způsob umožňoval prvním lidem kopat zlato, což, jak jsem říkal, bylo jejich počátečním hlavním účelem.“

Sarah: „Omlouvám se, že zním jako rozbitá gramofonová deska, ale stále nechápu, jak tak pokročilá rasa jako Atlantiďané mohla… pohánět tyto opolidi a stát se otroky. Nedává mi to smysl.“

Dr. Neruda: „Musíte pochopit, že implantovaným rozsahem funkčnosti bylo zčásti vytvořit člověka 1.0 a jeho zdroj energie – životní esenci Atlantiďanů – tak, aby fungoval účinně a efektivně jako horník. To byl prvořadý cíl. Avšak druhým bylo stlačit zdroj energie nebo v tomto případě atlantiďanské bytosti dovnitř lidských nádob.“ „Provedli to tak, že učinili zdroj energie nevědomým svého původu a skutečnosti jeho pravého vyjádření jako nekonečné bytosti. Když atlantiďanské bytosti byly umístěny do lidské uniformy, byly v zásadě stoprocentně zaměřené na fyzické přežití a funkční výkon. Neměly žádné rodinné vztahy. Žádná manželství. Žádné rozmnožování. Byly to v podstatě klonované bytosti. Byly všechny stejné ve smyslu jejich vzhledu a schopností. Lidské včelí dělnice, pilotované implantovanými funkcemi, se kterými se atlantiďanské bytosti uvnitř začaly ztotožňovat, jako se sebou. Nekonečno uvnitř těla věřilo, že je tělem a implantovanou funkčností a nic víc.“

Sarah: „Co se stalo, když zemřely?“

Dr. Neruda: „Ať to vyjasním, tyto bytosti – Atlantiďané – byly nekonečné, což znamená, že neměly časoprostorovou regulaci. Žily poté, co jejich tělo zemřelo. Avšak Anunnakiové vytvořili sadu rovin a dimenzí zkušeností, které byly obdobou Zadržující Úrovně (angl. Holding Plane), jak to nazvali Tvůrci Křídel, kde mohly být recyklovány.“

Sarah: „Recyklovány… jako při reinkarnaci?“

Dr. Neruda: „Ano, přesně. To je základem reinkarnace. Dovoluje Anunnakiům recyklovat Atlantiďany. Některé aspekty implantovaných funkcí byly interdimenzionální, což pomáhalo při doručení bytosti na správné místo uvnitř Zadržující Úrovně vědomí, a usnadňovalo jejich reinkarnaci zpět do nové nádoby.“

Sarah: „Ale vy jste říkal, že oni… opolidé se nerozmnožovali?“

Dr. Neruda: „Ne ve verzi 1.0. Ti byli hodně základní. Ale Anunnakiové je uměli vytvářet ve velkém množství, takže když jedna lidská uniforma zemřela, řekněme, že měla nehodu při těžbě – mohla být vyrobena jiná. Byly to klony. Schopnost samostatného rozmnožování přišla až ve verzi 2.0 a to hlavně proto, že množství vynaloženého úsilí, jak zvládnout tento proces, bylo na straně Anunnakiů obrovské. Chtěli vytvořit automatický systém, takový, který by po nich nevyžadoval, aby dirigovali všechny proměnné. Siriusané jim pomohli vytvořit implantáty pro rozmnožování a schopnost automatizovat recyklaci bytostí ze Zadržující Úrovně, aby se narodili do fyzična prostřednictvím dítěte.“

Sarah: „Takže, to všechno bylo zautomatizováno… naprogramovanou… technologií? Nevím, je to příliš podivné.“

Dr. Neruda: „Vesmír je utvořen z dimenzí, které jsou výsledkem matematických rovnic. Dimenze jsou tvořeny matematicky. Některé bytosti chápou, jak aplikovat matematické rovnice, aby organizovaly a naplánovaly časoprostor. Všechno je vytvořeno. Tento svět je vytvořen, není reálný. Je to naprogramovaná realita.“ „Pokud říkám naplánovat, tak můžou být také zkonstruovány jako ovládání časoprostoru. Pak je to naprogramovaná časoprostorová realita. Jakmile umíte naprogramovat časoprostorovou realitu uvnitř druhu jako lidstvo, umíte, když chcete, naprogramovat na individuální úrovni jakoukoliv osobu, vyloženě až do té míry, kdy si utře nos. Všechno jsou to matematické rovnice.“

Sarah: „Nevím… co říct. Zatím s vámi souhlasím, ale opravdu mi to zní jako fikce. Takže, co se stalo opolidem?“

Dr. Neruda: „Zmínil jsem Marduka. Byl úzce zapojený do vývoje druhu. Byla to jeho role. Ze všech Anunnakiů byl nejbližší lidem 1.0. Chápal je a dokonce obdivoval jisté jejich aspekty. Pravděpodobně nevědomě začal pozměňovat programy tak, že se lidé 1.0 chovali více jako Anunnakiové.“ „Jak nabývali charakteristik Anunnakiů, Anu a jeho synové Enki a Enlil, z toho začali mít obavy. Marduk naprogramoval emoce a cítění. Vyvíjel lidi příliš rychle, ale pamatujte na to, že to byla evoluce funkčních implantátů, rozhraní mezi zdrojem energie – Atlantiďany – a lidským fyzickým tělem. Takže to bylo rozhraní, které se vyvíjelo, které umožňovalo lidskému tělu ukazovat emoce, komunikovat, více vnímat třídimenzionální svět nazývaný Země, atd.“ „Také probíhalo to, že jak se Země nadále stávala více třídimenzionálním pevným tělesem, tak se tak dělo i lidem 1.0 a jejich funkčním implantátům. Toto rostoucí zhutňování také zjednodušovalo řízení a potlačení Atlantiďanského zdroje energie uvnitř lidských uniforem. Bylo to jako stlačení, které se odehrávalo v a na zemské rovině, a které prohlubovalo přitažlivost k zaměření na přežití na zemské rovině.“

Sarah: „Zapsala jsem si slovo „Hadi“ (Pozn. překladatele: angl. Serpents – ze souhvězdí Hada). Mluvíte o skutečných hadech?“

Dr. Neruda: „Ne… Hadi jako rasa bytostí. Jsou zjednodušeně další rasou bytostí založenou na ještěří DNA, ale jsou odlišní od Anunnakiů. Mohla byste říct, že jsou příbuznými. Jsou známi jako nositelé života. Osévají planety. Budují potravní řetězce. Dalo by se říct, že jsou obchodníky s potravinami planet.“

Sarah: „Ale oni se nezapojili do tvorby člověka 1.0?“

Dr. Neruda: „Ne v technickém slova smyslu. Jejich prací bylo spíše poskytnout jim jídlo a výživu.“

Sarah: „Rozumím tomu, jak Atlantiďané byli potlačení v člověku 1.0 díky těmto implantátům, ale proč do nich šli? Pokud se dobrovolně nepřihlásili, jak jste tvrdil, jak se nechali přinutit k zotročení, když předtím byli mocnými svrchovanými bytostmi?“

Dr. Neruda: „Nevíme přesně, jak se to stalo. Záznam, který jsme četli, nebyl v tomto bodě konkrétní. Ale použitý tón nebo slovo bylo, že Atlantiďané byli naivní. Neměli žádný důvod si myslet, že by bylo možné, aby se stali otroky. Bylo to podobné konceptu, který nikdy nebyl v jejich kultuře použit. Nikdo to nikdy neudělal… ani to neuměl. Nemůžete zotročit nekonečné bytosti, pokud je samozřejmě nezamknete do lidské uniformy. A to byla ta vychytralost od Anunnakiů a jejich siriuských společníků. Zahájili útok z tak bizardního úhlu, že jejich příchod nemohli Atlantiďané vidět. Myslím si, že je přepadli ze zálohy nebo překvapivě zaútočili.“

Sarah: „Říkal jste prve, že člověk 2.0 se mohl rozmnožovat. Kolik uplynulo času mezi 1.0 a 2.0, a jaké jsou jejich hlavní rozdíly?“

Dr. Neruda: „Člověk 1.0 vystoupal na dost vysokou úroveň, co se týká schopnosti mluvit nebo komunikovat. Což byla hlavní přídavná funkce, kterou Marduk přinesl člověku 1.0. Avšak psychologický stav bytí klonem se stal pro člověka 1.0 příliš těžký. Všichni vypadali podobně a měli stejné myšlenky, takže komunikace byla do jisté míry přínosná například zkoordinování pracovního úkolu ale skutečně individuální myšlenky… ty neměli. A to vedlo k depresím a psychologickým stavům, kdy se podle Tvůrců Křídel doslova zbláznili.“ „Tato závada byla obrovským problémem. Anu se rozhodl je úplně vyhladit a to je příběh velké potopy. Marduk stihl zachránit jednoho z lidí 1.0 před potopou společně s další florou a faunou, ale byl to konec člověka 1.0.“ „Pak byl vytvořen člověk 2.0. Což byla fáze, kdy se lidé mohli sami rozmnožovat. A když se to stalo, někteří Anunnakiové oplodnili ženské lidi a přinesli svoji pokrevní linii do lidského druhu. Tím začalo rozrůznění. Vznikla myšlenka, že lidé nejsou nadále klony. Avšak byla zde obava, aby se lidé 2.0 nestali příliš mocnými a sebevědomými. Co když si atlantiďanský zdroj energie začne být vědomý, že je nekonečná bytost?“ „V tu dobu se Anu rozhodl, že by měl být Bohem. Lidstvo potřebuje mít pána nebo vladaře nad sebou tak, aby bylo jasné, že jsou podřízení vnějšímu vládci. To byla klíčová část programu naočkování jejich doktríny. Spolupracovali s Mardukem a Siriusany, vytvořili prostředí Ráje a vytvořili paradigma Evy jako iniciátora pádu lidstva. To se stalo, mohla byste říct, Prvním Dějstvím Anua jako Boha. Bylo zinscenováno, aby poskytlo lidem 2.0 jasný pocit vnější autority, že byli vyhnáni z Ráje, protože se pokoušeli se seberealizovat.“ „Bylo to jako pokárání lidstva prostřednictvím bušení pěsti naštvaného stvořitele, který chtěl, aby jeho stvoření zůstalo ztotožněno s jejich lidskou uniformou. Něco jako výrok: „Nemysli si ani na okamžik, že můžeš být jako já.“

Sarah: „A Tvůrci Křídel zapsali, že se to doopravdy stalo tak nějak podobně, jak říká Bible?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže Bůh z Bible je tento Pán Anunnakiů, nazývaný Anu?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Proč mi to všechno říkáte nyní? Vypadá to, že tato informace mění některé předešlé informace, které jste sdílel.“

Dr. Neruda: „Abyste doopravdy rozuměla Velkému Portálu, musíte chápat tento evoluční proces a jediný způsob, jak ho můžete pochopit, je vrátit se zpět k počátkům lidské rasy.“

Sarah: „Takže, proč Anu chtěl být Bohem?“

Dr. Neruda: „Vzpomeňte si, že původním cílem bylo získávání zlata. Ale když Atlantiďané odmítli Anua, začal intrikovat společně se Siriusany. Bylo to těsně před povodní, kdy Anu zjistil, že zlato, které vytěžil, mu stačí. Více ho nepotřeboval. Avšak představa být Bohem nad Atlantiďany byla svůdná. Siriusané a Hadi cítili, že myšlenka zotročení bytostí na planetárním ekosystému je jejich vynálezem. Vlastnili něco, co bylo naprosto jedinečné. Byli stvořiteli – Bohy a každá další rasa mohla být podmaněna v podobném druhu nádoby.“ „A tak to začali přesně tímto způsobem dělat.“

