Obrázok používateľa CEZ OKNO
Rozlúštiť kód Veľkej pyramídy

O Cheopsovej pyramíde už bola napísaná celá séria článkov. No každú chvíľu sa objavujú nové informácie, ktoré vás znova a znova prinútia vrátiť sa k tejto náročnej téme...


Dobrou otázkou je ako Cheopsova pyramída vyzerala keď ju postavili. Americký inžinier Raymond D. Manners v článku z roku 1996 tvrdil, že Veľká pyramída sa vo svojej pôvodnej podobe vyznačovala dvoma znakmi: lesklým povrchom a konkávnym tvarom v strednej časti. Starodávni stavitelia zakryli pyramídu vrstvou lešteného vápenca.

Jej povrch bol tak brilantný, že bola viditeľná stovky kilometrov ďaleko. Ráno a popoludní bolo slnečné svetlo, ktoré sa odrážalo od tohto zrkadlového povrchu, pravdepodobne vidieť až na Mesiaci. Miestni obyvatelia po stáročia pozerali na pyramídu a jej leštený povrch...

Kamene majú ideálne rovné uhly s odchýlkou okolo 0,25 mm. Ani moderná technológia neumožňuje inštalovať také bloky s väčšou presnosťou. Biely cement, ktorý spevňoval kameň a robil tie bloky vodotesnými, stále zostáva celistvým a silnejším, ako bloky, ktoré drží.

Pokiaľ ide o konkávnosť stien, tak francúzski vedci boli prví, ktorí si to uvedomili. Tí sprevádzali Napoleonovu armádu počas Egyptskej výpravy. Neskôr túto skutočnosť potvrdil známy Britský výskumník Flinders Petrie. Dokonca aj letecké fotografie s plnou istotou ukázali, že konkávnosť stien, hoci dosť nepatrná, len jeden meter, ozaj existuje.

Je zaujímavé, že neskoršie pyramídy boli postavené s dokonale plochými stenami. Zrejme hlavný staviteľ Veľkej pyramídy pred svojimi potomkami ukryl zmysel a účel konkávnosti a tajomstvo technológie, ktorá umožňuje taký tvar dosiahnuť.

Podľa niektorých vedcov konkávne „zrkadlá“ slúžili na zaostrenie slnečných lúčov v deň Letného Slnovratu. V tento deň sa uskutočňovalo fantastické divadlo. Vďaka lešteným stenám Veľká pyramída svietila ako diamant! V centre konkávnych „zrkadiel“ sa teplota zvyšovala až na tisíc stupňov a ľudia mohli počuť aj praskanie. Ten zvuk postupne narastal až na hromovo ohlušujúci.

Medzi žiarivým svetlom a hukotom centrálneho víru nad vrcholom pyramídy sa dvíhali vlny horúceho vzduchu. Vytvárala sa ilúzia ohnivého stĺpu, vychádzajúceho z pyramídy. Skutočne to bola cesta, ktorou Boh Ra zostúpil k ľuďom!

Pyramidológia žije a vyhráva

Výpočty vedcov ukazujú, že všetko, čo súvisí s usporiadaním troch hlavných pyramíd v Gíze, nie je v žiadnom prípade náhodné. Všetky parametre tých pyramíd sú navzájom spojené a boli vybrané vedome, so zvláštnym významom. Riaditeľ observatória Burj vo Francúzsku, opát More, objavil ešte úžasnejšie veci.

Vynásobením výšky Veľkej pyramídy, 148,21 metra jednou miliardou, dostal vzdialenosť od Zeme k Slnku (148 210 000 kilometrov). Až do roku 1860 bola táto vzdialenosť považovaná za trochu väčšiu, viac ako 154 miliónov kilometrov.

To isté platí aj pre Ludolfovo číslo (π), ktoré podľa opáta Moreho možno získať vydelením kruhu opísaného okolo štyroch strán základne Veľkej pyramídy dvojnásobkom jej výšky. More veril, že architekti Veľkej pyramídy vedeli oveľa viac. Poznali dĺžku prechodného roka, vzdialenosť, ktorú Zem prechádza na svojej obežnej dráhe za 24 hodín, hustotu hmoty Zeme, priemernú teplotu našej planéty atď.

Podľa nedávnych štúdií veľkosť, hmotnosť a vzájomné vzdialenosti medzi tromi pyramídami a Sfingou odrážajú podobné proporcie medzi Slnkom, Venušou, Zemou a Marsom. A hlbšia analýza ukázala, že tvorcovia pyramíd vedeli aj o Zlatom reze.

Podľa arabského historika al-Mas'údího, ktorý žil v 10. storočí, pyramída nie je len schránkou všetkých znalostí starých Egypťanov v oblasti astronómie, umenia a náboženstva, ale obsahuje aj prorocké predpovede. Jeden z výskumníkov, Robert Menzis v roku 1865 predpokladal, že ak budeme vychádzať z posvätného palca Egypťanov a zmeriame dĺžku vnútorných komôr pyramídy, tak nájdeme chronologické dátumy najdôležitejších udalostí nielen minulosti, ale aj budúcnosti.