Sarah: „Myslíte, zotročovat další rasy?“

Dr. Neruda: „Ano. Víte, že Země má jedinečnou kvalitu díky svému jádru. Toto jádro bylo v mimořádném zájmu Anunnakiů, když poprvé navštívili Zemi. Toto jádro vytvářelo gravitační pole, které umožňovalo planetě, aby se stala plně fyzickou takovým způsobem, že mohla podporovat fyzický život. Samozřejmě, že musely být také přítomny další podmínky, ale je to toto jádro, které je skutečným klíčem. Spolupracovali se Siriusany a Hady a začali vytvářet to samé zotročení na dalších planetách. Zkopírovali jádro Země a zkonstruovali metody na implantování tohoto jádra na další planety. V podstatě terraformovali planety klonováním a instalováním zemského jádra.“

Sarah: „Tedy, pokud v toto věříte, tuším, že správná otázka je, kým jsou lidé dnes? Jsme jednoduše stejní? Jsme lidé 2.0?“

Dr. Neruda: „Když říkám, že lidská uniforma se vyvíjí, je to pravda, ale tato evoluce je na předem dané dráze, předprogramované dráze. Záměrem bylo, aby se Anu vrátil na „obláčku“; celý Druhý Příchod měl být jevištním vstupem pro Anua. Lidstvo se vyvíjelo takovým způsobem, aby jeho návrat do našeho vědomí byl chápán jako dobrá věc. Spása lidstva. Budeme všichni jeho dětmi a boží sláva bude na Zemi. Takový je plán. Z časů dávno před Ježíšem byl takový plán. Marduk naprogramoval celý–“

Sarah: „Jak dlouho mohou tyto bytosti žít?“

Dr. Neruda: „Znovu opakuji, že bytosti, jako je Marduk nebo Enki nebo Anu, nejsou založeny na časoprostoru. Jsou nekonečnými bytostmi, ve smyslu, že nemají konec. Nemají věk. Ani my ho nemáme.“

Sarah: „Snažím se všechny části lépe pochopit, ale zjišťuji, že je velmi těžké uvěřit, že lidské bytosti jsou jednoduše uniformy pro naprogramovanou existenci.“

Dr. Neruda: „Dovolte mi vrátit se k vaší předešlé otázce o tom, čím je lidstvo v současnosti. Funkční implantáty lidského rozhraní jsou dokonale integrovány uvnitř lidské nádoby. Operují bezešvě. Tak jednolitě, že nevíme, že nejsou námi. Do jisté míry nemáme na výběr. Myslíme si, že naše myšlenky a emoce jsou námi, že tento časoprostor je tím, kde naše myšlenky a emoce existují. Rovněž myšlenky na Boha, ráj, peklo, duši, mistry, všechny tyto věci jsou části tohoto programu.“ „Jsou zaintegrovány jak v dimenzi zemské roviny, tak v posmrtném životě. Posmrtný život je součásti podvodu.“

Sarah: „Řekněte mi více o tomto rozhraní a jeho funkčních implantátech.“

Dr. Neruda: „Okomozek byl klíčový prvek, který Anunnakiové museli navrhnout, aby zprovoznili funkční implantáty. Tak to je v člověku 1.0. V člověku 2.0 to byla DNA. Jakmile toho bylo dosaženo, Siriusané mohli navrhnout vědomý pracovní rámec – lidské vědomí. Lidské vědomí je klíčem k potlačení nekonečné bytosti. Lidské vědomí, nebo trojice vědomí, je složena ze tří interaktivních vrstev.“ „První vrstva je kosmické vědomí nebo nevědomí a formuje spojení mezi jednotlivým člověkem a celým druhem. Tato vrstva je tím, co umožňuje každému z nás vidět to, co vidí každý, cítit to, co všichni ostatní cítí, vědět, co každý další ví. Je to dokonalý způsob, jak sjednotit druh v oddělenosti, prostřednictvím nevědomé mysli.“ „Další vrstvou vědomí je genetická mysl jak ji nazývají Tvůrci Křídel; nebo podvědomí v případě Sigmunda Freuda. To formuje spojení mezi jedincem a jeho rodokmenem nebo genetikou. Zde se projevuje pokrevní linie.“ „A pak existuje vědomá mysl. Ta umožňuje jedinečné individuální vnímání a vyjadřování – to, co většina z nás nazývá osobnost a charakter, je vytvořeno v této vrstvě.“ „Vědomá mysl jedince je těžce ovlivňována genetickou myslí, zvláště mezi narozením a sedmi nebo osmi lety. Během této doby je její vliv všezahrnující. Vzpomeňte si, že Anunnakiové vytvořili biologické formy – tělo, Siriusané vytvořili funkční implantáty a Marduk provedl naprogramování těchto funkčních implantátů tak, aby se vyvíjely po naprogramované stezce vedoucí k návratu Anua. To bylo vyjádřeno v hierarchických strukturách lidstva, které hovoří o bohu a mistrech v náboženských a ezoterických textech.“ „To všechno bylo součástí návrhu, vytvořit různé náboženské a ezoterické kulty, které budou podporovat rozsáhlou hierarchii a uspořádají lidskou rasu do vztahu mistr – student, a pak vytvořit mnohovrstevný posmrtný život, který odmění ty, kteří věří a jsou poslušní svých bohů a mistrů.“ „Víte, celý princip, který je za celým tímto úsilím, se může shrnout do jednoho slova: oddělenost. Všechno existuje v oddělenosti obklopené zemskou rovinou a také rovinami posmrtného života. Ale, podle Tvůrců Křídel to, co je skutečné, je, že jsme všichni prodchnuti rovností a jednotou – nikoliv prostřednictvím nevědomé mysli, která nás jenom zapojuje do oddělenosti, ale spíše prostřednictvím životní esence, která je námi. A tato životní esence je svrchovaná a integrovaná – sjednocená. Je JÁ JSEM, MY JSME. Nikdo není nahoře, nikdo dole. Nikdo není lepší, nikdo není podřadný.“

Sarah: „Ale říkal jste, že všechno je lež? Všechno… Myslím tím, že všechno, čemu jsme byli naučeni věřit, je podvod! Jak je to možné… nebo… nebo dokonce uvěřitelné?“

Dr. Neruda: „Je to možné, protože bytosti, jež uvěznily lidstvo, navrhly svět, kterému jsme se přizpůsobovali po eóny věků, a vyvíjeli se v něm takovým způsobem, že jsme se v našem světě ztratili. Závoje, které na nás byly položeny, jsou neprůhledné. Tak moc, aby si lidé, fungující jako lidské uniformy, nebyli vědomi, že všechno kolem nich je iluzorní. Je to naprogramovaná realita, která není skutečná.“ „Tvůrci Křídel říkají, že všechno je jednoduše zvuk, který je holograficky uspořádaný tak, aby vypadal skutečně.“

Sarah: „To je deprimující…“

Dr. Neruda: „Jenom když uvažujete o rozsahu podvodu a způsobu, jakým lidstvo dovolilo, aby jeho chování bylo ovládáno. Dobrou zprávou je, že se teď o něm dozvídáte.“

Sarah: „To nevypadá jako dobrá zpráva.“

Dr. Neruda: „Každá osoba může vystoupit z iluze. Není zde žádný mistr. Žádný bůh nesestoupí a neudělá to za nás. Žádní mimozemšťané, Nikdo. Je to každý z nás. To znamená JÁ v JÁ JSEM. JÁ… je to jako JEDEN. Jeden–já, a jeden–každý z nás sjednocený. JSEM znamená, že existuji nyní. V tento okamžik. Ne v historii nebo paměti. Ne v žádném budoucím čase nebo cíli. Nyní!“

Sarah: „To se mi nezdá skutečné. Byla jsem vychovávaná jako křesťanka. Nemám žádný důvod věřit, že Ježíš byl uvnitř… agentem tohoto plánu podvodu.“

Dr. Neruda: „Neříkám, že byl. Mnoho z těch, kteří přišli na Zemi jako učitelé lidí, se pokoušeli poodhalit, jak hluboko a široko a vysoko je tato iluze zkonstruovaná. Je to tak daleko jako okraj vesmíru a tak blízko jako vaše DNA. Všechno mezi tím je iluze. Ježíš přišel odhalit mnohé z toho, ale autoři Bible rozhodovali, co je přijatelné uvnitř paradigmat života, jak ho jako lidé známe. Oni zvolili učinit Ježíše součástí tohoto podvodu. Řekli, že je čas pro předefinování Boha, aby vyhovoval vyvíjejícímu se člověku 2.0. Bůh je najednou milující otec a celé lidstvo jsou bratři a sestry.“

Sarah: „Takže říkáte, že Ježíš si byl vědom tohoto podvodu, ale jeho slova nebyla zařazena do Bible?“

Dr. Neruda: „Náš názor je ten, že jeho slova byla tak protikladná k udržovaným vírám, že lidé je nechápali, když jim je sděloval. A tak je časem přeložili do formy, v jaké ji známe dnes. Biblickým překladům jednoduše schází původní potence, se kterou byla ta slova sdělována.“ „Kromě toho, existují dvě metody, které vytváří osvětlení této iluze velmi obtížnou záležitostí.“

Sarah: „Co tím myslíte?“

Dr. Neruda: „První je, že nevědomý systém mysli je uvnitř všech. Je podobný poli informací, ke kterému může mít přístup každý. Může ovlivnit a nakazit každého. Novátorská myšlenka může být předána pouze malému počtu lidí, ale postrádá dostatečný vliv, aby generovala hromadné probuzení. Tak funguje nevědomá setrvačnost mysli.“ „Ta druhá a ta je ještě zhoubnější je, že funkční implantáty jsou naprogramované, a stejně jako jakýkoliv jiný program můžou být upgradovány nebo dokonce vypnuty.“

Sarah: „Jak poslouchám tento… příběh, já… cítím se trochu přemožená v tom, jak pokračovat v rozhovoru. Nejsem si jista, na co se mám ptát, nebo jakým směrem věci vést. Když se podívám na svoje poznámky, vidím svůj ručně psaný komentář: „neexistuje Bůh“, je to opravdu to, co říkáte?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel se zmiňují o této trojici vědomí tak, že máte božské vědomí instalované uvnitř ní – v nevědomé vrstvě mysli. Ale také oznamují, že jak se jedinci od věku asi šesti nebo sedmi let vyvíjejí, začínají sestavovat svoji samostatnou osobnost z prvků podvědomé vrstvy. A v době, kdy je jim 12 až 14 let, mají již své jedinečné osobnosti dobře zavedené. Pro některé tato jedinečnost znamená vyloučení existence Boha.“ „Z Anuovy perspektivy je to v pořádku. Pravděpodobně má rád ateisty a agnostiky. Znamená to více oddělenosti. Větší rozmanitost. Opravdu, čím větší rozmanitost v lidské rodině, tím větší oddělenost. Čím větší oddělenost, tím snadnější je udržet program zotročení nepoškozený. Vybírejte si strany a nesouhlaste se svými protivníky. Soutěžte. To pohání války a sociální nepokoje.“ „Co se týká existence boha, my, kolektivně, jsme nejbližší věcí k bohu. My jsme. To je jasný vzkaz od Tvůrců Křídel. Existuje Prvotní Zdroj , ústřední bod v existenci, který vytváří pracovní rámec existence prostřednictvím zvuku–„

Sarah: „Ale co jedinci, kteří jsou osvícenými nebo duchovními mistry – to si celé vymysleli?“

Dr. Neruda: Ne, není to tak, že by si to vymysleli. Oni existují. Je to pouze tak, že jejich existence je uvnitř lidského rozhraní nebo funkčních implantátů. Existují tam. My, bytost, která je JÁ JSEM, tato bytost není v této realitě. Skutečně neexistuje uvnitř holografického jeviště, které bylo vytvořeno interdimenzionálními bytostmi před miliony lety. Spíše je bytostí, používanou jako zdroj energie, která oživuje lidské rozhraní nebo uniformu. V průběhu času se otáčíme po spirále hlouběji a hlouběji do tohoto vytvořeného světa, doplněného o jeho posmrtné životy a různé úrovně existence.“ „Můžete se na to dívat tímto způsobem: Anu instaloval program dovnitř člověka 2.0 a v tomto programu se můžou lidé vyvíjet od toho, že neví o svém světě vůbec nic k tomu, že poznávají boha. Lidé byli navrženi, aby měli božské vědomí – což znamená, aby měli stejné pochopení a uvědomění jako Anu. Ale pak Anu odebral tuto vývojovou linii a umístil božské vědomí tak daleko do budoucnosti, že lidé budou v zásadě pronásledovat toto božské vědomí navždy. Budou se honit za stíny, protože dokud se neprobudí z podvodu, jediný bůh, který existuje v jejich světě, je Anu.“ „Jakmile se probudí jako JÁ JSEM MY JSME nebo Svrchované Sjednocení, lidská bytost žije jako vyjádření tohoto vědomí. Podle Tvůrců Křídel neexistuje v tomto čase nikdo, kdo by toho dosáhl. Nicméně je to v naší budoucnosti.“

Sarah: „Jestliže toho nikdo nedosáhl… myslíte tím nikde?“

Dr. Neruda: „Na této úrovni, na Zemi, to nedokázal nikdo. Ale nezapomínejte, že Tvůrci Křídel jsou lidé v budoucnosti. Vrátili se do naší doby, aby tato skořápka trochu popraskala. Přicestovali do našeho času připomenout nám, co objevili. Opustili toto otroctví, takže my ho opustíme.“

Sarah: „Ale dříve jste říkal, že časoprostor je iluzí.“

Dr. Neruda: „To je pravda. Ano, ale je těžké si představit, že vesmír, ve kterém existujeme, je doopravdy holografická projekce, která byla naprogramovaná dovnitř naší nevědomé mysli, a my jsme skutečně uvnitř tohoto hologramu, oblékáme lidskou uniformu, jež je vybavena tak, aby vnímala pouze tento hologram. Tvůrci Křídel říkají, že skutečný svět je zvuk. Všechno je zvuk a rezonance zvuku. Všechno, co máme v naší lidské uniformě ke vnímání našeho vesmíru, je milióny let projektováno tak, aby nás ladilo na tento hologram a jenom na tento hologram.“

Sarah: „Jak se potom tento hologram rozšiřuje za tento fyzický svět? Říkal jste, že dokonce i posmrtný život je jeho součástí?“

Dr. Neruda: „Je mnoho aspektů posmrtného života. Existuje tam Bůh, to za prvé a na prvním místě. Existuje tam Světlo osvícení. Existuje tam kosmický duch a individuální duše. Existuje tam hierarchie andělů a mistrů. Existuje tam koncept karmy a reinkarnace nebo hříchu a spásy. Koncept nebe a pekla. Koncept výběru. Koncept stezky nanebevstoupení. Koncept Knihy Záznamů nebo akášických záznamů. Všechny tyto koncepty byly naprojektovány do modernizovaného rozhraní Člověka 2.0. Jisté lidské bytosti jsou naprogramovány tak, aby našly tyto koncepty ve své nevědomé vrstvě mysli a sdílely je. Důsledkem je, že náboženství pučí. Filozofové někdy vystupují na podporu náboženství, někdy ho popírají. Vznikají ezoterické kulty. V tom všem zůstává lidská bytost ztracena. Zůstává zmatena ve své iluzi. Všechno je svázáno prázdným slibem víry a ve všech těchto vírách zůstává jedna věc stálá: oddělenost.“ „Program je ve svém dosahu obrovský a Anunnakiové, jakmile vytěžili dostatek zlata, vlastnili podrobenou celou rasu bytostí. Anu, společně s jeho spojenci rasami Siriusanů a Hadů, se rozhodli, že bude nejlepší udělat z Lidí 2.0 bezcenná stvoření, která budou navždy usilovat o osvícení prostřednictvím víry. A kdo myslíte, že bude stanovovat věci, v které mají věřit? Anu a Marduk.“ „Všechno se stalo učebními lekcemi. Země se stala školou. Když se naučíte svoje lekce, nebudete se muset znovu inkarnovat. Učit se, učit se, učit se. Ale co se učíte? Učíte se věřit na posmrtný život tak, jak ho předepsal Anu a jeho projektanti. Učíte se poslušně oblékat vaši lidskou uniformu. Učíte se rozpoznávat, jak se lidstvo liší. Učíte se propojit každé své sebehodnocení se světem třídimenzí, zatímco doufáte, že po smrti existuje něco více.“ „Střízlivá realita je, že po smrti se bytost uvnitř tebe potká s průvodci, kteří tě dovedou na tvé místo, jež převážně závisí na tvých skutcích v tomto životě. Nicméně většina bytostí se vydává ke shrnutí života, kde čelíš svému životu do každého detailu, a na základě tohoto zážitku ti autoritativní postava předepíše další životní možnost pro reinkarnaci. Jsi v zásadě recyklován do toho samého programu s novou matkou a rodinou a naprogramovaná životní stezka je pro tebe připravena, abys ji následoval.“ „Program a proces posmrtného života je celý součástí řídícího programu k zachování zotročení bytostí. Pamatujte, že jsme interdimenzionální bytosti, což znamená, že existujeme v 3D a vyšších rovinách. Je to jenom tak, že tyto vyšší roviny byly navrženy Anunnakii. Nejsou skutečnými dimenzionálními rovinami. Jinak bychom zemřeli, zjistili, kdo ve skutečnosti jsme, a už bychom se nikdy neinkarnovali, anebo bychom všem na Zemi řekli, že toto všechno je iluze.“

Sarah: „Proč? Proč je to uděláno tímto způsobem? Nedává to smysl.“

Dr. Neruda: „Co začalo jako pokus při třídimenzionálním průzkumu z vyšších dimenzionálních skutečností, se vyvinulo v to, co je zde. Každá lidská bytost bude nakonec konfrontována s touto realitou. Tomu se nemůžeme vyhnout. Můžeme se trápit nad nedostatkem spravedlnosti nebo se ptát proč, ale zda vám to dává smysl, nemění nic na faktu, že žijeme ve světě naprojektované oddělenosti. Rozděl a panuj.“

Sarah: „Je to tak abstraktní. Jak to pomáhá?“

Dr. Neruda: „Možná to nepomáhá. Nevím. Ale věc se má tak, že změnit, vystoupit z této iluze, vyžaduje na každém z nás probudit se a zůstat probuzený. Není to o tom číst slova, která to změní; je to hluboká podstata nových chování, protože tato chování signalizují, že naše vědomé vrstvy jsou chápány jako oddělené od toho, kým opravdu jsme. Musíme operovat jako JÁ JSEM MY JSME.“

Sarah: „Kam v tomto příběhu náleží Incunabula 5 nebo Illumináti?“

Dr. Neruda: „Odpovím na to později. Chci pokročit s vyprávěním trochu dále.“

Sarah: „Dobře.“

Dr. Neruda: „Lidé 2.0 a Země pokračovali ve zhušťování. Stávali se stále více třídimenzionálními. V současnosti jsme skutečně hustší, než jsme kdy byli – co se týče fyzična. Existovala doba, asi před čtyřiceti lety, kdy jsme si mysleli, že mimozemšťané doopravdy bezdůvodně opouštějí vesmírné lodě, ale co jsme před nedávnem zjistili, bylo, že většina mimozemšťanů nejsou fyzické bytosti. Pozorovali Zemi a jejich vesmírné lodě byly strženy gravitačními okruhy zemského jádra, které způsobily, že se jejich lodě materializovaly v třírozměrném prostoru. Protože mnoho z materiálů použitých při konstrukci lodí mělo chemické vlastnosti, byly náchylné k houstnutí, když byly vystaveny zemské atmosféře.“

Sarah: „Zmínil jste zemské jádro jako příčinu toho všeho, co je na něm tak zvláštního?“

Dr. Neruda: „Magnetická pole spojená se zemským jádrem jsou jedinečná. Slovy Tvůrců Křídel jsou ‘živá’. Můžeme jenom předpokládat, že ‘živá’ je aspektem inteligence. „Nicméně hlavním bodem je, že všechno houstne. Stlačuje se. Stlačuje se z nějakého důvodu: staré systémy se najednou můžou rozpadnout, když hustota dosáhne jistého kritického množství. A to se právě děje.“

Sarah: „Kdy?“

Dr. Neruda: „Všechno, co můžu říct je, že to bude brzo. Nechci určit datum nebo dobu, které se to týká–“

Sarah: „Ale víte to?“

Dr. Neruda: „Víme rozmezí.“

Sarah: „Více než deset let?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Více než dvacet (let)?“

Dr. Neruda: „Všechno co řeknu, je, že Tvůrci Křídel pro to mají název SIN (angl. Sovereign Integral Network) nebo Síť Svrchovaného Sjednocení. SIN je definicí nového systému. Říkají, že může přijít v mžiku, jakmile nastanou správné podmínky. Zůstává nejasné, jak se SIN vyvine po Velkém Portálu a Člověku 3.0.“

Sarah: „To je poprvé, co jste zmínil Člověka 3.0. Co to je?“

Dr. Neruda: „Pokud jsou lidské bytosti polapené v pasti ve vězení iluze jako Lidé 2.0 a jejich rozhraní s holografickým vesmírem je důvodem pro jejich uvěznění, pak musí být nabídnut nový model. Tímto novým modelem je Člověk 3.0. Je to plán seberealizace. Je to vystoupení z vykonstruovaného vesmíru nebo reality a žití jako sebevyjádření JÁ JSEM MY JSME. Člověk 3.0 je Svrchované Sjednocení. Nazývám ho Člověk 3.0 SI (z angl. Sovereign Integral). „Víte, Velký Portál je cestou, jak synchronizovat lidstvo s novým počátečním bodem, kde žije ve vyjádření jednoty a rovnosti, svrchovaně a sjednoceně, JÁ JSEM a MY JSME. Je to pro lidstvo způsob, jak se posunout od oddělenosti – což byl jeho předcházející počáteční bod, ten, který vyvolal Člověk 1.0 a Člověk 2.0. Člověk 3.0 SI bude mít nový bod počátku a důvodem pro Velký Portál je umožnit synchronizaci, protože jak bychom mohli mít síť rovnosti a jednoty, když bytosti nejsou synchronizovány?“

Sarah: „Co je pak duše?“

Dr. Neruda: „Duše je pojetí nebo paradigma, které se stalo součástí programu lidské reality. Duše je součást tebe, která obsahuje všechny vzpomínky na tvoji existenci jako Člověka 1.0 a Člověka 2.0. Pro většinu z nás je to ohromné skladiště – pro vědomý pracovní rámec daleko rozlehlejší než s čím se dokáže vypořádat. Tak duše přechovává tyto informace pro každou individuální bytost.“ „Duše je paradigmatem nekonečného vyjádření uvnitř konečné reality. Ale vy nemůžete být nekonečnou v konečné realitě, pokud je tato realita naprogramovanou realitou. Takže duše není životní silou, která pohání lidské vědomí. Tou je Svrchované Sjednocení. Tím je každý z nás, když jsme svlečení donaha od iluzí, všech podvodů, všech omezení, všech závojů, všech funkčních implantátů – včetně duše.“ „Je to předefinování lidské identity a projevování jako JÁ JSEM MY JSME. Z lidské perspektivy, Tvůrci Křídel nevidí lidi jako menší entity, ale jednoduše jako bytosti s počátečním bodem, kdy byly uvězněny. Není to odsouzení, že lidé jsou bezcenní nebo zlí nebo hříšní nebo slabí nebo strádající. Ani jedna z těchto věcí. Lidstvo potřebuje nový start. Bod, ve kterém se můžou synchronizovat v jediném uvědomění, a tím je vyjádření JÁ JSEM MY JSME. Žít tato slova jako své chování.“