Podobné merania urobil škótsky stavebný inžinier David Davidson (1884-1956), ktorý strávil 25 rokov štúdiom a analýzou Cheopsovej pyramídy. Výsledky, ktoré získal, boli úžasné.

Pri porovnaní získaných údajov s textom veľmi tajomnej a ešte nie úplne dešifrovanej staroegyptskej Knihy mŕtvych možno dospieť k záveru, že Cheopsova pyramída je doplnkom k textom tejto knihy a vo svojej architektúre obsahuje dátumy historických udalostí našej histórie. Najpozoruhodnejšia vec je, že pyramída s veľkou presnosťou naznačuje dátum narodenia Ježiša Krista, ktorý sa v Knihe mŕtvych nazýva Pán pyramídy a Pán smrti a zmŕtvychvstania.

Tento dátum získame meraním úrovne Kráľovninej komory. Pri meraní výšky prahu hlavnej galérie možno nájsť dátum ukrižovania Krista, z ktorého podľa Knihy mŕtvych začína epocha spásy ľudstva. Hlavná galéria teda symbolizuje kresťanskú éru.

Galéria vstupu do pyramídy údajne uvádza dátumy odchodu Izraelitov z Egypta a iné historické udalosti pred narodením Krista. Hlavná galéria, taktiež nazývaná Sieň pravdy, po sérii udalostí, ktoré súvisia so vzdialenou minulosťou, naznačuje dátum, ktorý má veľký význam pre našu éru, august 1914 (začiatok prvej svetovej vojny).

Stopy potopy a Mendelejevovej tabuľky

Práca Lemesurieho obsahuje aj cennejšie poznámky. Autor uvádza, že hrúbka blokov Cheopsovej pyramídy v rôznych úrovniach sa líši. V 204 radoch muriva nájdeme 26 zjavných vrcholov. Iný autor, I. Raymond Kept, vo svojich Esejach o pyramidológii, naznačuje, že rady kamenného muriva Veľkej pyramídy zodpovedajú atómovým váham určitých prvkov periodického systému Mendelejeva.

Zvláštnu hodnotu dáva Kept desiatemu radu muriva zodpovedajúcemu neónu, ktorý je jadrom pre všetky nasledujúce prvky a východiskom pre ďalšie komplikácie atómov.

Podľa jeho názoru atómové hmotnosti prvkov zodpovedajúce rôznym radom sa vypočítajú nasledovne. Je potrebné vziať hodnotu tejto výšky v palcoch a posunúť čiarku o jednu pozíciu doľava, čím predelíme toto číslo o 10. Takže 92. riadok pyramídy je umiestnený na úrovni 2387 centimetrov nad 10. riadkom, čo udáva, že atómová hmotnosť uránu (N992 v periodickej tabuľke) sa rovná 238,7. Zdá sa, že stavitelia Veľkej pyramídy v nej šifrovali i svoje vedomosti o periodickom systéme chemických prvkov.

Je zaujímavé, že v posledných rokoch výskumníci objavujú fakty, ktoré môžu naznačovať skutočnosť, že Veľká pyramída bola postavená pred Svetovou potopou. Jej základňa je obklopená vrstvou sedimentárnych hornín s hrúbkou viac, ako štyri metre. V tejto vrstve sa nájdu morské mušle a v jednom prípade dokonca aj skamenené pozostatky morskej kravy. Radiokarbónová analýza ukázala, že vek týchto charakteristických nálezov je približne 11 600 rokov.

V prospech toho môžu svedčiť aj staroveké zdroje. Legendy a mýty naznačujú, že predtým, než Arabi odstránili obklad z pyramídy, na kameňoch dosahujúcich až do jej stredu (výšky 75 metrov, čo je 120 metrov nad súčasnou hladinou Nílu) ste mohli vidieť stopy vody.

Stredoveký arabský historik al-Biruni vo svojom diele Chronológia starých národov napísal:

„Peržania a väčšina kúzelníkov hovoria, že obyvatelia Západu, varovaní ich mudrcmi, postavili chrámy kráľa a pyramíd v Gíze. Stopy povodňových vôd a vĺn sú na týchto pyramídach stále viditeľné približne do stredu a nad tieto značky voda nestúpla.“

Záver je zrejme očividný. Ak sa posledná obrovská potopa udiala v Egypte okolo roku 10 000 pred naším letopočtom a Veľká pyramída si zachovala dôkazy o tejto katastrofe v podobe stôp na obkladových doskách približne v polovici svojej obrovskej výšky, tak bola postavená ešte pred týmto obdobím.

Valdis Pejpiňš

Zdroj: PARANORMAL NEWS

Preklad: Svetlana

exkluzívne.cez.okno


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 1 085 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach,
prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

Pyramídy a práca s energiou
http://www.cez-okno.net/clanok/pyramidy-a-praca-s-energiou

KÓD PYRAMÍD (TV seriál)
http://www.kemet.sk/clanok/kod-pyramid-obsah

PYRAMÍDY
http://www.cez-okno.net/stitok/pyramidy


Sekcie: 
november 15, 2017 12:14 popoludní

 

 

Top