Sarah: „Kde je tvůrce Anu… skutečný Bůh? Jak nám to může být dovoleno žít a fungovat v tomto druhu podvodu?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel hovoří o transformačně/mistrovském modelu… počkejte. (Dr. Neruda nalistoval stránku ve svých deskách.) Takto to formulovali: ‚Přišel čas k integraci dominantního modelu Hierarchie (evolučně/spasitelského) s dominantním modelem Zdrojové Inteligence (transformačně/mistrovského). Tohoto sjednocení může být dosaženo jenom na úrovni entity. Nemůže nastat uvnitř kontextu lidského nástroje nebo aspektu Hierarchie. Jedině entita – celistvost interdimenzionální svrchovanosti, naplněná Zdrojovou Inteligencí – může usnadnit a plně vyjádřit sjednocení těchto dvou modelů existence.“

Sarah: „A co to má co do činění s mojí otázkou?“

Dr. Neruda: „Každá individuální bytost je za to zodpovědná. Bůh nebo Zdrojová Inteligence nesestoupí dolů z nebes a neopraví lidské nedostatky nebo překážky. Lidé za ně musí převzít zodpovědnost–“

Sarah: „Ale vážně, jak? Jsme ovinuti tolika vrstvami oklamání–“

Dr. Neruda: „Není to snadné. Tvůrci Křídel píší o ctnostech srdce jako o pojetí chování pro tuto dobu, a o tom, jak tato slova můžou být aplikována a žita, nejenom udržována v hlavě jako vhodný koncept.“

Sarah: „Nemyslím si, že byste je už zmínil. Co jsou zač?“

Dr. Neruda: „Ocenění nebo vděčnost, soucit, pokora, odpuštění, pochopení a srdnatost neboli odvaha. Je to kombinace nyní – bytí v přítomnosti – a aplikace těchto slov v našem chování. Být bezchybný v této praxi.“

Sarah: „Co se stane, když to dokážeme?“

Dr. Neruda: „Nevědomá mysl je dveřmi ke všem bytostem. Tato chování směřují ven ke všem bytostem. Podporují vybudování Sítě Svrchovaného Sjednocení Člověka 3.0, která nahradí oddělené vědomí Člověka 2.0. Tedy je to uplatnění vloženého chování, to znamená, že vložím tato chování do mého nyní. Stanou se paletou mého výběrů reakce. „Druhou polovinou této rovnice je vzdorující chování, což znamená odstranění a ukončení chování, které podporuje oddělenost a klam. Jsou to aktivní odpory. Říct ‘ne’ vašemu vlastnímu chování nebo chování jiných, bez odsuzování. „Znovu opakuji, pokud operujete ve vloženém nebo ve vzdorujícím módu chování, ovlivňujete celek. Buďto podporujete jednotu a rovnost, JÁ JSEM MY JSME, nebo podporujete oddělenost a podvod, které jsou v naší realitě také známé jako status quo. „Startovací bod chování nebo vyjadřování je v nyní. Je to tvořivé nervové centrum. Každé jednotlivé nyní je potenciálem k podpoře jednoty a rovnosti v tomto světě a pomáhá zrození Člověka 3.0 a Sítě Svrchovaného Sjednocení.“

Sarah: „Jak dlouho? Myslím, jak dlouho to bude trvat?“

Dr. Neruda: „Velký Portál umožní Síť Svrchovaného Sjednocení. Tvůrci Křídel prohlašují, že kolem roku 2080 by měly být ideální podmínky pro odhalení Člověka 3.0. Ale také si vyhrazují, že se to může stát dříve nebo později.“

Sarah: „Proč to Anu, vzhledem k tomu, že je Bohem, jednoduše nezastaví? Nebo pokud Marduk umí programovat s tak úžasnou přesností, jak se může Člověk 3.0 vůbec přihodit? Pokud by to nechtěl?“

Dr. Neruda: „Existuje už několik zásahů, intervencí. Zatímco se Anu a jeho siriusští přívrženci zaměřovali na uniformy Člověka 1.0 a 2.0, nevěnovali příliš mnoho pozornosti vzájemnému působení Země a lidské nádoby. Země je anomálií sama o sobě. Vzpomeňte si, že zemská gravitační pole interagují s veškerým životem. Dokonce i nefyzické bytosti – pokud se dostanou dostatečně blízko a zůstanou tu dostatečně dlouho – se můžou v této úrovni existence materializovat. Anu se nechtěl zmaterializovat v této dimenzi a mohl se objevit na této úrovni existence jenom na krátkou dobu, možná den nebo dva. V tomto čase, našem čase, právě nyní, Anunnakiové nemůžou vstoupit do této roviny. Mají zabouchnuté dveře. Pozemská úroveň je příliš hustá. Tak to je jeden důvod. Anuova schopnost působit přímo na své stvoření se zmenšila.“ „Druhým intervenčním bodem je, že v této záležitosti se zotročováním se probudily nefyzické bytosti. Vidí, jak to všechny ovlivňuje. Částečně to dovolily, protože Anunnakiové a jejich spojenečtí partneři byli silní a zastrašovali mnohé další rasy a bytosti. Nicméně tato představa uvěznění nekonečných bytostí, jako koncept nebo počáteční bod, nakazila celou existenci. Tuto myšlenku založenou na strachu a na oddělenosti začaly nakonec bytosti vidět jako degenerativní sílu pro existenci. Přirozený stav existence, která obsahuje jak časoprostorové tak nečasoprostorové vyjádření, je jednota a rovnost. Samozřejmě, že otroctví je možné pouze v paradigmatu založeném na oddělenosti. „Třetím intervenčním bodem jsou Tvůrci Křídel. Jsou částí lidstva známou také jako Atlantiďané, ale dokonce i před atlantskou rasou existovali v čistém stavu genetické šablony, a nakonec tato genetika byla použita Anuem k vytvoření – částečně – Člověka 1.0 a Člověka 2.0. Ačkoliv u verze 2.0 to bylo méně čisté, protože tam byla přinesena i genetika Anunnakiů a Siriusanů, mimo jiné. Ale ústředním tématem, které se zde snažím udržet, je, že Tvůrci Křídel, jako budoucí vyjádření Člověka 3.0, vstoupili do našeho časoprostoru a začali pootvírat tuto realitu vězení.“ „Čtvrtým intervenčním bodem je každý z nás, kdo praktikuje proces Svrchovaného Sjednocení.“

Sarah: „Předpokládám, že k tomuto plánu Člověka 3.0 mají také co říct Incunabula a Illumináti? Mám v tom pravdu?“

Dr. Neruda: „Ano. Triáda Moci, jakkoliv ji chcete definovat, co se týká názvů, je naprogramovaná tak, aby vytvořila svého vlastního Člověka 3.0. Tato verze bude založená na sblížení technologie na podporu biologického vylepšení, které učiní lidskou nádobu dokonce ještě vlídnějším prostředím pro funkční implantáty. Cílem je vyrobit nekonečného člověka na pozemské rovině… nekonečného na základě nesmrtelnosti. Cílem je spojení člověka a technologie nebo to, co někteří nazývají transhumanismem. Takže Člověk 3.0 je pro Triádu Moci velmi odlišný od Člověka 3.0 SI, jak je představen Tvůrci Křídel.“ „Víte, transhumanismus je oddělenost. Říká, že jsme křehcí, slabí, koneční, krutí, nemocní… neúplní. Všechny tyto plány na technologické implantáty a kognitivní (poznávací) vylepšení byly součástí programu ACIO.“

Sarah: „ACIO konstruovalo Člověka 3.0?“

Dr. Neruda: „Ano, jisté klíčové aspekty transhumanistického modelu. Nikoliv verzi SI. Víte, celá představa transcendence je spojena s počátečním bodem v oddělenosti. Je to vrcholný model JÁ JSEM. Říká, že lidská nádoba může být a měla by být vylepšována takovým způsobem, aby funkční implantáty mohly žít navždy. Podle Tvůrců Křídel tu schází několik věcí. Za prvé, nevědomá mysl nemůže obsáhnout datové proudy nepřetržitého typu. Za druhé, pátrání po tom, kdo jsme, po pravém zdroji života, bude vylepšováním technologie jenom dále zastřeno. Uvědomění JÁ JSEM MY JSME není na individuální úrovni technologickou realizací, ani jeho manifestace není urychlena technologií nebo prostřednictvím technologie. Je to sebeučení a proces změny chování. Nic víc, nic míň.“

Sarah: „Tedy transhumanismus chce transcendovat lidské utrpení, ignoranci a smrtelnost pomocí technologie a ACIO k tomu poskytlo některé technologie, ale kdo bude mít přístup k této technologii?“ ACIO je zkratka pro Advanced Contact Intelligence Organization – Organizace pro Kontakt s Vyspělými Inteligencemi.

Dr. Neruda: „Elita, samozřejmě. Urychlilo a zvýraznilo by to pouze oddělenost. Je to najednou posílení i oslabení. Ekonomické modely pro transhumanistické rozšíření jak je to nazývané v Labyrint Týmu nejsou široce zvažované. Incunabula je jedinou výjimkou.“

Sarah: „Máte na mysli, že skutečně chtěli sestavit plán, který učiní transcendentní technologie přístupné všem?“

Dr. Neruda: „Dívali se na to ze dvou úhlů: za prvé, pokud by byla technologie zavedena při porodu, zmenšilo by to výdaje na zdravotní péči a výchovu, což by vykompenzovalo výlohy na rozšíření. Ale to by musela být vládou uskutečňovaná služba. Žádná soukromá společnost by si nemohla zajistit dostatek důvěry. Takže, kritickou komponentou je učinit ze Spojených Národů věrohodnou světovou organizaci, která by přivedla transhumanismus na celosvětovou scénu.“ „Druhým úhlem bylo povolit třídní rozlišení a volný trh, který by nakonec učinil technologii neodolatelnou pro každého, a pak poskytnout vládě dotace, aby mohla dostatečně snížit náklady, a tím umožnit její šíření.“ „Všechno to zní velmi altruisticky, ale kvalita technologií by byla různá. Třídy Elity by si byly schopny zajistit vyšší kvalitu implantátů spojenou s citlivější genetikou. Jednoduše by to byla lidská civilizace, která by se pokoušela zbavit se nespokojenosti a neposlušnosti ve prospěch účasti v řízeném systému vlády elitních translidí.“ „Technologie se budou vyvíjet od vnějších–neosobních, k vnějším–osobním, dále k integrovaným–osobním, dále k vnitřním–osobním. Transhumanismus je poslední fáze a je to fáze, ke které elita postupuje. Vnitřní–osobní je založeno na přesně stejném paradigmatu, v jakém stavu se lidé nacházejí nyní – totiž, lidé mají naprogramovaná rozhraní, která jsou integrována či včleněna do jejich lidského těla, a která jsou napájena nekonečným zdrojem, jímž v pravdě jsou.“ „Lidé se nevědomky pokouší být Anuem sami sobě. Podle Tvůrců Křídel je to součást programu. Lidstvo bude hrát Boha samo sobě. Bude se snažit naprojektovat lepšího člověka a lepší civilizaci.“ „Bude se o to snažit, protože si nedokáže představit, jak lidstvo může zachránit samo sebe pomocí jednoduchých chování a uvědomění, co tato chování umí způsobit. Budou to dělat, protože jsou naprogramovaní stát se integrovanými s technologií. Toto je stezka, které se snaží Tvůrci Křídel zabránit. Píší, že lidské bytosti jsou dokončené, pokud dokážou vystoupit ze svého vědomého pracovního rámce, a uvědomí si, co ve skutečnosti pohání jejich systémy, jejich umělé reality, jejich naprogramovanou existenci. Vnitřní včlenění technologie jenom učiní tuto realizaci obtížnější.“

Sarah: „Myslím, že jste v sobotu říkal, že existovala proroctví o syntetické rase, která ovládne lidstvo… zní to podobně, jako to říkali proroci.“

Dr. Neruda: „Fifteen to cítil stejně. Nikdy nepředpokládal, že existují mimoplanetární vetřelci. Tito proroci mohli vidět Člověka 3.0 transhumanistů na nějaké vzdálené časové ose a předpokládali, že jsou to mimozemšťané.“

Sarah: „A co Vojenská Síla?“

Dr. Neruda: „Jak si umíte představit, zde budou probíhat první testy. Existuje celý obor psychologická technologie, kde už jsou položeny základy pro skutečné interní technologie, aby mohly proudit do armády. Tam budou uvolněny nejdříve, tak aby mohly být řádně ochráněny pro testovací účely. Jakmile zde budou ověřeny, budou se sbližovat s integrovaně-osobními technologickými programy korporátní elity.“

Sarah: „Když říkáte integrovaně–osobní, co tím přesně myslíte?“

Dr. Neruda: „Miniaturizace technologie bude umožňovat zkrášlovat tělo. Nebude to ještě vnitřní, ale bude to součást lidského těla, jako oblečení, brýle, hodinky a šperky.“

Sarah: „Mějte se mnou trpělivost, ale podívejme se, jestli v tom mám jasno. Člověk 1.0 byl výtvorem Bohupodobné bytosti–“

Dr. Neruda: „Ne. Anu je stejný jako my nebo Atlantiďané. Není inteligentnější nebo podobný Bohu. Je podvodníkem. Tím jediným se liší.“

Sarah: „Dobrá… ale Anu vytvořil Lidi 1.0 a pak zjistil, že jsou příliš podobní jeho vlastním schopnostem, a měl strach, že by jednou mohli přijít na to, že byli Atlantiďany zotročenými Anunnakii. A obával se následků tohoto zjištění. Tak je na čisto vymazal pomocí planetární povodně.“

Dr. Neruda: „Podle Tvůrců Křídel byla povodeň pouze jednou částí vyhlazovacího programu, ale existovaly také jaderné zbraně, které byly vystřeleny na planetu – většina z nich byla ospravedlňována jako dopady meteoritů. Ale Tvůrci Křídel popsali, že to byly vyspělé zbraně použité proti lidské populaci, která unikla potopě.“

Sarah: „Dobrá. Ať už jakýmkoliv způsobem byli Lidé 1.0 odstraněni z planety, byli nahrazeni Člověkem 2.0, a ten obsahoval upgrade jako je samoreprodukce a pokročilejší naprogramování. A v centru tohoto programu byl dojem, že Anu je Bůh a vrátí se ke svému stvoření. Správně?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „A příští modernizace Člověka 2.0 se rozvětvuje jako cesty na silnici. Jedna verze Člověka 3.0 jde dále cestou technologické integrace… nebo transhumanismu. Druhá verze, 3.0 SI, je více organický postup používání chování k podpoře tohoto procesu, jak se stát Člověkem 3.0 nebo Svrchovaným Sjednocením a pak se stát částí sítě těchto Svrchovaných Sjednocení. Mám pravdu?“

Dr. Neruda: „Máte obecnou představu, ano.“

Sarah: „A Triáda Moci chce Člověka 3.0, aby pokračoval dále stezkou začleňování technologie, protože jsou tak naprogramovaní… napodobovat svého boha, Anua. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Takže je to tak trochu podobné jako když lidstvo sedí na křižovatce. Na jedné straně je Triáda Moci, která je naprogramovaná, aby vyvinula Člověka 3.0 jako…kyborga, a na druhé straně je budoucí bytí lidstva pobízející nás, abychom to udělali vnitřně, jedna osoba po druhé, pomocí procesu chování. Tuším, že část, která mi chybí, je role Velkého Portálu, která zůstává nejasná. Myslela jsem si, že to je technologie, která dokáže existenci… nevyvratitelnou vědeckou existenci lidské duše. Jak to do sebe zapadá?“

Dr. Neruda: „Existují zde lidé, kteří jsou projektanty nové nevědomé mysli, jenž přemostí lidskou populaci kdekoliv na planetě tak, aby lidé cítili a vyjadřovali rovnost a jednotu. To spojí lidstvo do JÁ JSEM MY JSME vědomí místo odděleného vědomí. Nebude to založené na Hierarchii. Tento klam se zřítí.“ „Jedna z věcí, která v těchto materiálech nebyla nikdy odhalena – včetně předešlých čtyř rozhovorů je, že jisté informace mají být pozdrženy. Některé informace byly dokonce zahaleny, aby nepovstal hněv Triády Moci. Tyto informace, pátý rozhovor, nebudou prozrazeny ve stejném čase jako předešlé čtyři.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Projektanti nových nevědomých vrstev Člověka 3.0 jsou teď na planetě. Provádějí některé úpravy potřebné k posunu lidstva které se bude v následujících čtyřiceti až padesáti letech nalézat na rozvětvení cesty – tak, aby vybralo cestu JÁ JSEM MY JSME.“

Sarah: „Takže nesmím zveřejnit tento rozhovor?“

Dr. Neruda: „Ne. Až bude čas, tak vás kontaktuji.“

Sarah: „Říkal jste, že některé informace byly zahaleny. Jakým způsobem?“

Dr. Neruda: „Tvůrci Křídel vydají teď, v roce 1998, jenom některé informace. Jsou to informace, které nebudou vnímány příliš revolučně. Příliš radikálně. Potřebovali jejich vlastními slovy ‘překročit do lidského rozhraní a aktivovat ochotu’ poslouchat jejich hlas. Například ke svému popisu použili termín Tvůrci Křídel a věděli, že může být spojován s konceptem andělů.“

Sarah: „Ale říkal jste, že Tvůrci Křídel jsou reprezentanty lidských bytostí – podle všeho, podle jejich popisu – verze 3.0. Je to tak?“

Dr. Neruda: „Ano, ale existuje naprogramování uvnitř lidského rozhraní, kde funkční implantáty vytvářejí zasíťovaný systém, který způsobuje odladění od jistých informací. Lidé tyto informace slyší, ale nejednají podle nich. Slyší je, ale vznášejí proti nim námitky. Slyší je, ale nesdílí je. Všechny tyto programy již byly vytvořeny – nikoliv původně, ale byly zmodernizovány… program může být aktualizován novými příkazy. To činí průlom do této reality – a odhalení toho, čím opravdu je – velmi obtížným problémem.“ „A proto to vyžaduje jistý stupeň utajení. Podvod v této realitě je tak silný a neprůhledný, že ti, kteří se pokoušejí přijít do vězení a vytvořit prasklinu ve zdi… musí také používat nějakou formu podvodu.“

Sarah: „Proč?“

Dr. Neruda: „Programování, Sarah. Když se vydá informace v čistém stavu a je protichůdná ke všemu, v co by vám lidé řekli, že věří, jestliže to je doslova naopak proti tomu, co je logické a přijatelné v tomto světě, kdo by poslouchal? Tvůrci Křídel potřebovali probudit jisté lidi, přinést jim dovnitř své informační pole, zahřát je na pravdu. Pro velkou většinu lidí to musí být uděláno ve stupních.“

Sarah: „A co já?“

Dr. Neruda: „Vy nejste mezi velkou většinou, ale na druhé straně jste k tomu jenom přičichla.“

Sarah: „Ví o tom také někdo v Labyrint Týmu?“

Dr. Neruda: „Ano, v odlišných stupních.“

Sarah: „Ale hodlají jít dále stezkou transhumanismu. Změnily tyto informace jejich názor?“

Dr. Neruda: „Ne, to je pravý důvod, proč jsem zde.“

Sarah: „Právě jste řekl, že jsem z toho jenom něco ochutnala, takže existuje ještě více materiálů, které budou zveřejněny později?“

Dr. Neruda: „Ano.“

Sarah: „Ale vy mi neřeknete kdy… je to tak?“

Dr. Neruda: „Přesně.“

Sarah: „Tak inteligentní a uvědomělí jako je Labyrint Tým, proč tyto informace nezměnily jejich názor?“

Dr. Neruda: „Měl jsem výhodu přímé interakce s Tvůrci Křídel, což žádný z mých spolupracovníků neměl. To činí rozdíl v mé ochotě na základě těchto informací jednat a nejen je jednoduše považovat jako protichůdné k mé vložené realitě.“

Sarah: „Je to posraný, že jo?“

Dr. Neruda: „Která část?“

Sarah: „Všechno. Všechno je to na hovno… a my jsme to zkazili.“

Dr. Neruda: „Ať je to jakékoliv, je důležité vědět, co je za tímto podvodem… dívat se na pravdu střízlivýma očima. Možná to není hezký obrázek, tím jsem si jistý, ale jak jinak si uvědomíte vaši vlastní pravdu, než že znáte pravdu většího obrazu? Takže, ať už to vypadá jakkoliv zvoraně, je to pro jednotlivce počáteční bod ke znovu definování sama sebe.“ „Zůstala byste raději v iluzi o duši v lidském těle, která bude zachráněna Bohem, jenž vystoupal na nebesa a povaluje se tam s anděly hrajícími na harfy? Tento celý nápad je odporný, jakmile znáte toto. Tamten obraz je založený na oddělenosti, nedostatku empatie a pochopení. Nebo můžete jednoduše říct, že všechno toto je velký klam, včetně té záležitosti, že jsme nekonečné bytosti, a že, když zemřete, tak máte dopracováno.“ „Slibnou částí tohoto nového obrazu, je to, že existujeme nekonečně, a to navzdory faktu, že jsme byli potlačeni a zotročeni. Můžeme také hrát roli při podpoře tohoto znovu definování lidské bytosti pomocí našich myšlenek a chování. A možná to nejdůležitější, máme Tvůrce Křídel – naše budoucí jáství – poskytující nám důkaz, že JÁ JSEM MY JSME zvítězí. „Když jsem poprvé četl tyto materiály, byly v nich věci, které mi dodávaly určitý pocit naděje, a tak je nyní s vámi sdílím, protože to za to stojí.“

Sarah: „Děkuji. Všechny věci, které jste mi řekl v prvních čtyřech rozhovorech… s těmito novými informacemi, mění je to?“

Dr. Neruda: „Ano, všechno je tímto dotčeno.“

Sarah: „Dejte mi příklad.“

Dr. Neruda: „V sobotu v noci jsem zmínil LERM neboli Světelně Kódovanou Realitní Matrici. LERM je tím, o čem si Labyrint Tým myslel, že je Bohem – co se týče důkazu. Ale co bylo doopravdy objeveno, byla esence Anua a jak operuje v této realitě jako všeobklopující pozorující pole, které je uvnitř našeho vědomého rozhraní s touto realitou – s existencí nazývanou Země. LERM je naprojektován Anuem.“

Sarah: „A co mimozemšťané? Nevědí o tom a nemůžou zasáhnout a zachránit nás z této situace?“

Dr. Neruda: „Vzpomeňte si, všechno uvnitř našeho vesmíru je součástí tohoto podvodu, ať už o tom vědí nebo ne. Existují čtyři třídy bytostí: první, ti, kteří znají podvod a aktivně ho podporují. Druzí, kteří vědí o podvodu, ale nejsou ochotní s tím cokoliv dělat. Třetí, kteří neznají podvod a bezděčně ho podporují. A čtvrtí, kteří vědí o podvodu a aktivně se pokouší vystoupit z klamu a zkonstruovat proces pro všechny ostatní, aby učinili totéž. Tak to je. Nezáleží na tom, jestli je bytost fyzická nebo nefyzická. Každý spadá do jedné z těchto čtyř kategorií – kdekoliv v našem vesmíru existence. „Bytosti v třetí skupině se probouzejí. Některé z nich chápou, že podvod v jedné části vesmíru nakazí všechno. Což požaduje nápravu. Vyžaduje kolektivní pochopení zajistit, aby se to již nikdy znovu nestalo.“

Sarah: „Jak můžou být všichni v tomto vesmíru součástí podvodu? Nerozumím tomu.“

Dr. Neruda: „Náš celý vesmír je vytvořen. Neříkám, že to je Vesmír. Říkám, že to, co nazýváme vesmírem tak dalece, jak ho můžeme pozorovat je částí hologramu implantovaného do našeho vědomého pracovního rámce a lidského rozhraní. Naše rozumové vědomí stanovuje časoprostorové vztahy se vším, co vidí. A jak jsem řekl, toto je součást našeho programu. Vesmír v to počítaje.“ „Proč si myslíte, že naše nejlepší mysli na planetě neumí definovat vědomí, natož podvědomou a nevědomou mysl? Je to tímto způsobem naprogramováno. Anu nechtěl, abychom na to přišli. Budeme se dívat na neuronové informace a usuzovat, že můžou být rozkrájeny na plátky tisíce různými způsoby, ale to stále nevysvětluje, jak jsou zažívány.“ „Jak řekl Aristoteles asi před 2300 lety, ‘Být si vědom, že vnímáme, znamená být si vědom naší vlastní existence.‘ To je dobrý popis JÁ JSEM. Jsme tedy izolované životní formy, které jsou konfrontovány s naší vnější oddělenou realitou? Ne, jsme spojeni se vším. A proto JÁ JSEM MY JSME je kritický počáteční bod pro naší identitu. Jakákoliv bytost, která neutvrdí svoji víru v toto, si není vědomá reality. Nezáleží na tom, kde existují nebo jakou nádobu na sebe vzali. Nezáleží na tom, jestli chtějí zachránit lidstvo. Musí nejdříve jednat z tohoto počátku.“ „Vesmír, tak nesmírný, jakým se jeví, je hologramem uvnitř naprogramované existence, kterou by každá lidská bytost odsouhlasila jako realitu. Tento souhlas informuje nevědomou mysl – opakuji, že část lidského rozhraní, kterou vytvořil Anu – a kolektivně všichni vidíme náš svět více méně stejným způsobem.“ „Bylo nám řečeno, že existují triliony planet se životem. Že vesmír oplývá životními formami v různých dimenzích, ale to, co známe, je zde. Na Zemi. Hmatatelná viditelná Země. Jsou další bytosti? Samozřejmě. Viděl jsem je. Zachrání lidstvo? Nemůžou. Můžou jenom podporovat. Není to o komkoliv nebo čemkoliv, kdo by nás zachránil. Je to o procesu znovu-definování, který se může přihodit jedině v každé individuální entitě. Není to o transportování paprskem nahoru nebo vzestoupení do nějaké vyšší chráněné dimenze. Bude to uděláno ve fyzickém těle jako lidské bytosti, lidskými bytostmi, pro lidské bytosti.“

Sarah: „Vím, že rozhovor na papíře neukáže, kam míříte, když teď doručujete tuto poslední odpověď, ale přála bych si, aby mohl. Myslím, že pomáhá, když to vidím.“

Dr. Neruda: „Slova budou stačit.“

Sarah: „Proč vy? Proč předpokládáte, že můžete spolupracovat s Tvůrci Křídel a byl jste požádán zveřejnit tyto informace? Proč také nepůsobili na Fifteena?“

Dr. Neruda: „Ze všeho nejdříve nejsem to jenom já. Nicméně v Labyrint Týmu vybrali mě, a to z důvodů, že mám jistou rezonanci s jejich informacemi, kterou ostatní uvnitř Labyrint Týmu postrádají. Co se týká vydání těchto informací, asi jsem byl jediný, který půjde do extrému zběhnutí z ACIO, aby zpřístupnil tyto informace. „Nedívám se na sebe jako na někoho jedinečného, ve smyslu, že jsem jediný, kdo je zapojený do vynesení těchto informací ven. Jsou další, mnoho dalších, jak fyzických tak nefyzických, kteří asistují při tomto transformačním procesu. Tvůrci Křídel o tom mluví ve svých filozofických textech jako o dvou portálech.“

Sarah: „Slyšela jsem vás mluvit jenom o Velkém Portálu. Předpokládám, že je to jeden z těchto dvou portálů…“

Dr. Neruda: „Ano. Velký Portál bude zveřejněn v literatuře Tvůrců Křídel jako nevyvratitelný vědecký důkaz lidské duše. To je do jisté míry pravda, ale není to celý příběh.“ „Tyto dva portály jsou definovány jako ´prasklina´ a ´demolice zdi.´“

Sarah: „Doufám, že to plánujete vysvětlit…“

Dr. Neruda: „Ano, inu, prasklina je první portál. Je to portál mezi světy. Je to člověk a to je vše, co v tuto chvíli vím.“

Sarah: „Člověk, který udělá co?“

Dr. Neruda: „Který umí udělat krok mezi světy. Uvědomuji si, že tisíce lidí, i známých osobností, prohlašovalo, že navštívilo nebe, ale podle psaných textů Tvůrců Křídel, to není pravda. Cestovali do astrálního světa, který má mnoho dimenzí, ale tento astrální svět je součástí výtvoru Anua, co se týká našeho naprogramování. Naše pravá dimenzionální existence není Anuovo stvoření nebo vzorce. Lidský portál bude komunikační portál mezi naším původem, jako rasou nekonečných bytostí, a tímto světem – Hologramem Podvodu.“

Sarah: „A co demolice zdi, jak jste to nazval?“

Dr. Neruda: „Velký Portál je demolice zdi. Přihodí se, když se zeď zhroutí pomocí úsilí všech bytostí, které podstupují proces Svrchovaného Sjednocení. A to umožní všem lidským bytostem vykročit vpřed do jejich nekonečných jáství nebo životní esence.“

Sarah: „Takže pořadí je nejdříve lidský portál a pak Velký Portál? A z časové perspektivy, co o tom můžete říct?“

Dr. Neruda: „Lidský Portál zakotví počáteční bod na Zemi pro Velký Portál. Přijde přibližně v deseti následujících letech. Velký Portál pak asi sedmdesát let po něm. To jsou hrubé časové rámce. Byly mi předány, ale vždy s vyhrazenou podmínkou, že se tyto doby můžou posunout nebo změnit.“

Sarah: „Co o tom říká věda?“

Dr. Neruda: „Věda… to se týká čeho?“

Sarah: „Myslím tím celý pohled na vesmír jako hologram nebo iluzi vytvořenou uvnitř naší hlavy.“

Dr. Neruda: „Věda to není schopná vysvětlit. Povahu vesmíru odporující logice – z hlediska kvantového chování – není možné vysvětlit. Někteří vědci ustoupili k vysvětlení toho všeho venku pomocí skrytých proměnných. Ale upřímně, to, co Tvůrci Křídel objasnili, je, že jsme vytvořili vesmír prostřednictvím lidského rozhraní, které nám poskytl Anu, přetlumočením zvukové vibrace našimi pěti smysly.“

Sarah: „Ale to nedává smysl… jak můžu vidět měsíc a dvouleté dítě ho může vidět přesně stejným způsobem? Jak může být stejný?“

Dr. Neruda: „Není, měsíc je to, co nevědomá mysl dodává do rozhraní Člověka 2.0. Shromažďuje interpretace zvukové vibrace měsíce, založené na miliardách a miliardách pozorování v průběhu času. To se vyvíjí a proměňuje na základě podmínek v životním prostředí, ale všeobecně dojem, že měsíc je stříbrný a obecně má rozměr jaký má, je uloženo a sdíleno v DNA a systému nevědomé mysli a utvrzováno kulturou, rodinou a výchovou. Je to univerzální kolektivní pole. Je to efekt pole, který převádí informace díky vibračním polím, jež lidi vzájemně propojují.“

Sarah: „Možná mi to bude ještě nějakou chvíli trvat, než tomuhle porozumím. Slyším vaše vysvětlení, jenom mi nedávají smysl. Dovolte mi trochu změnit téma. Jestliže je život každého předprogramovaný, proč vy a já o tom mluvíme? Myslím tím, proč jsme schopni o tom diskutovat? Proč by nám Mardukův program dovolil, byť jenom letmo, zahlédnout tyto informace?“

Dr. Neruda: „To je dobrá otázka. Možná je nejlepším způsobem, jak to pochopit, provedení myšlenkového experimentu. Představte si, že náš vesmír je bublina. Byl vytvořen skupinou 8 entit, jež použily podvod proti sobě rovným, kteří nikdy nezažili takovou zlou vizi oddělenosti, a proto neměli představu, jak se proti ní bránit.“ „V této stejné bublině byly vibrační dimenze, které se staly známé v náboženských kruzích jako nebe a peklo, a v duchovních a spiritistických okruzích jako éterické a astrální roviny. Tyto roviny existují uvnitř bubliny, ale nejsou viditelné lidským rozhraním nebo pěti smysly. Budeme ji nazývat Bublinou Jedna.“ „Představte si, že okolo Bubliny Jedna existuje další vesmír nebo dimenze existence. Je obrovský a zcela zahrnuje Bublinu Jedna. Uvnitř této druhé, větší bubliny je dimenze, ze které vznikla naše životní esence dříve, než byla vložena do Bubliny Jedna. A teď, bytosti v Bublině Dva můžou vstupovat do Bubliny Jedna a plně ji zažívat. Avšak jestliže se dostanou příliš blízko k obydlené planetě nazývané Zemí a zůstanou tu příliš dlouho, manifestují se a nejsou schopni se vrátit do Bubliny Dvě.“ „Země je ohniskový bod v Bublině Jedna. Ty entity, které mají zalíbení stát se bohy, vytvořily více bublin. Chytí do pasti další rasy ve stejném paradigmatu podvodu a vrhnou bytosti z Bubliny Dvě do nových bublin, které jsou podobné Bublině Jedna. Tyto entity si v zásadě plánují nechat si Bublinu Dvě pro sebe, zatímco ze sobě rovných, se kterými dříve sdíleli Bublinu Dvě, učiní zotročené uctívače, kteří se dívají na vládce Bubliny Dvě jako na své bohy.“ „Během toho existuje větší bublina, která obklopuje Bublinu Dvě. Budeme ji nazývat Bublinou Tři. Chytáte se?“

Sarah: „Myslím, že ano.“

Dr. Neruda: „Dobře, takže Bublina Tři zahrnuje Bublinu Dvě a všechny menší bubliny souvisejí s Bublinou Jedna. Existují bytosti v Bublině Tři, které si jsou vědomy podvodu pronikajícího do bublin a bytostí uvnitř nich, ale nekonečné bytosti jsou trpělivé a zvědavé. Chtěly vidět, co tento koncept oddělenosti vytvoří. V dimenzích, kde znali jen jednotu a rovnost, byl koncept rozdělení v materiální formě zajímavý.“

Sarah: „Pak všechna ta lidská mizérie běží jenom jako experiment?“

Dr. Neruda: „Pamatujte, že lidský stroj není skutečný. Je to ekvivalent skafandru s umělou inteligencí a senzorickým systémem vnímám-a-reaguji. Kosmonaut – my – je nekonečný. Nemůže být zabit nebo zraněn nebo zničen. Zatímco z lidské perspektivy vypadá to experimentování mizerně, ve skutečnosti je vibrujícím životem s učením na mnoha různých úrovních. Jednou z nich je vybudování uvědomění ve všech bytostech, aby nikdy takový podvod znovu nedovolily.“ „Systém nevědomé mysli lidských bytostí existuje v podobných, ale výrazně pokročilejších způsobech provedení u interdimenzionálních bytostí, které fungují souběžně mezi těmito třemi bublinami. Což dovoluje rovnosti a jednotě, aby byla podporována v ohromných světech časoprostoru a kvantového časoprostoru.“ „A teď, v tomto myšlenkovém experimentu můžete vidět, že dimenze časoprostoru jsou více dimenzionální než jeden vesmír. Tyto entity existují v těchto různých bublinách a experimentují se svojí tvorbou. Někdy se při tomto experimentování rozhodnou uvěznit se pomocí konceptu oddělenosti a podvodu. Pak se stane, že lidských bytostí se můžou týkat věci jako nedostatek, konzervování rasy, nezáměrné následky rozhodnutí, služba sobě místo služby pravdě. Všechny tyto prvky byly v rovnicích chování Anua a jeho siriuských kompliců.“ „V jistém bodě jsou lekce naučeny. Celý experiment ztuhne a ztvrdne do takového stupně, že už se ve skutečnosti nemůže dále stlačovat. Od tohoto bodu se jeho cena rapidně zmenšuje. Pokud se tak stane, bytosti se do toho vloží. V našem případě zakročily ve formě lidstva vracejícího se varovat tuto realitu, a tudíž od této doby zasahují Tvůrci Křídel. To se týká toho, proč si tu povídáme. Je to jednoduché. Marduk není jediným, kdo umí programovat.“

Sarah: „A co to znamená?“

Dr. Neruda: „V současném světě máme programátory, kteří umí napsat kód, který zavede uživatele tohoto kódu od jedné zkušenosti k další. Přemístí je z bodu A do bodu B. Programování je aspektem času. Je to bezprostřední proces.“

„Víte o počítačových pirátech. Přicházejí ve všech rozměrech. Na začátku tohoto roku se patnáctiletý kluk naboural do Vzdušných Sil USA. Dokonce i Microsoft zjišťuje, že není schopen ochránit svůj operační systém. Styl myšlení hackera je znovu manifestace oddělenosti. Je to polarita. Jakási myšlenková hra doplněná egem a někdy chamtivostí. Hlavně je to připomenutí, že cokoliv je pevností, zůstává zranitelné. Program, který vytvořil Marduk, je v konceptu podobný našemu softwarovému programování, ale nekonečně komplexnější a pokročilejší. Avšak, jak vám řekne jakýkoliv hacker, do všeho se dá se správnou technologií a schopnostmi nabourat.“ „Naše programy byly nabourány. My jsme byli změněni. Již nejsme stejným způsobem připojeni k rozvodné síti, jež ovládá tento hologram, který jsem před malou chvílí nazval Bublinou Jedna.“

Sarah: „Kdo… kdo to naboural?“

Dr. Neruda: „Nemůžu vám udat jméno. Nevím. Bylo mi řečeno, že existuje mnoho prostředků, které jsou používány k vytvoření prasklin ve zdi, a pak, z vnitřku – to jest my, lidstvo – zatlačíme na zeď, ta se zřítí a my vyjdeme ven z vězení. My jsme součástí tohoto prasknutí.“

Sarah: „Nepamatuji si, že bych se dobrovolně přihlásila.“

Dr. Neruda: „Ať už je to významné nebo ne, ani já ne.“

Sarah: „Dobrá… Trochu posunu konverzaci. V mých poznámkách ze soboty jste řekl následující: ‘Že Tvůrci Křídel tvrdí, že třídimenzionální pětismyslová doména, na kterou jsou lidé přizpůsobení, je důvodem, proč používáme jenom nepatrnou část naší inteligence. Tvrdí, že časová schránka bude mostem z třídimenzionálního pětismyslové domény do multidimenzionální sedmismyslové domény.‘ „Jak to souvisí s dnešní konverzací, a čím přesně časová schránka je?“

Dr. Neruda: „Časová schránka je náplní projektu Tvůrců Křídel. Nazývá se časovou schránkou, protože je to naprojektovaný zásah k posunu času. Nazývá se schránkou, protože je to systém doručení informace, který je navržen jako asistence pro lidi při odpojení od rozvodné sítě – od jejich naprogramované životní cesty, na které v zásadě byli lidskými roboty, kteří pochodovali svými životními stezkami tak, jak byli naprogramováni.“ „Dokud Tvůrci Křídel neprozradí tyto aspekty své intervence (Poznámka Sarah: Pátý Rozhovor s Dr. Jamissonem Nerudou), nemůžou odhalit opravdový význam za svými slovy. Opakuji, že přikryli svá slova do přijatelných standardů a pravidel tohoto světa, spojených s New Age, novým světovým řádem, duchovností, náboženstvím, filozofií, a tak dále. To jim dalo přijímanou anonymitu; konec konců, všechno je to prezentováno jako mýtus. Není nic na mýtu, co by mohlo způsobit, aby ho Anu cenzuroval nebo se za něj mstil.“ „Testovali otevřenost jazyka a rozhodli se umístit některé aktivační prvky v jiných formátech jako je výtvarné umění, poezie nebo hudba. Jinými slovy, když něco nemohli vyjádřit přímo, kvůli obavám z odvety, zakódovali to do umění.“

Sarah: „Ale požádal jste mě, abych tento rozhovor zadržela. Co když nikdy nevyjde?“

Dr. Neruda: „Pak ho není potřeba.“

Sarah: „Ale to by pak zbytek materiálů učinilo mnohem méně pravdivý, je to tak?“

Dr. Neruda: „Řekl bych, že by je to učinilo méně přímými nebo explicitními. Ale k vašemu tvrzení, ano, souhlasil bych, že jejich pravda by byla umenšena bez pracovního rámce tohoto odhalení.“

Sarah: „Pro koho jsou tyto materiály? Míním tím, můžu vám to říct hned teď, že když jste popisoval první čtyři rozhovory, mohla jsem spočítat na jedné ruce, kolik lidí, co znám, by poslouchalo tuto perspektivu s otevřenou myslí. Většina z mých přátel a rodiny… ani bych se nezmiňovala. Ale s tímto rozhovorem, nemyslím si, že kdokoliv, koho znám, by mu byl otevřený. Nemůžu si vybavit ani jednoho, abych byla upřímná.“

Dr. Neruda: „Rozumím. Počet lidí, kteří jsou přítomni, aby se podívali skrz prasklinu ve zdi, bude velmi malý. Co se týká celé populace, nepatrný zlomek. Ale skutečná definice Velkého Portálu je, že dostatek lidí se podívá skrz tuto prasklinu a uvědomí si, že za realitní existencí je více – mnohem více. A oni budou společně pracovat, aby tu zeď strhli. A ta zeď spadne tehdy, až nekonečné bytosti uvnitř vystoupí a začnou obsluhovat lidský nástroj nikoliv jako oddělenou věc, nikoliv jako nádobu nebo něco, co nosí jako uniformu, ale budou operovat uvnitř lidského těla osvobozeni od rozhraní a funkčních implantátů.“

Sarah: „Myslíte tím, že nevystoupí do Bublin číslo Dva nebo Tři?“

Dr. Neruda: „Zůstanou přímo zde: Země. Ale zůstanou zde, v těle, jako nekonečné bytosti, nikoliv jako zotročené ulity sebe samých.“

Sarah: „Říkal jste, že existují další bytosti zapojené do této intervence. Můžete je prozradit?“

Dr. Neruda: „Radši neřeknu víc, než že uvedu, že budou odhaleny brzy. Toto celé zotročení lidstva je jako šest slepých lidí dotýkajících se slona. Mnoho lidí cítí části slona a popisují část, které se dotýkají, ale je velmi obtížné s páskou na očích popsat celý podvod.“

Sarah: „Je těmito ‘slepými lidmi‘ lidstvo?“

Dr. Neruda: „Ano, samozřejmě. Vidí části tohoto zotročení a vědí, že se něco děje. Něco není v pořádku. Nemůžete mít bohupodobné bytosti, procházející se po celé Zemi a současně zde mít vraždy, znásilňování, zneužívání dětí a války a oni přitom necítí oddělenost a podvod. Něco je strašně špatně. Proč jsme dovolili, aby se to dělo?“ „Podle Tvůrců Křídel existují lidé, kteří jsou nyní inkarnovaní, a kteří jsou něčím jako anomáliemi (angl. outliers). Znáte tento pojem?“

Sarah: „Ne.“

Dr. Neruda: „Tento termín se obvykle používá ve statistice. Přemýšlejte o nich jako o anomálii. Osoby mají to, co se nazývá přechodná závada v jejich rozhraní, ale při této poruše jsou schopni se podívat skrz prasklinu. Může to trvat sekundu nebo dvě, ale oni letmo zahlédnou to, co je za zdí. A opět, nemluvím o astrálních úrovních – to jsou jenom exkluzivní roviny Hologramu Podvodu.“ „Lidé s touto pomíjivou funkční poruchou často skončí jako diagnostikovaní autisté nebo v extrémních případech jsou považováni za schizofreniky, ale protože závada je dočasná, pomalu přecházejí zpět do lidského hologramu a postrádají kontextový význam toho, co vlastně viděli. Jsou učeni zapomenout. Program je vtáhne zpět.“ „Ale než zapomenou, než se vrátí k normálním vírám, dříve než jsou pod léky nebo v karanténě, sdílejí své zkušenosti do nevědomé mysli. A ty začínají vyjadřovat samy sebe prostřednictvím kultury. Objevují se ve filmech, knihách, divadelních hrách, malířství či poezii a mnoho z těchto vyjádření pomůže nakrmit nevědomou mysl a zpřístupnit ji možnosti, že rozsah našeho vězení zahrnuje i světlo, i vědu, i anděly… dokonce i boha.“

Sarah: „Děláme ze sebe terč, když toto zveřejníme? Myslím tím, jestli se Anu rozhodne nás zlikvidovat, pokud se toto dostane ven?“

Dr. Neruda: „Věřte, že jsem tuto záležitost zkoumal. Nese to s sebou riziko. Jak velké, to nevím. Tvůrci Křídel vysvětlují, že tvůrci tohoto plánu rezignovali na zásah, ale že jejich ekvivalenty zde na Zemi nejsou nadšeny z těchto vyhlídek. Nějak se to vyřeší, ale bude to nějakou dobu trvat.“

Sarah: „Co se bude odehrávat mezi nyní a Velkým Portálem… kdy zeď bude stržena?“

Dr. Neruda: „Všechno, co vám můžu říct, je, že Triáda Moci bude pokračovat v upevňování moci. Peněžní systém bude pokračovat po spirále daleko od mnohých k rukám hrstky. To je součást původního naprogramování–“

Sarah: „Vztahující se k návratu Anua?“

Dr. Neruda: „Ano. Anu by předstoupil a vyřešil světové problémy a byl by posvěcený. Anu by použil centralizaci bankovního systému k integraci technologie do biologických systémů tak, aby byly schopny mít nekonečnou existenci v Bublině Jedna – Zemi. Anu usuzoval, že tímto způsobem by navždy mohl být bohem v tomto světě.“ „Ale jak jsem řekl, tento plán nebyl dokonalý ve smyslu své nekonečnosti. Anu podcenil bytosti v Bublině Tři a za ní.“

Sarah: „Pokoušel se už o to někdo?“

Dr. Neruda: „O co?“

Sarah: „O tuto prasklinu ve zdi a pak strhnout tuto zeď?“

Dr. Neruda: „Ne, ne v tomto světě. Toto je první koordinované úsilí osvobodit lidstvo.“

Sarah: „Ale co Ježíš nebo Buddha?“

Dr. Neruda: „Podle Tvůrců Křídel všichni Avataři , kteří přišli na tuto planetu, tak učinili jako pozvaní hosté. Lidé byli vysvětlovaní jako ‘ztracené bytosti‘. Tak jsme doslovně definováni v rovinách existence vně naší planety. Vzpomínáte si, co jsem říkal o vyšších dimenzionálních bytostech, které navštíví Zemi a manifestují se?“

Sarah: „Ano“

Dr. Neruda: „To je způsob, jak mnoho z Avatarů přišlo na Zemi. Neprošli procesem zrození, doslova se manifestovali na zemské rovině se svým nedotčeným dimenzionálním vědomím. Nechtěli se narodit do tohoto světa a oblékat lidské tělo, protože věděli, že usnou a zapomenou. Avataři se museli přímo zmanifestovat.“ „Problémem bylo, že lidé se jich báli a drželi se opodál, nebo jednali jako ochránci starého systému a chtěli Avatara zničit, nebo se někteří lidé spoléhali na Avatara, že je zachrání. Což bylo to, co zplodilo evolučně/spasitelský model vesmíru. Evoluce, jak se zde definovala, je procesem jak být zachráněn a zproštěn svých hříchů. Hříšníci se vyvíjejí do učedníků a učedníci se vyvíjí do učitelů a učitelé se vyvíjejí do Hierarchie učitelů a vůdců. Spasitelství jednoduše znamená, že vnější síla nebo Avatar zachrání jedince od jeho hříchů nebo zavrženíhodného chování a připojí ho ke světlu nebo duchu boha. Spasitel byl prostředníkem v Hierarchii, který zapojil jedince do světla iluminace a osvícení.“

Sarah: „Takže… neotevřeli tito Avataři prasklinu?“

Dr. Neruda: „Jistým způsobem, ale hlavně to mělo demonstrovat, co je skutečně uvnitř lidské nádoby. Nemělo to ukazovat zázraky, za účelem přesvědčit lidi, aby je následovali nebo vytvořili náboženství. Například zmrtvýchvstání nebyla divadelní hra, která by podtrhla Ježíšův status jedinečnosti jako syna boha. On jím nebyl. To bylo připsáno později. Jak jeho popularita rostla, Anu a Marduk pochopili, že by mohli využít Ježíše k zesílení Anuova sevření lidské kultury a předefinovat Anua jako milujícího Boha – otce velkých entit jako Ježíš.“ „Anu obecně uvažoval o Avatarech jako o obtíži. Obvykle byli zabiti nebo zavřeni, aby ochabli a zemřeli. Pak byly vytvořeny příběhy, buď aby byli zabetonováni ke glorifikaci Anua, nebo byli očerněni a považováni za satanské. Pro Avatary neexistovalo nic mezi tím. Ježíš byl skutečně první Avatar, kterého se Anu rozhodl obejmout a vytvořit okolo něj světové náboženství.“ „Všechna další světová náboženství byla namodelována po Křesťanství, dokonce i ta, kdy zakladatelé technicky nebyli Avataři. Avataři byli velmi vzácní. Chtěli přijít a zatlačit do zdi, ale potřebovali dostatečně velké množství přívrženců, aby mohli způsobit pád celé zdi. Prasklina by nebyla dostatečná. A jestliže jednoduše přišli ukázat povahu nekonečných bytostí uvnitř každé z lidských uniforem, riskovali, že okolo nich bude vybudováno náboženství, které se časem stane přivařeným k Anuovi a holografickému mnohaúrovňovému podvodu, který jako kupole visí nad lidstvem.“ „Tvůrci Křídel mluví o novém typu bytostí zvaných Svrchované Entity. Jsou to předbytosti Svrchovaného Sjednocení, ale jsou nasazeni se schopností vystoupit z Hierarchie, a když to dělají, dovolují sami sobě zkoumat informace, na které by ostatní útočili nebo si jich nevšímali. Bohužel, informace, které osvobodí lidi, jsou přesně ty informace, na něž jsou naprogramovaní zaútočit.“

Sarah: „Když používáte pojem Hierarchie, na co přesně odkazujete?“

Dr. Neruda: „Vypadá to, že Tvůrci Křídel ho používají zaměnitelně pro Anua na vrcholné pozici a jeho vůdcovství v dimenzích, nebo pro Bublinu Dvě a Anuovy čelní představitele na Zemi ve formě Triády Moci. Dohromady je to Hierarchie.“

Sarah: „Můžete mi pomoci pochopit, jak je možné, že o tom nikdo neví… myslím tím, z šesti miliard lidí, kteří teď chodí po planetě, a nevím kolik v historii lidstva, ale musí jich být… nevím, okolo stovky miliard nebo tak nějak, jak to mohlo být zamaskováno?“

Dr. Neruda: „Možná to odpovídá tomu, kolik existovalo životních vyjádření, ale nikoliv bytostí–“

Sarah: „Díky reinkarnaci, je to tak?“

Dr. Neruda: „Ano. Ale abych odpověděl na vaši otázku, je to zkonstruováno pomocí rozhraní lidské nádoby. Rozhraní je tím, o čem většina lidí uvažuje jako o sobě. To je jejich vědomí. Rozhraní splývá s fyzickým tělem a dimenzionální bytostí, která ho napájí a oživuje. Existuje staré přísloví, které říká, že poslední věcí, které si ryba všimne, je voda. Také je to výstižné vyjádření pro naši situaci.“ „Lidé žili v těchto podmínkách lidského těla stále od doby, kdy byli poprvé vytvořeni. Je to vším, co kdy poznali, a díky propracovanosti technologie, která leží za celým podvodem, je nám předhazováno rozptýlení za rozptýlením, abychom vůbec nikdy ani nezauvažovali o možnosti, že všechno je součástí iluze. Všechno.“ „Zatímco se zdá nemožné, že existovalo stovky miliard životů a ani jeden se nepodíval skrz prasklinu, bylo by to jako přijít do hlubokého moře, kde žijí bioluminiscenční ryby, a vysvětlit jim, že existuje svět světla a tepla. Možná jedna nebo dvě by si troufly z hloubek, kdyby se jim řeklo o tomto světě, a vrátily by se a podaly zprávu, že zažívaly tento podivný a mysteriózní svět. Ale nikdy by si nepředstavily, že nad nimi existuje celý svět země a vzduchu, kde bytosti úplně odlišných povah chodí po suché zemi a dýchají vzduch a dívají se na hvězdy vzdálené miliardy světelných let.“ „Lidé jsou hodně podobní těmto bioluminiscenčním rybám.“

Sarah: „Dobře, rozumím této analogii, ale ani jeden?“

Dr. Neruda: „Chvilková nahlédnutí prasklinami… to je všechno. Avataři, kteří se zde zmanifestovali, operovali nejblíže naší pravé přirozenosti na této planetě, ale ti, kteří prošli procesem zrození, a mají lidskou DNA, jsou zamčeni do svého rozhraní nebo byli rychle odstraněni.“

Sarah: „V úterý jste dlouze vyprávěl o Luciferovi a jeho vytvoření Anima; kde se tento fakt nachází v této… v tomto novém příběhu?“

Dr. Neruda: „Až do včerejší noci jsem nevěděl, jestli se tento rozhovor vůbec uskuteční. Věděl jsem, že chcete mluvit v hloubce o Velkém Portálu, ale nebyl jsem si jistý, na jaké úrovni ho budu schopen odkrýt. Je to hodně střežená informace. Je to obojí, jak vloupání dovnitř, tak útěk z vězení. Je obtížné zosnovat vniknutí dovnitř uprostřed dezinformací a podvodu, který se lidem na této planetě stal.“ „Lucifer a jeho padlí andělé bylo souhlasné přikývnutí padlému lidstvu, které bylo vykopnuto z Ráje. Oba příběhy mají stejný účel: umístit strach z rebelie do vědomých sytémů lidí. Učinit strach silným a potentním v nevědomé mysli a ujistit se, aby Lucifer, Satan a ďábel zrcadlili trojici boží – otce, syna a ducha svatého. Anu si uvědomoval, že nejlepším způsobem, jak učinit lidské stvoření nakloněné jeho cestě, je udělat stezku ke svému království tak, aby se jevila jako ctnostná a morálně přijatelná. A jak to udělat? Máte zlo vtělené do démonů, kteří hodlají zotročit lidstvo a zabránit mu v následování ctnostné cesty.“ „To vytváří dokonalou polaritu lidských bytostí, které postupují do Božího Království, zatímco démoni je svádějí a chytají do pasti. Andělé a nanebevzetí mistři jsou průvodci, kteří ukazují cestu do čekajícího království. Východní tradice využívají polobohy, hierarchie mistrů a meditaci, ale je to založeno na úplně stejné polaritě, která je na své nejzákladnější úrovni světlem jako dobro, a tmou jako zlo.“ „Takže poté, co toto bylo řečeno, vraťme se k vaší otázce o Luciferovi a Animovi. Příběh o Luciferovi je jako rekvizita na jevišti. S Luciferem ve hře je scéna mnohem nebezpečnější. Můžete uvést na scénu vinu. Pak můžete vinu a zodpovědnost odvrátit od mravně počestných a boha se obávajících lidí. Můžete naznačit, že vaši nepřátelé jsou zotročeni démony, kteří poslouchají na slovo Lucifera nebo Satana.“ „To vytváří konflikty, které vedou k válkám. To vytváří dějiny konfliktů, jenž se rozšiřují generaci za generací lidí, kteří žijí konflikty svých předků. Uprostřed toho všeho narůstá postavení a důležitost boha. Každý chce prohlašovat, že bůh je na jeho straně.“ „Lucifer byl katalyzátorem pro zvětšení důležitosti Anua. Učinit na něm lidi závislé, přestože ho nikdy neviděli, neslyšeli o něm, neochutnali ho, nečichali k němu, ani se ho nedotkli. Byl v univerzálním poli srovnatelným protějškem k nevědomé mysli. Bylo to tímto způsobem naprogramováno a náboženské kultury to učinily reálnějším.“ „Animus byl Člověkem 3.0 na trajektorii předvídané Anuem pro podporu jeho nekonečné nadvlády nad lidstvem. Jeho cílem bylo syntetizovat lidstvo s technologií. Animus je námi v potenciální budoucnosti. Existují vládní organizace, entity v korporacích a vědecké instituce, které mají společný tento stejný cíl dokonce i teď, jak mluvíme.“

Sarah: „Jak bylo rozhodnuto, že se nevydá všechno?“

Dr. Neruda: „Říkal jsem, že materiály Tvůrců Křídel jsou rozsáhlé. Existuje dvacet čtyři filozofických textů, ale jenom čtyři budou publikovány. Čtyři rozhovory, které jsme už vytvořili, jak jsem vám řekl, tyto čtyři budou vydány, možná ne všechny najednou, ale byly schváleny.“ „Tento rozhovor a zbývajících dvacet filozofií nebude uvolněno, dokud nebudou splněny jisté podmínky. Jaké jsou tyto podmínky, to nevím. Domnívám se, že to má co dočinění s objevem portálu – lidského portálu, o kterém jsem mluvil – a vytvoření praskliny ve zdi v tomto světě. Jakmile se vytvoří základna pro zřízení počátečního bodu, pak pravděpodobně mohou být uvolněny další materiály.“ „Co se týká toho, jakým způsobem to bylo rozhodnuto, ať je naprosto jasné, že to není moje rozhodnutí. Je stanoveno Tvůrci Křídel. Zásah cestovatelů časem je velmi citlivá operace. Musí být zváženo a uváženo mnoho proměnných.“

Sarah: „Odpusťte mi přímočarou otázku, ale jak víte, že Tvůrci Křídel nejsou součástí celého podvodu?“

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Materiály Dr. Nerudu nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.wingmakers.com/content/neruda-interviews/

© 1998-2014, WingMakers LLC, All Rights Reserved

Preklad: http://www.wingmakers.cz/


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel

Seriál: James Mahu BLOG
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl 2013)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-2013

Seriál: ROZHOVORY S JAMESEM (apríl-august 2008)
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-rozhovory-s-jamesem-april-august-...

Seriál: James – Otázky a odpovede
http://www.cez-okno.net/serial-james-otazky-a-odpovede

Seriál: James Interview (WingMakers)
http://www.cez-okno.net/serial-james-interview-wingmakers


august 28, 2014 18:01 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Martin
  Martinnovember 27, 2017 03:02 dopoludnia

  Komentár: 

  Rád bych reagoval na otázku ohledně Krista, cituji:

  »Sarah: „... Byla jsem vychovávaná jako křesťanka. Nemám žádný důvod věřit, že Ježíš byl uvnitř… agentem tohoto plánu podvodu.“

  Dr. Neruda: „Neříkám, že byl. Mnoho z těch, kteří přišli na Zemi jako učitelé lidí, se pokoušeli poodhalit, jak hluboko a široko a vysoko je tato iluze zkonstruovaná. Je to tak daleko jako okraj vesmíru a tak blízko jako vaše DNA. Všechno mezi tím je iluze. Ježíš přišel odhalit mnohé z toho, ale autoři Bible rozhodovali, co je přijatelné uvnitř paradigmat života, jak ho jako lidé známe. Oni zvolili učinit Ježíše součástí tohoto podvodu."

  Podrobným zkoumáním lze vcelku přesně zjistit jak církev překroutila podstatu Kristova učení.

 

 

Top